logo kinoloski savez

RUSKO EVROPSKA LAJKA

Naziv rase: RUSKO EVROPSKA LAJKA
Originalni naziv rase:LAIKA RUSSKO-EVROPEISKAIA
Br. Standarda: 304
Klasifikacija FCI: GRUPA V - ŠPIC TIP I PRIMITIVNI TIP PASA

Zemlja porekla: Rusija

Kratak istorijat: Ovo je ruska rasa lovačkog psa iz šumskih predela u evropskom delu Rusije. Prvi podaci o severnom psu šiljastih ušiju objavljeni su 1895. godine u knjizi
A. A. širinski-šihmatova o lajkama koje vuku saonice (Album of northern sledge dogs-laikas). Psi koji se ovde pominju nazvani su čeremis i zirijanski lajke. Rasa se nalazila samo u regijama Komija, Udmurtije, Arhanngelska, Jaroslavlja, Tvera, u Moskvi i u nekim drugim oblastima. Godine 1947. potomstvo lajki iz Arhangelska, Komija, Karelije, Votiatska i drugih objedinjeno je pod jednim savremenim imenom u jednu rasu – ruskoevropska lajka. Standard za ovu rasu kao čistu rasu odobren je 1952. godine. Do prave današnje ruskoevropske lajke, kao priznate čistokrvne rase, nije se došlo gajenjem različitih potomaka lajki – ona je rezultat selektivnog odabira tokom dugog vremenskog perioda.
Opšte odlike: Pas srednje veličine; umereno do snažno razvijen. Celokupan utisak o psu je da je četvrtaste građe; dužina tela jednaka je visini u grebenu; međutim dužina tela može biti malo veća od visine u grebenu. Mišići su vretenasti i dobro razvijeni. Jake kosti. Polni diformizam je jasni izražen.
Važne proporcije: Telo mužjaka je četvrtasto i može biti gotovo nalik kvadratu dok je kod ženki malo duže.
Visina/dužina: mužjaci: 100/100-103
ženke: 100/100-105
Visina u grebenu premašuje visinu sapi za 1-2 cm kod mužjaka i jednaka je ili premašuje visinu sapi za 1cm kod ženki.
Dužina njuške je nešto manja od dužine glave.
Rastojanje od podloge do lakta je nešto više od rastojanja između grebena i lakta. Temperament: Smiren, ujednačenog temperamenta sa veoma razvijenim njuhom i sposobnošću da oseti divljač.
Glava: Suva; gledano odozgo, glava je klinasta, trouglasta i duža nego šira.
• Lobanjski deo:
Lobanja: Relativno široka; potiljna kvrga je veoma izražena.
Stop: Blago naglašeni nadočni lukovi stvaraju utisak o izraženom stopu, ali on nikada nije oštro naglašen.
Lični deo:
Nosna pečurka: Srednje veličine; nos je crn kod svih pasa bez obzira na boju dlake.
Njuška: Suva i šiljasta. Dužina njuške je nešto manja od dužine lobanjskog dela. Ravni njuške (nosnika) i lobanjskog dela su paralelne.
Usne: Prisno vezane za vilice.
Zubalo: Beli, veliki, jaki, potpuno razvijeni i pravilno raspoređeni zubi. Ima sve zube (42 prema zubnoj formuli); makazast zagriz.
Obrazi: pravilno razvijeni; jagodične kosti i mišici na obrazima su jasno izraženi.
Oči: Nisu velike, ovalnog su oblika, sa kapcima koji su umereno zakošeni; oči nisu ni upale ni bul- jave, pogled je živahan i pametan. Boja je tamnobraon ili braon bez obzira na boju dlake.
Uši: Stojeće, nisu velike, pokretne, visoko usađene, u obliku slova „V“ i šiljaste.
Vrat: Mišićav, mršav i suv, u poprečnom preseku je izduženog ovalnog oblika. Njegova dužina jednaka je dužini glave. Vrat sa horizontalom zaklapa ugao od približno 45-50 stepeni.
• Telo:
Greben: Pravilno razvijen, veoma izražen, naročito kod mužjaka.
Leđa: Prava, snažna, mišićava, umerene širine. Slabine: Kratke, široke, mišićave, blago zaobljene. Sapi: široke, srednje dužine, blago padajuće.
Grudi: široke, duboke, ovalnog oblika u poprečnom preseku, seže do lakata.
Donja linija: Pribran stomak; donja linija je lepo naglašena od grudi pa do trbušne duplje.
Rep: Zarolan ili srpast; dodiruje leđa, butine ili sapi. Kada je ispravljen seže do skočnog zgloba ili 2-3 cm kraće.
