logo kinoloski savez

NAPULJSKI MASTIF

Naziv rase: NAPULJSKI MASTIF
Originalni naziv rase:MASTINO NAPOLETANO
Br. Standarda: 197
Klasifikacija FCI: GRUPA II - PINČERI I ŠNAUCERI, MOLOSI I ŠVAJCARSKI PASTIRSKI PSI PINSCHER AND SCHNAUZER, MOLOSSIANS AND SWISS MOUNTAIN AND CATTLEDOGS

Opšte odlike: Mastino napolitano je odličan čuvar i službeni pas. On je izuzetno snažan, jakih kostiju, pun snage i uprkos tome istovremeno veličanstvenog izgleda, robustan i hrabar. Njegov izraz je inteligentan, uravnotežene naravi, poslušan i nije zgresivan, kao čuvar ljudi i stvari nenad- mašan.
Građa tela pokazuje, uopšte, teškog, vrlo širokog, robustnog psa čija je dužina tela veća od visine grebena. On je harmoničan u odnosu na format (veličina, masa, jačina kostiju) i relativno har- moničan u odnosu na profil. Koža nije pričvršćena uz telo već je slobodna. Pomična koža prekri- va celo telo, posebno glavu gde duboki nabori na vratu čine podgušnjak.
Glava: Brahicefalna (kratka glava), masivna, kratka,između jagodičnih kostiju široka lobanja. Dužina glave je 3/10 visine grebena. Dužina njuške treba da je 1/3 dužine glave. Pri tome masti- no od 70 cm visine grebena ima dužinu lobanje od 14 cm i njuške 7 cm, što je ukupno 21 cm. Širina lobanje između jagodičnih kostiju iznosi više od ukupne dužine glave ili je gotovo ista (duga koliko i široka).
Indeks lobanje je 66. Linije lobanje i nosnika su paralelne. Koža bogata naborima tipična je pre svega na delu od spoljašnjeg očnog ugla ka uglu usana.
Nosna pečurka: Produžava se u liniji nosnika. Gledano iz profila ne treba da strči ispred usana. Treba da je velika, vlažna i hladna. Nozdrve su velike i otvorene. Boja treba da odgovara boji dlake: crna kod crnih pasa, tamna kod svih ostalih boja i braon kod braon dlake.
Nosnik: Ravan. Njegova širina, mereno u sredini, treba da je oko 20% dužine glave i oko 50% dužine njuške.
Usne: Usne su debele, mesnate, viseće i teške.Od napred gledano svojim rubom gornje usne na mestu spajanja prave oblik „V“. One su viseće tako da njuška, gledano od napred, deluje mnogo
šire. Osim toga one doprinose paralelizmu prostranog izgleda njuške i ravnom prednjem delu, dakle kvadratična njuška. Donja postrana profilna linija njuške, koju čine usne, nema najnižu tačku na usnama već u uglu usana u kome je jasno izražena sluzokoža, što znači da sluzokoža treba da bude vidljiva na mestu spajanja gornje i donje usne (žvale).
U profilu donja linija vilice čini zatvoreni polukrug. Dužina donje vilice odgovara dužini nosnika. Dužina vilica treba da je tolika da ugao usana leži na vertikali sa spoljašnjim očnim uglom.
Vilice: Snažne i dobro razvijene sa perfektnim redom zuba pri čemu unutrašnja strana gornjih sekutića naleže na spoljašnju stranu donjih (makazasto zubalo), ili gornji sekutići vrhom naležu na donje sekutiće (klještasto zubalo). Strane, pre svega snažne donje vilice, imaju tendenciju, pogo- tovo u zadnjim partijama, ka luku (zavijen deo). U prednjim delovima donja vilica veoma dobro razvijena i nikako „nestajuća“. Beli zubi, pravilno raspoređeni, potpuni u razvoju i broju.
Stop: Treba da je pod uglom od 90 stepeni, a ugao između vrha nosa i čela je 120-130 stepeni. Lobanja: Dužina je 2/3 ukupne dužine glave pri čemu je širina lobanje u jagodičnim kostima, pri- bližno jednaka dužini lobanje. Jagodične kosti su naglašene i postavljene su daleko „ispred“ tako da muskulatura vilice i slepoočnice imaju dobro uporište. Gledano od napred lobanja je okrugla, a takva slika je i iz profila izuzimajući površinu između korena ušiju, koja treba da je ravna. Potiljna kost je naglašena.
Uši: U odnosu na lobanju uši su male, trouglaste, daleko jedno od drugog usađeno, ako su nekupi- rane prednjim rubom naležu na obraze, svojom dužinom ne premašuju liniju gde se vrat spaja sa glavom. U korenu uši su blago podignute.
