logo kinoloski savez

TULEARSKI PAS

Naziv rase: TULEARSKI PAS
Originalni naziv rase:COTON DE TULEAR
Br. Standarda: 283
Klasifikacija FCI: GRUPA IX - PSI ZA PRATNJU I RAZONODU

Opšti izgled i narav: Opis fizičkih i psihičkih osobina rase: Mali kućni pas sa dugom, pamuku sličnom dlakom, tamnim, izražajnim, inteligentnim, okruglim očima. Nešto „ispušteniji“, veseo i pri tome malo čuadan, veoma privržen svom vlasniku.
Veličina: Ugledan mužjak 28 cm, toleriše se 25-32 cm. Ugledna ženka 25 cm, toleriše se 22-28 cm.
Masa mužjaka je 4-6 kg, ženki 3,5-5 kg.
Masa stoji u proporciji sa veličinom, ali ne sme prevazići maksimum. Primer: Mužjak sa 28 cm u grebenu ima oko 5 kg, a sa 32 cm, oko 6 kg.
Format: Odnos dužine tela prema visini grebena je 2:3
Tip: Poželjan je opisani tip. Postoje i visokonogi psi ove rase.
Upotreba: Pas za pratnju.
Glava: Posmatrano sa strane je kratka, a posmatrano odozgo trouglasta. Odnos glave prema telu 2:5, a odnos lobanje prema njušci je 9:5.
Lobanja: Konveksna, približno 8,5 cm široka. Nadočni lukovi slabo razvijeni. Blaga čeona braz- da. Nema potiljačnog grebena, potiljna kvrga jedva primetna.
Stop: Malo izražen.
Njuška: Duga oko 6 cm, visoka oko 4,5 cm, široka oko 5 cm. Ravan nosnik. Donja vilica ravna.
Nos: Mala crna nosna pečurka, toleriše se tamna boja duvana. Dobro otvorene nozdrve.
Usne: Tanke, napete, obojene u boji nosne pečurke.
Zubalo: Potpuni, mali beli zubi. Donji sekutići leže ispred, iza ili su u istom nivou sa gornjim sekutićima.
Oči: Okrugle, tamne, živahne, daleko jedno od drugog, tanki kapci, pigmentisani kao nosna pečurka.
Uši: Obešene, široke oko 6 cm, duge oko 7 cm, tanke, trouglaste. Usađene visoko, fine na vrhovi- ma. U osnovi preklopljene, svejedno da li su prekrivene dlakom bele boje, ili su obojene jednom od tri mogućnosti: 1. više ili manje tamno žute fleke, 2. žuto i crno melirana dlaka, 3. nekoliko crnih dlaka koje odaju utisak svetlo sive fleke.
Vrat: Ravan, ka glavi blago spušten. Odnos vrat prema telu je 1:5. Dužine je oko 8 cm. Zaobljen je mišićav i širok oko 7 cm. Koža je napeta.
Telo: Gornja linija je veoma blago konveksna.
Greben: Slabo izražen, snažno povezan vrat.
Leđa: Sasvim blago zaobljena, dobro mišićava. Odnos grudnog prema slabinskom delu je 10:6.
Stomak i bokovi: Okrugli, malo širi od grudi. Stomak blago prikupljen.
Rep: Nisko usađen, dug oko 18 cm, debeo u korenu, tanak na vrhu, u mirovanju dopire do ispod skočnog zgloba, sa zavijenim krajem.
Prednje noge: Ravne noge bez obzira da li se posmatraju od napred ili sa strane. Proporcija je 1:1.
Plećka: Mišićava, kosa, duga oko 10 cm.
Nadlaktica: Mišićava, ukošena od napred ka nazad, duga oko 9 cm.
Rameni ugao: Oko 120 stepeni.

Podlaktica: Vertikalna, duga oko 10 cm, snažnih kostiju.
Lakatni ugao: 120 stepeni
Šaplje: Približno 3 cm.
Došaplje: Približno 3 cm.
Šape: Okrugle, male, zatvorene, dobro oblikovane, približno 3 cm. Jastučići su na sredini i dobro pigmentisani.
Zadnje noge: Ravne, bez obzira da li se posmatra sa strane ili od pozadi. U proporciji su 1:1.
Butina: Mišićava, duga oko 10 cm.
Ugao kuka: 80 stepeni.
Potkolenica: Nagnuta od napred ka nazad, duga oko 10 cm.
Koleni ugao: 120 stepeni
Skočni zglob: Dužine oko 2 cm, debljine oko 3 cm.
Ugao skočnog zgloba: 160 stepeni
Došaplje: Dugo oko 7 cm, široko oko 2 cm, stoji vertikalno ka zemlji.
Šape: Okrugle, prsti blago zaobljeni, zatvorene. Jastučići ravni i pigmentisani. Kretanje: Korak normalan, kas skraćen. Pri kretanju kas ima prednost Dlaka: Fina, duga oko 8 cm, blago talasasta, građe slične pamuku.
Koža: Tanka, na svakom delu tela dobro prilegla. Sme biti pigmentisana sa sivim, više ili manje tamnim flekama.
Boja: Bela, dopuštene su nekoliko fleka žute ili više ili manje tamno sive, posebno na ušima.
Greške: Ocenjivanje prema težini.
Teške greške
Njuška: Premala ili prevelika. Lobanja: Ravna ili jako zaobljena. Stop: Isuviše izražen ili nepostojeći. Nosnik: Ispupčen.
Zubalo: Nepravilan raspored zuba (sekutići), karijes, jak predgriz ili podgriz (više od debljine sekutića).
Oči: Svetle, blizu jedno drugom, entropijum, ektropijum, buljave oči. Pogled ujedljivog psa.
Uši: Prekratke, nedovoljno duga dlaka, preblizu usađene, predebele, uspravne.
Leđa: Preduga, ulegnuta. Sapi: Vodoravne, uske. Grudi: Loše razvijene.
Vrat: Predug ili prekratak, tanak.
Rep: Predug, prekratak, zavijen, slabo odlakan, cilindričan.
Plećka: Ravna.
Noge: Kravlji stav, x-stav, uvrnute ili izvrnute šape, pete preusko ili predaleko jedna od druge, loši uglovi.
Butina: Nedovoljno mišićava, nedovoljno odlakana.
Koža: Naborana, debela.
Dlaka: Prekratka, preduga, uvijena, svilenkasta.
Diskvalifikacione greške
Nosna pečurka: Flekavo depigmentisana, presvetla.
Usne: Potpuno ili flekavo depigmentisane, teške, padajuće. Beli kapci – nedovoljno ili flekavo pig- mentisani.
Rep: Zavijen ili uspravno nošen, bezrepost.
Vrat: Predug.
Veličina i masa: Iznad maksimuma.
Boja: Jako braon ili jednoznačno crno flekava.
N.B. Mužjaci treba da imaju dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.