logo kinoloski savez

ŠAR – PEJ

Naziv rase: ŠAR – PEJ
Originalni naziv rase:SHAR PEI
Br. Standarda: 309
Klasifikacija FCI: GRUPA II - PINČERI I ŠNAUCERI, MOLOSI I ŠVAJCARSKI PASTIRSKI PSI PINSCHER AND SCHNAUZER, MOLOSSIANS AND SWISS MOUNTAIN AND CATTLEDOGS

Istorijat: Šar pej, kineski lovni pas i pas čuvar, poznat je u Kini poslednjih 200 godina. Rasa vodi poreklo iz regiona blizu Guangzhou (Kanton) zvan Dialack. U prvoj polovini 1960. postojao je zadovoljavajući broj tradicionalnog tipa šar peja u Hong Kongu. Njih je uglavnom odgajila radnička klasa Kineza i koristila ih za borbu. U kasnijem periodu organizatori borbi su se složili da se odreknu njihovih borbenih aktivnosti i počeli da izlažu pse na izložbama. Sedamdesetih god- ina pojedini trgovci psima su započeli ukrštanja i prirodnu produkciju „teško naboranog“. Hog Kong je prvo i jedino mesto odakle je šar pej počeo da se vodenim putem prevozi u ostale delove sveta, zato Hong Konški kinološki Savez želi da zaštiti i promoviše ovu rasu.
Opšti izgled: jak, kompaktan. Šar pej podrazumeva „peščanu kožu“. Koža mora biti tvrda i rapa- va, dok dlaka mora biti kratka i čekinjasta. Zbijen je i naboran svuda po telu u stadijumu šteneta. Kod zrelog psa jasni nabori su dopušteni samo oko čela i grebena.
Proporcije: Dužina tela od grudne kosti do sednih kvrga približno je jednaka visini grebena.
Ženke mogu imati neznatno duže telo. Dužina njuške je približno jednaka dužini lobanje. Temperament: Energičan i okretan. Smiren, nezavistan, odan i srdačan prema ljudima. Glava
Lobanja: Velika je i okrugla u osnovi ali širokog i ravnog čela.
Stop: Umeren.
Nabori: Nabori na čelu moraju biti očigledni ali ne smeju zaklanjati oči. Kinezi opisuju glavu kao
„Vu Lo Tau“ misleći na „tikvast“ oblik glave. Nabori na čelu imaju oblik oznaka koje liče na neke Kineske simbole dugovečnosti. To je bitno za rasu jer simboli dugovečnosti pojavljuju se samo u familiji velikih mačaka, kakve su tigrovi i lavovi. Kod pasa, samo kod rase mastifa.
Lični deo
Nos: Veliki i širok. Poželjno crn, svetlije boje dozvoljene su kod svetlije obojenih pasa.
Njuška: Srednje duga, široka u korenu, neznatno se sužava ka nosu.
Usta: Plavičasto crni jezik i desni su u prednosti. Ružičasti ili prošarani pegama, dozvoljeni su samo kod svetlije obojenih pasa, kao naprimer boje laneta ili krem.
Jake vilice: Oblik usta gledano s vrha trebao bi biti kao okruglast crep, poznat kao „Roof Tile Mouth“ – crepolika usta, ili sa širokim vilicama u obliku žabljih usta, poznat kao „Toad Mouth“ –
žablja usta. Kod oba tipa treba postojati jak zagriz.
Zubalo: Perfektan, pravilan i kompletan makazast zagriz, pri čemu gornji zubi bez razmaka preklapaju one u donjoj vilici i usađeni su vertikalno.
Oči: Srednje veličine. Bademastog oblika. Po mogućstvu tamne. Svetla boja očiju je nepoželjna. Funkciju očne jabučice ili očnog kapka, ni u kom slučaju ne smeju remetiti nabori kože ili dlaka. Bilo koji znak iritiranja očne jabučice, konjuktive ili očnog kapka krajnje je nepoželjan.
Uši: Male, debele, oblika jednakostraničnog trougla, blago zaobljene na vrhu. Dobro su napred ka očima usmerene, priležuće uz lobanju. Široko postavljene i zatvorene uz lobanju. Uspravne i stojeće uši su dozvoljene ali nisu poželjne.
Vrat: Jak, mišićav, sa malo slobodne kože na guši. Višak kože ne treba da bude preteran.
Telo: Višak kože na telu je kod zrelih pasa krajnje nepoželjan.
Greben: Blagi nabori kože na grebenu.
Leđa: Vrlo snažna i ravna, sa veoma jakom kičmom.
Grudni koš: Širok i dubok.
Rep: Različiti su načini nošenja repa. Najčešće je uvijen, duplo zarolan, u većem ili manjem prstenu. Rep mora biti jak i čvrsto nošen iznad bedra.
Prednji deo: Plećke mišićave, dobro položene i iskošene. Prednje noge umereno duge, malo duže od dubine tela. Dobar kostur. Došaplje malo iskošeno, jako i elastično.
Zadnji deo: Snažan i mišićav. Umereno uglovan. Skočni zglob dobro spušten. Šape: Srednje veličine, kompaktne, dobrih jastučića, prsti dobro uzglobljeni. Kretanje: Slobodno i harmonično, snažno.
Dlaka: Kratka, tvrda, čekinjasta i ravna po mogućstvu. Bez podlake. Ne sme biti duža od 2,5 cm. Nikada se ne trimuje.
Boja: Sve boje crne, plavo crne, crne sa nagoveštajem rđasto-braon, crvena, jelenja. Krem boja je dozvoljena ali nije poželjna.
Visina: 47,5-57,5 cm.
Težina: 20-32,5 kg.
Ako pas ne dostiže ovu veličinu i težinu ne treba biti teško kažnjen. Mora se razumeti da je tradi- cionalni šar pej propustio ovu veličinu još 1949. Kantoni su preferirali većeg psa koga su nazivali
„High Head Big Horse“ (jaka glava, veliki konj). Zato veličina treba dosezati 57,5 cm ili manje, a
ženke nešto niže. Preko 57,5 cm nije poželjno u strahu od mešanja (ukrštanja) rasa u uzgoju. Greške: Svako odstupanje od gore navedenog smatra se manom, čije ocenjivanje stoji u tačnoj srazmeri sa stepenom izraženosti.
Glava: Suviše teška glava i vilice.
Usta: Suviše velika usta ili previše ispunjene usne, koje mogu smetati psima pri zagrizu, kada se koriste kao lovački psi.
Oči: Ektropijum, entropijum.
Uši: Velike uši, nisko usađene, koje nisu usmerene ka očima.
Telo: Ulegla ili ispupčena leđa. Previše nabora na telu, na prednjem i zadnjem delu kod zrelih pasa.
Rep: Padajući rep (opušten)
Šape: Izvrnute šape.
Dlaka: Dlaka duža od 2,5 cm.
Boja: Mešavina boja black and tan, mrlje po telu. Tigravost nije prihvatljiva. Ova obojenost će ukazivati na mešanje rasa u uzgoju.
N.B. Mužjaci treba da imaju dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.