logo kinoloski savez

SREDNJEAZIJSKI OVČAR

Naziv rase: SREDNJEAZIJSKI OVČAR
Originalni naziv rase:SREDNEASIATSKAIA OVTCHARKA
Br. Standarda: 335
Klasifikacija FCI: GRUPA II - PINČERI I ŠNAUCERI, MOLOSI I ŠVAJCARSKI PASTIRSKI PSI PINSCHER AND SCHNAUZER, MOLOSSIANS AND SWISS MOUNTAIN AND CATTLEDOGS

Zemlja porekla: SSSR (Regija Srednje Azije) Patronat: Rusija

Kratak istorijat: Srednjeazijski ovčar (SAO) jedna je od najstarijih rasa pasa. Kao rasa je nastao priridnom selekcijom koja je trajala više od četiri hiljade godina na ogromnoj teritoriji koja danas obuhvata prostor od Kaspijskog mora do Kine i od južnog Urala do Avganistana. Poreklo vodi od najstarijih pasa sa Tibeta, pastirskih pasa različitih nomadskih plemena koji su u bliskoj vezi sa mongolskim ovčarem i tibetskim mastifom. SAO se pretežno koriisti za zaštitu stoke, karavana i kuća svojih vlasnika i izložen je strogoj prirodnoj selekciji. Teški životni uslovi i neprestana borba protiv grabljivica uticali su i na izgled i na karakter ovog psa učinili ga snažnim, neustrašivim i naučili ga da čuva svoju energiju. U svom prvobitnom staništu, srednjeazijski ovčari su uglavnom štitili krda od grabljivaca i takođe su bili psi čuvari.
Sistematski rad sa ovom rasom započeo je u SSSR-u u četvrtoj deceniji 20. veka.
Opšti izgled: Srednjeazijski ovčar je skladne građe, velike visine i srednje dužine (ni previše dugog ni previše kratkog tela). Kršan je i mišićav, s tim što mišići nisu vidljivi. Polni dimorfizam jasno je izražen. Mužjaci su krupniji i hrabriji od ženki, sa naglašenijim grebenom i većom glavom. Punu zrelost dostižu oko treće godine.
l Važne proporcije:
Dužina tela samo je malo veća od visine u grebenu. Veća visina je poželjna, ali građa mora osta- ti proporcionalna. Dužina prednjih nogu do lakata iznosi 50-52% visine u grebenu. Dužina njuške manja je od polovine dužine glave, ali veća od njene trećine.
Temperament: Samopouzdani, uravnoteženi, tihi, ponosni i nezavisni. Ovi psi su vrlo hrabri i imaju veliku radnu sposobnost, izdržljivost i prirodni instinkt za odbranu teritorije. Pokazivanje neustrašivosti prema velikim predatorima njihova je karakteristična osobina.
Glava: Masivna i u skladu sa opštim izgledom psa. Oblik glave skoro je četvrtast, gledano odoz- go i sa strane.
• Lobanjski deo
Veliki i širok. Čeoni deo je ravan, a lobanjski deo je ravan i izdužen. Potiljna kvrga je pravilno definisana, ali jedva vidljiva zbog dobro razvijenih mišića. Nadočni lukovi umereno su definisani. Stop: Umereno je definisan.
• Lični deo
Nosna pečurka: Velika, dobro razvijena, ali ne prelazi osnovnu liniju njuške. Nosna pečurka je crna, ali može biti svetlija kod belih ili svetlosmeđih pasa.
Njuška: Nije špicasta i srednje je dužine. Gledano odozgo i sa strane, skoro je četvrtasta, i suža- va se prema nosnoj pečurci. Njuška je puna, duboka i dobro popunjena ispod očiju. Nosnik je širok, prav i ponekad sa blago konveksnom profilnom linijom. Brada je dobro razvijena.
Usne: Debele, gornja usna blago pekriva donju kada su usta zatvorena. Potpuno crna pigmentacija je poželjna.
Zubalo: Vilice su jake i široke. Zubi su veliki, beli i bez razmaka. Ukupno ih ima 42. Sekutići su poređani u nizu. Prihvata se makazasti, klještasti i obrnuti makazasti zagriz. Očnjaci su dosta raz- maknuti. Povreda zuba koja ne utiče na funkcionisanje zagriza ne treba da utiču na ocenu.
