logo kinoloski savez

PINČ

Naziv rase: PINČ
Originalni naziv rase:DEUTSCHE PINSCHER
Br. Standarda: 184
Klasifikacija FCI: GRUPA II - PINČERI I ŠNAUCERI, MOLOSI I ŠVAJCARSKI PASTIRSKI PSI PINSCHER AND SCHNAUZER, MOLOSSIANS AND SWISS MOUNTAIN AND CATTLEDOGS

Zemlja porekla: Nemačka

Kratak istorijat: Ovaj pas glatke dlake veoma je stara rasa koja se već 1880. godine pominje u Nemačkoj Knjizi uzgoja. Ima iste pretke kao šnaucer koga su takođe nazivali oštrodlakim pinčom. Od početka se pinč glatke dlake razlikovao od onog oštrodlakog po boji i kratkoj dlaci. Uglavnom su ovi psi bili crni sa svetlobraon oznakama, jednobojni u različitim nijansama od braon do crvene, boje bibera i soli ili jednostavno od plavosive do crne.
Opšti izgled: Nemački pinč ima glatku dlaku i srednje je veličine. Ima ponosito držanje, glatke konture i elegantnu i kvadratičnu građu. Snažan je kao šnaucer. Zbog njegove glatke dlake, dobro razvijeni mišići se jasno vide, naročito kada je pas u pokretu.
Važne proporcije: Odnos dužine i visine je takav da građa treba da je što kvadratičnija. Dužina glave (od vrha nosne pečurke do potiljne kvrge) odgovara polovini dužine leđne linije (od grabena do korena repa).
Temperament: Njegova živahnost, samopouzdanost i uravnotežen temperament zajedno sa inteligencijom i izdržljivošću čine ga prijatnim porodičnim ljubimcem, psom čuvarom i pratio- cem.
• Glava Lobanjski deo:
Jaka, izdužena, bez naročito izražene potiljne kvrge. Čeoni deo je ravan i pruža se paralelno sa nos- nikom.
Stop: Blago, ali ipak jasno izražen.
• Lični deo
Nosna pečurka: Koža na nosu je dobro razvijena i uvek crna
Njuška: Završava se tupim klinom. Nosnik je prav.
Usne: Crne, glatke, pripijene uz vilice. Usne su zatvorene.
Zubalo: Snažna gornja i donja vilica. Potpuni makazasti zagriz (42 čisto bela zuba prema zubnoj formuli) je snažan i vilice se čvrsto zatvaraju. Žvakaća muskulatura je dobro razvijena, bez naglašenih obraza koji narušavaju glatke konture.
Oči: Tamne, ovalne, sa crno pigmentisanim, pripijenim očnim kapcima
Uši: Viseće, visoko usađene, u ovliku slova „V“, sa unutrašnjim ivicama koje su priljubljene uz obraze i okrenute su ka slepoočnicama. Prevoji su paralelni, ne bi trebalo da prelaze gornju liniju glave.
Vrat: elegantno je zaobljen i nije previše kratak. Glatko se stapa sa grebenom, bez bilo kakvog uočljivog prelaza. Suv, bez podgušnjaka. Koža na vratu je pripijena i bez nabora.
• Telo
Leđna linija: Blago padajuća od grebena prema stražnjem delu
Greben: Predstavljaju najvišu tačku leđne linije
Leđa: Snažna, kratka i lepo zategnuta
Slabine: Kratke, jake i duboke. Rastojanje između poslednjeg rebra i kuka je kratko, zbog čega pas izgleda kompaktno.
Sapi: Blago zaobljene, neprimetno se stapaju sa korenom repa
Grudi: Srednje široke, ovalne u preseku, dosežu do laktova. Predgrudi su jasno obeležene grud- nom kosti.
Donja linija i stomak: trbuh nije previše pribran i sa donjom stranom grudnog koša gradi lepo zakrivljenu liniju.
Rep: Prirodan; traži se sabljast ili srpast rep.
• Noge
Prednje noge:
Opšti izgled: Gledano spreda, prednje noge su jake, prave i nisu blizu jedna drugoj. Gledano sa strane, podlaktica je prava.
Lopatice: Lopatice su pripijene uz grudni koš, mišićave su sa obe strane ramene kosti i štrče iznad grudnih pršljenova. Kose što je više moguće i dobro položene unazad. Sa horizontalnom linijom formiraju ugao od oko 50 stepeni.
Nadlaktica: Pripijena uz telo, snažna i mišićava. Sa lopaticom gradi ugao od 95 do 100 stepeni.
Lakat: U pravilnom položaju, nije okrenut ni ka unutra ni ka spolja.