• Noge
Prednje noge:
Mršave, mišićave; gledano spreda noge su prave, na srednjem rastojanju i paralelne. Dužina pred- njih nogu od lakta do podloge je malo veća od polovine visine u grebenu.
Lopatice: Duge i pravilno zakošene unazad.
Nadlaktica: Duga, pravilno postavljena unazad, mišićava. Uglovanost između lopatice i nadlak- tice je lepo izražena.
Lakat: Postavljen je uz telo; laktovi su pravilno razvijeni i postavljeni unazad; paralelni su sa osom tela.
Podlaktica: Prava, mršava, mišićava, na poprečnom preseku je ovalna; gledano spreda podlaktice su umerene širine i paralelne.
Došaplje: Kratko, blago zakošeno kada se gleda sa strane. Poželjno je da nema zaperaka.
Prednje šape: Ovalnog oblika, zaokrugljene, a prsti su dobro pripijeni.
• Zadnje noge:
Mišićave sa lepo definisanim uglovima na svim pregibima. Gledano otpozadi, noge su prave i paralelne.
Butine: Srednje dužine, zakošene.
Koleno: Pravilno uglovano.
Potkolenica: Nije kraća od butine; zakošena.
Zadnje došaplje: Postavljeno gotovo vertikalno. Gledano sa strane, vertikalna linija, od stražnjice do podloge treba da pada blizu prednjeg dela zadnjeg došaplja. Zaperci nisu poželjni.
Zadnje šape: Ovalnog oblika, zaokrugljene, a prsti su dobro pripijeni.
Kretanje: Slobodno.
Koža: Debela i elastična.
Dlaka: Pokrovna dlaka je gruba i prava. Podlaka je lepo razvijena, gusta, meka i vunasta. Dlaka na glavi i ušima je kratka i gusta. Dlaka na lopaticama i na vratu je duža nego na ostatku tela i formira kragnu; na jagodičnim kostima obrazuje blage brkove sa strane. Dlaka na grebenu je nešto duža, naročito kod mužjaka. Noge su prekrivene kratkom, grubom i gustom dlakom, koja je samo malo duža na zadnjoj strani nogu. Dlaka na zadnjim nogama formira „pantalone“ bez pramenova. Postoje zaštitne dlake između prstiju. Rep je bogato odlakan pravom i grubom dlakom koja je malo duža na unutrašnjoj strani, ali je bez pramenova.
Boja: Najtipičnije boje su crna kombinovana sa belom ili bela sa crnom. Postoje takođe i čisto crni ili beli psi.
l Veličina:
Visina u grebenu: mužjaci: 52 – 58 cm.
ženke: 48 – 54 cm
Mane: Sva odstupanja od navedenih tačaka treba smatrati manama, a ozbiljnost sa kojom se te greške uzimaju u obzir treba da bude proporcionalna njihovom stepenu i njihovom uticaju na zdravlje i dobrobit psa i na njegovu sposobnost da ispunjava uobičajene zadatke.
– odstupanje od polnih karakteristika;
– jabučasta glava; izražen čeoni deo; nedovoljno razvijeni obrazi;
– prenaglašeni nadočni lukovi;
– mestimični nedostatak pigmentacije na nosu, usnama i kapcima.
• Lični deo:
Nosna pečurka:
Srednje veličine, crna. Kod belih pasa nešto svetlija boja (braonkasta) se toleriše.
Njuška: Umereno šiljasta; širi se u predelu iznad očnjaka. Dužina njuške je jednaka polovini dužine glave ili je nešto kraća. Gledano iz profila, njuška je srednje klinasta.
Usne: Prisno vezane za vilice.
Zubalo: Beli, veliki, jaki, pravilno razvijeni, jednako raspoređeni i nisu stisnuti; pas ima sve zube (42 prema zubnoj formuli); makazast zagriz.
Obrazi: Jasno vidljive jagodične kosti.
Oči: Nisu velike, ovalnog su oblika, kose, dosta duboko postavljene (više nego kod ostalih pasa rase lajka). Gledaju sa pažnjom i izraz im je pametan. Oči su tamnobraon, ili bilo koje druge braon nijanse u skladu sa bojom dlake.
Uši: Stojeće, usađene visoko, u obliku slova „V“ sa šiljastim vrhovima, pokretljive. Resice su slabo razvijene.
Vrat: Mišićav, dug i suv, u poprečnom preseku je ovalnog oblika. Njegova dužina jednaka je duži- ni glave. Vrat sa horizontalom zaklapa ugao od približno 45-50 stepeni.
