logo kinoloski savez

VELIKI ŠNAUCER

Naziv rase: VELIKI ŠNAUCER
Originalni naziv rase:RIESENSCHNAUZER
Br. Standarda: 181
Klasifikacija FCI: GRUPA II - PINČERI I ŠNAUCERI, MOLOSI I ŠVAJCARSKI PASTIRSKI PSI PINSCHER AND SCHNAUZER, MOLOSSIANS AND SWISS MOUNTAIN AND CATTLEDOGS

Zemlja porekla: Nemačka

Kratki istorijat: Veliki šnaucer je prvobitno korišćen u južnoj Nemačkoj kao gonič stoke. Na prelasku iz XIX u XX vek, odlučni uzgajivači su shvatili da ovaj pas ima izvanredne radne sposob- nosti i naročito dragocene osobine. Od 1913.godine ova vrsta je registrovana u rodovnoj knjizi, a 1925. godine veliki šnaucer je zvanično priznat kao radni pas.
Opšti izgled: Veliki, snažan, pre je kompaktan nego mršav. On je uvećana, moćna slika šnaucera. Miran pas, spreman za odbranu i njegov izgled izaziva poštovanje.
l Važne proporcije:
– kvadratične građe koju karakteriše visina u grebenu približno jednaka dužini tela;
– dužina glave (od vrha nosne pečurke do potiljne kvrge) odgovara polovini dužine leđne linije (od grebena do korena repa)
Temperament: Tipične odlike ovog psa su njegova blaga narav, ujednačen temperament i nepod- mitljiva odanost gospodaru. Čula su mu izuzetno razvijena, pametan je, lak za dresuru, snažan, izdržljiv, brz i otporan na vremenske uslove i bolesti. Njegova urođena sposobnost da podnosi napor i njegova samouverenost čine ga odličnim ljubimcem, sportskim i radnim psom.
• Glava Lobanjski deo
Lobanja: Snažna, duga, bez upadljivo ispupčene potiljne kvrge. Glava treba da bude u skladu sa snagom psa. Čeoni deo je ravan, bez bora i paralelan sa nosnikom.
Stop: Jasno definisan zbog obrva.
• Lični deo
Nosna pečurka: Pravilno razvijene kože sa velikim nosnim otvorima; uvek crna.
Njuška: Klinasta, ali joj vrh nije oštar. Nosnik je prav.
Usne: Crne, glatke i usko pripijene uz vilice. Usne su zatvorene.
Zubalo: Gornja i donja vilica su snažne. Potpuni makazasti zagriz (42 čisto bela zuba prema zub- noj formuli), veoma razvijen i čvrsto se zatvara. Mišići vilice su dobro razvijeni ali obrazi ne smeju da narušavaju pravougaoni oblik glave (sa bradom).
Oči: Srednje veličine, ovalnog oblika, okrenute napred, tamne su i odaju utisak živahnosti. Očni kapci su pripijeni uz očne jabučice.
Uši: Uši su viseće, usađene visoko, u obliku slova „V“ sa unutrašnjim ivicama blizu obraza, nošene jednako, okrenute napred prema slepoočnicama. Prevoji su paralelni i ne bi trebalo da prelaze vrh lobanje.
Vrat: Snažan, mišićavi vrat je elegantno zasvođen i ravno se stapa sa grebenom. Čvrsto usađen, suv i u skladu sa snagom psa. Koža na vratu je zategnuta i bez nabora.
l Telo:
Leđna linija: Blago pada od grebena prema zadnjem delu tela.
Greben: Obrazuje najvišu tačku leđne linije.
Leđa: Snažna, kratka i čvrsta.
Slabine: Kratke, snažne i duboke. Rastojanje od poslednjeg rebra do kuka je kratko kako bi pas izgledao kompaktno.
Sapi: Blago zaobljene; neprimetno se stapaju sa repom.
Grudi: Srednje širine, ovalne oblika, sežu do laktova. Predgrudi su jasno obeležene grudnom kosti.
Donja linija: Stomak nije previše pribran i obrazuju pravilnu krivu sa donjom stranom grudnog koša.
Rep: Prirodan; poželjan je sabljast ili srpast.
• Noge
Prednje noge:
Gledano spreda, prednje noge su jake, prave i nisu blizu jedna druge. Gledano sa strane, podlak- tice su prave.
Lopatice: Lopatica je smeštena uz zid grudnog koša, kost je veoma mišićava sa obe strane i pro- minira iznad pršljenova grudnog koša. Ukošena je što je više moguće i pravino položene unazad, obrazujući ugao sa horizontalom od približno 50 stepeni.
Nadlaktica: Uz telo, snažna i veoma mišićava; sa lopaticom formira ugao od 95 do 105 stepeni.
Laktovi: Pripijeni uz telo; nisu okrenuti ni ka unutra ni ka spolja. Podlaktica: Gledano sa svih strana potpuno je prava, snažna i mišićava. šaplje: Snažan, čvrst, jedva da se izdvaja iz podlaktice.
Došaplje: Gledano spreda, došaplje je vertikalno. Gledano sa strane, blago je ukošeno prema pod- lozi; snažno je i pomalo elastično.
Prednje šape: Kratke i zaokrugljene. Prsti su međusobno dobro pripijeni i izbočeni (mačja šapa) sa kratkim tamnim noktima i čvrstim jastučićima.
• Zadnje noge:
Gledano sa strane, zadnje noge su ukošene; gledano otpozadi, paralelne su ali ne blizu jedna druge.
Butine: Srednje duge, široke i veoma mišićave.
Koleno: Nije okrenuto ni unutra ni spolja.
Potkolenica: Duga, jaka i mišićava; prelazi u snažan skočni zglob.
Skočni zglob: Veoma dobrih uglova, snažan, čvrst, nije okrenut ni ka unutra ni ka spolja.
Zadnje došaplje: Kratko, vertikalno u odnosu na podlogu.
Zadnje šape: Prsti su kratki, izbočeni i međusobno dobro pripijeni. Nokti su kratki i crni. Kretanje: Gipko, elegantno, hitro, slobodno i osvaja teren. Prednje noge izbacuje napred što je više moguće; zadnjim nogama osvaja veliki prostor, gipke su i daju neophodni potisak. Dijagonalno noge se istovremeno pomeraju napred. Leđa, ligamenti izglobovi su čvrsti u pokretu. Koža: Koža je zategnuta na celom telu.
l Dlaka:
Dlaka treba da je jaka, gruba i gusta. Dlaku čini gusta podlaka i ne previše kratka pokrovna dlaka, polegla uz telo.

