logo kinoloski savez

ŠIBA

Naziv rase: ŠIBA
Originalni naziv rase:SHIBA
Br. Standarda: 257
Klasifikacija FCI: GRUPA V - ŠPIC TIP I PRIMITIVNI TIP PASA

Upotreba: Lovački pas za ptice i male životinje, pas za društvo.
Istorijat: Šiba je bila prirodna rasa u Japanu od najstarijih vremena. Reč „šiba“ u originalu bi značila nešto kao „mali – mali pas“. Prebivalište ovog psa je bilo na obodima planinske oblasti uz japansko more, gde je korišćen kao lovački pas za male životinje i ptice. Razlika među rasama u području njihovog bitisanja su bile minimalne.
Kada su psi nalik engleskim seterima i poenterima uvezeni iz Engleske u periodu od 1868-1912. lovci u Japanu su ih ukrštali sa šibama, što je uzelo maha pa su čiste šibe od 1912-1926. u graničnim oblastima postale prave retkost.
Lovci i drugi obrazovani ljudi shvatili su važnost zaštite čiste rase oko 1928. ozbiljno su zaštitili ograničeni broj čistih jedinki, a standard rase su precizirali 9134. Šiba je 1937. označena kao nacionalno blago posle čega je poboljšan uzgoj i vratilo rasi superiornost, kakvu je danas pozna- jemo.
Opšti utisak: Mali pas, dobro izbalansiran, dobrog kostura i izražene muskulature, snažne konsti- tucije i slobodnog, lepog i brzog kretanja.
Proporcije: Visina grebena prema dužini tela odnosi se kao 10:11.
Temperament: Pouzdan je, oštrouman, dobro opaža, veoma oprezan.
Glava: Široko čelo, obrazi dobro razvijeni, stop definisan sa blagom brazdom. Nosnik ravan, a nosna pečurka poželjno crna. Njuška umereno puna i zašiljena. Usne zategnute. Zubi snažni sa makazastim zagrizom.
Oči: Relativno male, trouglaste, tamno braon boje. Očni uglovi su naviše okrenuti.
Uši: Relativno male, trouglaste, blago napred inklinirane, čvrsto stršeće.
Vrat: Debeo, snažan, dobro izbalansiran sa glavom i telom.
Telo: Leđa ravna i jaka, slabine široke i mišićave, grudi duboke. Rebra umereno zaobljena, stom- ak dobro prikupljen.
Rep: Visoko usađen, debeo, nošen snažno zavijen ili srpasto povijen, kada je opušten rep dopire oko skočnog zgloba.
Prednje noge: Plećke umereno ukošene, laktovi zategnuti, prave.
Zadnje noge: Dugačka butina, kratka podkolenica ali dobro razvijena. Skočni zglobovi puni i
čvrsti.
Šape: Prsti čvrsto zatvoreni i dobro zaobljeni. Jastučići puni i elastični. Nokti jaki i tamni.
Kretanje: Lako i živahno.
Dlaka: Pokrovna dlaka oštra i ravna, podlaka meka i gusta. Dlaka na repu nešto duža.
Boja: Crvena, boje susama, crno susam, crveno susam, crna i plamena (black and tan), tigrasta, bela svetlo crvena, svetlo siva. Sve gore navedene boje izuzev bele moraju imati „Urajiro“. To je bela dlaka sa strane njuške i obraza, na donjoj strani vilice i vrata, na grudima i stomaku, na don- joj strani repa i unutrašnjoj strani nogu.
Veličina: Visina grebena mužjaka je 40 cm, a ženki 37 cm. Toleriše se ±1,5 cm.
Greške: Svako odstupanje od navedenih tačaka smatra se greškom, čije ocenjivanje mora stajati u tačnoj srazmeri sa stepenom izraženosti.
– Plašljivost.
– Ženstveni mužjaci i muškobanjaste ženke.
– Prognacija (predgriz ili podgriz).
– Nedostatak zuba.
Diskvalifikacione greške
– Uši koje nisu stršeće.
– Obešen ili kratak rep.
N.B. Mužjaci treba da imaju dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.