• Telo:
Gornja linija: Čvrsta, blago padajuća od grebena prema korenu repa.
Greben: Jasno izražen, naročito kod mužjaka.
Leđa: Prava, snažna, mišićava, umerene širine.
Slabine: Kratke, umereno široke, mišićave, blago zaobljene.
Sapi: Široke, srednje dužine, blago padajuće.
Grudi: Umereno duboke, široke (sežu do lakata), duge; ovalnog oblika u bočnom preseku. Donja linija: Stomak je pribran. Donja linija od se blago izdiže od grudi do trbušne duplje. Rep: Veoma zarolan; nošen preko leđa ili kukova. Kada se sasvim ispravi doseže do skočnog zglo- ba ili može biti 1-2 cm kraći.
• Noge Prednje noge
Opšti izgled: Gledano spreda noge su prave, na srednjem rastojanju i paralelne. Dužina prednjih nogu od lakta do podloge je malo veća od polovine visine u grebenu.
Lopatice: Duge i pravilno zakošene unazad.
Nadlaktica: Duga, pravilno postavljena unazad, mišićava. Pravilna uglovanost između lopatica i nadlaktice.
Lakat: Postavljen je uz telo; laktovi su pravilno razvijeni i postavljeni unazad; paralelni su sa osom tela.
Podlaktica: Duga, prava, nije previše krupna, mišićava, na poprečnom preseku je ovalna.
Došaplje: Nije dugo, blago zakošeno kada se gleda sa strane. Zaperci nisu poželjni.
Prednje šape: Ovalnog oblika, zaokrugljene, a prsti su dobro pripijeni. Srednji prsti su malo duži od ostalih.
• Zadnje noge:
Mišićave sa lepo definisanim uglovima na svim pregibima. Gledano otpozadi, noge su prave i paralelne.
Butine: Srednje dužine, zakošene.
– usne koje su viseće;
– klještast zagriz, mali zubi, razdvojeni ili sa mrljama.
– nedostatak više premolara PM1 i PM2;
– velike, male, okrugle oči , nisu zakošene, upale su ili su buljave, svetle boje;
– leđa nisu čvrsta, uska su ili šaranasta;
– slabine su duge, uske ili zaobljene;
– sapi su ravne, uske ili strme;
– grudi su uske, ravne ili plitke; bačvast grudni koš;
– pravo došaplje; meko došaplje;
– mačje šape, zečje šape, razdvojeni prsti na šapama;
– ograničeno krtanje;
– debela, opuštena ili naborana koža;
– podlaka nije dovoljno razvijena, nedostatak kragne ili brkova sa strane;
– sive dlake, tačke ili pege na glavi i nogama koje su ste boje kao i osnovna;
– visina je 2 cm veća od dozvoljene.
l Teške mane:
– izrazito odstupanje od polnih karakteristika;
– lake ili teške kosti; nabijeno telo;
– gojaznost ili mršavost;
– glava je preduga, stop nije razvijen ili je nagnut.
– njuška je pločasta (tanjirasta); prviše duga ili gruba;
– nedostatak pigmentacije na nosnoj pečurci, usnama ili očnim kapcima;
– nedostatak više od 4 premolara, uključujući i PM1;
– uši su velike, nisko postavljene, nisu pokretljive.
– uši zaobljenih vrhova, previše velike ušne školjke;
– plitak grudni koš;
– prednje šape su okrenute ka spolja; golubiji prsti ili krive noge;
– prave ili previše ukošene lopatice;
– malo rastojanje između zadnjih nogu, kolena okrenuta ka spolja; previše uske ili široke; previše uglovane ili prave u zadnjem delu;
– teško kretanje, neprirodni pokreti ili sitan korak;
– duga dlaka na spoljnoj strani zadnjih nogu; vidljive rese.
– netipična dlaka tokom linjanja;
– riđe paležne oznake na glavi, nogama koje se razlikuju od osnovne boje.
l Diskvalifikujuće mane:
– agresivan ili previše plašljivi psi;
– Svi psi koji jasno pokazuju fizičke nedostatke ili one u ponašanju diskvalifikuju se;
– nepravilan zagriz, nedostatak zuba (osim PM1 i M3), uključujući i klještast zagriz pre šeste godine starosti;
– čakaraste oči, pegave ili drugačije boje od propisane;
– viseće ili polustojeće uši
– prirodno zakržljao rep, sabljast ili vidrin rep;
– preduga ili prekratka dlaka ili bujan rep
– sve druge boje osim prihvaćenih.
N.B: Kod mužjaka mora da postoje dva naizgled pravilno razvijena testisa u potpunosti spuštena u skrotum.