logo kinoloski savez

MASTIF

Naziv rase: MASTIF
Originalni naziv rase:MASTIFF
Br. Standarda: 264
Klasifikacija FCI: GRUPA II - PINČERI I ŠNAUCERI, MOLOSI I ŠVAJCARSKI PASTIRSKI PSI PINSCHER AND SCHNAUZER, MOLOSSIANS AND SWISS MOUNTAIN AND CATTLEDOGS

Zemlja porekla: Velika Britanija

Kratak istorijat: Mastif, možda ne u potpunosti nalik onom danas, postoji kao rasa već nekoliko stotina godina i njegova uloga seže u istoriju nešto pre bitke kod Aženkura početkom XV veka. Čak je i tada mastif bio poznat po svojoj hrabrosti i zaštitničkim instiktima. Kada su Rimljani zauzeli Britaniju, zabeleženo je da su čak i tada viđeni ovi psi na tom području. Impresionirani ovom rasom, Rimljani su neke i odvodili da se bore u arenama Rima. Kada su normanska pleme- na došla u Britaniju, ova rasa je bila toliko uobičajena da je francuska reč „dogue“ pronašla svoj put u engleskom jeziku.
Ova rasa je skoro izumrla u Britaniji nakon Drugog svetskog rata. Uvozom stoke, uticalo je se i na brojnost i kvalitet ove rase koji je počeo da se poboljšava. Kombinovanjem gracioznosti sa dobrim instinktima, on je veoma veliki pas i u visini i u svom obimu, telo mu je široko sa dubokim prsima, mišićav je i jakih kostiju.
Opšti izgled: Glava, generalno posmatrano, odaje utisak pravilnih crta ličnog dela gledano iz svih uglova. Poželjna je širina glave, a odnos širine i dužine cele glave treba da bude 2 : 3.
Telo mu je široko sa dubokim grudima, dugačko, snažne građe. Noge su mu čvrste i međusobno udaljene. Mišići su vidljivo definisani.
Što veći psi su poželjni, ali samo ako su uravnoteženi sa kvalitetom i ako se održava opšte zdravl- je psa. Visina i masivnost su važni ako se oba parametra kombinuju na proporcionalan način. To je veliki, moćan, skladno građen pas.
Važne proporcije: Dužina tela od ramenog zgloba do sednih kvrga treba da bude veća od visine u grebenu.
Temperament: Temperament se predstavlja kao kombinacija gracioznosti i hrabrosti. Miran je i privržen svom gazdi, ali i spreman da štiti. Obično ne pokazuje zainteresovanost prema strancima; plašljivost se ne prihvata.
• Glava Lobanjski deo
Lobanja: Široka između ušiju, čeoni deo je ravan, ali naboran kada je pas pozoran. Obrve blago izdignute. Lobanja blago zaobljena sa jednom, između očiju postavljenom i do polovine poprečne ravni lobanje pruženom brazdom.
Stop: Blago, ali ipak jasno izražen.
• Lični deo
Nosna pečurka: Crna. široka, široko raširenih nosnih otvora gledano spreda, ravna gledano iz profila (nije prćasta ili klinasta).
Njuška: Kratka, široka kod očiju, i skoro jednake širine sve do nosne pečurke; zarubljena, odnos- no tupa i kvadratasta formirajući prav ugao sa gornjom linijom ličnog dela, velike je dubine počevši od vrha nosne pečurke do donje vilice. Dužina njuške je sa ličnim delom u odnosu 1 : 3. Obim njuške (meren na sredini između očiju i nosne pečurke) je sa obimom glave (koji se meri ispred ušiju) u odnosu 3 : 5. Prema tome, preterani nabori ili višak kože se smatraju neprih- vatljivim kod odraslih pasa.
Usne: Usne divergiraju u tup ugao u odnosu na otvor i blago su opuštene kako bi opravdale kvadratast oblik profila.
