logo kinoloski savez

PEKINEZER

Naziv rase: PEKINEZER
Originalni naziv rase:PEKINGESE
Br. Standarda: 207
Klasifikacija FCI: GRUPA IX - PSI ZA PRATNJU I RAZONODU

Zemlja porekla: Kina Patronat: V.Britanija

Opšti izgled: Nalik na lava, oprezan i pametan. Mali, dobro izbalansiran, srednje nabijen, dosto- janstven i snažne konstitucije. Bilo kakav znak koji bi ukazivao na neke respiratorne probleme ili na nemogućnost da se pravilno kreće neprihvatljiv je i treba ga oštro sankconisati. Nije preterano odlakan.
Temparament: Neustrašiv, odan, distanciran, nije povučen, a ni agresivan.
Glava: Dosta velika, proporcionalno šira nego dublja.
Lobanjski deo
Lobanja: Srednja širine, između ušiju je ravna i široka; nije zaobljena.
Stop: Definisan.
Lični deo: Veoma je važno da nosna pečurka, usne i kapci budu crno pigmentisani.
Nosna pečurka: Nije prekratka, široka je, nosni otvor nisu veliki. Blagi nabor, poželjan takav da stvara broken-up-face, može da se pruža od obraza do nosnika u vidu širokog obrnutog slova „V“. Ne sme smetati ili prekrivati oči ili nosnik. Uzani nosni otvori i velike bore iznad nosne pečurke nisu prihvatljivi i treba ih stogo sankcionisati.
Njuška: Mora biti jasno izražena, ali može biti relativno kratka i široka. Donja vilica je snažna. Usne: Spojene jedna uz drugu. Zubi ili jezik se ne smeju videti; ne prekrivaju jasno definisanu bradu.
Oči: Bistre, okrugle, tamne, sjajne i ne prevelike. Nema vidljivih problema oka.
Uši: Srcastog oblika, u ravni sa lobanjom, nošene opuštene uz glavu i ne sežu ispod linije njuške. Duge bujne rese.
Vrat: Relativno kratak i debeo.
Telo: Relativno kratko; jasno vidljiv struk.
Gornja linja: Ravna.
Grudi: Široka i pravilno povijena rebra postavljena između prednjih nogu.
Noge
Prednje noge: Relativno kratke, debele i krupnih kostiju. Pravilno stoji na šapama, došaplja nisu spuštena. Neophodno je da budu potpuno zdrave.
Lopatice: Zakošene unazad i neprimetno se stapaju sa telom.
Laktovi: Uz telo.
Podlaktice: Kosti prednjih nogu mogu biti malo povijene između došaplja i laktova ostavljajući prostor za grudni koš.
Došaplje: Blago ukošeno, snažno. Došaplja nisu preblizu postavljena.
Prednje šape: Velike i zaravnjene, nisu okrugle. Mogu biti blago okrenute u polje. Ako su okrenu- ti i previše, to se onda strogo sankcionoše.
Zadnje noge: Snažne i mišičave ali znatno lakše nego prednje. One koje su postavljene preblizu treba sanksionisati. Srednje uglovane. Neophodno je da budu potpuno zdrave.
Kolena: Jasno definisana.
Skočni zglob: Čvrst, nisko postavljen.
Zadnje došaplje: Snažno; paralelna kada se gledaju otpozadi.
Zadnje šape: Velike i zaravnjene, nisu okrugle. Zadnje šape su okrenute pravo napred. Kretanje: Karakteristično je sporo kretanje sa dostojanstvenim njihanjem u prednjem delu. Ovo tipično kretanje ne sme biti pomešano sa njihanjem usled opuštenosti lopatica ili zbog neke druge slabosti. Sve slabosti koje se javljaju kod lopatice, lakta, šape ili došaplja treba sankcionisati. Preterana odlakanost ne sme da ometa kretanje.
Dlaka: Srednje dužine, prava i stvara grivu koja ne prelazi preko lopatica, dakle, oko vrata se formira kragna. Pokrovna dlaka je gruba, a podlaka mekša i gusta. Ima duge rese na ušima, zad- njem delu nogu, repa i prstiju. Dužina i bujnost dlake ne teba da remete aktivnost psa niti da čine njegove konture manje jasnim. Preterana odlakanost se mora sankcionisati.
Boja: Sve boje i oznake su dozvoljene i nijedna se ne preferira. Nedozvoljeni su tamnobraon boja i albinizam. Ako je u pitanju kombinacija boja onda treba da budu jednako zastupljene.
Veličina i težina: Idealna težina ne prelazi 5 kg kod mužjaka i 5,4 kg kod ženki. Psi treba da delu- ju maleno ali da budu iznenađujuće teški kada se podignu; glavne karakteristike rase su teške kosti i čvrsta građa.
Mane: Sva odstupanja od navedenih tačaka treba smatrati manama, a ozbiljnost sa kojom se te mane uzimaju u obzir treba da bude proporcionalna njihovom stepenu i njihovom uticaju na zdravlje i dobrobit psa.
Diskvalifikujuće greške:
Agresivan ili preterano plašljiv.
Svi psi koji jasno pokazuju fizičke nedostatke ili one u ponašanju diskvalifikuju se.
N.B.: Kod mužjaka mora da postoje dva naizgled pravilno razvijena testisa u potpunosti spuštena u skrotum.