logo kinoloski savez

PERUANSKI INKA PAS

Naziv rase: PERUANSKI INKA PAS
Originalni naziv rase:PERRO SIN PELO DEL PERU
Br. Standarda: 310
Klasifikacija FCI: GRUPA V - ŠPIC TIP I PRIMITIVNI TIP PASA

Upotreba: Pas za društvo.
Istorijat: Nekoliko eksperata je ovog psa donelo u Peru, za vreme doseljavanja kineskih iseljeni- ka, kratko pošto je peruanski predsednik Don Ramon Castilla, obnarodovao uredbu o ukidanju crnačkog ropstva. Drugi istraživači naprotiv pretpostavljaju da pas potiče sa afričkog kontinenta i da je donešen od strane nomada, koji su sa svojim golokožim psima došli u Ameriku. Jedno dalje objašnjenje je da prisustvo ovih pasa datira od doseljavanja ljudi i njihovih pasa koji su stigli preko Beringovog moreuza iz Azije u Ameriku. Međutim, postoji pored svih pretpostavki značajni dokazi, kao oni na keramici, različitih civilizacija u vremenu pre Inka (Vicus, Mochica, Chancaz, pod uticajem Thiahuanacoide i Chimu). U mnogo slučajeva golokoži pas je terao pumu, zmiju ili sokola. Poslednje sasvim posebno i najjasnije u kulturi Chancaz. Na osnovu ovih prikaza zaključuje se da su golokoži psi bili poznati u arheološkim epohama pre Inka, a to znači 300 god- ina pre Hrista i 1400 godina posle Hrista.
Opšti izgled: Ukupno reč je o elegantnom i vitkom psu, čiji izgled odaje brzinu, snagu i har- moniju. Ne sme delovati nezgrapno. Osnovna osobina rase je da na telu nema dlake. Dalja osobenost je gotovo uvek nepotpuno zubalo. Plemenit u naravi i veoma privržen porodici, rez- ervisan je prema strancima. Živahan je, oprezan i dobar čuvar.
Proporcije: Visina grebena i dužina tela su u odnosu 1:1. Kod ženki telo može biti nešto duže nego kod mužjaka.
Karakter: Plemenit, privržen kući i porodici, pri tome živahan i uravnotežen. Prema strancima je nepoverljiv i oprezan.
Glava: Lupoidnog oblika.
Lobanja: Normalno građena lobanja. Ortoid (linije lobanje i nosnika su paralelne), dozvoljena je blaga divergencija. Gledano odozgo, lobanja je široka, glava se sužava ka nosu. Nadočni lukovi su srednje razvijeni. Potiljna kvrga je slabo izražena.
Stop: Slabo izražen (približno 140 stepeni).
Nosna pečurka: Boja nosne pečurke mora biti u harmoniji sa različitim bojama kože.
Njuška: Gledano sa strane gornja linija je ravna.
Usne: Moraju biti toliko napete koliko je to moguće i priležuće na zubno meso.
Obrazi: Normalno razvijeni. Donja vilica je slabije razvijena.
Zubi: Sekutići pokazuju makazast zagriz, očnjaci su normalno razvijeni. Nedostatak jednog ili svih premolara ili molara je dozvoljen.
Oči: Uravnotežen i inteligentan izraz. Moraju biti srednje veličine, blago bademaste, ni upale u duplju niti isturene, normalno usađene, odnosno nisu ni preblizu, niti daleko jedno od drugog usađene. Boja može varirati, kod crnih, počinje od crne, kroz sve braon tonove do žute. Boja mora biti u harmoniji sa bojom kože. U svakom slučaju oba oka moraju biti iste boje. Boja kapaka pruža se od crne do roza kod pasa sa svetlim licem. Svetle boje i roza su dozvoljene ali nisu poželjne. Uši: Kada je pas u pozornosti uši moraju stajati uspravno, u mirovanju položene su unazad. Uši su srednje duge. U korenu su široke i ravnomerno se sužavaju do vrha, koji se završavaju skoro
špicasto. Koren uva počinje na gornjem delu lobanje i završava se postrano i koso. U uspravnom stavu osa uva gradi ugao od oko 90 stepeni.
Vrat
Gornja linija: Konveksna.
Dužina: Približno jednaka dužini glave.
Oblik: Približava se obliku kegle. Napet dobro mišićav.
Koža: Tanka, ravna i elastična. Dobro naleže na vezivno tkivo. Bez podgušnjaka.
Telo: Dobro proporcionalno.
