logo kinoloski savez

NEMAČKI OVČAR

Naziv rase: NEMAČKI OVČAR
Originalni naziv rase:DEUTSCHER SCHAEFERHUND
Br. Standarda: 166
Klasifikacija FCI: GRUPA I - PASTIRSKI PSI I PSI TERAČI STOKE(SEM ŠVAJC. PASTIRSKIH PASA)

Zemlja porekla: Nemačka

Kratak istorijat: Prema zvaničnoj dokumentaciji Udruženje za nemačke ovčare (Verein für Deutsche Schäferhunde SV) – sa pravnim sedištem u Augzburgu u Nemačkoj, kao član Kinološkog saveza Nemačke (Verband für das Deutsche Hundewesen VDH), i kao osnivač kluba za ovu rasu, Udruženje je odgovorno za standardizaciju nemačkog ovčara. U standardu utvrđenom
20. septembra 1899. godine na Generalnom sastanku u Frankfurtu (Mejn) prema predlozima A. Mejera i Maksa fon štepanica i uz dopune sa šestog Generalnog sastanka održanog u 28. jula 1901. godine, 23. Generalnog sastanka u Kolonji /Rineland održanog 17. septembra 1909. godine, na sastanku Izvršnog i Savetodavnog odbora u Visbadenu 5. septembra 1930. godine i na sastanku Odbora uzgajivača i Izvršnog odbora 25. marta 1961. godine, napravljene su izmene u okviru načela Svetskog udruženja klubova za nemačke ovčare održanom 30. avgusta 1976. godine. Izmene i spisak mera doneli su Izvršni i Savetodavni odbor u skladu sa Odobravajućom rezoluci- jom 23 – 24. marta 1991. godine koje su nakon toga izmenjene na Federalnim konvencijama održanim 25. maja 1997. godine i 31. maja i 1. juna 2008. godine.
Nemački ovčar, čiji je sistematski odgoj započet 1899. godine nakon osnivanja Udruženja, odga- jan je od tadašnjih rasa nemačkih ovčara iz centralnog i južnog dela zemlje koji su bili goniči stoke sa krajnjim ciljem da se dobije pas za rad koji bi bio sposoban za velika postignuća. Kako bi se postigao ovaj cilj, određen je standard za rasu nemački ovčar koji se odnosi kako na fizičku kon- stituciju tako i na njegovu narav.
l Opšti izgled:
Nemački ovčar je pas srednjih dimenzija, malo izdužen, snažan i mišićav, suvih kostiju i snažne celokupne konstitucije.
l Važne proporcije:
Visina u grebenu za mužjake je između 60 i 65cm, a za ženke između 55 i 60cm. Dužina trupa prelazi visinu u grebenu za oko 10 – 17%.
Temperament: Kada je u pitanju temperament ovog psa, on mora biti uravnotežen (smiren), sig- uran u sebe, potpuno prirodan (izuzimajući simulacije događaja) dobre naravi, ali i oprezan i poslušan. Mora da poseduje dobar instinkt, gibkost i samouverenost da bi bio podesan pratilac, čuvar, zaštitnik, pomoćnik i gonič stoke.
l Glava:
Glava je klinasta i u proporciji sa telom (dužina iznosi oko 40% visine u grebenu), nije ni glo- mazna ni previše izdužena, gledano u celini, glava treba da je suva i između ušiju treba da bude srednje rastojanje.
Gledano sa spreda i sa strane, čeoni deo je samo blago zaobljen, čeona brazda nije nimalo ili je veoma slabo definisana.
Lobanjski deo i lični deo stoje u odnosu 50:50. širina lobanjskog dela manje-više srazmerna je

