logo kinoloski savez

PUG

Naziv rase: PUG
Originalni naziv rase:PUG
Br. Standarda: 253
Klasifikacija FCI: GRUPA IX - PSI ZA PRATNJU I RAZONODU

Zemlja porekla: Kina Patronat: V. Britanija

Kratki istorijat: Postoje izvesne spekulacije po pitanju porekla ove vrste, koja je naizgled potekla sa Orijenta. Kao njegova zemlja porekla navedena je Kina, gde su psi sa pljosnatom njuškom odu- vek veoma cenjeni. Svoj put do Evrope pronašao je sa trgovcima holandske Istočnoindijske kom- panije, i još su mu se u 16. veku divili u Holandiji. Zapravo, mops je postao simbol pristalica reži- ma kraljevske porodice. Mops je u Englesku stigao kada je Vilijam III došao na presto. Do 1877. godine, tu je viđen jedino u narandžastosmeđoj boji, ali te iste godine par crnih mopsova dovede- no je sa Orijenta.
Opšti izgled: Izrazito kvadratične građe i zdepast. Predstavlja ‘mnogo u malom’, što se vidi u kom- paktnosti građe, dobroj povezanosti i čvrstini mišića, ali nikada tako da deluje nisko, niti mršavo i krakato.
Važne proporcije: Izrazito kvadratične građe i zdepast
Temperament: Veoma šarmantan, dostojanstven i inteligentan pas. Staložen, veseo i živahan.
Glava:
Relativno velika i srazmerna sa telom. Okrugla, nije jabučasta.
Lobanjski deo: bez udubljenja. Nabori na čelu su jasno, ali ne preterano definisani

Lični deo
Nosna pečurka: Crna, sa prilično velikim nosnim otvorima. Suženi nosni otvori i veliki nabori iznad nosne pečurke nisu prihvatljivi i treba da budu strogo kažnjeni.
Njuška: relativno kratka, tupa, četvrtasta, nije uzdignuta. Oči ili nosnu pečurku nikada ne sme da zaklanja nabor na njušci.
Zubalo: Blagi predgriz. Široka donja vilica sa sekutićima skoro u pravom nizu. Kriva usta, zubi ili jezik ispoljavaju sve veoma nepoželjne karakteristike treba strogo kažnjavati.
Oči: Tamne, relativno velike, okrugle, sa nežnim i brižnim izrazom. Veoma sjajne i pune žara kada je pas ushićen. Nikada nisu buljave, preterano naglašene niti se vidi beonjača kada gledaju pravo. Nema očiglednih problema sa očima.
Uši: Tanke, male, meke poput crnog baršuna. Ima ih dve vrste: ‘ruža uho’ – malo viseće, koje se savija preko i unazad da bi otkrilo unutrašnjost uha. ‘Dugme uho’ – ušna školjka se savija napred, vrh uha je uz lobanju da bi prekrio otvor. Druga vrsta uha ima prednost.
Vrat: Blago zasvođen da bi ličio na greben. Snažan, debeo i dovoljno dugačak da bi ponosito nosio glavu.
Telo: Kratko i zdepasto
Gornja linija: Ravna, niti je šaranasta niti ulegnuta
Grudi: Široke. Rebra su pravilno povijena i nošena unazad
Rep: Visoko usađen, čvrsto zarolan preko kuka. Veoma je poželjno da bude duplo zarolan.
Noge Prednje noge
Lopatice: Dosta ukošene
Podlaktica: Noge su veoma snažne, prave, srednje dužine i ispod tela
Prednje šape:
Niti tako dugačke kao zečje šape niti okruglaste kao mačje. Razdvojeni prsti. Crni nokti
Zadnje noge
Opšti izgled: Noge su veoma snažne, prave, srednje dužine i ispod tela. Prave su i paralelne gledano otpozadi
Koleno: Pravilno se okreće
Zadnje šape:
Niti tako dugačke kao zečje šape niti okruglaste kao mačje. Razdvojeni prsti. Crni nokti Kretanje: Gledano spreda, spušta se i podiže sa nogama koje su ispod lopatica. Šape su okrenute tačno unapred, ni ka unutra ni ka spolja. Gledano otpozadi, kreće se isto tako pravilno. Prednje noge snažno koristi i baca ih dosta unapred, a zadnje noge se kreću slobodno i pravilno koristi kolena. Blago teturanje zadnjih nogu karakteriše njegovo kretanje. Sposoban za mirno kretanje sa jasnim ciljem.
Dlaka: Meka, glatka, nežna, kratka ili sjajna, ni previše gruba ni vunasta.
Boja: Srebrna, žućkastonarandžasta, narandžastosmeđa ili crna. Svaka boja mora biti jasno određena, da bi kontrast između boje, traga (crna linija koja se pruža od potiljne kvrge) i maske bio potpun. Oznake su jasno određene. Moguće su oznake na njušci, maska, oznake na ušima, mladeži na obrazima, tačka ili romb na čeonom delu i što crnji trag.
Težina: Idealna težina iznosi 6,3 – 8,1 kg. Mišići treba da budu čvrsti, ali masa mišića ne sme se mešati sa gojaznošću.
Mane: Sva odstupanja od navedenih tačaka treba smatrati manama, a ozbiljnost sa kojom se te mane uzimaju u obzir treba da bude proporcionalna njihovom stepenu i njihovom uticaju na zdravlje i dobrobit psa.
Diskvalifikujuće mane:
Agresivni ili previše plašljivi psi
Svi psi koji jasno pokazuju fizičke nedostatke ili one u ponašanju diskvalifikuju se.
N.B: Kod mužjaka mora da postoje dva naizgled pravilno razvijena testisa u potpunosti spuštena u skrotum.