logo kinoloski savez

PARSON RASELOV TERIJER

Naziv rase: PARSON RASELOV TERIJER
Originalni naziv rase:PARSON RUSSELL TERRIER
Br. Standarda: 339
Klasifikacija FCI: GRUPA III - TERIJERI

Upotreba: Snažan, otporan, radni pas, pogotovo za rad ispod zemlje
Kratak istorijat rase: Utemeljivač rase velečasni Džon (Džek) Rasel, rođen je 1795. u Darthmouthu, grofovija Devon. Postao je sveštenih i najveći deo života je službovao u parohiji Swimbridge, Devon. Bio je veliki lovac i jahač i sa strašću se posvetio uzgoju i selekcije terijera. Godine 1873. osnovan je kinološki klub ljubitelja ovih pasa i on je postao jedan od privih člano- va. Umro je 1883. u dubokoj starosti u 87. godini. Još za vreme studiranja u Oksfordu, stekao je svoju prvu belu, oštrodlaku, ženku terijera sa oznakama na glavi koja je odgovarala današnjem standardu. Džek Rasel je otpočeo različita ukrštanja sa drugim jednobojnim ili šarenim radnim ter- ijerima. Njegov cilj je uvek bio da poboljša lovne sposobnosti dok o uniformnosti ovog tipa nije vodio mnogo računa. Ova tradicija ukrštanja sa drugim rasama terijera se nastavila i kasnije. On je takođe pokušao da ukrsti ovu rasu sa drugim rasama ali potomstvo nije odgovaralo pretku po tipu. Ovi napori su bili razočaravajući i on je odustao od njih. Od kraja Drugog svetskog rata ova rasa je uživala sve veću popularnost na Evropskom kontinentu, posebno kod lovaca i jahača. Rasa je 22.01.1990. priznata od kinološkog društva (Velike Britanije) i tada je objavljen Zvanični privremeni standard pod nazivom „Parson Jack Russel Terrier“. FCI je prihvatila da uvrsti ovu rasu u provizornu listu na dan 02.07.1990.god. Trenutno ime Parson Rasel Terijer je Britansko kinološko društvo dalo ovoj rasi 1999. godine. Ova rasa je definitivno priznate od strane FCI na dan 4. juna 2001.
Opšti izgled: Radan, aktivan i agilan; građen da bude brz i izdržljiv. Ukupno odaje izgled uravnoteženosti i fleksibilnosti.
Važne proporcije: Dobro balansirane. Ukupna dužina tela je nešto veća od visine grebena. Dužina od nosa do stopa je nešto manja neko od stopa do potiljka.
Ponašanje/temperament: U suštini radni terijer sa sposobnošću i građom koja omogućava rad u rovu i hajkama. Hrabar i prijateljski nastrojen.
Glava: Lobanjski deo:
Lobanja: Ravna, srednje široka, ka očima se postepeno sužava.
Stop: Plitak. Lični deo: Nos: Crn.
Čeljusti/zubi: Snažne vilice, mišićave. Perfektno, pravilno i potpuno makazasto zubalo, tj. gorn- ju zubi se tesno preklapaju preko donjih, vertikalno su postavljeni u odnosu na vilicu.
Oči: Bademaste, prilično duboko usađene, tamne, oštroumnog izraza.
Uši: Male, u obliku slova „V“ padaju napred, nošene uz glavu, vrh uha doseže do ugla oka, prelom se ne nalazi iznad najviše tačke lobanje. Koža umereno debela.
Vrat: Jasnih obrisa, mišićav, dobre dužine, ka plećkama se postepeno širi. Telo: Dobro izbalansirano. Ukupna dužina nešto veća od visine grebena. Leđa: Snažna i ravna.
Krsta: Blago lučno savijena.
Grudni koš: Umerene dubine, ne dopire ispod linije lakta, može se raširiti iza plećki za širinu prosečno velike šake. Rebra nisu previše raširena.
Rep: Obično kupiran.
Kupiran: Dužina odgovara telu i može se dobro rukom uhvatiti. Snažan, ravan, umereno visoko postavljen, u pokretu nošen prilično visoko.
Nekupiran: Umerene dužine i što ravniji, generalno psu pruža ravnotežu, debeo u korenu u poste- peno se sužava ka vrhu. Umereno visoko postavljen, u pokretu nošen prilično visoko.
Prednje noge: Snažne, moraju biti ravne a zglobovi ne smeju biti izvrnuti ni na spoljašnju ni na unutrašnju stranu.
Ramena: Duga i kosa, dobro zabačena pozadi, jasnih kontura na grebenu.
Laktovi: Blizu tela, slobodno se kreću sa strane. Zadnje noge: Snažne, mišićave, dobro uglovane. Kolena: Dobro savijena.
Skočni zglobovi: nisko postavljeni.
Zadnje došaplje: Paralelne, omogućavaju dobar odbačaj.
šape: Kompaktne sa čvrstim jastučićima, ne iskreću se ni na spoljašnju ni na unutrašnju stranu. Hod/kretanje: Slobodno, dobro koordinirano, pravolinijsko kretanje prednjeg i zadnjeg dela. Koža: Mora biti debela i nezategnuta.
Krzno:
Dlaka: Prirodno jaka, polegla u gusta, bilo da je oštra ili glatka. Stomak i donja linija tela pokriveni dlakom.
Boja: Potpuno beo ili pretežno beo sa crvenkastim, žutim ili crnim oznakama ili u kombinaciji ovih boja, poželjno je da to bude ograničeno na glavu i/ili koren repa.
Veličina:
Mužjaci: idealna visina na nivou grebena 36 cm
Ženke: idealna visina na nivou grebena 33 cm 2 cm više ili manje je dozvoljeno.
Greške: Svako odstupanje od gore navedenih stavki treba smatrati greškom, a ocenjena ozbiljnost greške treba da bude direktno srazmerna njenom stepenu i uticaju na zdravlje i dobrobit psa. Svaki pas koji jasno ispoljava fizičke abnormalnosti ili abnormalnosti u ponašanju će biti diskval- ifikovan.
N.B. Mužjaci treba da imaju dva naizgled normalna testisa koji su potpuno spušteni u skrotum. Ovaj izmenjeni i dopunjeni standard rase stupa na snagu u aprilu 2004.