Ako su uši kupirane i to gotovo potpuno, čine jednakostranični trougao.
Oči: Kapci treba da naležu dobro na očnu jabučicu. Prilično daleko jedno od drugog, tendencija ka okruglom obliku, a zbog obilate kože na glavi nisu potpuno otvorene i zbog toga deluju oval- no. Očna jabučica je postavljena duboko. Boja očiju odgovara boji dlake: crna, siva ili braon.
Vrat: Kratak, silan, vrlo mišićav. Dužina, mereno od potiljka do grebena je 3/10 visine grebena, a obim, meren na sredini vrata, oko 8/10 visine grebena. Gornja linija je u prednjoj trećini lako zaobljena. Donja linija pokazuje puno slobodne kože koja čini podgušnjak koji ni u kom slučaju ne sme biti prejak i uvek mora biti između leve i desne strane – počinje na obe strane donje vilice i pruža se do, oko, polovine vrata.
Telo: Dužina tela je 10% veća od visine grebena,a mereno od ramenog zgloba ili vrha grudne kosti do sedne kvrge.
Grudi: Široke, velike zapremine, sa snažno razvijenom muskulaturom. Njihova širina, koja odgo- vara grudnom košu, treba da je na donjoj graničnoj liniji (između uporišnih tačaka podlaktica) 40- 45% visine grebena. Vrh grudne kosti treba da je na istoj visini sa ramenim zglobom.
Grudni koš: Velike zapremine, spušten do laktova ili nešto ispod. Njegov prečnik se lagano sman- juje do grudne kosti, ali ipak ne pravi zakrivljeni grudni koš.
Rebra duga, dobro zasvođena, usko postavljena i imaju širok međusobni razmak. Zadnja rebra (lažna) su duga, kosa i dobro otvorena. Obim grudnog koša treba da premašuje visinu grebena za 1/4. Mereno pre zakrivljenja obim je za 10 cm manji. Dubina grudnog koša je 50-55% visine grebena, a prečnik 32%. Torakalni indek ne treba da je preko 8, obično je nešto manji. Donja lin- ija grudnog koša u profilu pokazuje razvučeni polukrug koji se pruža do stomaka i tu se sasvim lako penje i dalje ide ravno.
Leđa: Gledano sa strane pokazuju ravnu liniju koja je samo grebenom prekinuta. Leđa su široka. Dužina je 32% visine grebena.
Slabine: Dobar prelaz od leđa ka slabinskom delu. Posmatrano sa strane blago konveksna. Dobro razvijena muskulatura svom širinom. Dužina je 1/5 visine grebena, a širina odgovara dužini i iznosi 14,5-16 cm.
Stomak: Donja linija je gotovo horizontalna kao produžetak grudnog koša. Stomak je veliki, koleni nabor mali.
Sapi: Nastavljaju blago konveksnu liniju slabina. Treba da su široke, jake i mišićave. Poprečni prečnik između kukova je 1,5/10 visine grebena. Treba da su naglašene. Dužina je oko 3/10 visine grebena. Ugao sapi sa horizontalom je oko 30 stepeni.
Polni organi: Oba testisa razvijena i spuštena u skrotum.
Rep: Veza repa sa sapima je široka. Rep je u korenu debeo, snažan, do vrha se blago sužava. Kada je pas u mirovanju prve dve trećine su viseće, a zadnja trećina blago na gore povijena.Ne sme biti uspravan ili iznad leđa zavijeno nošen. Kada je pas u akciji rep je ravan ali nešto iznad leđa nošen. Dužina je do skočnog zgloba. Za oko 1/3 mora biti kupiran.
Plećka: Treba da je duga, lagano ukošena, obložena dugim, dobro razvijenim i jasno odvojenim mišićima. Dužina plećke je oko 3/10 visine grebena. Ugao sa horizontalom je 50-60 stepeni.
Prednje noge
Nadlaktica: Nadlaktice su 2/3 svoje dužine priljubljene uz telo. Treba da su kao i plećke – obložene jakom, plastičnom muskulaturom. Ugao sa horizontalom je 55-60 stepeni, a dužina im je 30% visine grebena. Pružaju se gotovo paralelno sa središnjom linijom tela.
Podlaktica: Koso postavljena, veoma snažnih kostiju. Uzdužna brazda između lakta i žbice treba da je jasna. Visina podlaktice do lakta je 5,2/10 visine grebena. lakat je pokriven sa puno slobodne kože i paralelan je središnjoj liniji tela. Ne treba da su jako priljubljeni uz telo, ali ne smeju ni ići napolje. Vrh lakta treba da se nalazi na vertikali spuštenoj sa zadnjeg dela lopatice.
