logo kinoloski savez

MAJORŠKI OVČAR

Naziv rase: MAJORŠKI OVČAR
Originalni naziv rase:PERRO DE PASTOR MALLORQUIN
Br. Standarda: 321
Klasifikacija FCI: GRUPA I - PASTIRSKI PSI I PSI TERAČI STOKE(SEM ŠVAJC. PASTIRSKIH PASA)

Opšti osvrt i karakter:
Opšti opis telesnih karakteristika. Iz profila pas je sub-konveksan; veliki, bez preterivanja; srednje težine od oko 40 kg; sasvim crn ili sa belom oznakom na grudima; veoma srazmeran, otporan, izdržljiv, mišićav, snažan i hitar. Kratka dlaka: rasprostranjenija. Duga dlaka: obrazuje varijetet. Visina grebena. Kreće se od 66 do 73 cm za mužjake i od 62 do 68 cm za ženke. Prihvata se tol- erancija od ±1 cm i u tom slučaju treba voditi računa o usmeravanju.
Morfologija. Srednje veličine. Kod ženki se prihvata dužina koja za 3% premašuje visinu grebe- na.
Karakter i upotreba. Ovčar, čuvar i pas za odbranu. Priznaje samo jednog gospodara i teško prih- vata strance. Inteligentan, poslušan, nežan, vrlo stidljiv i oprezan kada je mlad, njegova osećanja dosežu do neverovatnih granica. Odan je svom gospodaru do smrti. Budemo li ispitivali njegov pogled otkriće nam šta misli. Hrabar je i borben.
Glava
Opšti opis: Iz profila blago trouglasta, gledana odozgo šira je u gornjem nego u donjem delu, masivna, ali ne i glomazna, zadovoljavajuće obilna za smeštaj velike inteligencije. Dobro obliko- vana i srazmerna telu, treba da bude obimnija, ali nikada molosoidnog tipa. Lični deo je paralelan sa lobanjom. Lobanjsko-facijalne linije su blago divergentne. Dužina njuške jednaka je dužini lobanje. Dužina glave treba da bude jednaka dužini vrata.
Lobanja: Sub-konveksnog profila. Širina glave, merena između slepoočnica, treba blago da prelazi (oko 1,2%) dužinu obuhvaćenu između supra-orbitarne linije i potiljne kvrge. Primetna je blaga brazda u prvoj trećini središnje čeone linije. Potiljna kvrga naznačena.
Stop: Naznačen, ne naglo, blago iskošen.
Njuška: Široka, bolje reći snažna. Ne treba da bude zašiljena, ali njena visina i njena širina treba da rastu u istoj meri i u istoj srazmeri približavajući se očnim dupljama. Kod varijeteta „Ca cabr- er“ (pas kozar) njuška je zašiljenija. Gornji profil je blago ispupčen. Iz profila, grane donje vilice su u pravoj liniji.
Nosna pečurka: Vlažna, sveža, crna, krupna sa veoma otvorenim nozdrvama; nije prorezana. Prisustvo sitnih ili svetlih pega treba strogo kažnjavati.
Usne: Crne. Kada je njuška zatvorena gornja usna nam ne dozvoljava da vidimo donju. Ugao usana je slabo vidljiv, a da bi bile u skladu sa glavom usne ne privlače pogled.
Zubi: Veoma beli, vrlo razvijeni i dobro raspoređeni, makazasto zubalo, gornji uglovi usana su u potpunom kontaktu sa donjim očnjacima. Molari razvijeni.
Oči: Radije male, blago bademaste. Ne štrče niti su duboko u očnoj duplji; nisu suviše udaljene jedno od drugog, vrlo usredsređene, blago iskošene, žive. Njihova boja kreće se od boje ruzmari- novog meda (dosta svetle) do boje rogačevog meda (tamne). Izraz je zagonetan, pogled je inteligen- tan i ponekad tužan i u njemu se, čak, otkriva nepoverenje.
Očni kapci: Tanki, crni i kosi, u tesnom su kontaktu sa okom.
Uši: Smanjenih dimenzija u odnosu na glavu, trouglaste, vrh doseže do očne jabučice sa iste strane, ili su približno iste dužine kao i lobanja; ne treba ih seći, dosta su debele, usađene visoko, vrha blago odvojenog od lobanje, sa jednim uzdužnim naborom i drugim poprečnim u nivou prve trećine. Položaj ušiju: prirodno savijene i opuštene, nešto malo odvojene od njuške. Zabačene su unazad kada se pas odmara; kada je pas u pažnji, ispravlja poprečni nabor i odvaja ih nešto više od njuške.
