logo kinoloski savez

ZAPADNO SIBIRSKA LAJKA

Naziv rase: ZAPADNO SIBIRSKA LAJKA
Originalni naziv rase:LAIKA ZAPADNO SIBIRSKAIA
Br. Standarda: 306
Klasifikacija FCI: GRUPA V - ŠPIC TIP I PRIMITIVNI TIP PASA

Zemlja porekla: Rusija

Kratki istorijat: Ova autohtona ruska rasa lovačkog psa potiče sa Urala, šumskih predela zapadnog i istočnog Sibira i dobijena je odabirom od lovačkih pasa Hantija i Mansi lajki. Početkom XX veka prve standarde vogul (Mansi) i ostyak (Hanti) lajki sastavili su ruski kinolozi. Godine 1947. date su nove odlike lajka rase, a potomci bliskih srodnika hantija i mansija su objed- injeni u jednu rasu. Novi standard za rasu zapadnosibirska lajka odobren je 1952. godine. Danas je ova rasa najrasprostranjenija rasa lovačkog psa u Rusiji i to naročito u šumskim oblastima od Karelije do Kamčatke. Rasa je naročito popularna u oblastima iz kojih je potekla. Pripadnici ove rase koji nose gene radnih pasa i koji čine reprezentativne primerke zbog svojih osobina i radne sposobnosti sada se nalaze u svim ruskim kinološkim centrima sa namerom da se dalje odgajaju. Opšti izgled: Srednjih do nešto većih proporcija, skladne građe, snažan i jasnih kontura. Dužina tela od predgrudi do stražnjice, malo je veća od visine u grebenu. Polni diformizam je jasno izražen. Mužjaci su krupniji od ženki sa očevidnim odlikama svog pola. Mišići su dobro razvijeni a kosti jake.
l Važne proporcije:
Dužina tela premašuje visinu u grebenu i odnose se 100 prema 103 – 107 kod mužjaka i 100 do 104 – 108 kod ženki.
Visina u grebenu premašuje visinu sapi za 1-2 cm kod mužjaka i jednaka je ili premašuje visinu sapi za 1 cm kod ženki. Dužina glave značajno premašuje širinu glave. Dužina njuške jednaka je polovini dužine glave ili je nešto manja. Dužina nogu od tla do lakta malo premašuje polovinu visine u grebenu.
l Temperament:
Miran pas, uravnoteženog temeperamenta. Živahan pas sa veoma dobro razvijenm čulom mirisa i sposobnošću da lako nanjuši divljač. Oprezan je i veoma voli lov, te je jednako zainteresovan za lov kako na pernate tako i na krznatu divljač. Samuveren i oprezan prema strancima.
l Glava:
Suva, klinasta, u proporciji sa veličinom psa. Po obliku je slična jednakostraničnom trouglu kada se posmatra odozgo. Lobanjski deo je srednje širine; manje je širok kod ženki nego kod mužjaka. Lobanjski deo:
Lobanja: Izdužena, vidljivo duža nego šira; gledano spreda ravna je ili blago zaobljena. Nosnik je paralelan je sa vrhom lobanje. Sagitalni greben i potiljna kvrga su naglašeni. Potiljna kvrga je zaobljena. Nadočni lukovi su slabo razvijeni.
Stop: Blago naglašen.
Koleno: Pravilno se savija.
Potkolenica: Srednje dužine, nije kraća od butine; zakošena.
Zadnje došaplje: Postavljeno gotovo vertikalno. Gledano sa strane, vertikalna linija, od stražnjice do podloge treba da pada blizu prednjeg dela zadnjeg došaplja. Zaperci nisu poželjni.
Zadnje šape: Malo manje nego prednje šape. Ovalnog oblika, zaokrugljene, a prsti su dobro prip- ijeni. Srednji prsti su malo duži od ostalih.
Kretanje: Slobodno i energično. Tipično kretanje je u kasu, a smenjuje se sa galopom.
Koža: Debela i elastična, bez nabora i potkožnog tkiva.
Dlaka: Pokrovna dlaka je gusta, gruba i prava. Podlaka je lepo razvijena, gusta, meka i vunasta. Dlaka na glavi i ušima je kratka i gusta. Dlaka na lopaticama i na vratu je duža nego na ostatku tela i formira kragnu; na jagodičnim kostima obrazuje male brkove sa strane. Kod mužjaka greben je odlakan nešto dužom dlakom. Noge su prekrivene kratkom, grubom i gustom dlakom, koja je samo malo duža na zadnjoj strani prednjih nogu. Dlaka na zadnjem delu zadnjih nogu formira
