logo kinoloski savez

MALTEŠKI PAS

Naziv rase: MALTEŠKI PAS
Originalni naziv rase:MALTESE
Br. Standarda: 65
Klasifikacija FCI: GRUPA IX - PSI ZA PRATNJU I RAZONODU

Istorijat: Njegovo ime neznači da on potiče sa Malte. Pridev „Maltais“ izvire iz semitske reči
„malat“, koja označava utočište ili luku. Ovaj semitski koren nalazi se u velikom broju pomorskih oznaka mesta, kao što su jadranski otok Mljet, sicilijanski grad Melita ili ostrvo Malta. Preci ovog malog psa živeli su u lukama i obalskim mestima centralnog dela Sredozemlja, gde su se upotre- bljavali za borbu protiv miševa i pacova, koji su se bogato razmnožavali u lučkim skladištima i smeštajnim prostorima na brodovima.
U svom popisu poznatih pasa u Evropi, Aristotel (384-322 g.p.n.e.) navodi malog psa kome je dao latinsko ime „canis melitenses“. Ovaj pas bio je poznat u antičkom dobu. Latinski pesnik Strabon opevao je ovog psa kao psa za pratnju dama koji uliva poverenje. Brojni renesansni slikari prikaza- li su maltezera kao malog psa u salonima pored lepih žena.
Opšti izgled: Mali pas pravougaonog tela. Prekriven veoma dugom belom dlakom, on je elegan- tan i glavu nosi ponosno i otmeno.
Proporcije: Dužina tela veća je od visine grebena za oko 38%. Dužina glave je približno 6/11 visine grebena.
Narav: Živahan, nežan, veoma lako uči, vrlo inteligentan.
Glava: Dužina je 6/11 visine grebena. Široka, njena širina blago prevazilazi polovinu dužine. Lobanja: Nešto je duža od njuške. Širina između pojedinih kostiju odgovara njenoj dužini i širina je veća od polovine dužine glave. U poprečnom preseku lobanja je ovalnog oblika. Gornji deo je ravan. Potiljna kost blago izražena. čeono ispupčenje i nadočnjaci dobro razvijeni. Čeona brazda nije jasno vidljiva, odnosno slabo je izražena. Strane lobanje su gotovo konveksne.
Stop: Jako izražen i čini ugao od 90 stepeni.
Nosna pečurka: Smeštena u produžetku nosnika. Posmatrano iz profila stoji vertikalno. Velika, otvorene nozdrve, zaobljena i bezuslovno crno pigmentisana.
Njuška: Dužina je 4/11 dužine glave, odnosno nešto je kraća od polovine dužine glave. Ispod očiju dobro ispunjena. visina njuške je nešto veća od 20% njene dužine. Strane su međusobno paralelne, ipak posmatrano od napred njuška nije četvrtasta, njen prednji deo lučno prelazi u pos- trane delove. Nosnik je ravan sa dobro izraženom brazdom u svom srednjem delu.
Usne: Odnapred gledano gornja usna na mestu spoja sa donjom čini oblik veoma otvorenog luka. Usne nisu duboke i ugao usana nije izražen. Gornja usna potpuno naleže na donju, tako da je njuška na dole ograničena kostima donje vilice. Ivica usana mora biti bezuslovno crna.
Vilice: Normalno razvijene, ne snažne, međusobno odgovaraju jedna drugoj. Kosti donje vilice čije se grane ravno produžavaju, u prednjem delu nisu ni isturene niti podvučene.
Zubi: Zubni lukovi perfektno odgovaraju jedan drugom i zatvaraju se kao makaze. Zubi su beli, zubalo je dobro razvijeno i potpuno.
Oči: Otvorene, živahnog i pažljivog izraza. One su veće nego što je uobičajeno. Otvor kapaka je gotovo okrugao. Kapci imaju prisan kontakt sa očnom jabučicom koja ne sme da leži duboko, već gotovo sažeta sa telom, sasvim blago ispupčena. Od napred oči leže gotovo na istoj ravni. Posmatrano sa strane beonjača ne sme biti vidljiva i ona je tamno žute boje.

