logo kinoloski savez

VELIKI MINSTERLENDSKI PTIČAR

Naziv rase: VELIKI MINSTERLENDSKI PTIČAR
Originalni naziv rase:GROSSER MUNSTERLANDER VORSTEHHUND
Br. Standarda: 118
Klasifikacija FCI: GRUPA VII - PTIČARI

Upotreba: Svestrano upotrebljiv radni lovački pas. Njegova snaga dolazi do izražaja pri radu posle pucnja.
Istorijat: Istorijski razvoj velikog minsterlendera ide unazad do belo-šarenog psa za ptice i psa tragača u srednjem veku, preko cunjavaca, prepeličara i pasa ptičara 19. veka. Veliki minsterlen- der pripada kao i mali minsterlender i nemački dugodlaki ptičar porodici dugodlakih nemačkih ptičara, čiji je planski uzgoj otpočeo krajem 19. veka. Pošto je udruženje nemačkog dugodlakog
ptičara („Deutsch Langhar – Verein“), 1909. konačno isključio crnu boju iz uzgoja, preuzeo je 1919. novoosnovani savez za uzgoj dugodlakog crno-belog minsterlenderskog ptičara („Verein fur die Reinzucht des Langharigen Schwarz – Weisen Munsterlander Vorstekhundes“), uzgoj crno- belog dugodlakog ptičara. Posle prihvatanja pre svega u zapadnom Minsterlandu i Nidersahsenu, preostalih dugodlakih pasa, Savez je 1922. otpočeo sa planskim uzgojem velikog minsterlendera. Početnu listu činila su 83 psa. Potomci iz parenja između pasa sa početne liste upisivani su u rodovnu knjigu velikog minsterlendera (ZGM).
Opšti izgled: Snažna, mišićava građa tela, pri tome odsečna ukupna slika, izraz inteligencije i plemenitosti. Suve spoljne linije.
Proporcije: Dužina tela i visina grebena treba da su po mogućnosti iste. Dužina tela može da pre- vazilazi visinu grebena za 2 cm.
Karakter: Najznačajnije osobine su vodljivost, laka shvatljivost i pouzdana upotrebljivost za lov, naročito posle pucnja. Živahne naravi bez nervoze.
Glava: Plemenita i pravougaona sa neznatnim stopom i mudrim izrazom, izražena muskulatura donje vilice.
Nos: Ravan nosnik sa izraženom crnom nosnom pečurkom.
Njuška: Snažna, duga i za upotrebu dobro oblikovana.
Usne: Ne preklapaju se.
Zubalo: Snažno i potpuno (42 zuba sa izraženim očnjacima) i besprekornim makazastim ugrizom.
Oči: Što tamnije to bolje.
Uši: Široke, usađene prilično visoko, na donjem delu zaobljene, dobro priležuće.
Vrat: Snažan, dobro mišićav, plemenito zasvođen.
Telo
Greben: Srednje visok, dug, dobro mišićav.
Grudi: Široke posmatrano od napred. Posmatrano sa strane duboke sa jasnim predgrudima.
Leđa: Kratka, čvrsta, ravna sa blago padajućim sapima.
Slabine: Izražene, zaštićene blagom muskulaturom.
Sapi: Duge, široke, blago padajuće, dobro mišićave.
Stomak: Blago prikupljen, ravan, tanak. Prepone kratke i visoko postavljene.
Prednje noge: Plećka prileže čvrsto na grudni koš, korektni uglovi, ravne, jake i dobro mišićave, elastično došaplje. Dobro zatvorene, srednje duge, okruglaste šape, zaperci.
Zadnje noge: Snažna i napeta mišićavost, vertikalno postavljene, korektna uglovanost kolenog i skočnog zgloba. Šape su kao na prednjim nogama. Zaperci se odstranjuju.
Kretanje: Korak i kas elastični, osvajaju prostor sa dalekim iskorakom. Galop elastičan, punog zamaha sa potrebnim potiskom, dalek skok.
Koža: Napeta.
Dlaka: Duga i gusta, ipak jednostavna, ni uvijena ni odstojeća što ometa upotrebu u lovu. Tipična duga dlaka. Kod mužjaka, ali i kod ženki, dlaka mora biti posebno duga. Najduža dlaka na repu treba da je približno na njegovoj sredini. Dlaka na ušima treba da je duga (dobre rese) i treba da jasno prelazi donju ivicu uva (bez kožnih ušiju). Na glavi dlaka je kratka i priležuća.
Boja: Bela sa crnim pločama i tačkama ili crno melirano. Glava je crna, eventualno sa belom lisom.
Veličina: Visina grebena mužjaka 60-65 cm, ženki 58-63 cm. Težina oko 30 kg.

Mane
Glava: Suviše široka lobanja, suviše izražen stop.
Nos: Ispupčen, štukasta njuška, potpuno depigmentisana nosna pečurka ili sa tačkicama.
Njuška: Usne koje nisu spojene ili su obešene.
Zubalo: Lakše mane – Klještast zagriz, odsustvo P1 ili M3.
Ozbiljne mane: Prognatizam gornje ili donje vilice,ukršten zagriz, odsustvo sekutića ili očnjaka, od P2-P4 ili od M1-M2.
Oči: Suviše svetle, upadljivo crvena očna režnjača, entropijum, ektropijum.
Uši: Nisko usažene, odvojene od glave (odstojeće).
Vrat: Suviše kratak, suviše dugačak, suviše širok, suviše mršav, prisustvo podgušnjaka.
Greben: Nedovoljno elastičan, suviše kratak.
Grudi: Bačvaste, uske, nedovoljno spuštene, bez izraženog sternuma.
Leđa: Suviše duga, sedlasta.
Slabinski deo: Nedovoljno mišićav, neskladan prelaz ka sapima. Suviše visoke sapi.
Sapi: Kratke, uske, suviše oborene.
Stomak: Suviše podignut, upao.
Rep: Nošen sa strane ili uvijen iznad leđa, prelomljen,.
Prednje noge: Otvoreni uglovi, odvojeni laktovi ili okrenuti na unutra, suviše slabo šaplje, u polje ili unutra uvrnute šape.
Zadnje noge: Suviše otvoreni uglovi, kravlji ili bačvast stav, širok ili uzan stav.
Šape: Mačije, suviše okrugle, suviše duge, zečije, suviše skupljeni ili razmaknuti prsti. Kretanje: Suviše kratak korak i kas, kratak, suviše krut galop, nedovoljan potisak zadnjih nogu. Diskvalifikacione mane:
Nasledne mane svih vrsta kao što su: Strah od pucnja, različit stepen osetljivosti na pucanj, strah od divljači koja ujeda, nepoverljivost prema stranim osobama.
Nasledne bolesti kao što su: Epilepsija, aseptična nekroza nadlaktice, (hramanje prednjih nogu), spontano kidanje ukrštenog ligamenta, monorhid ili kriptorhid, entropija ili ektropija.
Nasledni nedostaci vilice ili zuba kao što su: prognacija gornje ili donje vilice, ukršten zagriz, odsustvo sekutića ili očnjaka, molara ili premolara.
Nasledne mane u pigmentaciji kao što je potpuno depigmentisana nosna pečurka.
Mane u boji: Boje koje ne odgovaraju onima koje zahteva standard.
Lake mane zagriza i zubala (klještast zagriz), udvojeni P1, odsustvo najviše 2XP1 ili M3 ne pred- stavljaju prepreku da jedinka uđe u selekciju za razmnožavanje.
N.B. Mužjaci treba da imaju dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.