Šaplje: Nalazi se na vertikali podlaktice, široko, suvo, bez kvrga, osim takozvane „graškove kvrge“ na zadnjem delu zgloba.
Došaplje: Treba da je blago unazad postavljeno, od nazad posmatrano, ali u nastavku ravno postavljene prednje noge. Posmatrano sa strane postavljeno je blago koso pod uglom 70-75 stepeni. Dužina ne treba da je manja od 1/6 ukupne dužine podlaktice mereno do lakta.
Šape: Okrugle, vrlo velike, dobro zatvorene i zaobljene. Jastučići suvi i oštri, dobro pigmentisani, jaki, zaobljeni nokti.
Zadnje noge
Butina: Duga i široka, sa jakim plastičnim, jasno odvojenim mišićima. Zadnja linija ima tenden- ciju ka ravnom. Dužina ne treba da je manja od 1/3 visine grebena. Ugao je oko 60 stepeni i gradi sa kukom, od nazad ka napred, prav ugao. Vertikala na butinu treba da je paralelna sa gornjom površinom tela.
Potkolenica: Jakih kostiju i mišićava. Dužina nešto manja od butine. Ugao, od napred ka nazad 50-55 stepeni. Koleni ugao je 110-115 stepeni. Uzdužna linija između lisnjače i golenjače treba da je jasna.
Skočni zglob: Postrana površina uvek dovoljno široka. Iskošenošću potkolenice ugao skočnog zgloba ka napred je otvoren. Rastojanje od skočnog zgloba do jastučića je 2,5/10 visine grebena. Prednji ugao, odnosno ugao potkolenice i zadnjeg došaplja je 14o-145 stepeni.
Došaplje: Snažno i suvo, gotovo cilindrično. Dužina je oko 1/4 visine grebena. Od nazad i sa strane treba da je gotovo vertikalno. Eventualni peti prst – jednostruki ili dupli – se amputiraju. Šape: Kao prednje, samo ne toliko velike.
Dlaka: Treba da je gusta i svuda jednako duga. Fina, kratka, a najviše 1,5 cm duga. Nikada ne sme biti ni nagoveštaja duge dlake na telu, nogama ili repu. Dlaka treba da je svilenkasto blistava.
Boja: Poželjne su boje crna, siva, plavo siva, braon, crveno žuta i jelenje crvena. Sve boje mogu biti u tigrastoj formi. Male bele oznake na grudima i vrhovima prstiju su dozvoljene.
Koža: Veoma mnogo kože koja je slobodna na celom telu, pre svega na glavi, gde su duboki nabori i čine podgušnjak. Pigment treba da je taman, da odgovara boji dlake. Pigmentacija nokti- ju i donjih površina jastučića uvek je tamnija.
Visina: Mužjaci 65-75 cm, ženke 60-68 cm.
Masa: Mužjaci 50-70 cm, ženke 15% manje.
Kretanje: Tipična odlika rase je kretanje u koraku. Lagano i nespretno kao medved. Korak je spor i veliki. Galop je redak.
Nedostaci u tipu i građi
Opšti izgled: Prelagana ukupna slika, slabe kosti, nedostatak harmonije.
Glava: Linije glave koje nisu paralelne (teška greška).
Nozdrve: Padajuće ili uzdignute od linije nosnika. Nedostatak pigmentacije. Mali nosni otvori. Nosnik: Previše dug ili kratak. Gornja linija padajuća ili se završava u špic.Linija nosnika koja nije ravna.
Usne: Kratke ili duge vilice. Usne suviše ili nedovoljno razvijene. Ugao usana previše izražen, previše opušten, nije na odgovarajućem mestu ili ga uopšte nema. U špic završavajuće vilice. Sastavno mesto gornjih usana umesto da pravi obrnuto „V“ pravi obrnuto „U“.
Vilice: Nedovoljno snažne, preveliki predgriz, koji menja tipičan izraz lica. Podgriz zbog nedo- voljne dužine lica (Diskvalifikacija), kosi zubi (ozbiljna greška), nepravilni i nepotpuni zubi, istrošene žvakaće površine zuba.
Lobanja: Mala, kratka, okrugla, uska u jagodičnim i slepoočnim kostima, ravni nadočni lukovi, slaba žvakaća muskulatura, nedostajuća ili prenaglašena potiljačna kvrga, ravno čelo, slab ili nepostojeći stop, ako linije lobanje i njuške nisu paralelne.
