logo kinoloski savez

NORVEŠKI ŠPIC

Naziv rase: NORVEŠKI ŠPIC
Originalni naziv rase:NORSK BUHUND
Br. Standarda: 237
Klasifikacija FCI: GRUPA V - ŠPIC TIP I PRIMITIVNI TIP PASA

Opšti izgled: Norveški špic je tipičan pas špic tipa. Nešto ispod srednje visine. Nešto lakše građe, sa kratkim kompaktnim telom, potpuno ravno poleglom dlakom, uspravnim špicastim ušima. Rep nošen zavijeno nad leđima, kuražnog i energičnog karaktera.
Glava: Proporcionalna telu, klinastog oblika, suva, ne previše teška. Lobanja gotovo ravna. Stop dobro definisan ali nije previše izrazit. Bolje da je njuška kraća, blago se sužava ka nosu, koji je crn. Nosnik je prav, usne priljubljene i zatvorene. Sekundarne polne odlike mužjaka i ženki jasno definisane.
Oči: Boja po mogućstvu tamna, u harmoniji sa bojom dlake.
Uši: Špicaste, veličina i oblik u harmoničnom odnosu sa glavom. Visina nešto veća od širine u korenu, nošene napeto uspravne.
Usta: Makazast zagriz.
Vrat: Suv, proporcionalno kratak, dobro nošen.
Prednje noge: Umereno uglovane plećke, u harmoniji sa tipom, dobro postavljeni laktovi. Noge su prave, suve, sa dobrim kostima. Nisu grube, naprotiv preferiraju se fine. Šape su ovalnog obli- ka i kompaktne.
Telo: Duboke grudi sa elastičnim rebrima, jaka, ravna leža i slabine. Zaobljene i dobro povezane plećke u harmoniji sa tipom. Visina grebena i dužina tela su jednake.
Zadnje noge: Umereno uglovane, snažne, dobra muskulatura i kostur. Ovalne, kompaktne šape. Zaperci se računaju u manu.
Rep: Dobro odlakan, visoko usađen, čvrsto zavijen, nije nošen suviše na jednu stranu. Dlaka: Pokrovna dlaka – debela, obilna i teška, bolje ravno polegla. Podlaka – meka, gusta i vunas- ta, na glavi i prednjim stranama nogu, dlaka je srazmerno kraća, na vratu i grudima je duža.
Boja: Pšenična (boja biskvita): Ide od svetle do žuto crvene, sa ili bez karboniziranih vrhova dlake. Maska dozvoljena ali druge čiste boje.
Crna: Preferira se čista boja ali bela lisa, bele oznake na grudima, uzan prsten na vratu i beline na nogama su dozvoljene. Bele oznake ne treba da imaju formu ogrtača.
Veličina: Mužjaci su u grebenu visoki 43-47 cm, a ženke 41-45 cm.
Greške: Previše nežni ili pregrubi, nervozni, nos boje mesa, svetle oči, uši koje nisu čvrsto stršeće, svaki zagriz sem makazastog, nedovoljno zavijen rep, vunasta ili preduga dlaka, bilo koja boja sem dozvoljenih.
N.B. Mužjaci moraju imati dva normalno razvijena testisa potpuno spuštena u skrotum. Komentar: Svako odstupanje od standarda je greška, što treba kažnjavati u skladu sa težinom i karakterom imajući u vidu i sveukupni utisak o psu.