„pantalone“ bez pramenova. Postoji zaštitni izrastak čekinjaste dlake između prstiju. Rep je boga- to odlakan pravom i grubom dlakom koja je samo malo duža na unutrašnjoj strani, ali je bez pra- menova.
l Veličina
Visina u grebenu: mužjaci: 55 – 62 cm
ženke: 51 – 58 cm.
Mane: Sva odstupanja od navedenih tačaka treba smatrati manama, a ozbiljnost sa kojom se te mene uzimaju u obzir treba da bude proporcionalna njihovom stepenu i njihovom uticaju na zdravlje i dobrobit psa i na njegovu sposobnost da ispunjava uobičajene zadatke.
– odstupanje od polnih karakteristika;
– pomalo razdražljiv pas ili pokazuje manjak sigurnosti sa nepoznatima;
– nema sagitalnog grebena ili jasno izražene potiljne kvrge;
– svetle oči;
– svetlo pigmentisana nosna pečurka;
– nedostatak ne više od 4 premolara PM1 i PM2
– klještast zagriz nakon šeste godine;
– uši su usađene nisko; meke nedovoljno čvrsto nošene; nisu pokretljive;
– horzontalne sapi; blago spuštene;
– prave lopatice; laktovi okrenuti ka unutra ili ka spolja;
– pljosnat i blago plitak grudni koš;
– ravne šape, razdvojeni prsti;
– pege na glavi i nogama iste nijanse kao i osnovna boja;
– nema podlaku, kragnu, brkove sa strane (osim ako nije u pitanju prirodno linjanje);
– ograničeno kretanje;
– visina u grebenu je za 2 cm veća od maksimalne propisane kod ženki. Kod mužjaka visina u grebenu je manja za 2 cm od porpisanog minimuma.
l Teške mane:
– izrazito odstupanje od polnih karakteristika;
– previše razdragan;
– imaju osobine suprotnog pola;
– gojaznost ili mršavost;
– nagnut stop; tupa njuška; kratka njuška; opuštene usne;
– nedostatak pigmentacije na nosnoj pečurci, usnama ili očnim kapcima;
– okrugle oči, horizontalnog položaja, buljave, žute oči, opušteni kapci;
– nedostatak zuba; mali, razmaknuti zubi;
– uši usađene sa strana; zaobljenih vrhova; prevelike; previše razvijene resice;
– ulegnuta leđa; šaranasta leđa;
– duge slabine; uske; padajuće ili veoma zaobljene; nabijene;
– plitak grudni koš;
– rep je predug ili prekratak ili ne dodiruje leđa ili kukove;
– prednje šape su okrenute ka spolja; golubiji prsti ili krive noge;
– nisko postavljeno došaplje;
– previše uglovane ili prave zadnje noge; kolena okrenuta ka vani; kravlji stav ili malo rastojanje između zadnjih nogu;
– teško kretanje, neprirodan ili sitan korak;
– preduga dlaka na spoljnoj strani zadnjih nogu; izrazito bujna dlaka na butinama i repu;
– talasasta, kovrdžava, meka ili previše duga dlaka; deli se na leđima i u grebenu;
– pege na glavi i nogama su iste nijanse kao i osnovna boja;
– pege u drugačijoj boji od osnovne;
– crna ili crna i bela dlaka;
– odstupanje od propisane visine u grebenu za više od 2 cm; visina u grebenu je manja od visine sapi;
l Diskvalifikujuće mane:
– agresivan ili previše plašljiv;
– svi psi koji jasno pokazuju fizičke nedostatke ili one u ponašanju diskvalifikuju se;
– nepravilan zagriz;
– kriva usta;
– nedostaju 4 ili više zuba uključujući i PM1 ili M3; sekutći viška;
– čakaraste oči; pege na očima;
– viseće uši, polustojeće uši;
– rep sa bujnom dlakom; vidrin rep ili sabljast rep; zakržljao;
– prekratka ili preduga dlaka;
– boja dlake koja je genetski smeđa, plava, tigrasta ili ako je pas albino.
N.B: Kod mužjaka mora da postoje dva naizgled pravilno razvijena testisa u potpunosti spuštena u skrotum.