logo kinoloski savez

POLJSKI HRT

Naziv rase: POLJSKI HRT
Originalni naziv rase:CHART POLSKI
Br. Standarda: 333
Klasifikacija FCI: GRUPA X - HRTOVI

Opšti izgled
a) Poljski hrt je pas velikog tela, snažan, mišićav, jasno snažniji i ne tako fin i oblika glave kao drugi kratkodlaki hrtovi. (ipak ne sme biti zdepast niti težak). U svom izgledu odgovara tipu azi- jskih hrtova, koji su njegove preteče. Snažnija građa kostiju, kratko, savitljivo telo, jasno vidljiva muskulatura i snažne vilice kazuju da ovaj pas, pod teškim klimatskim uslovima u Poljskoj, nije korišćen samo za lov zečeva, srndaća i droplji, već i za lov vukova. Snažno izražajne oči i otresit, prodoran pogled igraju značajnu ulogu u izgledu poljskog hrta.
b) Kretanje mora biti tečno i energično. Uglovanost prednjih i zadnjih nogu dozvoljava izbaci- vanje nogu napred u slobodnom i osvajajućem kretanju, u koraku kao i u kasu. Krećući se polako hrt sme da ravaniše, ali se pri povećanju tempa mora vratiti u normalan korak. Karakteristična osobina kretanja zadnjih nogu je da u sporom kasu mogu da konvergiraju – hrt „štrika“ i to se ne uzima za manu.
c) Poljski hrt je samostalan, siguran, povučen i hrabar. Pri gonjenju je brz, vešt i izdržljiv. U akci- ji reaguje brzo i strasno.
d) Veličina: Idealna mera za ženke je visina grebena od 68-75 cm, za mužjake 70-80 cm. Primerci koji su viši od idealne mere, dozvoljeni su pod uslovom da ostaju zadržane rasne tipične osobine.