Zubalo: Donja vilica je široka sve do kraja. Očnjaci treba da su zdravi; jaki i pravilno razdvojeni. Sekutići su poravnjani (kod klještastog zagriza) ili su donji izbačeniji od gornjih (kod obrnutog makazastog zagriza) ali nikako toliko da postanu vidljivi kada su usta zatvorena.
Obrazi: Veliki žvakaći mišić i slepoočni mišić je dobro razvijen.
Oči: Srednje veličine, međusobno daleko postavljene (najmanje dve dužine oka). Boje su lešnika, što tamnije to bolje, ne pokazuju nesigurnost. Opušteni očni kapci nisu nimalo poželjni. Bez bilo kakvih očnih oboljenja.
Uši: Male, tanke na dodir, velikog međusobno daleko, postavljene na najvišoj poziciji na lobanji kako bi propratile liniju najvišeg dela lobanje i pravo se spustile blizu obraza kada pas miruje.
Vrat: Blago zaobljen, srednje dugačak, vrlo mišićav, a obim mu je za oko 2,5 – 5 cm manji od obima lobanjskog dela koji se meri ispred ušiju.
• Telo
Leđna linija: Ravna.
Leđa: široka i mišićava.
Slabinski deo: širok i mišićav; ravan i vrlo širok kod ženki, blago zaobljene kod mužjaka. Grudi: široke, duboke i pravilno spuštene između prednjh nogu. Rebra su povijena i blago zaobljena. Lažna (vita) rebra su dobro i pravilno oblikovana.
Donja linija i stomak: Velika dubina bokova.
Rep: Usađen visoko, doseže do skočnih zglobova ili nešto ispod njih, širok u korenu i blago se sužava prema kraju, visi pravo kada je opušten, ali formira krivu liniju sa krajem koji je uperen nagore kada je pas ushićen.
• Noge
Prednje noge:
Opšti izgled: Izbalansiran i u harmoniji sa zadnjim nogama.
Lopatice: Blago zakošene, teške i mišićave. Nadlaktica: Blago zakošena, teška i mišićava. Laktovi: Laktovi su četvrtasti.
Podlaktica: su prave, snažne i široko međusobno razdvojene; kosti su masivne.
Došaplje: Uspravno.
Prednje šape: Velike, okruglaste i stegnute. Prsti dobro povijeni. Nokti crne boje.
• Zadnje noge:
Opšti izgled: široke i mišićave. Snaga zadnjih nogu je izuzetno važna, kravlji stav kod odraslih pasa nije prihvatljiv.
Butine: Pravilno razvijene.
Zadnje došaplje: pravilno uglovano, dobre međusobne udaljenosti, i prilično pravilno postavljeni kada pas hoda ili stoji.
Zadnje šape: Velike, okruglaste i stegnute. Prsti dobro povijeni. Nokti crne boje.
Kretanje: Moćan, lagan iskorak, kreće se snagom zadnjih nogu, zdrav i siguran hod dugih kora- ka je karakterističan. Leđnu liniju održava pravom dok je u pokretu. Želja da kaska je nepoželjna. Najvažnije je potpuno zdravlje.
Dlaka:
Kratka i uz telo, ali gruba kod vrata i lopatica.
Boja: apriko (boje kajsije), svetlo braon ili tigrastih šara. U svakom slučaju, njuška, uši i nos bi trebalo da su crni oko očnih kapaka i da se pigment širi nagore između njih. Preterano bele boje na telu, grudima ili šapama nije prihvatljivo.
Greške: Sva odstupanja od navedenih tačaka treba smatrati manama, a ozbiljnost sa kojom se te mane uzimaju u obzir treba da bude proporcionalna njihovom stepenu i njihovom uticaju na zdravlje i dobrobit psa.
l Diskvalifikujuće mane:
– Agresivan ili preterano plašljiv pas.
– Svi psi koji jasno pokazuju fizičke nedostatke ili one u ponašanju diskvalifikuju se.
N.B.: Kod mužjaka mora da postoje dva naizgled pravilno razvijena testisa u potpunosti spuštena u skrotum.