logo kinoloski savez

PIRINEJSKI MASTIF

Naziv rase: PIRINEJSKI MASTIF
Originalni naziv rase:MASTIN DE LOS PIRINEOS
Br. Standarda: 92
Klasifikacija FCI: GRUPA II - PINČERI I ŠNAUCERI, MOLOSI I ŠVAJCARSKI PASTIRSKI PSI PINSCHER AND SCHNAUZER, MOLOSSIANS AND SWISS MOUNTAIN AND CATTLEDOGS

Opšti izgled i karakter
Opšti opis: veliki, hipermetričan, srednje dug pas; veoma srazmeran, izrazito snažan i mišićav, zbijenog skeleta. Uprkos svom enormnom obimu, ne deluje glomazno i limfatično. Dlaka je duga, ali ne preterano.
Nežan, miran, blagorodan i naročito inteligentan, on je u isti mah hrabar i krvoločan prema stranci- ma pred kojima nikada ne uzmiče. U svom odnosu sa drugim psima on je blagonaklon, svestan svoje naročite snage. Kada mu se ukaže prilika, predstavlja veoma veštog borca, koji otkriva prav- ila vladanja u borbi protiv vukova, stečena tokom vekova. Njegov lavež je ozbiljan i dubok; izraz je živ.
Visina grebena: gornja granica ne postoji; proporcionalan, najveći primerci su uvek najcenjeniji. Donja granica: mužjaci 77 cm, ženke 72 cm.
Uprkos ovome, ovi iznosi trebalo bi da budu uveliko nadmašeni i poželjno je da mužjaci prelaze 81 cm, a ženke 75 cm.
Morfologija: srednje veličine; dužine nešto veće od visine grebena; proporcionalan je i skladan, u svakom slučaju.
Upotreba: čuvar i pas za odbranu; treba izbegavati reprodukciju primeraka koji su stidljivi, bojažljivi ili su neuravnoteženog karaktera. U prošlosti, bio je korišćen za odbranu od štetočina, vukova i, posebno, medveda. Danas savršeno dobro obavlja svoj zadatak čuvara seoskih gazdin- stava i ljudi, jer je veoma nadaren za dresuru.
Glava: Opšti opis: velika, jaka, umerene dužine. Odnos između lobanje i dužine njuške je 5/4. Lobanjsko-facijalne linije su blago divergentne, sa tendencijom da budu paralelne. Lobanja i njuška, gledane odozgo, treba da su izdužene i sa konturama bez preloma, bez mnogo naglašene razlike između širine osnove njuške i širine slepoočnica. Sa strane, glava treba da je duboka, ali ne i ispupčena.
Lobanja: široka, jaka, iz profila blago konveksna. Širina lobanje jednaka je njenoj dužini ili je nešto veća. Potiljna kvrga je naglašena.
Stop: blago kos, slabo naglašen, ali definisan.
Njuška: pravougaonog profila. Odozgo, diskretno trouglasta, široka u osnovi, postepeno se sužava ka nosnoj pečurci, ali ne postaje zašiljena.
Nosna pečurka: crna, vlažna, obimna i široka.
Usne: nisu mlitave, gornja usna prekriva donju, koja formira upadljive uglove. Sluzokože treba da su crne.
Zubi: beli, jaki i zdravi. Veliki, dugi, očnjaci šiljati i veoma dobro usađeni za hvatanje. Molari su veliki i snažni. Sekutići mali. Makazast zagriz. Svi premolari su prisutni.
Oči: Male, bademaste, boje lešnika, poželjno je da su tamnije nijanse. Pogled je šažljiv, blagoro- dan, simpatičan i inteligentan, ali vrlo strog prema suparniku.
Očni kapci: crni, u kontaktu sa očnom jabučicom kada je pas u pažnji. Slaba opuštenost donjeg kapka je tipična i dozvoljava nam da vidimo spojnice (konjuktive) kada se pas odmara.
Uši: velike, viseće, trouglaste, ravne, usađene iznad linije očiju. Kada se pas odmara, dolaze u kon- takt sa obrazima. Kada je pas u pažnji, odvajaju se od njuške i delimično se uzdižu u svojoj posled- njoj i višoj trećini. ne treba ih seći.
Nepce: crno, sa vrlo naznačenim režnjevima.
Vrat: Oblika zarubljene kupe, širok, snažan i mišićav, gibak. Koža je debela i labava. Dupli fanon, vrlo definisan, nije preterano bogat.
Trup
Opšti izgled: pravougaonog oblika. Vrlo snažan i jak, svedoči o velikoj snazi, potpuno gibak i okretan.
Greben: dobro označen
Leđa: snažna, mišićava. Rebra zaobljena, nisu ravna, dobro raspoređena. Odnos između visine grebena i prečnika grudnog koša je oko 7/10. Krsta duga, široka i snažna, postepeno se sužavaju do slabina.
Sapi: široke i čvrste. U odnosu na leđno-slabinsku liniju i tle kose, pod uglom od 45 stepeni. Visina sapi jednaka je visini grebena.
Leđno-slabinska linija: prava i horizontalna i tokom kretanja.
Grudni koš: širok, dubok, mišićav i snažan. Vrh grudne kosti upadljiv.
Trbuh i slabine: trbuh umereno pribran; slabine srcolikog oblika spuštene, a sapi vrlo široke. Rep: Debeo u korenu, srednje visoko usađen. Jak, gibak, bogato odlakan upadljivo dugom i ležernom dlakom koja formira prekrasnu perjanicu. Kada se pas odmara, rep je nošen nisko, doseže do, kako treba, skočnih zglobova i uvek je povijen u svojoj poslednjoj trećini. Kada je pas u pokretu ili kada je razdražen, uzdiže rep kao sablju, sa vrlo jasnom kukom na kraju, ali ga nika- da ne uvija celom dužinom, niti ga naslanja na sapi.
