logo kinoloski savez

NEMAČKI OŠTRODLAKI PTIČAR

Naziv rase: NEMAČKI OŠTRODLAKI PTIČAR
Originalni naziv rase:DEUTSCH DRATHAAR
Br. Standarda: 98
Klasifikacija FCI: GRUPA VII - PTIČARI

Istorijat: Nemački oštrodlaki ptičar je odgojen na osnovu početaka odgajivača sa kraja 19. veka (Korthalsov grifon) a na osnovu ideje Hegevalda (Heqewald – Sigismund, baron od Zedlica i Nojkirha). Stvoren je pas čvrste naravi, nemački oštrodlaki ptičar. Na osnovu prikaza „kroz upotre- bu do tipa“ i stalnog posmatranja odgajivačkih rezultata, za kratko vreme nastao je od najboljeg materijala oštrodlakih pasa (pudl poenter, Korhalsov grifon, nemački kostresasti i uvođenjem nemačkog kratkodlakog ptičara stvoren je lovački upotrebljiv pas koji je iskazao svestranu upotre- bljivost u svim oblastima lova, a odlikovao se odlakanošću otporan na različite uslove. Ovim osobinama nemački oštrodlaki ptičar je za nekoliko decenija postao najomiljeniji i najpouzdaniji lovački radni pas u Nemačkoj i mnogim zemljama sveta.
Opšti izgled: Ptičar plemenitog izgleda sa oštrom dlakom koja potpuno štiti kožu, sa pozornim i energičnim izrazom. Kretanje treba da mu je snažno, veliki iskorak, tečno i harmonično.
Proporcije: Dužina tela i visina grebena treba da su po mogućnosti jednaki. Dužina tela može biti za 3 cm. veća od visine grebena.
Karakter: Čvrst, savladljiv, pomirljiv, bez plašljivosti na divljač niti plašljiv niti agresivan.
Glava: Odgovara veličini tela i polu. Gornji deo ravan, lobanja na stranama blago zaobljena, para- lelna sa nosnikom, srednje široka jasno izraženi nadočni lukovi.
Stop:Jasno izražen.
Nosna pečurka: Snažno pigmentisana, a boja odgovara boji dlake. Dobro otvorene nozdrve.
Njuška:
Duga, široka snažna, duboka. Blago ovnujski nosnik. Paralelne linije u odnosu na lobanju.
Usne: Debele, priležuće, nisu opuštene. Dobro u odnosu na boju dlake pigmentisane.
Zubalo: Veliki zubi. Snažne vilice sa perfektnim, pravilnim i potpunim makazastim zagrizom, pri
čemu gornji sekutići bez razmaka pokrivaju donje i zubi stoje vertikalno u vilicama. Zubna for- mula sa 42 zuba.
Oči: Po mogućnosti tamne. Niti duboko smeštene niti ispupčene, sa živahnim i budnim izrazom. Dobro pigmentisani kapci priležu na očnu jabučicu.
Uši: Srednje velike, visoko i široko usađene i oborene.
Vrat: Srednje dug, snažno mišićav, blago izbočena potiljna linija suv.
Telo
Gornja linija: Ravna i blago padajuća.
Greben: Izražen.
Leđa: Čvrsta, dobro mišićava.
Slabine: Kratke, širok, mišićav bubrežni deo, široka karlica.
Sapi: Duge i široke, blago padajuće i dobro mišićave.
Grudni koš: Širok i dubok sa izraženim predgrudima, i sa što je moguće unazad postavljenom snažnom grudnom kosti. Rebra dobro zaobljena.
Donja linija: U elegantnom luku blago prikupljena unazad, suva.
Rep: Sledi liniju leđa, po mogućnosti horizontalan ili blago na gore uvijen, ali ne vertikalno. Ni debeo ni tanak. Kupiran prihvatljiv za rad u lovu (u zemljama gde je kupiranje repa zabranjeno mora da ostane u prirodnoj veličini). Treba da doseže do skočnog zgloba i pravo je ili blago sabl- jasto nošen.

