logo kinoloski savez

SKAJ TERIJER

Naziv rase: SKAJ TERIJER
Originalni naziv rase:SKYE TERRIER
Br. Standarda: 75
Klasifikacija FCI: GRUPA III - TERIJERI

Zemlja porekla: Velika Britanija.

Kratak istorijat: Jedna od najstarijih škotskih rasa; skaj terijer je nekada bio poznat kao terijer zapadnih ostrva, zbog istorije mešanja sa rasama koje uključuju i prototipove kern terijera, danas ga poznajemo kao skaj terijera. Najpoznatiji pripadnik ove rase bio je Grejfrajers Bobi iz Edinburga, koji je negde oko 1858. na grobu svog gospodara na groblju crkve Grejfrajers bdeo sve dok i sam nije uginuo. Telo psa je sahranjeno na neosvećenom delu groblja, a u sećanje na njegovu odanost postavljena je posmrtna plakata na ulici grada, kao i spomen ploča na njegovom grobu. Mada većina skaj terijera ima zašiljene uši, takođe postoji i tip „opuštenih ušiju“, kojima uši vise pored glave.
Opšti: Dugačak pas; duplo veća dužina tela nego visina, dlaka mu je dugačka. Kreće se i korača s lakoćom. Ima snažne noge, telo i zubalo.
Važne proporcije: Telo je dugačko, nisko, duplo veća dužina tela nego visina.
Temperament: Elegantan i ponosan pas. Pas odan samo jednoj osobi, nepoverljiv prema stranci- ma, nikada agresivan.
• Glava Lobanjski deo:
Dugačak i snažan, dužina ne odmaže snazi.
Lobanja: Umerene širine na zadnjem delu lobanje, postepeno se sužava u snažnu njušku.
Stop: Blago primetan.
• Lični deo:
Nosna pečurka: Crna.
Njuška: Snažna.
Zubalo: Vilice su jake i jednake sa savršenim, pravilnim makazastim zagrizom, tj. gornji zubi preklapaju donje bez prostora između njih i pravilno su raspoređeni u vilicama.
Oči: Braon, poželjne su tamno braon. Umerene veličine, međusobno blizu postavljene i izražajne. Uši: Stojeće ili viseće. Kada su stojeće, graciozno su odlakane, nisu velike, spoljne ivice su uspravne i naginju jedna ka drugoj unutrašnjom ivicom, od vrha prema lobanji. Kada su viseće, velike su, vise pravo nadole, ravne su i bliže prednjoj strani.
Vrat: Dugačak i sa malom izbočinom.
Telo: Dugačko i nisko. Strane tela deluju pljosnato zbog dlake koja ravno pada.
Leđa: Ravna.
Slabine: Kratke.
Grudi: Duboke; ovalni grudni koš, dubok i dugačak.
Rep: Kada visi, gornji deo repa je viseći, a donja polovina je zabačena i povija se. Kada rep podigne, to radi u produžetku leđne linije i tada se rep ne povija niti je iznad nje. Elegantan i met- last rep.
Noge
Prednje noge:
Lopatice: široke, postavljene uz telo.
Podlaktica: Noge su kratke i mišićave.
Prednje šape: Prednje šape su veće od zadnjih, usmerene u potpunosti unapred. Jastučići su debe- li, nokti jaki.
• Zadnje noge:
Opšti izgled: Snažne, mišićave, pravilno razvijene i pravilnih uglova. Noge su kratke, mišićave i prave gledano otpozadi.
Koleno: Pravilnih uglova.
Skočni zglob: Pravilnih uglova.
Zadnje došaplje: Nema zaperaka.
Zadnje šape: Manje su od prednjih šapa, usmerene u potpunosti unapred. Jastučići su debeli, nokti jaki.
Kretanje: Noge izbacuje pravo ispred sebe kada je u pokretu. Kada ide ka posmatraču, prednje noge formiraju konstantnu pravu liniju ispred psa, a šape su mu međusobno udaljene podjednako kao i laktovi. Glavni potisak dolazi iz zadnjih nogu koje se kreću pravo. Prednje noge imaju dobar iskorak, ne podižu se previše. Kretanje je u celini slobodno, okretno i lagano i odaje utisak lakoće. Dlaka:
Ima i pokrovnu dlaku i podlaku. Podlaka je kratka, polegla, meka i vunasta. Dlaka je razumne dužine, čvrsta, prava, ravna i ne uvija se, nikad ne remeti kretanju. Dlaka glave je kraća, mekša, zaklanja čeoni deo i oči, ali ne zaklanja vid. Mrsi se sa pramenovima sa strana glave, okružuje uši poput resa i omogućava ušima da pokažu svoj oblik.
Boja: Crna, tamno ili svetlo siva, svetlo braon, krem, sve boje sa crnim tačkama. Sve boje mogu imati i svoje nijanse i svetliju podlaku, sve dok su nos i uši crne pigmentacije. Mala bela oznaka grudima je dopustljiva.
l Veličina:
Idealna visina u grebenu: 25-26 cm, dužina od vrha nosne pečurke do kraja repa 105cm. Ženke su nešto manje ali istih proporcija.
Mane: Sva odstupanja od navedenih tačaka treba smatrati manama, a ozbiljnost sa kojom se te mane uzimaju u obzir treba da bude proporcionalna njihovom stepenu i njihovom uticaju na zdravlje i dobrobit psa.
l Diskvalifikujuće mane:
– Agresivan ili preterano plašljiv pas
– Svi psi koji jasno pokazuju fizičke nedostatke ili one u ponašanju diskvalifikuju se
N.B: Kod mužjaka mora da postoje dva naizgled pravilno razvijena testisa u potpunosti spuštena u skrotum.