Gornja linija: Ravna, iako neki psi u leđno slabinskom delu pokazuju konveksno zaobljenje, koje u visini sapi iščezava.
Greben: Slabo naglašen.
Leđa: Ravna gornja linija. Često su dobro razvijeni mišići sa obe strane, do slabinske regije, kon- veksno istaknute.
Slabine: Snažne i dobro mišićave. Dužina približno doseže 1/5 visine grebena.
Sapi: Njihova gornja linija je blago konveksna. Njihov nagib ka horizontali je oko 40 stepeni. Njihova čvrstina i mišićava građa omogućavaju prenos potiska iz zadnjih nogu.
Grudi: Gledano od napred grudi moraju pokazivati dobru ali ne preteranu širinu. Dopiru skoro do laktova. Rebra moraju biti blago zaobljena, nikada ravna. Mereno iza laktova, obim grudi mora biti veći od visine grebena za oko 18%.
Donja linija: Ova linija ispisuje elegantnu i dobro naglašenu krivinu koja počinje od donjeg dela grudi i nastavlja se u dobro ali ne preterano usukan stomak.
Rep: Usađen nisko, debeo u korenu i sužava se do vrha. Pozoran pas sme nositi rep savijeno iznad leđne linije ali on ne sme biti zarolan. U mirovanju je opušten i na kraju pokazuje blagu, na gore okrenutu kuku. Ponekad je podvučen pod stomak. Dužinom dopire do skočnog zgloba. Rep mora biti nekupiran.
Prednje noge: Postavljene dobro pod telo. Gledano od napred one su potpuno vertikalne. Laktovi nisu izvrnuti. Rameni ugao je 100-110 stepeni. Posmatrano sa strane ugao došaplja sa vertikalom je 15-20 stepeni. Šape su poluduge i bliže zečijim. Jastučići su snažni i otporni na vrućinu. Dobro razvijena koža u međuprstnom prostoru. Crni psi prvenstveno imaju crne nokte, a svetliji psi imaju svetilje nokte
Zadnje noge: Mišići su okruglasti i elastični. Zakrivljenost zadnjeg dela jasno je vidljiva. Ugao kuka varira od 120-130 stepeni, a koleni ugao mora izneti 140 stepeni. Zadnje šape su iste građe i iste strukture kao prednje. Gledano od pozadi zadnje noge moraju stajati vertikalno. Zaperci mora- ju biti odstranjeni.
Kretanje: Na osnovu opisanih uglova i strukture ekstremiteta, ovaj pas se kreće u pre kraćem ali brzom koraku pri tome istovremeno elastičan i gibak.
Koža: Na celoj površini tela koža treba da je ravna i elastična. Na glavi i oko očiju i na obrazima može da pravi nekoliko okruglih, približno koncentričnih linija. Mora se prihvatiti da unutrašnja i spoljašnja temperatura ovih pasa egzaktno odgovara onoj kod drugih rasa. Nedostatak dlake vodi ka jednom brzom i direktnom odavanju toplote, nasuprot onih sa dlakom gde se toplota odaje kroz dlaku prirodnom cirkulacijom vazduha.
Dlaka: Shodno imenu „golokoži“ dlaka mora nedostajati. Dozvoljeno je nekoliko dlačnih čuper- aka na glavi i na kraju nogu i repa, a nekada nekoliko dlaka na leđima.
Boja: Boja dlake mora biti između crne kod crnih pasa, škriljačno-crna, srebrno-crna, plavo-crna, svaki sivi ton, tamno-braon do svetlo-plave. Sve ove boje mogu se sresti na svakom delu tela kao jednobojne i sa roze obojenim flekama.
Veličina: Kod mužjaka i ženki postoje tri veličine:
– Mali …………. 25-40 cm
– Srednji ……… 40-50 cm
– Veliki ……….. 50-65 cm
Masa mužjaka i ženki je u odnosu na veličinu:
– Mali ………….. 4-8 kg
– Srednji ………. 8-12 kg
– Veliki ………… 12-23 kg
Greške: Svako odstupanje od navedenih tačaka smatra se greškom, čije ocenjivanje mora stajati u tačnoj srazmeri sa stepenom izraženosti.
– Zaperci na zadnjim nogama.
– Poluuspravljene uši.
Isključujuće greške:
– Preterano prisustvo dlaka na standardom predviđenim mestima.
– Dlaka na standardom nedozvoljenim mestima.
– Albinizam.
– Viseće ili kupirane uši.
– Urođena bezrepost, kratak ili amputiran rep.
– Predgriz ili podgriz.
N.B. Mužjaci moraju imati dva normalno razvijena testisa, koji su potpuno spušteni u skrotum.