logo kinoloski savez

RUSKI HRT – BARZOJ

Naziv rase: RUSKI HRT – BARZOJ
Originalni naziv rase:RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA
Br. Standarda: 193
Klasifikacija FCI: GRUPA X - HRTOVI

Zemlja porekla: Rusija

Kratki istorijat: Ruskaja psovaja barzaja sastavni je deo ruske kulture i istorije već devet veko- va. U francuskim letopisima iz XI veka, nalazi se podatak da su zajedno sa kćerkom Velikog kijevskog vojvode, Anom Jaroslavnom koja je došla u Francusku kako bi se udala za Anrija I, stigla i tri barzoja. Među vlasnicima i odgajivačima ove rase bili su i mnogi poznati, uključujući careve i pesnike: Ivan Grozni, Petar Veliki, Nikolaj II, Puškin i Turgenjev. Čuveni odgajivači veli- ki vojvoda Nikolaj Nikolajevič i Dimitrij Valtsev napravili su odgajivačnicu Pershinskaya okhota, koja je bila od velikog značaja. Od kraja XIX veka, barzoj se nalazi u največim odgajivačnicama Evrope i Amerike.
Opšti izgled: Pas aristokratskog izgleda, veliki, suv, a istovremeno snažne konstitucije i blago izduženog formata. Ženke su uglavnom duže od mužjaka. Imaju jake kosti ali ne krupne. Kosti su dosta pljosnate. Vretenasti mišići, pravilno razvijeni, naročito na butinama, ali ne stvaraju reljefnu površinu na telu. Harmoničnost oblika i pokreta je od primarnog značaja.
Važne proporcije:
Kod mužjaka visina u grebenu jednaka je ili je nešto veća od rastojanja od vrha sapi do tla.
Kod ženki su ova dva rastojanja jednaka.
Visina u grebenu mora biti nešto manja od dužine tela.

Dubina grudnog koša približno je jednaka polovini visine u grebenu.
Dužina njuške, od stopa pa do vrha nosne pečurke jednaka je ili je nešto veća od dužine loban- jskog dela merene od potiljne kvrge do stopa.
Temperament: Barzoja karakteriše mirnoća i izbalansiranost. Međutim, kada spazi divljač, najed- nom postane ushićen. Ima prodoran pogled i dobro vidi na velikoj udaljenosti. Reaguje žustro. Glava: Gledano odozgo ali i sa strane, glava je suva, duga, uska i lepih kontura. Gledano iz pro- fila, linije lobanje i njuške formiraju dugu blago konveksnu liniju, dok je kod sagitalnog grebena ona prava ili blago zakošena prema veoma jasno izraženoj potiljnoj kvrgi. Glava je toliko lepo oblikovana i suva da se glavne vene naziru kroz kožu.
Lobanjski deo
Lobanja: Gledano odozgo, lobanja je uska: izdužena u ovalni oblik; gledano iz profila gotovo da je ravna.
Stop: Veoma slabo naglašen.
Lični deo
Nosna pečurka: Velika, pokretljiva, znatno isturenija u odnosu na donju vilicu.
Vrh njuške: Dug, ispunjen u celoj svojoj dužini, blago zaobljen blizu nosa.
Njuška: Dužina njuške, od stopa pa do vrha nosne pečurke jednaka je ili je nešto veća od dužine lobanjskog dela merene od potiljne kvrge do stopa.
Usne: Fine, čiste, prisno vezane za vilice. Očni kapci, usne, i nosna pečurka su uvek crni bez obzi- ra na boju dlake.
Zubalo: Jaka donja vilica. Zubi su beli, jaki; makazast ili klještast zagriz.
Oči: velike, samo blago isturene, izražajne, boje tamnog lešnika ili tamnobraon, u obliku badema, nisu uzane, blago su zakošene.
Uši: Male, tanke, pokretne, usađene iznad nivoa očiju i unazad, sežu gotovo do prelaza vrata i glave kada je miran. Vrhovi ušiju su smešteni jedan do drugog ili usmereni naniže duž vrata i uz njega. Kada je pas na oprezu, nosi uši podignutije i sa strana ili okrenute napred; nekad su jedno ili oba uva podignuta kao kod konja.
Vrat: Dug, bez nabora, sužava se sa strana, mišićav, blago zasvođen; pas ga nikada ne nosi visoko.
Telo
Greben: Nije izražen.
Leđa: Široka, mišićava, elastična, sa slabinama i sapima obrazuju krivu linju koja je izraženija kod mužjaka. Najviša tačka ove krive nalazi se ispred srednjeg dela sapi ili u delu 1. ili 2. lumbalnog pršljena.
Slabine: Duge, istaknute, mišićave, srednje širine.
Sapi: Duge, široke, blago padajuće. Širina sapi merena između kukova (bočni greben) ne sme biti manja od 8 cm.
Grudi: U poprečnom preseku su ovalnog oblika, nisu uske, ali ipak nisu ni šire od sapi; duboke su, pravilne dužine, velike, sežu gotovo do nivoa lakta. Kako je deo sa lopaticama ravniji, grudi se postepeno šire prema lažnim rebrima, koja su kraća; gledano iz profila, dolazi do promene u zakošenosti. Rebra su duga, blago isturena. Predgrudi su malo isturenije u odnosu na ugao koji grade lopatica i nadlaktica.
Stomak: Dosta pribran, donja linija se naglo podiže prema gore.
Rep: Srpast ili sabljast, usađen nisko, tanak, dug. Obrastao je sa dosta resa. Kada pas miruje rep

