logo kinoloski savez

PATULJASTI ŠNAUCER

Naziv rase: PATULJASTI ŠNAUCER
Originalni naziv rase:ZWERGSCHNAUZER
Br. Standarda: 183
Klasifikacija FCI: GRUPA II - PINČERI I ŠNAUCERI, MOLOSI I ŠVAJCARSKI PASTIRSKI PSI PINSCHER AND SCHNAUZER, MOLOSSIANS AND SWISS MOUNTAIN AND CATTLEDOGS

Zemlja porekla: Nemačka

Kratak istorijat: Na prelazu iz 19. u 20. vek, šnaucer patuljak iz oblasti Frankfurta na Majni kren- uo je na svoj put. U to vreme još uvek je opisivan kao oštrodlaki Zwergpinscher (patuljasti pinčer). Zbog različitog oblika, veličine i varijeteta u okviru rase, kao i zbog pomešane grube, meke i svilenkaste teksture dlake, nije bilo lako dobiti malog psa sa izgledom i osobinama njegovog većeg brata, šnaucera.
Opšti izgled: Mali, snažan, pre kompaktan nego mršav. Oštre dlake i elegantan. Manja verzja šnaucera kod koje patuljasti izgled nije mana.
l Važne proporcije:
– Kvadratične građe kod koje je visina u grebenu skoro jednaka dužini tela
– Dužina glave (od vrha nosne pečurke do potiljačne kvrge) odgovara polovini dužine leđne linije (od grebena do korena repa)
Temperament: Po prirodi je sličan šnauceru, ali sa karakterističnim temperamentom i ponašan- jem malog psa. Inteligencija, neustrašivost, izdržljivost i opreznost patuljastog šnaucera čine ga prijatnim kućnim psom, kao i psom čuvarom i pratiocem, koji se bez problema može držati u stanu.
• Glava Lobanjski deo:
Lobanja: Jaka, duga i bez upadljivo izražene potiljačne kvrge. Glava treba da bude u skladu sa snagom psa. Čeoni deo je ravan, bez nabora i paralelan je sa nosnikom.
Stop: Zbog obrva deluje pravilno definisan.
• Lični deo
Nosna pečurka: Pravilno razvijene kože i uvek crna Njuška: Klinasta, ali bez oštrog vrha. Nosnik je prav. Usne: Crne, glatke i pripijene uz vilice. Usne su zatvorene.
Zubalo: Snažna gornja i donja vilica. Kompletan makazasti zagriz (42 čisto bela zuba prema zub- noj formuli) snažno je razvijen i čvrsto se zatvara. Mišići za žvakanje su snažno razvijeni, ali obrazi ne smeju da naruše četvrtasti oblik glave (zajedno sa bradom).
Oči: Srednje veličine, ovalnog oblika, upravljene unapred, tamne sa živahnim izrazom. Očni kapci su pripijeni.
Uši: Viseće uši, visoko usađene, u obliku slova „V“, sa unutrašnjim ivicama koje su pripijene uz obraze, nošene ravno, okrenute unapred, prema slepoočnicama. Prevoji su paralelni, ne treba da budu iznad vrha glave.
Vrat: Snažan, mišićav vrat elegantno je zaobljen i ravnomerno se stapa sa grebenom. Čvrsto usađen, i suv, u skladu sa snagom psa. Koža na vratu je pripijena i bez fanona.
• Telo
Leđna linija: Blago padajuća od grebena prema stražnjem delu
Greben: Formira najvišu tačku na leđnoj liniji
Leđa: Snažna, kratka i lepo zategnuta
Slabine: Kratke, jake i duboke. Rastojanje od poslednjeg rebra do kuka je kratko, da bi pas izgledao kompaktno
Sapi: Pomalo zaobljene i neprimetno prelaze u rep
Grudi: Srednje širine, ovalnog oblika, dosežu do laktova. Predgrudi su jasno obeležene grudnom kosti
Donja linija i stomak: stomak nije previše pribran i sa donjom stranom grudnog koša formira dosta zakrivljenu liniju
Rep: Prirodan; traži se sabljast ili srpast rep.
• Noge Prednje noge
Gledano spreda, prednje noge su snažne, prave i ne blizu jednu drugoj. Gledano sa strane, pod- laktica je prava.
Lopatice: Pripijene uz grudni koš i mišićave sa obe strane ramene kosti. štrče iznad nastavaka grudnih pršljenova. Što je moguće ukošenje i pravilno položene, sa leđnom linijom formiraju ugao od približno 50 stepeni.
Nadlaktica: Pripijena uz telo, jaka i mišićava. Sa lopaticom formira ugao od 95 do 105 stepeni.
Lakat: Pripijen iz telo, nije okrenut niti ka unutra niti ka spolja. Podlaktica: Gledano sa strane, potpuno prava, jaka i mišićava Šaplje: Snažno, čvrsto, jedva da se izdvaja iz strukture potkolenice.
Došaplje: Gledano spreda, vertikalno. Gledano sa strane, blago ukošeno prema tlu, snažno i blago elastično.
Prednje šape: Kratke i okruglaste, sa dobro međusobno pripijenim i izbočenim prstima (mačja šapa), i sa kratkim tamnim noktima i otpornim jastučićima.
Zadnje noge: Posmatrano sa strane, stoje koso, posmatrano otpozadi, stoje paralelno, ali ne blizu jedna drugoj kada se gleda otpozadi.
