logo kinoloski savez

SASEKS ŠPANIJEL

Naziv rase: SASEKS ŠPANIJEL
Originalni naziv rase:SUSSEX SPANIEL
Br. Standarda: 127
Klasifikacija FCI: GRUPA VIII - RETRIVERI, CUNJAVCI I PSI ZA VODU

Zemlja porekla: V. Britanija

Opšti izgled: Masivan, snažno građen. Živahan, delotvoran pas, čije je karakteristično kretanje
„kotrljanje“ i potpuno je različito od drugih španijela.
Karakteristika: Prirodna sklonost ka radu, javlja se glasom pri radu u gustom šipražju.
Narav: Prijateljska. Agresivnost je maksimalno nepoželjna.
Glava i lobanja: Široka lobanja, srednje zaobljena između ušiju, ni ravna, niti jabučasta, sa udubljenjem na sredini i sa naglašenim stopom. Nabrana regija obrva. Jasna ali šiljasta potiljna kvrga. Nozdrve dobro razvijene, jetrene boje. Dobro balansirana glava.
Oči: Boje lešnika, srednje velike, nisu okrugle, blagog izraza i ne sme se videti puno trećeg očnog kapka.
Uši: Debele, srednje velike, i režnjaste. Usađene nešto iznad visine očiju. Prisno na glavu priležuće Zubalo: Snažne vilice sa perfektnim, pravilnim i potpunim makazastim zubalom pri čemu gornji sekutići bez razmaka naležu na donje.
Vrat: Dug i snažan, blago savijen, nosi glavu ne mnogo iznad leđne linije. Blag podgušnjak, ali dobro vidljiv žabo.
Prednje noge: Plećka kosa i pokretna. Nadlaktica i podlaktica dobro mišićave i dobre kosti nogu.
Šaplje veliko i koso. Došaplje kratko i snažnih kostiju. Noge su nešto kraće i snažne. Telo: Čitavo telo je snažno i ravno, nema znakova sužavanja od grebena do kukova Leđa: Dobro razvijena i mišićava i u širini i u dubini
Slabine: Dobro razvijene i mišićave i u širini i u dubini
Grudi: Duboke i dobro razvijene, nisu previše zaobljene i široke. Zadnja rebra moraju biti dubo- ka.
Zadnje noge: Butina mišićava i snažnih kostiju. Skočni zglob veliki i snažan.Noge kratke i snažne, sa dobrim kostima. Zadnje noge nisu vidljivo kraće od prednjih ili zatvorenih uglova.
Šape: Okrugle, dobro ispunjene, dobro odlakane između prstiju.
Kretanje: Bez pogovora slobodno napred i pozadi sa jedinstvenim kotrljanjem.
Rep: u prošlosti obično kupiran na 13-18 cm
Kupirani: Nisko usađen, nije nošen iznad nivoa leđa. Rep je gusto odlakan, ali nema dugih resa. Nekupirani: Nisko usađen, srednje dužine, nije nošen iznad nivoa leđa. Treba da se postepeno sužava u jednu tačku i da je umereno prekriven dugim resama. Veselo mahanje repom tipično je za ovu rasu.
Dlaka: Bogata i ravna, bez sklonosti ka pravljenju uvojaka i bogata podlaka za otpornost na vre- menske uslove. Uši pokrivene mekom talasastom dlakom, ali ne isuviše bujna. Prednje i zadnje

noge sa primerenim resama. Rep dobro pokriven dlakom ali ne dužom.
Boja: Zasićena zlatna, zlatni ton se pojačava od korena ka vrhu dlake i preovladava. nepoželjna je jetrena boja ili crveno braon.
Veličina: Idealna visina grebena 38-41 cm. Masa približno 22,7 kg.
Mane: Sva odstupanja od navedenih tačaka treba smatrati manama, a ozbiljnost sa kojom se te mane uzimaju u obzir treba da bude proporcionalna njihovom stepenu i njihovom uticaju na zdravlje i dobrobit psa, kao i na njegovu sposobnost da obavlja tradicionalne poslove.
Diskvalifikujuće mane:
Agresivni ili previše plašljivi psi
Svi psi koji jasno pokazuju fizičke nedostatke ili one u ponašanju diskvalifikuju se.
N.B: Kod mužjaka mora da postoje dva naizgled pravilno razvijena testisa u potpunosti spuštena u skrotum.