logo kinoloski savez

PERSIJSKI HRT-SALUKI

Naziv rase: PERSIJSKI HRT-SALUKI
Originalni naziv rase:SALUKI
Br. Standarda: 269
Klasifikacija FCI: GRUPA X - HRTOVI

Zemlja porekla: Bliski istok / patronat – FCI

Kratki istorijat: Kod ove rase postoje mnogi varijeteti ali su oni poželjni i za nju karakteristični. Razlog njihovog javljanja jeste mesto koje saluki ima u arapskoj tradiciji i ogromno prostranstvo teritorije Bliskog istoka gde se saluki koristi kao lovački pas gonič već hiljadama godina. Prvobitno, sva plemena imala su salukija koji je bio najbolji za lov određene divljači u toj oblasti, ali prema bliskoistočnoj tradiciji, saluki se ne može kupiti ili prodati, več samo pokloniti u znak poštovanja. Iz toga sledi da je poreklo onih pasa koji su bili poklonjeni Evropljanima i doneseni u Evropu bilo iz različitih područja sa različitim klimatskim uslovima te se zbog toga i razlikuju. Britanski standard iz 1923. godine bio je prvi zvanični evropski standard za saluki rasu i napisan je sa ciljem da obuhvati sve originalne varijetete salukija.
Opšti izgled: Odaje utisak ljupke naklonjenosti i velike brzine i izdržljivosti, sjedinjeno sa snagom i aktivnošću. Izraz je pun dostojanstva i ljubaznosti sa setnim i u daljinu gledajućim očima.
Karakteristike: Od velikog kvaliteta sa jedinstveno oblikovanim šapama, kao što su neophodne za lov u prirodnim terenima.
Narav: Rezervisan prema strancima, ipak nije nervozan, ili agresivan. Dostojanstven, inteligentan i nezavistan.
Glava i lobanja: Glava je duga i uska. Lobanja je između ušiju srednje široka, nije zaobljena. Stop nije izražen, sveukupno iskazuje veliki kvalitet. Nos crn ili boje jetre.
Oči: Tamne do lešnikovo braon, sijajuće, velike i ovalne, nisu buljave.
Uši: Duge i pokretne, nisu nisko usađene, nošene prisno priljubljene uz glavu, pokrivene dugom svilastom dlakom. Kada se uvo povuče unapred, vrh uva dopire do ugla usana. Standard predviđa da svilasta dlaka raste samo na gornjoj polovini uva. Duža dlaka je takođe korektna.
Zubalo: Jaki zubi i snažne vilice sa perfektnim, pravilnim i potpunim makazastim zubalom pri čemu sekutići gornje vilice bez razmaka naležu na one iz donje.
Vrat: Dug, vitak i dobro mišićav.
Prednji deo: Kose, dobro unazad položene plećke sa dobrom muskulaturom pri tome ni u kom slučaju ne sme delovati grubo. Duboke, srednje uske grudi, koje posmatrane od napred ne pred- stavljaju obrnuto slovo ,V“. Prednje noge ravne i duge od laktova do šaplja. Došaplje snažno i blago savijeno. Kosti nisu okrugle. Nadlaktica blago kosa i unazad postavljena.
Telo: Prilično široka leđa, mišići iznad slabina su zaobljeni. Leđa nisu šaranasta. Grudni koš dugo i dobro se pruža unazad, nije ni bačvast, a ni sa ravnim stranama. Dobro prikupljen stomak. Značajno je da slabine imaju izraženu dužinu.
Zadnji deo: Međusobno daleko postavljene snažne kvrge kuka. Srednja uglovanost kolenog zglo- ba sa dobro izraženom butinom i potkolenicom. Nisko postavljeni skočni zglobovi.
Šape: Snažne i vitke, srednje dužine. Prsti neznatno povezani sa plivajućim kožicama, dugi i dobro zaobljeni. Na sve četiri šape oba srednja prsta su duža od spoljašnjih. Šape nisu mačije, a ni

špicaste, odlakane između prstiju. Prednje šape pokazuju se ravno napred sa veoma blagim savi- janjem.
Rep: Usađen nisko na dugu i blago padajuću krsnu kost. Naravno, blago savijeno nošen. Na don- joj strani dobro odlakan, ipak ne žbunasto. Odrasli psi osim kada se igraju, ne nose rep iznad leđne linije. Vrh repa dopire do skočnog zgloba.
Kretanje: Lakih nogu, izvlačeći uvis, bez opterećenja, dobrog iskoraka i potiska. Telo se podiže od zemlje pri dugom ravnom koraku, pri tome se ne baca napred. Nikakvo stepovanje ili nabijan- je o zemlju.
Dlaka: Kratka, polegla, svilasta. na nogama, na butinama i na zadnjem došaplju duža dlaka. Šte- nad može imati manje vunastu dlaku na butini i na plećkama. Duža dlaka na guši je dozvoljena ali nije poželjna. Kratkodlaki varijetet odgovara napred iznetom tekstu, sa izuzetkom duge dlake.
Boja: Bela, krem, srnasta, zlatnocrvena, grizli, srebrno grizli, jelenje crveno grizli, trobojna (bela, crna sa plamenom bojom), crna sa plamenom („tan“) bojom, kao i kombinacija ovih boja. Npr. srnasta sa crnim resama, crvena sa crnim resama, ne tigrasta.
Veličina: Visina grebena mužjaka 58,5-71 cm, ženke odgovarajuće manje.
Mane: Svako odstupanje od gore navedenih tačaka smatra se manom čije ocenjivanje stoji u tačnoj srazmeri sa stepenom izraženosti.
N.B. Mužjaci treba da imaju dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.