Ako su ispod standardom propisane mere, to nije osnov za diskvalifikaciju, ako nemaju druge greške. Odnos dužine tela prema visini grebena treba da je 102-103%. Svako značajnije odstu- panje od ovog odnosa je greška. U slobodnom stavu kod hrta, visina grebena i visina krsta treba da su iste.
Glava
a) Snažna, suva i duga.
b) Proporcije: Kod mužjaka odnos dužine glave prema visini grebena je 37-39%, kod ženki 36- 38%. Dužina njuške u odnosu na dužinu lobanje je 1:1, njuška može biti neznatno duža. Širina glave u predelu jagodičnih kostiju prema dužini glave je približno 38%. Poželjan odnos obima njuške ispred očnih duplji prema dužini glave je približno 80%.
c) Krov lobanje treba da je ravan, čeona brazda slabo naglašena i prvenstveno je 0,51 cm duboka.
d) Čeone kvrge, nadočni lukovi i stop slabo izraženi.
e) Postrane granične linije lobanje treba da se u potpunosti stapaju sa postranim graničnim linija- ma njuške.
f) Gornje granične linije njuške i lobanje su blago divergentne. Blaga kvrga, koja se često javlja na nosniku, nije osnov za diskvalifikaciju.
g) Snažna njuška, nosna pečurka se ravnomerno stanjuje, ali ne da odaje utisak špicavosti. Za hrta je to pre tupo odsečena.
h) Nosna pečurka crne ili tamne boje. Stoji ispred usana.
i) Jake vilice i zubi. Makazasto, a prihvata se i klještasto zubalo.
j) Usne su celom dužinom dobro ograničene, suve, bez preterivanja Na početku njuške, smeju praviti veoma mali nabor koji prekriva pigmentisani rub donje vilice. On nije slobodno viseći i ne prekriva donju vilicu.
k) Poželjne tamne oči. Prema boji dlake iris je tamno braon do ćilibaran. Oči su izražajne, prilično velike, bademaste. Male oči sa trouglastim kapcima vode ka diskvalifikaciji. Teška mana su buljave oči. Izraz očiju mora biti tipičan za rasu: prodoran i otresit.
l) Uši su srednje velike, prilično uske, leže ka napred. Kada se blago povuče vrh uva se pruža do unutrašnjeg očnog ugla. Koren uva leži u visini očiju. Hrskavica ušne školjke prilično je mekana. Uši čine pravi mesnati utisak. Smeju biti nošene: unazad preklopljene dodirujući vrat, krovasto ili pri povećanoj pozornosti potpuno uspravljene ili sa blago unazad usmerenim vrhom.
Vrat: Dug, mišićav, snažan, ovalnog preseka. Blago nagnut ka grebenu. Glava je nošena prilično visoko (u mirovanju poljski hrt nosi glavu niže od grejhaunda).
Telo
a) Greben mali ali izražen, gornja linija iznad grudnog koša ravna. Slabinski deo blago zaobljen. Kod ženki nije greška ako je gornja linija u slabinskom delu približno ravna.
b) Grudni koš je veoma prostran i dubok (idealan grudni koš dopire grudnom kosti do lakatnog zgloba). Posmatrano od napred srednje širok, rebra koja leže iza vertikale koja prelazi kroz vrh grudne kosti, jasno su zaobljena, ipak nisu bačvast. Rebra su duga i leže koso ka kičmi. Duga grud- na kost.
c) Prikupljen stomak.
d) Široke, mišićave slabine.
e) Sapi kose, blago padajuće, duge, široke i mišićave. Veliko rastojanje između vrha zgloba kuka (rastojanje je 12-14% visine grebena).
Rep: Dug, jak u korenu, u mirovanju nisko nošen. Vrh repa sme biti sabljasto na gore savijen ili da čini zatvoren krug. U mirovanju pas ga može nositi potpuno uspravljeno. U kretanju rep može biti višlje nošen. Osnova repa ne treba biti nošena iznad slabina.
Prednje noge
a) Duge, suve, dobro mišićave, sa malim rastojanjem jedne od druge. Posmatrano od napred noge su paralelne.
b) Podlaktica duga. Rastojanje od vrha lakta do zemlje (visina lakta) približno je 54% visine grebena. Proporcija mora biti takva da ne odaje utisak visokonogosti.
c) Došaplje je blago koso.
d) Šape ovalne, dobro zatvorene i zaobljene.
Zadnje noge
a) Duge, dobro mišićave, prilično dobro uglovane, blago unazad postavljene i nešto međusobno udaljenije, sveukupno jasno manje nego kod grejhaunda. Posmatrano od pozadi noge su paralelne.
b) Duga potkolenica
c) Snažan skočni zglob.
d) Ovalne šape, ali puno duguljastije nego prednje. Prsti dobro zaboljeni, kompaktni.
Koža i dlaka
a) Koža dobro priležuća, elastična.
b) Na dodir dlaka je elastična,prilično oštra, ne žičasta, ali ne ni svilasta. Na telu je različite dužine. Nešto duža na grebenu, a na stranama je kraća. Najkraća je na grudnoj kosti i noogama. Stomak je finije i tanje odlakan. Na kraju repa i na donjoj strani repa dlaka je najduža, ali ostaje oštra, čini pantalone i četku.
c) Boja dlake: dozvoljene su sve boje. Rub kapaka i nosna pečurka su crni ili tamni. Kada je boja dlake svetlija, plava ili boja aprirodne vune, nosna pečurka je plava ili prirodne boje vune. Greške:
a) Opšti izgled: Krhke kosti, slaba muskulatura ili teška konstitucija, učmalost, preterana plašljivost, neosnovana agresivnost.
b) Glava: Prejako zaobljeno čelo. Prejako zaobljen nosnik. Jasno izražena čeona brazda,jasan stop.Preterano razvijene usne, teške vilice. Tanak špicast nos. Podgriz, predgriz, nedostatak zuba (osim P1), buljave oči, ravno ležeće uši koje dodiruju stranu glave.
c) Vrat: Kratak, tanak, preterano visoko nošena glava (kao kod italijanskog malog hrta), takođe preterano nisko nošena glava (kao kod barzoja).
d) Telo: Široko od grudnih pršljenova savijena leđa ili prejako savijene slabine. Kratka grudna kost, ravan grudni koš, nedovoljno dubok. Vrh grudne kosti toliko unazad postavljen, tako da pos- matrano sa strane nije vidljiv iza ivice plećke.
e) Rep: Potpuno iznad leđa zalomljen. Postrano nošenje.
f) Prednje noge: Strme plećke, izvrnute šape, deformisani jastučići, preterano stisnuti ili odstojeći laktovi.
g) Zadnje noge: Loši uglovi, kravlji stav, bačvaste noge, špicaste šape.
h) Koža i dlaka: Debela, slobodna koža, slabo elastična. Nosna pečurka i rub kapaka bledo crveni ili flekavi, kao i druga obojenost nosne pečurke i ruba kapaka kod drugih boja osim plave i prirodne boje vune.
N.B. Mužjaci treba da imaju dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.