logo kinoloski savez

PATULJASTI KONTINENTAL.EPANJEL

Naziv rase: PATULJASTI KONTINENTAL.EPANJEL
Originalni naziv rase:EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL
Br. Standarda: 77
Klasifikacija FCI: GRUPA IX - PSI ZA PRATNJU I RAZONODU

Opšti izgled: Ovaj mali raskošan španijel sa dugom dlakom ima normalnu harmoničnu građu tela. Njegova srednje duga njuška je kraća od lobanje. On je živahan i ljubak, ipak i robustan i ponosan u držanju. Kretanje mu je slobodno i elegantno. telo mu je nešto duže od visine.
Dužina: Meri se od ramenog zgloba do sedne kvrge.
Veličina: Odgovara visini grebena.

Glava: Normalno proporcionalna prema telu, a proporcionalno je lakša i kraća nego kod velikih i srednje velikih španijela. Lobanja ne sme biti okruglasta bilo da se gleda od napred ili sa strane. Ponekad je naznačena središnja brazda. Njuška je kraća od lobanje, fina, špicasto završavajuća i postrano nije prejako unutra povijena, nije povijena u vis. Nosnik je ravan i sa prilično naglašenim stopom prelazi u lobanjski deo. Kod težih pasa stop je manje izražen, ali ipak primetan. Kod veoma malih pasa on je jako izražen, ipak ne čini okomit prekid.
Nosna pečurka: Mala, crna i okruglasta, ali na gornjoj strani blago zaravnjena.
Usne: Jako pigmentisane,uske i prisno priležuće.
Zubalo: Prilično snažno, dobro zatvarajuće normalno zubalo.
Jezik:
Ne sme biti vidljiv. Greška je ako trajno visi napolje ili ako se ne vraća ako se pogura prstom. Uši: Koža je fina i otporna. Bilo da su viseće ili stojeće ne smeju se špicasto završavati, što se ispituje prstima. Usađene su prililčno daleko unazad na glavi i postavljene dovoljno daleko jedno od drugog, tako da ostaje blago zaobljena forma lobanje. Varijetet sa visećim ušima, na fran- cuskom označen kao phalene (falen) – U mirovanju uši su visoko usađene, jasno iznad očne lini- je. Nošene su viseće, i uprkos tome prililčno su pokretne. Ukrašene su talasastom dlakom, koja nekada može biti veoma duga, što psu daje veoma zgodan izgled.
Varijetet sa uspravnim ušima na francuskom označen kao papillon (papion) – Visoko usađene uši sa dobro otovorenom, postrano upravljenom ušnom školjkom. Unutrašnji rub ušne školjke sa hor- izontalom zaklapa ugao od oko 45 stepeni. Niukom slučaju uvo ne sme stajati špicasto uspravl- jeno i izgledati slično uvu nemačkog špica, što je oblik za odbacivanje. Unutrašnja strana ušne
školjke prekrivena je finom ravnomernom talasastom dlakom, pri čemu najduže dlake samo malo prevazilaze ivicu uva. Spoljašnja strana ušne školjke nasuprot tome, prekrivena je dugom dlakom koja visi, preko ruba uva kao raskošne rese. Međusobno parenje oba varijeteta često daje poluus- pravno stojeće uši sa preklopljenim špicom. Ovaj mešani oblik držanja ušiju je teška mana.
Ekstremiteti
Plećke: Lopatica i nadlaktica dobro razvijene i iste su dužine. Međusobno čine normalan ugao i dobro priležu uz telo.
Noge: Ravne, snažne, prilično vitke.Pas ne sme delovati visokonogo, gledano sa strane vrh šaplja se samo naslućuje. Skočni zglob je normalno razvijen. Noge su paralelne gledano od napred i od pozadi.
Šape: Prilično duge, tzv. zečije šape, stoje vertikalno na jastučićima. Snažni nokti, u prednosti su crni, svetliji su kod pasa sa braon ili belom dlakom (beli nokti kod belih pasa ili kod pasa sa belim
šapama nisu mana, ako je pas uprkos tome dobro pigmentisan). Prsti krepki, suvi. Jastučići otporni. Između prstiju je bogata fina dlaka, koja se pruža preko šapa.
Telo:
Vrat: Srednje dužine, potiljak blago zaobljen.
Grudi: Široke, prilično duboke. Obim grudi meren između dva zadnja rebra treba približno da odgovara visini grebena. Rebra su dobro zaobljena.
Gornja linija: Ni kratka, niti zakrivljena ili ulegnuta. Ona ne sme biti sasvim ravna. Slabine snažne i blago zaobljene.
Stomak: Blago prikupljen.
Rep: Prilično visoko usađen, pre je dug nego kratak, prekriven bujnim resama koje čine lepu per-

