logo kinoloski savez

SLOVAČKI PASTIRSKI PAS

Naziv rase: SLOVAČKI PASTIRSKI PAS
Originalni naziv rase:SLOVENSKY CUVAC
Br. Standarda: 142
Klasifikacija FCI: GRUPA I - PASTIRSKI PSI I PSI TERAČI STOKE(SEM ŠVAJC. PASTIRSKIH PASA)

Opšti izgled: Rasne odlike tatranskog čuvača odgovaraju tipu planinskog psa čvrste konstitucije, divnog oblika i guste bele dlake. Ima čvrste kosti, živahan temperament, oprezan je, neustrašiv i razumno oštar. Već vekovima odgovara oštroj klimi slovačkih, a naročito tatranskih brda. Oblik tela je srednji pravougaonik, telo je dobro iskorišćeno i miruje na snažnim, prilično visokim noga- ma. Imenu odgovara njegova oštrina i opreznost jer na slovačkom reč „čuvač“ znači „slušati“. Njegova upotrebljivost sastoji se od upotreba kao ovčarskog i pastirskog psa na visokim nogama, kao pas čuvar u domaćinstvima i na granici.
On je bezgranično veran i hrabar, uvek pripravan da se stavi protiv štetočina, a za njega su to medvedi i vukovi. Da bi se noću razlikovao od grabežljivaca, tradicionalno se gaji u beloj boji. Glava: Nosnik je ravan iz profila i približno je jednak polovini ukupne dužine glave, prilično širok i ka vrhu se osrednje sužava.Njuška je snažna, srednje duga sa zatupastom, posebno preko leta crnom nosnom pečurkom.
Usne: Usne su priležuće, zatvoren ugao usana. Sluzokoža je crna. Usne ne preklapaju okvir njuška, srednje su debele. Nepce je crno.
Vilice: Vilice su jake i nose uvek potpuno makazasto zubalo.
Stop: Stop je srednje izražen.
Lobanja: Snažna, duguljastog oblika sa širokim delom za smeštaj mozga. Od širokog čela produžava se unazad plitka brazda. Nadočni lukovi su prikladnog oblika i postrano nagnuti. Temena kost je ravna, potiljak je jasno ograničen od snažnog, srednje istaknutog vrata. Iz profila temena kost je nasuprot nosniku, nešto ispupčena.
Oči: Tamnobraon, ovalne i ravno postavljene. Ivica očnih kapaka je crna, priležuća. Sluzokoža unutrašnjeg očnog ugla je tamna, čime se oči čine izražajnijim.
Uši: Visoko usađene, u korenu pokretne, srednje dužine, priležuće na glavu. Od polovine odlakane finom dlakom. U mirovanju zaobljeni donji rub dopire do visine njuške.
Vrat: Ravno usađen, u stanju povećane razdražljivosti visoko nošen. Dug koliko i glava, kod mužjaka veoma snažan sa lepom grivom i bez kožnih nabora.
Prednje noge: Ravno su postavljene, stupaste, sa dobrom uglovanošću nadlaktice i lakta. Šape su jake, okrugle i zatvorene. Sveukupno noge su prilično visoke, naročito kod mužjaka.
Plećke: Strme i duge, nadlaktica mišićava i prisno naleže uz telo, nagnuta ka laktu.
Podlaktica: Je vertikalna, snažna, mišićava i duga.
Šaplje: Koščato i jako.
Došaplje: Kratko, jako i srednje nagnuto.
Šape: Imaju snažne prste i nokte, ispupčeni prsti i loptast oblik. Dobro su odlakane i imaju mes- nate crne jastučiće.
Telo
Grudi: Široke. Vrh grudne kosti leži u visini ramenog zgloba. Grudni koš ima dobro zaobljena rebra. Grudna kost leži iznad polovine visine grebena i doseže dublje od laktova. Dužina grudnog koša je veća od polovine dužine tela a širina je 1/4 visine grebena.
Rebra: Zaobljena, unazad postavljena i čine dobar završetak slabina.