visi. Kada je pas aktivan, rep je podignut ali ne iznad leđne linije.
Noge Prednje noge
Jasne konture prednjih nogu, mišićave su i gledano savršeno prave i paralelne. Dužina nogu od lakata do tla jednaka je ili malo premašuje polovinu visine u grebenu.
Lopatice: Duge i zakošene.
Nadlaktica: Srednje zakošenosti; njena dužina jedva da premašuje dužinu lopatice. Ugao koji zaklapa sa lopaticom je jasno izražen.
Laktovi: U paralelnim ravnima u odnosu na srednju ravan tela.
Podlaktica: Jasnih kontura, duga u poprečnom preseku je ovalnog oblika; gledano spreda uska, a iz profila, široka.
Došaplje: Blago zakošeno u odnosu na tlo.
Zadnje noge
Gledano otpozadi: prave, paralelne, postavljene na nešto većem rastojanju od prednjih. Kada pas miruje, vertikalna linija koja se spušta od vrha sednih kvrga mora da prolazi ispred središnjeg dela skočnog zgloba i zadnjih došaplja.
Nadlaktica: Mišićava, duga, postavljena ukoso.
Potkolenica: Duga, mišićava, postavljena ukoso. Spojevi butne kosti i potkolenice i potkolenice i došaplja su dobro razvijeni, široki, jasno vidljivi; uglovi moraju biti jasno izraženi.
Zadnje došaplje: Nije dugo, postavljeno je gotovo vertikalno. Dobro definisani uglovi na svim pregibima.
Šape: Suve, uske, izduženog ovalnog oblika (zečja šapa); prsti su zaobljeni, međusobno dobro pripijeni; nokti su dugi, jaki, dodiruju tlo.
Kretanje: Kada ne lovi, tipično kretanje je produženi kas, bez naprezanja, kreće veoma elegant- no i podiže noge; kada lovi, njegov galop je izuzetno brz, sa velikim skokovima.
Koža: Rastegljiva, elastična.
Dlaka: Svilenkasta, meka i elastična, talasasta ili sa kratkim uvojcima, ali bez malih čvrstih uvo- jaka. Na glavi, ušima i nogama dlaka je glatka i meka (svilenkasta ali teža), kratka i polegla uz kožu. Na telu je dlaka prilično duga, talasasta; u predelu lopatica i sapi obrazuju se fini uvojci; na rebrima i butinama, dlaka je kraća; dlaka koja obrazuje rese, „pantalone“ i rese na repu je duža. Dlaka na vratu je gusta i bujna.
Boja: Sve kombinacije boja ali nikad ne smeju uključivati plavu, braon (boju čokolade) i bilo koje boje izvedene iz ovih. Psi mogu da budu jednobojni ili šareni. Rese, „pantalone“ i duge rese na repu mnogo su svetlije od osnovne boje. Kada su u pitanju pokrovne boje, crna maska je tipična. Veličina:
Poželjna visina u grebenu: mužjaci 75 – 85 cm
ženke 68 – 78 cm.