Podlaktica: Snažno razvijena i mišićava. Gledano spreda i sa strane, potpuno je prava.
Šaplje: Snažno i čvrsto
Došaplje: Snažno i pomalo elastično. Gledano spreda, vertikalno, gledano sa strane, blago ukošeno prema tlu.
Prednje šape: Kratke i okruglaste, prsti su dobro međusobno pripijeni i izbočeni (mačja šapa), jastučići su otporni, nokti kratki, crni i jaki.
• Zadnje noge:
Gledano sa strane, ukošene, gledano otpozadi, paralelne, ali ne blizu jedna drugoj kada se gleda otpozadi.
Butine: Srednje dužine, široke, pomalo mišićave
Koleno: Nije okrenuto ni ka unutra ni ka spolja
Potkolenica: Duga i snažna, stapa se sa snažnim skočnim zglobom
Skočni zglob: Izrazito uglovan, snažan, čvrst, nije okrenut ni ka unutra ni ka spolja
Zadnje došaplje: Vertikalno prema tlu
Zadnje šape: Nešto duže od prednjih. Prsti su dobo međusobno pripijeni i izbočeni. Nokti su krat- ki i crni.
Kretanje: Nemački pinč je kasač. Njegova leđa pri kretanju ostaju čvrsta i prilično stabilna. Kretanje je skladno, sigurno, silovito i nesputano, sa dobrom dužinom iskoraka. Tipično za kas je opušteno i lako kretanje sa osvajanjem prostora, jakim potiskom i slobodnim izbacivanjem pred- njih nogu.
Koža: Zategnuta na čitavom telu
Dlaka: Kratka i gusta, glatka, uz telo i sjajna, bez delova koji nisu odlakani
Boja:
– Jednobojni psi: zagasito crvena, crvenkasto-baron, do tamne crvenobraon
– Crni i svetlosmeđi psi: sjajna crna sa crvenim ili braon paležom. Teži se oznakama koje su tam- nije, bogatije i definisanije. Oznake su raspoređene na sledeći način: iznad očiju, sa donje strane vrata, na došaplju, na šapama, sa unutrašnje strane zadjih nogu i ispod korena repa. Na grudima se nalaze dva jednaka, jasno odvojena trougla.
l Veličina i težina:
Visina u grebenu:
Mužjaci i ženke: od 45 do 50 cm
Težina:
Mužjaci i ženke: od 14 do 20 kg
Mane: Sva odstupanja od navedenih tačaka treba smatrati manama, a ozbiljnost sa kojom se te mane uzimaju u obzir treba da bude proporcionalna njihovom stepenu i njihovom uticaju na zdravlje i dobrobit psa.
l Naročito:
– Nespretni ili nežne konstitucije. Previše kratke ili previše duge noge.
– Teška ili okrugla lobanja
– Nabori na čeonom delu
– Kratka, špicasta ili uska njuška
– Klještasti zagriz
– Svetle, previše male ili previše velike oči
– Uši nisko usađene ili previše duge, nejednako nošene
– Jako izražene jagodične kosti (naglašenost obraza)
– Podgušnjak (fanon)
– Previše duga, pribrana ili meka leđa
– Šaranasta leđa
– Padajuće sapi
– Duge šape
– Ravanisanje
– Poskakivanje pri kretanju
– Tanka dlaka
– Crni trag na leđima, tamno sedlo i prosvetlela ili bleda dlaka
– Visina u grebenu odstupa od propisane do 1 cm
l Teške mane:
– Polni dimorfizam nije izražen (npr. virilizacija ženki)
– Nežnog izgleda
– Jabučasta glava
– Linije glave nisu paralelne
– Laktovi su okrenuti ka spolja
– X stav zadnjih nogu ili ‘O’ stav zadnjih nogu
– Skočni zglobovi okrenuti ka spolja
– Visina u grebenu odstupa od propisane za više od 1 a manje od 3 cm
l Diskvfalifikujuće mane:
– Plašljivost, agresivnost, zloćudnost, preterana sumnjičavost ili nervozni temperament
– Bilo kakav deformitet
– Osobine suprotnog pola su jasno uočljive
– Greške u građi usta u vidu predgrizajućeg ili podgrizajućeg zagriza, ili krivih usta
– Ozbiljne greške u pojedinačnim delovima tela, kao što su konstitucijske greške, greške u pogle- du dlake ili boje
– Visina u grebenu odstupa od propisane za više od 3 cm
Svi psi koji jasno pokazuju fizičke nedostatke ili one u ponašanju diskvalifikuju se.
N.B: Kod mužjaka mora da postoje dva naizgled pravilno razvijena testisa potpuno spuštena u skrotum.