janicu. Kada je pas pri povećanoj opreznosti rep je nošen savijeno iznad leđa,pri čemu vrh sme samo dodirivati leđa. Ne treba da je zavijen ili da leži samo na leđima.
Dlaka: Bogata sjajna dlaka bez podlake je talasasta (ne mešati sa uvijenom) ne meka, pre je nešto snažnija sa svilastim sjajem. Prilično fina talasasta dlaka je ravno usađena. Dlaka je slična kao i kod najmanjeg engleskog španijela, ali je sasvim različita od dlake pekinezera. na drugoj strani ne sme imati gotovo nikakve sličnosti sa dlakom nemačkog špica. Na licu, njušci, prednjim stranama nogu i ispod skočnih zglobova dlaka je kratka. Na telu je srednje duga. Na vratu je duža i pravi kragnu, i lepu talasastu „čipku“ na grudima. Uši i zadnja strana prednjih nogu su odlakane dužom dlakom (rese), u gornjem delu zadnjeg dela obrazuje pantalone iz vitkih pramenova. Tanka per- janica sme biti između pa i da je nešto duža, tako da ne remeti oblik šapa, već da ih čini finijim. Psi čija je dlaka u dobroj kondiciji, na grebenu imaju dlaku od 7,5 cm, a na repu 15 cm.
Boja: Na beloj osnovi dozvoljene su sve boje. Na telu i na nogama bela mora preovladavati u odno- su na drugu boju. Rado je viđena više ili manje široka bela lisa na glavi. Dozvoljena je bela oznaka na donjoj strani glave ali je mana preovlađujuća bela glava. U svakom slučaju usne, rub očnih kapa- ka i pre svega nosna pečurka, moraju biti pigmentisani.
Visina i masa
Visina grebena: Približno 28 cm.
Masa: Dve kategorije
1. Mužjaci i ženke manja od 2,5 kg.
2. Mužjaci od 2,5 do 4,5 kg i ženke od 2,5 do 5 kg. Minimalna masa je 1,5 kg.
Kretanje: Ponosno, slobodnog iskoraka, tečno i elegantno.
Greške:
Lobanja ravna, jabučasta ili zaobljena kao kod malog eng. španijela.
Stop isuviše ili premalo izražen.
Konkavan ili konveksan nosnik.
Oči male, isuviše okrugle, buljave, svetle boje, sa vidljivim beonjačama kada pas gleda unapred.
Nosna pečurka koja nije crna.
Nepotpuna pigmentacija ruba očnih kapaka i usana.
Podgriz i posebno predgriz su teška mana.
Krive prednje noge, čvornovato šaplje. Zadnje noge čiji stav u kolenu, skočnom zglobu ili na
šapama odstupa od vertikale. Slabe zadnje noge.
Napolje ili unutra okrenute šape. Šape čiji prsti ne dodiruju zemlju.
Jednostrani ili dupli zaperci na zadnjim nogama su nepoželjni. Preporučljivo je njihovo odstran- jivanje.
Prstenast rep, na leđima ležeći ili na stranu padajući rep (ovo se dešava kod okoštalog repa, a ne zbog dlake koja je zahvaljujući dužini opuštena u pramenovima.
Oskudna, meka ili „rašepurena“ dlaka.
Vertikalno usađena ili uspravno stojeća dlaka, vunasta dlaka. Podlaka koja podseća na ukrštanje sa nemačkim špicom.
Šaranasta ili sedlasta leđa.
Isključujuće greške:
Nosna pečurka roze crvena ili roze flekava.
Predgriz i podgriz tako izraženi da se sekutići više ne dodiruju.
Paralizovan ili stalno vidljiv jezik.
N.B. Mužjaci treba da imaju dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.