Leđa: Ravna, u slabinskom delu srednje zaobljena. Srednje duga i snažna. Slabine: Dobro povezane sa karlicom, mišićave, odgovarajuće duge i veoma jake. Stomak: Primeren slabinama, srednje prikupljen.
Sapi: Snažne, kvadratične i blago nagnute.
Zadnje noge: Karlica sa butinom čini mišićavu celinu duguljastog oblika i značajne širine.
Koleno: Jako mišićavo i dobro uglovano.
Potkolenice: Kosa, snažna i ima dobro mišićav list.
Skočni zglob: Snažan, tupo uglovan, nešto niži ali izražen i širok.
Došaplje:
Kraće i snažno, vertikalno. Prelaz ka skočnom zglobu je bez suženja. Nepoželjni su peti prsti.
Šape:
Nešto duže nego na prednjim nogama, ipak istog oblika. Prsti su nešto jači i strmije postavljeni. Rep: Niže usađen, u mirovanju opušteno nošen i dopire do skočnog zgloba. Ima oblik cigare, ravan je, vrh nije zavijen. Pri kretanju nošen u obliku luka iznad slabine.
Dlaka: Gusta i bele boje. Dozvoljeno je ali nepoželjna žućkasta nijansa na korenu ušiju. Nedozvoljene su jasne žute fleke. Sa izuzetkom glave i nogu dlaka je gusta, bez razdeljka na leđima, zastavice na repu i zadnjim nogama. Mužjaci imaju spuštenu grivu na glavi i nogama, dlaka je kratka i priležuća, a na zadnjim stranama nogu nešto duža. Od korena uva pruža se dlaka unazad preko grive. Duge dlake potpuno prekrivaju vunastu dlaku. Pokrovna dlaka je duga 5-15 cm, najduža je na grivi, na drugim mestima srednje talasasta i na leđima čini više talasa u poprečnom smeru, koji zajedno vise. Nepoželjni su pojedinačni talasi i dlaka koja nije kompakt- no viseća. Uslovljena je zajednički viseća, uvijena dlaka. Vunasta dlaka je fina, gusta, doseže do polovine ili 2/3 dužine pokrovne dlake. Tokom leta ispada vunasta dlaka, dlačni pokrivač gubi na debljini, ali zadržava talasastost pokrovne dlake i njenu propustljivost za vazduh tokom cele godine i ne pravi razdeljke na leđima.
Koža: Na telu slobodno priležuća, bez obzira na uzrast psa. Gornji deo kože je ružičast, crno pig- mentisan samo u okolini očiju, nosa i usta, gde prelazi u crnu sluzokožu. Jastučići na nogama su takođe crno pigmentisani.
Visina: Mužjaci 62-70 cm, ženke 59-63 cm.
Kretanje: Kretanje tatranskog čuvača je uprkos njegovoj masivnosti iznenađujuće lagano, gipko i hitro na svim terenima i po svakom vremenu, sa opredelenošću za kas.
Nedostaci u anatomiji i tipu: U mane spadaju – klještasto zubalo, zapreci, nepotpuno zubalo, ravne i nedovoljno duboke grudi, posledice rahitisa ili stenećaka, medvedi, nesimetričan rep, odstojeće usne, nesimetrično postavljene uši, prisno priležuća resasta dlaka, kao i potpuno uvijena dlaka. Teška greška je slaba odlakanost stomaka, slabina i genitalija.
Diskvalifikacione greške: žute fleke na dlaci, svetle oči, ružičaste fleke na nosnoj pečurci, usna- ma ili rubu očnih kapaka. Kriptorhizam.
Od grešaka u karakteru, najvažniji je temperament.
Mere:mužjaci:ženke:Masa tela36-44 kg31-37 kgDužina glave (prosek)25-29 cm23-27 cmŠirina glave25-28 cm23-26 cmDužina lobanje13-15 cm12-14 cmVisina grudne kosti33-37 cm30-35 cmDubina grudi30-34 cm25-30 cmDužina tela69-76 cm60-72 cmDužina grudnog koša40-47 cm37-44 cmObim grudi iza plećke70-83 cm68-72 cmObim grudi kod poslednjeg vitog rebra60-70 cm56-65 cmUglovanost:Rameni zglob – 107 stepeniLakatni zglob – 145 stepeniUgao kuka – 90 stepeniKoleni zglob – 110 stepeni