logo kinoloski savez

OVERNEJSKI PTIČAR

Naziv rase: OVERNEJSKI PTIČAR
Originalni naziv rase:BRAQUE D'AUVERGNE
Br. Standarda: 180
Klasifikacija FCI: GRUPA VII - PTIČARI

Zemlja porekla: Francuska

Kratak istorijat: Overnješki poenter je veoma stara rasa koja je više od dva veka bila prisutna u Kantalu, regionu Francuske. Potiče od više poentera, a selekcija je pravljena tako da se pret- postavlja da su u njoj učestvovali malteški vitezovi. Stvorena od strane lovaca za lov, ova rasa ima snažan identitet koje dodatno otelotvoruje njena dlaka.
Opšti izgled: Snažan pas sa jakim nogama. Koščat ali ipak nije pretežak. Uprkos izraženom ptičarskom tipu, sačuvao je značajnu lakoću i elegantan utisak, u kome svog udela ima i bogata dlaka, čvrsto vezivno tkivo i snaga mišićnog aparata pokazuju ga kao aktivnog i veoma robustnog psa.
Glava: Mora biti duga, stop nije jako izražen, a nosno ogledalo je usađeno u produžetku nosnika. Usne su istinski jako razvijene i njušci daju kvadratičan izgled.
Mane: Prekratka, na obrazima ispunjena (česta greška) ili preširoka glava. Prejako ili nedovoljno izražen stop. Usne koje su isuviše tanke ili preteške. Nosnik prekratak ili ispupčen. Špicast nos. Nosno ogledalo: Uvek crno, istinski snažno. Sjajno, istureno nešto iznad prednjeg ruba usana. Dobro otvorene nozdrve. Usađeno u produžetku nosnika.
Mane: Neujednačene boje. Flekava depigmentacija. Spljošteno, malo, visoko usađeno, preoštro, rascepljen nos.
Usne: Istinski snažno razvijene. Dobro preklapajuće, tako da oblikuju jasan kvadratičan izgled njuške.
Mane: Pretanke, preteške. Prekratke ispod nosnog ogledala, tako da je njuška špicasta.
Nosnik: Istinski dug, ravan.
Mane: Prekratak, uzdignut ili izvijen.
Lobanja: Ovalna u zadnjem delu. Čelo, bez preterivanja, dobro razvijeno. Ne preterano široka. Prelazi u nosnik jasnim ali ne preterano naglašenim stopom. Nadočni lukovi dobro razvijeni.
Mane: Uska, ravna, preširoka, potiljaćna kost prejako razvijena, stop prejako ili nedovoljno razvijen.
Oči: Dobre veličine, leže dobro u duplji, boje tamnog lešnika, sa ispitivačkim pogledom. Kapci moraju biti crni. Treći očni kapak ne sme biti vidljiv.
Mane: Premale ili prejako istaknute, presvetle, preduboke, flekavo depigmentisan kapak. Vidljiv treći očni kapak, bele trepavice.
Vilice: Moraju biti istinski snažne i iste dužine. Snažni beli zubi.
Mane: Različita dužina vilica, predgriz, podgriz. Loše postavljeni ili kariozni zubi.
Uši: Moraju biti nisko, u liniji očiju i istinski daleko unazad usađene, tako da zaobljenost lobanje bude dobro vidljiva. Koža ušiju je elastična, tanka, sjajna i veoma nežna. Uši su malo zarolane, prilično ali ne preterano duge. Zbog niske usađenosti deluju duže nego što jesu. Dobro uokviruju glavu, bez da su daleko odstojeće.
Mane: Previsoke, ravno usađene. Debele, prekratke, prejako unazad nošene ili isuviše priljubljene uz glavu. Nošene unapred ili neuvijene.
Vrat: Mora pre biti dug, istinski snažan, naročito na prelazu ka plećkama. Blago savijen. Poželjan je blag ali ne preteran podgušnjak.
Mane: Prekratak, mesnat, previše lagan, prejak podgušnjak.
Plećke: Istinski kose. Dobro, ali bez težine, mišićave. Slobodno pokretne.
Mane: Prestrme ili isuviše kose. Isuviše čvrsto priležuće. Pretanke pretovarene i isuviše teške. U grebenu lopative predaleko postavljene jedne od druge.
Prednje noge: Moraju biti ravne, snažne. Mišićava podlaktica. Nisko postavljeni i neizvrnuti lak- tovi. Ravno, kratko, snažno došaplje. Široki, snažni zglobovi. Dobro razvijene kosti.
Mane: Izvijeno, napolje ili unutra, uvrnuto ili duže došaplje. Labavi laktovi, teške kosti, man- jkavost u stavu nogu.