Nepce: Crne boje.
Vrat: Masivan, mišićav, čvrst i srazmeran glavi i telu. Debeo, sa vrlo blagim podgušnjakom, cilin- dričan; njegov prečnik raste ka osnovi. Koža je otporna i elastična, ni tanka ni debela, vrlo priljubljena uz vrat sa gornje i sa bočnih strana, a nešto opuštenija sa donje strane.
Trup:
Opšti osvrt. Telo snažno, veoma proporcionalno, ostavlja utisak snage i okretnosti.
Greben. Naznačen; bar iste visine kao visina gornjeg dela sapi; prostor između lopatica je širok i snažan.
Grudi i grudni koš. Prostran i dubok, doseže do ispod laktova; širine približno jednake dužini vrata; dosta dubok, nije izbočen, grudna kost blago izražena. Obim grudnog koša je približno nekoliko centimetara veći od visine grebena, meren odmah posle grebena, iza laktova, kod odraslih mužjaka. Rebra povijena (ni pljosnata ni bačvasta).
Plećke. Kose i čvrste.
Leđno-slabinska linija. Prava, vodoravna, nikada sedlasta. Krsta široka i snažna.Trbuh i slabine. Slabine su srednjeg obima. Trbuh je blago uzdignut, ali nikada kao kod hrta, ni spušten da bismo ga pobrkali sa nastavkom grudi. Blago ocrtan, treba da ostavlja utisak okretnosti.
Sapi. Srednjih dimenzija, blago zaobljene, široke, snažne i mišićave, nikada ne štrče i nikada nisu opuštene. Njihov viši deo treba da se nalazi na istoj visini kao i greben. Njihova inter-slabinska
širina treba da bude jednaka slabinsko-ishijadičnom rastojanju.
Rep:
Opšti opis. Vodoravno usađen, kružnog preseka, debeo je u svom korenu. Na nekih 8 cm od svoje osnove izravnjava se u svom donjem preseku dužinom od 10-tak cm, da bi zatim nastavio do vrha u opadajućem kružnom preseku. Njegova dužina treba da doseže bar do skočnog zgloba, ali nika- da do tačke da dotiče tle. Kada je pas u akciji rep se povija i podiže iznad horizontale u obliku srpa, ali nikada ne pravi uvojak.
Prednje noge
Opšti osvrt. Čvrste. Uravnotežene. Od napred i sa strane paralelne, uspravne. Laktovi nisu iskrivl- jeni, prednja došaplja su kratka i blago iskošena. Nadlaktica je iste dužine kao i plećka. Podlaktice su čvrste, veoma uglovane, uspravne i sa laktovima priležu uz grudni koš.
Ugao lopatice i nadlaktice = 115° Ugao nadlaktice i lakatne kosti = 130°
Podlaktica. Uspravna, snažna, velika i prava
Šape. Skoro zečje (nešto kraće i šire) sa srednje dugim i povijenim prstima, zbijene su sa otporn- im i crnim jastučićima. Nema izražene membrane među prstima.
Zadnje noge
Opšti osvrt. Mišićave, čvrste, pravilno uravnotežene sa slabo naglašenim skočnim zglobom, vrlo otvorenih uglova. Mišićna ispupčenja su skromna i čvrsta. Visina skočnog zgloba približno je nešto manja od trećine visine grebena. Butine su snažne i mišićave; podkolenica duga i snažna. Skočni zglob vrlo označen.
Ugao kuka i butne kosti = 115° (jednak je uglu lopatice i nadlaktice).
Ugao butne kosti i potkolenice = 130° (jednak je uglu nadlaktice i lakatne kosti)
Ugao skočnog zgloba = 135°
Šape. Skoro zečje, sa polusavijenim i zbijenim prstima. Jastučići su otporni i crni. Nema naglašene membrane među prstima. Moguće je da se pas rodi sa ili bez petog prsta. U prvom slučaju treba ga odstraniti.
Nokti. Povijeni, čvrsti i crni.