Obrazi: Jagodične kosi su izdužene i pravilno razvijene, i ne narušavaju četvrtasti oblik glave. Oči: Srednje veličine, ovalnog oblika, dosta međusobno udaljene, sa pogledom pravo unapred, i usađene srednje duboko. Boja očiju može biti od tamno braon do boje lešnika. Tamna boja ima prednost. Očni kapci su debeli i poželjno je da donji očni kapak nije previše opušten. Treći očni kapak se ne vidi. Prednost se daje potpuno pigmentisanim očnim kapcima. Koja god da je boja dlake, očni kapci treba da su crni. Odaju utisak samopouzdanosti i dostojanstvenosti.
Uši: Srednje veličine, jednakostranične, debele, nisko postavljene i viseće. Donji deo korena uha je u ravni sa očima ili malo ispod njih. Tradicionalno kupiranje ušiju, još uvek se primenjuje u zemlji porekla i u zemljama u kojima nije zakonom zabranjeno.
Vrat: Srednje je dužine, veoma snažan, ovalan u poprečnom preseku, mišićav i nisko postavljen. Podgušnjak je posebna karakteristika ove rase.
• Telo
Leđna linija: Skladna i sa dobrom potporom. Tipična leđna linija mora ostati u nepromenjenom položaju
Greben: Dobro definisan, naročito kod mužjaka, mišićav, dug i visok, sa dobro definisanim prelazom ka leđima.
Leđa: Prava, široka, mišićava, njihova prava dužina iznosi oko polovinu dužine od grebena do korena repa.
Slabine: Kratke, široke, mišićave, blago zaobljene
Sapi: Srednje dužine, široke, mišićave, blago koso postavljene. Greben je na većoj visini od sapi za 1-2 cm.
Grudi: Duboke, izdužene, široke, vidljivo razvijene. Grudni koš se širi prema zadnjem delu. “Lažna” rebra su duga. Predgrudi se pružaju malo ispred ramenog zgloba.
Donja linija i stomak: stomak je srednje pribran.
Rep: Debeo u korenu i usađen prilično visoko. Prirodni rep nošen je srpasto ili u obliku labavog prstena koji počinje kod poslednje trećine repa. Kada pas miruje rep je viseći. Tradicionalno kupi- ranje repa, još uvek se primenjuje u zemlji porekla i u zemljama u kojima nije zakonom zabran- jeno. Prirodni rep isto se vrednuje kao kupirani rep.
• Noge
Prednje noge:
Opšti izgled: prednje noge su prave sa jakim kostima. Gledano spreda, paralelne su, i nisu blizu jedna drugoj. Gledano sa strane, podlaktica je prava.
Lopatice: Duge, dobro ukošene i mišićave. Sa nadlakticom formiraju ugao do oko 100 stepeni.
Nadlaktica: Ukošena, duga i snažna.
Lakat: U pravilnom položaju, nije okrenut ni ka unutra ni ka spolja Podlaktica: Prava, sa veoma jakom kosti, duga, ovalna u poprečnom preseku Došaplje: Srednje dužine, široko, snažno i uspravno
Prednje šape: velike, okruglaste. Prsti su izbočeni, a jastučići puni i debeli. Nokti mogu biti bilo koje boje.
• Zadnje noge:
Opšti izgled: Gledano otpozadi prave i paralelne, postavljene na malo većem rastojanju nego prednje noge.
Butine: široke, srednje dužine i veoma mišićave
Koleno: Nije okrenuto ni ka unutra ni ka spolja. Uglovanost kolena je umerena.
Potkolenica: Skoro jednake dužine kao natkolenica.
Skočni zglob: Umereno uglovan
Zadnje došaplje: Veoma snažno i srednje dužine, vertikalno u odnosu na tlo. Bez zaperaka. Zadnje šape: Velike, okruglaste. Prsti su izbočeni, a jastučići puni i debeli. Nokti mogu biti bilo koje boje.
Kretanje: Dobro uravnoteženo i elastično. Kas sa slobodnim iskorakom prednjih nogu i sa snažn- im potiskom zadnjih nogu. Leđna linija ostaje ista dok se pas kreće. Svi zglobovi se savijaju bez poteškoća. Uglovanost zadnjih nogu vidljivija je pri kretanju nego pri mirovanju.
Koža: Debela, dovoljno elastična i opuštena da bi sprečila povrede u slučaju borbe sa predatori- ma.