Kod mužjaka, visina u grebenu jednaka je ili nešto veća od rastojanja od vrha sapi do tla. Kod ženi- ki su ova rastojanja jednaka. Prihvataju se i primerci čija visina premašuje maksimalnu pod uslovom da je očuvana tipična morfologija.
Mane: Sva odstupanja od navedenih tačaka treba smatrati manama, a ozbiljnost sa kojom se te mane uzimaju u obzir treba da bude proporcionalna njihovom stepenu i njihovom uticaju na zdravlje i dobrobit psa, naročito:
Zubalo:
Mali i nepravilno poređani zubi. Nedostatak jednog PM2. PM1 i PM3 se ne uzimaju u obzir.
Boja:
Pege u istoj nijansi kao i osnovna boja
Ozbiljne mane:
Opšti izgled: Zdepast; kratak trup. Velike, okrugle kosti. Glava: Meka tkiva. Zaobljena njuška. Veoma izražen stop. Veoma izraženi vilični lukovi. Potiljna kvrga nije izražena. Zubi:
Nedostatak jednog PM3, jednog PM4 (u donjoj vilici), jednog M1 (u gornjoj vilici), jednog M2.
Oči: Upale; žute ili svetle; uzane oči (preuske očne duplje); vidljiv treći kapak.
Uši: Debele, grube, sa zaobljenim vrhovima.
Vrat: Podgušnjak.
Leđa: Ulegnuta; prava leđa kod mužjaka.
Sapi: Previše strme ili padajuće sapi („guščiji zadnji deo“)
Stomak: Viseći, nedovoljno pribran.
Rep: Čupav; kada je pas aktivan nosi ga spuštenog.
Prednje noge:
Ugao koji zaklapa lopatica sa nadlakticom je previše otvoren (prave lopatice)
Laktovi okrenuti ka unutra ili ka spolja
Podlaktica je na poprečno preseku okrugla. Bilo kakvi deformiteti podlaltice.
Slaba došaplja.
Zadnje noge:
Preterano uglovane ili previše pravi uglovi
Preblizu jedan drugoj ili su skočni zglobovi previše udaljeni
Šape:
Naginjanje ka širokim, okruglim, debelim stopalima; mačje šape, ravne šape; razdvojeni prsti.
Dlaka: Tačke na telu se razlikuju u nijansi od osnovne boje.
Diskvalifikujuće mane:
Temperament: Agresivan ili preterano povučen.
Zubalo: Predgriz ili podgriz. Kriva usta. Nedostatak jednog sekutića, jednog očnjaka, jednog pre- molara (PM4 – u gornjoj vilici i M1 u donjoj), nedostatak više od 4 zuba (bilo kojih).
Loš položaj jednog ili oba očnjaka u donjoj vilici koji mogu da oštete desni u gornjoj vilici ili nepca kada su usta zatvorena.
Oči: Čakaraste.
Rep: Zarolan rep, slomljeni rep (pršljenovi se stapaju); skraćivan rep čak i delimično.
Prednje noge: Zaperci.
Boja: Braon (boja čokolade), plava.
Svi psi koji jasno pokazuju fizičke nedostatke ili one u ponašanju diskvalifikuju se.
N.B.: Kod mužjaka treba da postoje dva naizgled pravilno razvijena testisa spuštena u skrotum.