Prednje noge: Posmatrane odnapred ravne i paralelne, a posmatrane sa strane postavljene dobro pod telo. Rastojanje od zemlje do lakta treba da je približno isto kao i od lakta do grebena.
Plećke: Snažne i mišićave dobro koso i unazad postavljene. Dobra uglovanost plećke i nadlaktice.
Nadlaktica: Po mogućnosti duga, suva i dobro mišićava.
Lakat: Priležući uz telo niti unutra uvrnut niti izvrnut napolje. Dobra uglovanost nadlaktice i pod- laktice.
Podlaktica: Suva i vertikalna, snažne kosti.
Šaplje: Snažno.
Došaplje: Neznatno izbačeno napred.
Šape: Ovalne sa dobro zatvorenim prstima i dovoljno debelim, otpornim i dobro pigmentisanim jastučićima. Paralelne su, u mirovanju i u kretanju ni u polje ni unutra postavljene.
Zadnje noge: Posmatrano od nazad ravne i paralelne. Dobra uglovanost kolena i skočnog zgloba. Snažne kosti.
Butina: Duga, široka i mišićava. Dobar ugao sa karlicom.
Koleno: Snažno sa dobrim uglom između nadkolenice i potkolenice.
Potkolenica: Duga, mišićava, „žilava“.
Skočni zglob: Snažan
Došaplje: Kratko, vertikalno.
Šape: Ovalne sa dobro zatvorenim prstima i dovoljno debelim, otpornim i dobro pigmentisanim jastučićima. Paralelne su i u mirovanju i u kretanju nisu ni izvrnute ni uvrnute.
Kretanje: Prednje i zadnje noge paralelne, sa dobrim potiskom, dobar iskorak, pri tome pravilno držanje.
Koža: Napeta, priležuća, bez nabora.
Dlaka: Čekinjasta, oštra, priležuća i gusta. Pokrovna dlaka duga 2-4 cm. Podlaka gusta i ne propušta vodu. Silueta tela ne sme biti pokrivena dužom dlakom. Dlaka treba svojom oštrinom i gustinom da čini dobru zaštitu protiv uticaja vremenskih prilika i povreda. Donji delovi nogu, kao i donji deo grudi i stomaka, imaju kraću dlaku, koja je ipak gusta. Glava i uši su odlakani kraćom i pri tome gušćom dlakom ali ne i mekšom. Naglašene obrve sa snažnom ne predugom i po mogućnosti oštrom bradom daju mu energičan izraz.
Boja: Braon melirano, crno melirano, sa ili bez ploča (fleka), braon sa ili bez fleke na grudima. Druge boje nisu dozvoljene.
Veličina: Mužjaci 61-68 cm, ženke 57-64 cm.
Greške: Svako odstupanje od predviđenih tačaka smatra se greškom čija procena zavisi od stepe- na izraženosti.
Teške greške: Kraća ili uža, kao i špicasta njuška, slabo zubalo, klještasto zubalo, pojedinačno klještast zub, jako labavi kapci, ulegnuta ili šaranasta leđa, nadgrađenost, prekratka grudna kost jako u polje ili unutra postavljeni laktovi, kravlji stav, 0 stav ili uzak stav kako u mirovanju tako i u kretanju. Ravanisanje, ukočen ili sistem korak, svetla dlaka, nedostatak podlake.
Diskvalifikacione greške: Slabost u naravi, plašljivost na pucanj i divljač, predgriz ili podgriz, ukršteno zubalo, nedostajući zubi osim P1, entropijum ili ektropijum, urođen prelomljeni ili kratak rep, nedostatak pigmenta, različita boja očiju.
N.B. Mužjaci moraju imati dva normalno razvijena i u skrotum spuštena testisa.