logo kinoloski savez

MALI ENGLESKI HRT-VIPET

Naziv rase: MALI ENGLESKI HRT-VIPET
Originalni naziv rase:WHIPPET
Br. Standarda: 162
Klasifikacija FCI: GRUPA X - HRTOVI

Zemlja porekla: V. Britanija

Opšti izgled: Uravnotežena kombinacija mišićavosti i snage sa elegancijom i gracioznošću spol- jašnjih linija. Građen za brzinu i rad. Svaki oblik preteškog mora biti izbegnut.
Karakteristika: Idealni pratilac. U velikoj meri prilagodljiv kućnom i sportskom okruženju.
Narav: Prijateljska, privržen, ujednačen.
Glava i lobanja: Duga i suva ravna lobanja produžava se blagim stopom ka njušci. Prilično široka između očiju.
Lični deo
Nosna pečurka: Crna. Kod plavih – plavičasta; kod tamnosmeđih – tamnosmeđa. Kod svetložu- tih, bež i dugih pasa čija je boja svetla, sve boje nosne pečurke su prihvatljive osim roze. Samo kod belih ili šarenih dozvoljen je leptirast nos ali ne i nos u potpunosti bez pigmentacije.
Zubalo: Vilice su snažne, čvrste i oštrih ivica; savršen makazast zagriz, tj. gornji zubi preklapaju donje i vilice pravilno naležu.
Oči: Ovalnog oblika, sjajne, pogled ukazuje na opreznog psa.
Uši: U obliku ruže, male i fine teksture. Vrat: Dug, mišićav i graciozno zasvođen. Telo
Gornja linija: Ima lepu oblinu iznad slabine ali pas nema grbu.
Leđa: Široka, mišićava, čvrsta, nešto duža.
Slabine: Ukazuju na snagu i okretnost.
Grudi: Veoma duboke sa dosta i široke, front je dubok, lepo definisan. Rebra su pravilno povijena, mišičava sa gornje strane.
Stomak: Jasno vidljivo da je stomak pribran.
Rep: Nije odlakan. Dug, sužava se, kada je u pokretu pas ga nosi blago savijenog ali ne iznad leđne linije.
Prednje noge: Plećke kose i mišićave, protežu se do kičme gde se jasno ocrtavaju. Prednje noge izmerđu laktova i šapa ravne i vertikalne. Front nije širok, došaplje snažno, blago elastično. Laktovi su postavljeni dobro pod telo.

Zadnje noge: Jak, širok iznad butina. Dobro razvijeni koleni zglob, nisko postavljen skočni zglob. Dobro razvijena potkolenica. U stavu pas pokriva puno prostora i pokazuje veliku potisnu snagu. Šape: Veoma jasnih obrisa. Prsti dobro odvojeni jedan od drugog, dobro uzglobljeni. Jastučići debeli i jaki.
Kretanje: Potpuno slobodni pokreti. Gledano iz profila, treba da pravi duge, lake korake održavajući gornju liniju. Prednje noge treba da dobro izbacuje napred i blizu tla, zadnje noge treba da izbacuje dosta napred ispod tela uz veliki potisak. U celini, kretanje ne treba da bude ukočeno, da baca noge visoko, ili da koraci budu mali. Pravilno se kreće i unapred i unazad.
Dlaka: Fina, kratka, polegla.
Boja: Sve boje ili mešavina boja.
Veličina: Mužjaci 47-51 cm, ženke 44-47 cm.
Mane: Svako odstupanje od gore navedenog smatra se manom čije ocenjivanje stoji u tačnoj srazmeri sa stepenom izraženosti.
N.B. Mužjaci treba da imaju dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.