Oči: Male, napred isturene, mutne, svetle u poređenju sa bojom dlake, predaleko jedno od drugog usađene, ektropijum, entropijum, preblizu postavljene oči, nedostatak pigmentacije irisa.
Uši: Preduge ili prekratke, preniske usađene, loše nošene ili loše kupirane.
Vrat: Tanak, predug ili prekratak, prenisko usađen, ravan na stranama, nedostajući ili previše razvijen podgušnjak, nedostajuća zaobljenost gornje linije, loš prelaz ka frontu.
Plećka: Strma, teška, kratka, nedovoljno razvijeni mišići. Plećke koje stoje isuviše blizu jedna drugoj.
Nadlaktica: Previše koso ili prestrmo postavljena, kratka, nedovoljno razvijeni mišići, slabe kosti. Podlaktica: Kratka, porozna građa kostiju, nije vertikalna, iskrenut ili čvrsto priležući lakat, dubok pazuh, duboko ili visoko postavljen.
Šaplje: Jasno podignute kosti.
Došaplje: Kratko ili dugo, slabo, strmo postavljeno, od napred gledano nije vertikalno.
Šape: Ovalne, ravne, prsti nisu zaobljeni, ukočeni prsti, nedostajući pigment na jastučićima i prsti- ma. Jastučići mesnati sa finom kožom.
Telo: Dužina odgovara visini (kvadrat), predugo.
Grudi: Uske, nedovoljno duboke, nedovoljna mišićavost. Vrh grudne kosti leži preduboko.
Grudni koš: Nedovoljne visine ili dubine, ravna rebra ili bačvaste grudi, jasna kljunasta forma, kraća grudna kost, nedovoljna lučnost rebara.
Rebra: Nedovoljno zaobljena, međurebarni prostor nije širok, „vita“ rebra prekratka. Leđa: Kratka, ulegnuta, šaranasta, „lom“ leđne linije na 11. pršljenu, nenaglašen greben. Slabine: Duge, ravne, uske.
Stomak: Opušten stomak, postrani delovi dugi.
Polni organi: Nedovoljna razvijenost testisa. Monorhid ili kriptorhid.
Sapi: Uske, nedovoljno duge, ravne, nedovoljno padajuće.
Butina: Kratka, slabi mišići, uska, u kolenu odlazeća u polje, prestrma ili preuglovana. Potkolenica: Slabe kosti, uzdužna linija između golenjače i lisnjače nedovoljno izražena, prestr- ma ili preuglovana.
Skočni zglob: Daleko gore, nedovoljno širok, otvoren ili suviše zatvoren ugao.
Došaplje: Dugo, slabo, peti prsti,
Zadnje šape: Vidi prednje.
Rep: Predug, prekratak, u korenu tanak, zarolan iznad leđa ili nošen višlje od leđa, skraćen rep.
Dlaka: Duga ili oštra.
Boja: Bele oznake osim na grudima i vrhovima prstiju.
Koža: Na telu suva, priljubljena, nedovoljno slobodne kože, bez nabora na glavi, bez podgušnjaka.
Veličina: Prevelik ili premali.
Narav: Plašljivost, nesigurnost, preterana agresivnost je mana za diskvalifikaciju.
Diskvalifikacione mane
Glava: Jasno odstupanje ili prevazilaženje dužinskih odnosa lobanja – njuška.
Nozdrve: Potpuni nedostatak pigmenta.
Nosnik: Konkavan, jasan ovnujski.
Oči: Staklaste, obostrana neobojenost kože kapaka, zrikavost.
Vilice: Izražen predgriz, podgriz. Vrat: Nedostatak podgušnjaka. Polni organi: Monorhid, kriptorhid.
Rep: Urođena bezrepost, „okrnjen rep“ preko leđa zarolan.
Boja: Potpuno beo, izražene bele oznake.
Visina: Viši od 75 cm, više od 3 cm ispod donje mere.
Bodovna skala:
Opšti utisak i građa………………………..30
Lobanja i vilice ……………………………..20
Oči i uši ……………………………………….10
Grudni koš ……………………………………15
Slabine i sapi ………………………………..10
Noge ……………………………………………..20
Rep ……………………………………………….10
Dlaka i boja …………………………………….15
Izraz i narav ……………………………………20150

Kvalifikacije
Odličan …………………… ne ispod 140 bodova
Vrlo dobar ………………. ne ispod 130 bodova
Dobar ……………………… ne ispod 110 bodova
Dovoljan ………………….. ne ispod 100 bodova