Butina: Umereno duga, široka i mišićava
Koleno: Nije okrenuto ni ka spolja ni ka unutra.
Potkolenica: Duga, jaka i mišićava, prelazi u snažan skočni zglob
Skočni zglob: Pravilno uglovan, šnažan, čvrst, nije okrenut ni ka spolja ni ka unutra
Zadnje došaplje: Kratko, vertikalno u odnosu na tlo
Zadnje šape: Prsti su kratki, izbočeni i dobro međusobno pripijeni. Nokti su kratki i crni. Kretanje: Kreće se gipko, elegantno, okretno, slobodno, osvaja teren. Prednje noge izbacuje napred što je više moguće, dok zadnje noge, kojima osvaja veliki prostor, blago odskaču dajući neophodan potisak. Dijagonalno prednja i zadnja noga istovremeno se kreću unaped. Leđa, liga- menti i zglobovi su čvrsti u pokretu.
Koža: Zategnuta na čitavom telu
Dlaka: Dlaka treba da je jaka, oštra i gusta. Dlačni pokrivač čini gusta podlaka i ne previše krat- ka pokrovna dlaka koja poleže po telu. Pokrovna dlaka je oštra i duga dovoljno da se njena tek- stura može ispitati. Nije ni čekinjasta ni valovita. Dlaka na nogama je manje oštra, a na čeonom delu i ušima je kratka. Tipične karakteristike su ne naročito meka brada na njušci i žbunaste obrve koje pomalo zaklanjaju oči.
l Boja:
– Čisto crna sa crnom podlakom
– Boja biber-so
– Crno-srebrna
– Čisto bela sa belom podlakom
Kod odgajanja pasa boje biber-so, teži se srednjoj nijansi sa ravnomerno raspoređenim, dobro pig- mentisanim delovima boje bibera i sivom podlakom. Dozvoljene su sve nijanse od tamnosive, poput gvožđa, do srebrnkastosive. U svim varijacijama mora da postoji tamna maska, koja treba da bude u skladu sa bojom dlake psa. Jasne svetle oznake na glavi, grudima i nogama su nepoželjne.
Što se tiče pasa crno-srebrne boje, teži se crnoj pokrovnoj dlaci sa crnom podlakom i belim oznakama oko očiju, na obrazima, na bradi, na guši, u dva podeljena trougla na prednjem delu grudi, na prednjem došaplju, na šapama, na unutrašnjoj strani zadnjih nogu i oko anusa. Čeoni deo, vrat i uši sa spoljne strane treba da su crni kao pokrovna dlaka.
l Veličina i težina:
Visina u grebenu:
Mužjaci i ženke: između 30 i 35 cm
l Težina:
Mužjaci i ženke: približno od 4 do 8 kg
Mane: Sva odstupanja od navedenih tačaka treba smatrati manama, a ozbiljnost sa kojom se te mane uzimaju u obzir treba da bude proporcionalna njihovom stepenu i njihovom uticaju na zdravlje i dobrobit psa.
– Teška ili okrugla lobanja
– Nabori na čeonom delu
– Kratka, špicasta ili uska njuška
– Klještast zagriz
– Jako izraženi obrazi ili jagodične kosti
– Svetle, prvelike ili previše okrugle oči
– Nisko usađene, previše duge ili nejednako nošene uši
– Podgušnjak;
– Previše duga, pribrana ili nedovoljno čvrsta leđa
– šaranasta/konveksna leđa
– Padajuće sapi
– Rep usađen sa nagibom prema glavi
– Duge šape
– Kretanje: ravan
– Previše kratka, previše duga, meka, valovita, razbarušena, svilenkasta dlaka
– Braon podlaka
– Crni trag na leđima ili crno sedlo
– Kod pasa crno-srebrne boje trouglovi na grudima nisu jasno odvojeni
– Visina u grebenu odstupa od propisane do 1 cm
l Teške mane:
– Nezgrapne ili nežne građe. Previše niske ili previše visoke noge
– Imaju osobine suprotnog pola (npr. virilizacija ženki)
– Laktovi okrenuti ka spolja
– “O” stav zadnjih nogu
– Predugačka potkolenica
– Skočni zglobovi okrenuti ka unutra
– Zadnje došaplje previše kratko
– Bela ili tačkasta dlaka kod pasa crne ili biber-so boje
– Šarena dlaka kod pasa koji su crno-srebrni i beli
– Visina u grebenu odstupa od propisane za više od 1 a manje od 2 cm
l Diskvfalifikujuće mane:
– Plašljivost, agresivnost, zloćudnost, preterana sumnjičavost ili nervozni temperament
– Bilo kakav deformitet
– Nedostatak rasnih karakteristika
– Greške u građi usta u vidu predgrizajućeg ili podgrizajućeg zagriza, ili krivih usta
– Ozbiljne greške u pojedinačnim delovima tela, kao što su konstitucijske greške, greške u pogle- du dlake ili boje
– Visina u grebenu odstupa od propisane za više od 2 cm

Svi psi koji jasno pokazuju fizičke nedostatke ili one u ponašanju diskvalifikuju se.
N.B: Kod mužjaka mora da postoje dva naizgled pravilno razvijena testisa spuštena u skrotum.