Pokrovna dlaka je gruba i dovoljno duga da bi se njena tekstura mogla ispitati; nije ni čekinjasta ni talasasta. Dlaka na nogama je po pravilu manje gruba. U čeonom delu i na ušima je kratka. Tipične karakteristike su guste obrve koje pomalo zaklanjaju oči i ne previše meka brada na njuš- ci.
l Boja:
– potpuno crna sa crnom podlakom
– biber i so
Kada je u pitanju odgoj biber i so pasa, cilj je da se postigne nijansa srednje jačine, ravnomerno raspoređena, dobro pigmentisana tamnija boja i siva podlaka.
Dozvoljene su sve nijanse sive od tamne poput gvožđa, do nijanse srebra. Kod svih varijacija boje mora da postoji tamna maska koja treba da se skladno uklapa sa tom bojom ističući izraz psa. Jasne svetle oznake na glavi, grudima i nogama su nepoželjne.
l Veličina i težina:
Visina u grebenu: mužjaci i ženke: 60 do 70 cm Težina: mužjaci i ženke: 35 do 47 kg
Mane: Sva odstupanja od navedenih tačaka treba smatrati manama, a ozbiljnost sa kojom se te mane uzimaju u obzir treba da bude proporcionalna njihovom stepenu i njihovom uticaju na zdravlje i dobrobit psa.
l Naročito:
– glavu u celosti previše malu ili kratku;
– tešku ili okruglu lobanju;
– bore na čeonom delu;
– kratku, špicastu ili usku njušku;
– klještast zagriz;
– veoma izražene obraze ili jagodične kosti;
– svetle, prevelike ili okrugle oči;
– nisko usađene, preduge ili nejednako nošene uši;
– podgušnjak;
– preduga, pribrana leđa ili leđa koja nisu čvrsta;
– šaranasta leđa;
– padajuće sapi;
– rep koji je usađen sa nagibom prema glavi;
– duge šape;
– ravan;
– prekratka, preduga, meka, talasasta, čupava, svilenkasta ili šarena dlaka ili mešavine drugih boja.
– braon podlaka;
– kod biber i so: crni trag na leđima ili crno sedlo.
– visina u grebenu odstupa od propisane do 2 cm.
l Teške mane:
– nezgrapne ili nežne građe; preniske ili preduge noge;
– imaju osobine suprotnog pola (npr.virilizacija ženke)
– laktovi okrenuti ka spolja;
– „O“ stav zadnjih nogu;
– skočni zglobovi okrenuti ka unutra;
– odstupanja od propisane visine u grebenu veća od 2 cm ali manja od 4 cm.
l Diskvalifikujuće mane:
– plašljiv, agresivan, nepokoran pas; preterano sumnjičavog ili razdražljivog ponašanja;
– deformacija bilo koje vrste;
– nedostatak rasnih karakteristika;
– greške usta poput predgriza ili podgriza ili krivih usta;
– ozbiljne greške pojedinih delova, kao greške u konstituciji, dlaki ili boji;
– odstupanja od propisane visine u grebenu veća od 4 cm.
Svi psi koji jasno pokazuju fizičke nedostatke ili one u ponašanju diskvalifikuju se.
N.B.: Kod mužjaka mora da postoje dva naizgled pravilno razvijena testisa potpuno spuštena u skrotum.