njegovoj dužini. Lobanjski deo (gledano odozgo) postepeno se sužava prema nosniku, dok stop, koji nije mnogo izražen u klinastom ličnom delu takođe postepeno dobija na kosini. Gornja i donja vilica su snažno razvijene.
Nosnik je prav i svaka udubljena i ispupčenja su nepoželjna. Usne su pripijene, lepo se zatvaraju i tamne su boje.
Nosna pečurka mora biti crna.
Zubalo mora biti jako, zdravo i pas mora imati sve zube (42 zuba prema zubnoj formuli). Nemački ovčar ima makazast zagriz, tj. sekutići moraju da se ukrštaju kao makaze, pri čemu sekutići u gorn- joj vilici preklapaju one u donjoj. Greškama se smatraju preklapanje premolara ili molara, pred- griz, podgriz ali i palisadno zubalo.
Oči: Oči su srednje veličine, oblika badema, blago ukošene i nisu buljave. Njihova boja bi treba- lo da bude što tamnija. Svetle, prodorne oči nisu poželjne, jer narušavaju utisak koji pas ostavlja. Uši: Nemački ovčar ima stojeće uši, srednje veličine, koje nosi uspravno i u ravni (nisu okrenute bočno); šiljaste su i ušna školjka je okrenuta napred.
Špicaste i viseće uši smatraju se greškom. Uši nošene unazad pri kretanju ili dok pas miruje ne smatraju se greškom.
l Vrat:
Vrat treba da bude snažan, mišićav i bez opuštene kože (fanona). Ugao prema trupu (horizontali) iznosi približno 45%.
l Telo:
Leđna linija: Pruža se od osnove vrata preko visokog, dugog grebena i preko pravih leđa prema blago ukošenim sapima bez vidljivog prekida. Leđa su srednje dužine, čvrsta, snažna i mišićava. Slabine su široke, kratke, izuzetno razvijene i mišićave. Sapi treba da budu duge i blago ukošene (približno 23 stepena prema horizontali). Gornja linija treba da prelazi u početak repa bez preki- da.
Grudi: Grudi treba da budu srednje širine; donji deo treba da bude što duži i istaknutiji. Dubina grudi treba da iznosi približno od 45 do 48% visine u grebenu.
Rebra: Treba da budu blago zaobljena; bačvast grudni koš smatra se greškom koliko i pljosnata rebra.
Rep: Rep se pruža bar do skočnog zgloba, ali ne preko polovine zadnjeg došaplja. Dlake su nešto duže sa spoljašnje strane; nošen je nadole i savija se u blagi luk, ali kada je pas uzbuđen ili u pokre- tu podignut je i nošen nešto više ali ne prelazi leđnu liniju. Hirurške korekcije su zabranjene.
• Noge
Prednje noge:
Prednje noge su prave gledano sa svih strana i potpuno paralelne gledano spreda.
Lopatice i nadlaktica su jednake dužine a snažna muskulatura ih čvrsto povezuje sa trupom. Ugao između lopatice i nadlaktice u idealnom slučaju treba da iznosi 90 stepeni, ali uglavnom iznosi do 110.
Laktovi ne smeju da budu izbačeni kada pas stoji ili se kreće, ali ni takođe uvučeni. Podlaktice su prave gledano sa svih strana i u potpunosti paralelne, suve sa snažnim mišićima. Dužina došaplja je približno jednaka 1/3 podlaktice i sa kojom zaklapa ugao od približno 20 do 22 stepena. Ukošeno došaplje (manje od 20 stepeni) narušava radnu sposobnost, naročito izdržljivost.
l Šape:
šape su okruglaste, dobro međusobno pripijeni prsti i zaobljene; donji deo šapa je čvrst ali ne i krt. Nokti su čvrsti i tamne boje.
l Zadnje noge
Zadnje noge su položene blago unazad, te su stoga paralelne kada se gledaju otpozadi. Butina i potkolenica su približno iste dužine i zaklapaju ugao od oko 120 stepeni. Noge su snažne i mišićave.
Skočni zglobovi su dobro razvijeni i čvrsti; zadnje došaplje vertikalno je postavljeno ispod skočnog zgloba.
Šape: Šape su pikupljene, blago povijene; jastučići su tvrdi i tamne boje; nokti su jaki, povijeni i takođe tamne boje.
l Kretanje:
Nemački ovčar je kasač. Dužina i uglovi nogu moraju biti koordinisani kako bi pas mogao da pomera zadnje noge prema trupu bez nekih značajnih izmena u gornoj liniji i isto toliko da iskorači napred prednjim nogama. Svako povećavanje ugla kod zadnjih nogu smanjuje stabilnost i izdržljivost psa, a samim tim i njegovu sposobnost za rad. Pravilnost uglova i proporcija tela rezul- tira u kretanju koje karakteriše veliki iskorak i ujednačenost zbog čega se stiče utisak da se pas kreće napred bez napora. Isturena glava i malo podignut rep za ishod imaju ujednačen, lak kas koji ističe blago savijenu, neprekinutu gornju liniju od vrhova ušiju, preko vrata pa do kraja repa.
l Koža:
Koža je (blago) zategnuta na celom telu, ali se ne stvaraju nikakvi nabori.
l Dlaka:
Tekstura dlake:
Postoje dva varijeteta nemačkog ovčara koja se odgajaju:oni sa kratkom dlakom i oni sa dugom dlakom – oba varijeteta imaju podlaku.
Kratka dlaka:
Pokrovna dlaka treba da bude što gušća, naročito oštra i uz telo: kratka na glavi uključujući i unutrašnjost ušiju; treba da bude kratka i na prednjoj strani nogu, šapa i tabana i nešto duža i gušća na vratu. Na zadnjoj strani nogu dlaka se pruža do šaplja ili skočnog zgloba i stvara srednje duge
„pantalone“ na zadnjoj strani butina.
Duga dlaka:
Pokrovna dlaka treba da bude duga, meka i uz telo, sa pramenovima na ušima i nogama, bujne
„pantalone“ i rep sa pramenovima koji padaju nadole. Treba da bude kratka na glavi, uključujući i unutrašnjost ušiju, sa prednje strane nogu, na šapama i tabanima, nešto duža i bujnija na vratu tako da gotovo obrazuje grivu. Na zadnjoj strani nogu dlaka se pruža do šaplja ili skočnog zgloba i stvara srednje duge „pantalone“ na zadnjoj strani butina.
l Boje:
Crna sa kestenjastim, braon i žutim do svetlosivim oznakama; jedna nijansa crne, siva sa tamni- jim nijansama, crnim sedlom i maskom. Neupadljive, male bele oznake na grudima kao i veoma svetla boja sa unutrašnjih strana se dozvoljava ali nije poželjna. Smatra se da psi imaju nedostatak pigmentacije ako nemaju masku, ako im boja očiju varira od svetle do prodornih nijansi, ako imaju oznake na grudima i sa unutrašnjih strana koje variraju od svetlih do beličastih, ako su im nokti svetli i vrh repa riđ. Podlaka je svetlosive nijanse. Bela boja nije dozvoljena.
l Veličina i težina:
mužjaci:
visina u grebenu: od 60cm do 65cm težina: od 30kg do 40kg
ženke:
visina u grebenu: od 55cm do 60cm težina: od 22kg do 32kg
Testisi: Kod mužjaka mora da postoje dva naizgled pravilno razvijena testisa u potpunosti spušte- na u skrotum.
l Mane:
Sva odstupanja od navedenih tačaka treba smatrati manama, a ozbiljnost sa kojom se te mane uzi- maju u obzir treba da bude proporcionalna njihovom stepenu.
l Ozbiljne mane:
Odstupanja od gore pomenutih odlika rase koja narušavaju sposobnosti za rad.
Greške ušiju: suviše nisko usađene sa strane, špicaste uši, sužene prema unutrašnjoj strani, uši koje nisu čvrste.
Značajni nedostaci pigmenta.
Ozbiljno narušena sveukupna stabilnost. Greške zubala:
Sva odstupanja od makazastog zagriza i zubne formule dok god ne uključuju diskvalifikujuće mane.
l Diskvalifikujuće mane:
a ćudljivi psi neuravnoteženog temeramenta koji ujedaju;
b psi sa utvrđenom displazijom kuka;
c monorhid ili kriptorhid, kao i psi sa izrazito nejednakim ili zakržljalim testisima;
d psi izobličenih ušiju ili sa greškama repa;
e psi sa telesnim deformacijama;
f psi koji imaju greške zubala, tj. nedostaje im: 1 premolar M3 i neki drugi zub, ili
1 očnjak, ili
1 premolar M4, ili
1 molar M1 ili molar M2, ili ukupno 3 ili više zuba;
a psi koji imaju greške zubala: predgrizajući zagriz od 2mm ili više, podgrizajući zagriz,
svi sekutići se dodiruju vrhovima (klještast zagriz);
a psi čija je visina u grebenu za 1cm veća ili manja od propisane;
b albinizam;
c bela boja dlake (takođe sa tamnim očima i noktima);
d duga, prava pokrovna dlaka bez podlake
e duge dlake (duga, meka pokrovna dlaka bez podlake, uglavnom razdvojena na sredini leđa, pra- menovi na ušima, nogama i repu).