Dlaka: Veoma odlakan pas sa pravom, grubom, i dobro razvijenom podlakom. Dlaka na glavi i na prenjoj strani nogu je kratka i gusta. Dlaka na grebenu je često duža. Pokrovna dlaka može biti kratka ili malo duža. U zavisnosti od dužine pokrovne dlake, može da se javi ili kraća dlaka (3-5 cm), koja prekriva čitavo telo, ili duža dlaka (7-10 cm), koja formira grivu na vratu i pramenove iza ušiju, na zadnjem delu nogu i na repu.
Boja: Sve boje, osim genetski nasleđene plave i braon u bilo kojoj kombinaciji i osim crnog plaš- ta kod svetlosmeđih pasa.
l Veličina i težina:
Visina u grebenu: Mužjaci: minimum 70 cm Ženke: minimum 65 cm
Poželjna je velika visima u grebenu, ali građa mora ostaiti skladna. Težina:
Mužjaci: minimum 50 kg Ženke: minimum 40 kg
Mane: Sva odstupanja od navedenih tačaka treba smatrati manama, a ozbiljnost sa kojom se te mane uzimaju u obzir treba da bude proporcionalna njihovom stepenu i njihovom uticaju na zdravlje i dobrobit psa.
– Blaga odstupanja od propisanih rasnih karakteristika
– Ženke poprimaju osobine muškog pola
– Okrugla lobanja, uska njuška, uska donja vilica i mali nos
– Oči ukošene ili blizu jedno drugom postavljene. Opušteni očni kapci
– Uši visoko usađene
– Tanke usne ili opuštene usne koje nisu prisno vezane uz vilicu
– Blaga nadgrađenost
– Kratke sapi
– Uzak front
– Zatvoreni uglovi zadnjih nogu
– Rašireni i dugi prsti
– Poskakivanje pri hodu i pomalo neuravnoteženo kretanje
– Veoma kratka dlaka
l Teške mane:
– Neuravnoteženost
– Značajna odstupanja od propisanih rasnih karakteristika i konstitucije
– Krakate noge, lake kosti i meki mišići
– Previše svetle ili buljave oči
– Gornja linija se spušta nadole
– Sapi mnogo više od grebena (preterana nadgrađenost)
– Uske, kratke i strme sapi
– Prirodno zakržlajo rep, rep sa patrljkom
– Došaplje previše visoko ili previše nisko
– Zadnje noge postavljene previše u polje ispod tela (podvučen stav)
– Visina u grebenu za 2 cm manja od navedenog minimuma
l Diskvalifikacione mane:
– Agresivni ili previše plašljivi psi
– Svi psi koji jasno pokazuju fizičke nedostatke ili one u ponašanju diskvalifikuju se.
– Mužjaci poprimaju osobine ženskog pola
– Predgrizajući ili izražen podgrizajući zagriz
– Čakaraste, plave ili zelene oči; razrokost
– Labavi zglobovi
– Dlaka bilo koje kombinacije genski nasleđene braon i plave
– Svetlosmeđa boja sa izraženim crnim plaštom
– Kovrdžava ili meka dlaka
– Neuravnoteženo kretanje
N.B: Kod mužjaka mora da postoje dva naizgled pravilno razvijena testisa potpuno spuštena u skrotum.