Ivica očnih kapaka je crna.
Uši: Približno trouglaste. Širina odgovara približno 1/3 njihove dužine. Usađene su visoko iznad jagodičnih kostiju, teško podižuće, viseće nošene i na stranu lobanje priležuće.
Vrat: I pored toga što je bogato prekriven dlakom, jasno je odvojen od potiljka. Gornja linija lučno se pruža. Dužina odgovara približno polovini visine grebena. Uspravno je nošen i nema slobodne kože.
Telo: Mera od sredine između plećki do sedne kvrge veća je od visine grebena za oko 38%.
Gornja linija: Ravno se produžava do korena repa.
Greben: Blago izdignut iznad leđne linije.
Leđa: Dužina je oko 65% visine grebena. Grudni koš je prostran i dopire ispod laktova. Rebra nisu jako zaobljena. Obim grudi je oko 2/3 visine grebena.
Grudi: Veoma duga grudna kost.
Sapi: Nalaze se u produžetku linije leđa-slabine. Široke i duge. Ugao prema horizontali je 10 ste- peni.
Rep: Usađen u produžetku sapi. Debeo u korenu, tanak na vrhu. Dužina mu je oko 60% visine grebena. Obrazuje jedan veliki luk čiji se završetak nalazi između kukova i prekriva sapi. Toleriše se postrano nošen zavijen rep.
Prednje noge: Dobro priležu na telo i dobro postavljene u vertikali.
Plećke: Dužina je 1/3 visine grebena i sa horizontalom zaklapaju ugao 60-65 stepeni. U odnosu na srednju ravan tela približavaju se vertikali.
Nadlaktica: Duža od plećke. Ona je 40-45% visine grebena. Sa horizontalom zaklapa ugao od 70 stepeni.U gornje 2/3 priljubljena je dobro uz telo, a u svom produžetku gotovo je paralelna sa središnjom ravni tela.
Laktovi: Paralelni sa srednjom ravni tela.
Podlaktica: Suva, sa manje vidljivim mišićima, ali u odnosu na veličinu rase snažnih kostiju. Kraća je od nadlaktice i iznosi 33% visine grebena. Razdaljina od zemlje do vrha lakta odgovara približno 55% visine grebena.
Šaplje: Nalazi se na vertikali podlaktice, veoma pokretno, bez zadebljanja. Prekriveno tankom kožom.
Došaplje: Ima iste osobine kao šaplje i svom dužinom je vertikalno.
Šape: Okrugle, dobro zatvoreni i zaobljeni prsti. Srednji jastučići i jastučići prstiju su crni. Nokti su u svakom slučaju crni ili najmanje tamne boje.
Zadnje noge: Snažnih kostiju, međusobno paralelne, posmatrane od pozadi vertikalne od sedne kvrge do zemlje.
Butina: Sa snažnim mišićima, zadnja linija je konveksna. Paralelna je središnoj ravni tela, ver- tikalno se produžava od gore na dole, a od pozadi ka napred je blago nagnuta. Dužina je oko 40% visine grebena, a širina za malo prevazilazi dužinu.
Potkolenica: Sa jedva vidljivim olukom. Sa horizontalom zaklapa ugao od 55 stepeni. Nešto je duža od butine.
Skočni zglob: Prednji ugao skočnog zgloba je oko 140 stepeni.
Došaplje: Razdaljina između zemlje i vrha skočnog zgloba malo duža od 1/3 visine grebena. Dužina došaplja odgovara visini skočnog zgloba. Potpuno je vertikalno.
Šape: Okrugle kao i prednje sa kojima imaju iste osobine.
Kretanje: Slobodno, kas sa kratkim i veoma lakim koracima.
Koža: Dobro prileže po celom telu, pigmentisana je flekama tamne i boje crvenog vina, naročito na leđima. Ivica očnih kapaka, treći očni kapak i ivica usana su crni.
Dlaka: Sjajna, blještava, „teško“ padajuća, svilenkaste građe. Velika na celom telu i svom dužinom je ravna, bez tragova uvijutaka ili zavoja. na telu njena dužina mora prevazilaziti visinu grebena. Često pada na zemlju kao jedan dobro postavljen ogrtač koji je priljubljen uz telo, da nema uvijutaka i bez rupa ili pramenova. Uvojci i pramenovi su dozvoljeni na prednjim nogama od laktova do šapa i na zadnjim nogama od kolena do šapa. Ne postoji podlaka. Dlaka je na glavi veoma duga, na nosniku tako duga da se meša sa dlakom na bradi, a na lobanji je tako duga, da se meša sa dlakom na ušima. na repu dlaka je „oborena“ samo na jednu stranu tela, odnosno na jednu slabinu i na jednu butinu i tako je duga da dopire do skočnog zgloba.
Boja: Potpuno bela, dozvoljen je ton svetle slonovače. Trag svetlog oranž tona, koja daje utisak zapaljene dlake je dozvoljen, ali nepoželjan i predstavlja jedno nesavršenstvo.
Veličina: Visina grebena mužjaka 21-25 cm, ženke 20-23 cm. Masa tela 3-4 kg.
Greške: Svako odstupanje od gore navedenog ima se smatrati greškom čije ocenjivanje stoji u tačnoj srazmeri sa stepenom izraženosti.
Teške greške: Jasno olučast nosnik, izražen predgriz ili podgriz, kada je time izmenjen izgled vil- ica. Veličina mužjaka iznad 26 cm i ispod 19 cm, kod ženki iznad 25 cm i ispod 18 cm.
Diskvalifikacione greške: Izražena divergencija ili konvergencija gornjih linija lobanje i njuške.Potpuna depigmentacija nosne pečurke ili nosna pečurka druge boje osim crne. Predgriz, raznobojne oči, potpuna depigmentacija kapaka. Bezrepost urođena ili stečena. Uvijena dlaka. Svaka druga boja osim bele sa izuzetkom svetlog tona slonovače. Druga boja fleka, bez obzira na rasprostranjenost.
N.B. Mužjaci moraju imati dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.