Prednje noge
Opšti izgled: savršeno prave. Prave i paralelne od napred. Mišići i tetive jasno uočljivi. Dužina podlaktice je 3x veća od dužine došaplja. Kosti jake, došaplja snažna.
Plećke: koso položene, vrlo mišićave. Duže od nadlaktice. Nadlaktica: vrlo jaka. Laktovi čvrsti i pripijeni uz grudni koš. Podlaktica: kosti jake. Prave i snažne.
Ugao lopatice i nadlaktice: blizu 100°
Ugao nadlaktice i lakatne kosti: blizu 125°
Došaplje: iz profila malo iskošeno. Prilično je u nastavku podlaktice. Kosti jake.
Šape: mačije. Prsti zbijeni, dobro uzglobljeni, visoki i vrlo zaobljeni. Nokti i jastučići čvrsti i otporni. Membrana između prstiju umereno razvijena i odlakan.
Zadnje noge: Opšti izgled: snažne, mišićave. Pravilno uglovane gledane iz profila. Zglobovi pravilni od napred, kao i iz profila; skočni zglobovi nisu iskrivljeni. Treba da su sposobne da pokrenu psa sa lakoćom, snažno i elegantno.
Butine: snažne i mišićave.
Ugao kuka i butne kosti: od 100° Potkolenice: duge, mišićave, jakih kostiju. Ugao butne kosti i potkolenice: oko 120°
Skočni zglobovi: vrlo uočljivi, sa jasno vidljivim tetivama.
Ugao skočnog zgloba: otvoren, oko 130°
Šape: mačije, blago ovalne, nešto duže od prednjih. Zaperci mogu biti jednostruki ili dupli, mogu da postoje ili ne, i ukoliko postoje dozvoljeno je odstranjivati ih; mada jednakog kvaliteta, daje se prednost duplim zapercima.
Kretanje: Poželjniji korak je kas, koji treba da bude skladan, snažan i elegantan bez tendencije ka postranom kretanju ili ravanisanju.
Koža: Elastična, debela, ružičasta, sa tamnijom pigmentacijom. Sve sluzokože su crne.
Dlaka: Zbijena, gusta, umerene dužine. Idealna srednja dužina, merena na sredini leđno-slabinske linije, je od 6 do 9 cm; duža je na vratu, ramenima, ispod stomaka i na zadnjim delovima podlak- tica i potkolenica, kao i na perjanici na repu, gde njena tekstura nije tako kruta kao na ostalim delovima tela. Dlaka treba da je oštra, a ne vunasta.
Boja: Bela, sa uvek jasno definisanom maskom; ponekad ima fleke, iste boje kao i maska, ras- poređene po telu nepravilno, ali jasnih kontura. Uši su uvek obojene. Trobojni ili potpuno beli primerci su nepoželjni. Kraj repa i krajevi nogu su uvek beli. Maska je vrlo upadljiva, a ivice fleka trebalo bi da su iscrtane. Osnova dlake je što je moguće svetlije nijanse, idealno je da je bela. Najcenjenije boje, po redosledu važnosti su: čisto bela ili snežnobela, sa srednje sivim ili intenzivno zlatnožutim flekama: braon, crna, srebrnosiva, svetlobež, „arena“ (žuto-peščana), mramorasta. Nepoželjne su crvene fleke i belo-žućkasta osnova.
Mane:
Lakše: blago kljunasta njuška iz profila. Nedostatak P1 ili P2; klještasto zubalo. Leđa koja nisu ravna ili su talasasta tokom kretanja. Vrlo blaga plašljivost. Blago talasasta dlaka; dlaka koja na leđima vrlo blago prelazi 9 cm.
Ozbiljne: (isključuju odličnu ocenu): zašiljena ili preterano zatupasta njuška. Slaba došaplja i šape; nepravilni zglobovi. Umeren enognatizam; odsustvo raznih premolara ili očnjaka kada nisu izaz- vani ubojem; očnjaci koji se nepotpuno uklapaju sa sekutićima. Sedlasta leđa. Visina sapi primet- no veća od visine grebena. Bočna kretanja podlaktica u toku hoda. Suviše talasasta ili kovrdžava dlaka. Dužina dlake na leđima dosta ispod 6 ili nešto preko 11 cm. Odsustvo maske i neobojene uši. Sečene uši ili rep. Preterana entropija ili ektropija. Neuravnotežen karakter. Lomljiv i lim- fatičan izgled. Rep priljubljen uz sapi ili rep bez perjanice, kao i nepovijen rep u svom završnom delu.
Eliminacione mane: (implicira ocenu o nemogućnosti potvrđivanja čistote rase i biotipa): rasce- pljen nos. Preteran prognatizam ili enognatizam. Depigmentovana nosna pečurka i sluzokoža. Odsustvo bele boje. Kraj repa i krajevi nogu koji nisu beli. Jednobojna bela. Odsustvo maske. Dužina dlake na leđima jednaka ili manja od 4 cm ili preko 13 cm. Monorhidija ili kriptorhidija. Fleke sa nepreciznim konturama koje se ne odvajaju od osnove i koje ukazuju na ukrštanje rasa. Napomena: Mužjaci treba da imaju dva normalno razvijena testisa potpuno spuštena u skrotum.