Grudi: Dobro se pružaju, najmanje do laktova. Grudi su srednje širine odgovarajuće njihovoj dubini. Rebra su zaobljena bez preterivanja. Greben je dobro istaknut.
Mane: Preširoke ili preuske grudi. Nedovoljno duboke, prazne ispod nadlaktica, ne dopiru do lak- tova. Ravna rebra, nedovoljno duga lažna rebra.
Leđa/slabine: Leđa moraju biti kratka i ravna. Slabine su kratke, blago olučaste, široke i mišićave.
Mane: Preduga, ulegla leđa. Ravne, ulegle, suvonjave slabe slabine.
Sapi: Široke, koščate i ne prejako padajuće. Sedna kvrga je blago istaknuta. Snažne i dobro mišićave. Bokovi su ravni i blago pribrani.
Mane: Isuviše ravne, prejako padajuće, isuviše vitke, preširoke, nedovoljno mišićave sapi. Prejako istaknuta sedna kvrga.
Rep: Usađen približno u produžetku linije leđa i horizontalno nošen. Srednje debeo i približno za 2/3 skraćen. Poželjna dužina je 15-20 cm.
Mane: Vertikalno nošen, previsoko ili prenisko nošen. Predebeo. Prekratko kupiran. Nekupiran rep nije teška greška, ipak kupiran je u prednosti.
Zadnje noge: Snažne i jako mišićave, mesnata butina, robustne kosti, kao i zglobovi. Snažan, ne preterano uglovan skočni zglob. Snažna došaplja.
Mane: Ravne, vižljaste, nedovoljno mišićava butina. Duža potkolenica, prejako uglovan, prestrm ili nisko do zemlje postavljen skočni zglob. Otvoreno u kretanju, ka napolje okrenuto koleno.
Šape: Moraju biti istinski kratke,na sredini između mačije i zečije šape. Kompaktne, sa usko međusobno naležućim prstima, snažnim, kratkim noktima i otpornim jastučićima. Ne smeju biti ni izvrnute ni uvrnute.
Mane:
Široke, spljoštene, preduge, raširene, pretanki prsti, ili u polje ili unutra okrenute u kretanju. Koža: Istinski tanka, pre je slobodna, ipak bez preterivanja. Posuta belim i crnim tačkicama. Mane: Isuviše jedra, predebela ili previše tanka. Isuviše čvrsto priležuća.
Dlaka: Kratka, nije isuviše fina, nikada oštra, ipak sjajna.
Mane: Isuviše fina, isuviše jedra, preduga.
Boja: Dozvoljene su dve obojenosti:
Svetla dlaka: bela sa crnim pločama i više ili manje tačkica
Tamna dlaka: karbonizacija se sastoji od mešavine crne i bele. Ako preovlađuje crna, tada je boja dlake sivo-karbonizirana. Poželjna je dlaka sa plavo-crnim pločama i istinski bogatim crnim tačkicama na beloj osnovi. Velike fleke i tačkice su potpuno obuhvaćene plavo svetlucavim rubom, koji se jasno ističe, kroz prisnu mešavinu crne, plave i bele dlake. Na glavi moraju biti pravilne crne oznake, pri čemu oči leže u crnoj boji. Bela ili plava lisa.
Mane: Preterano bela dlaka. Nedostatak tačkavosti, nepravilne oznake na glavi, tako da je jedno oko na belom.
Veličina: Mužjaci 57-63 cm, a ženke 55-60 cm.
Mane: Svako odstupanje od navedenih tačaka smatra se greškom, čije ocenjivanje mora stajati u tačnoj srazmeri sa stepenom izraženosti.
Isključujuće mane: Oznake plamene boje, oznake boje proprženog hleba na obrazima. Psi sa jas- nim plamenim ili braon oznakama isključuju se bez ocenjivanja. Psi kod kojih se slobodan sjaj u boji „proprženog hleba“ može sresti, pre svega u razredu mladih, ako je tip i kvalitet ovih prihvatljiv, biće ocenjeni ali ne premirani. Urođena kratkorepost ili prelomljenost repa. Zaperci
kao znak ukrštanja sa poenterskom krvlju.
N.B. Mužjaci moraju imati dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.