logo kinoloski savez

SMOLONDSKI GONIČ

Naziv rase: SMOLONDSKI GONIČ
Originalni naziv rase:SMALANDSSTOVARE
Br. Standarda: 129
Klasifikacija FCI: GRUPA VI - GONIČI,TRAGAČI PO KRVI I SRODNE RASE

Opšti izgled: Prilično mali, zatvoren pas, lak ali snažno građen, plemenitog mišićavog izgleda. Pas treba da je kvadratičan.
Glava: Treba da je suva. Obrazi ne smeju da budu puno istureni. Njuška treba da je dobro razvi- jena, ne sme da je teška niti da je špicasta. Nosnik je ravan i paralelan sa lobanjom. Nosno ogleda- lo treba uvek da je crno sa dobro otvorenim nozdrvama. Gornje usne smeju samo malo da prekri- vaju donje. Zubalo je snažno i dobro postavljeno, makazasto.
Oči: Treba da su jasne i tamne, mirnog izraza koji je posledica bistrine.
Uši: Treba da su simetrične i prilično visoko usađene, treba da su nešto kraće od rastojanja između prednje ivice korena uva i polovine nosnika. Treba da su ravno viseće, na donjem kraju zaobljene i bez ka napolje uvijene prednje ivice.
Vrat: Srednje dug i snažan. Treba da nosi glavu lepo visoko i da elastično prelazi u telo. Koža na vratu treba da je elastična i priljubljena.
Telo: Leđa treba da su kratka, ravna i snažna sa snažnim slabinama. Blago padajuće sapi su duge i široke sa dobro razvijenim mišićima. Grudi treba da su duboke. Rebra treba da su dobro zaoblje- na. Stomak je mišićav i beznačajno prikupljen.

Noge: Plećke treba da su mišićave, sa dugim, dobro padajućim lopaticama, koje dobro naležu na grudni koš i leđa. Vrh lopatica ne sme biti istaknutiji od vrhova pršljenova grebena. Gledano od napred prednje noge treba da su ravne i paralelne. Nadlaktica treba da je duga i široka i dobro uglo- vana s plećkom. Laktovi treba dobro da naležu na telo. Ne smeju se videti ispod linije grudi. Došaplje treba da je elastično i samo blago uglovano sa podlakticom. Zadnje noge gledano od pozadi treba da su ravne i paralelne, u kolenom i skočnom zglobu dobro uglovane. Butine treba da su mišićave i široke gledano sa strane. Došaplje treba da je kratko i suvo sa vertikalnim stavom u mirovanju. Zaperci nisu poželjni. Šape treba da su čvrste i ravno napred uperene, sa dobro elastičnim i zatvorenim prstima. Jastučići treba da su dobro razvijeni.
Rep: Treba da je bilo:
a) Dug, pri čemu mora biti ravan ili blago sabljast i da dopire gotovo do skočnog zgloba, ili
b) Visoko usađen i urođeno kratak.
Odlakanost: Dlaka se mora sastojati od dve vrste. Jedna, donja, kraća i gušća i mekša (podlaka) i druge koja prekriva ovu – pokrovne dlake. Ona treba da je gusta i često stvarno gruba, ipak uvek ravna i sjajna. Na zadnjoj strani butine i donjoj strani repa dlaka sme biti prilično duga. Između prstiju i jastučića treba da je bogata odlakanost.
Boja: Smolandski gonič treba da je crn sa braon oznakama iznad očiju, na šapama i došaplju, kao i ispod repa i oko čmara. Za upis u registar dozvoljen je i čokoladni braon pas sa oznakama svet- lo braon boje, ali nije poželjan.
Odstupanje od iznetog je raskošno braon na glavi i nogama, što je dozvoljeno, ali ipak nije poželjno. Belina sme biti samo kao mala oznaka na grudima i šapama.
Visina: Poželjno za mužjake 50 cm, sa dozvoljenim odstupanjima od 45-54 cm, a za ženke poželjno 46, sa dozvoljenim odstupanjima od 42-50 cm.