Hodovi: Kretanje treba da je zatvoreno i elegantno. Kas je potpomognut dijagonalnim nogama, zadnje noge su blago udaljene od prednjih. Galop je otvoren, otporan, brz, sa veoma odvojenim zadnjim nogama koje se oslanjaju na zemlju, smeštajući se izvan prednjih kao za pravljenje skoko- va. Poželjniji hod i hod za rad je galop.
Koža: Elastična, bez nabora, otporna i svetlo siva.
Dlaka: Kratka i vrlo polegla na kožu, na leđima duga oko 1,5 do 3 cm, sa vrlo finom podlakom, koja je smanjene gustine, i slepljena uz kožu. Kod varijeteta sa dugom dlakom, dlaka može da bude blago uvijena na leđima, duga nešto više od 7 cm, u zavisnosti od godišnjeg doba, mnogo skladnija zimi; podlaka je dobro raspoređena i slabo gusta; normalnu dužinu dlake premašuju rase na repu, na vrhovima ušiju i na zadnjim delovima nogu. Kod oba varijeteta dlaka treba da je meka, otporna i dovoljno tanka.
Boja: Jedina dozvoljena boja je crna u svojim varijetetima jantar, uobičajene i smola crne. Bela je jedino dozvoljena na grudima, kao tanka kravata ispod vrata, na nogama, prednjim i zadnjim, bela prostranstva koja utiču na bodovanje, na noktima i vrhovima prstiju. Crna, jantar crna je više cen- jena, uobičajena crna i smola crna su to manje.
Ozbiljne mane:
Psi koji balave.
Suviše podignute uši kada se pas odmara; prevelike uši, vrlo odvojene od glave; uši sasvim prile- pljene uz glavu.
Uvijen rep.
Suviše uvučen trbuh (kao kod hrta).
Bele oznake na grudima koje premašuju 1 dm2. Beo vrh repa. Svi prsti na šapama beli.
Polomljeni očnjaci.
Eliminacione greške
Mane koje su sem ovih opšteg tipa, predmet diskvalifikacije u ringu.
– Nedostatak jednog testisa (monorhizam), oba testisa (kriptorhizam) ili uškopljenost.
– Podgriz ili predgriz za više od 3 mm.
– Pas koji nije crn, već je neke druge boje ili pas kome je prednja, ili zadnja noga, bela ili neke druge boje, ili pas koji kao da ima čarapice na nogama; pas nepotpuno crnog tela sa izuzetkom grudi, veoma retka dlaka na stomaku, na prepucijumu ili na vrhu repa; psi čije pege, bez diskval- ifikacije, znatno smanjuju poene. Ne kažnjava se bela dlaka kao posledica trauma, ujeda i drugih sličnih rana, ni bela dlaka na njušci kao odlika godina. Prsti sa belom dlakom se ne diskvalifiku- ju osim ako ih pas ima više od šest, i u tom slučaju snažno se kažnjava svaki od njih; za diskvali- fikaciju je kada pas na prednjim nogama ima jedan prst potpuno beo ili neke druge boje.
– Pas sa manje od 30 kg (odrasli mužjaci) i manje od 25 kg (odrasle ženke). Mužjak čija masa prelazi 50 kg i ženka teška preko 45 kg. Ili bolje oni koji su ostajući u navedenim granicama previše mršavi, vidljivo ugojeni ili veoma sedlasti (sa tolerancijom za skotne ženke).

Mužjaci čija visina grebena prelazi 74 cm i ženke čija visina grebena prelazi 70 cm. Mužjaci niži od 66 cm i ženke ispod 60 cm.
– Pas koji ima suviše dugo ili suviše kratko telo; čija visina sapi premašuje visinu grebena za 3%.
– Glava krupnog psa čuvara, vrlo velika i glomazna; hrtolika glava, duga i ravna, sa slabo naznačenim stopom; ružičasta ili bela nosna pečurka.
– Sečene uši, ukrućene uši u akciji, ili skoro ukrućene kada se pas odmara.
– Vrat sa duplim podgušnjakom, debeo kod lobanje kao i u osnovi, vrat duži za više od 10% od rastojanja između vrha nosne pečurke i potiljne kvrge.
– Oči različite boje (bikolor); oči koje nisu u boji koja se kreće od boje ruzmarinovog meda (dosta svetle) do boje rogačevog meda (tamne), takođe i suviše svetle oči.
– Rep: previše debeo, ili debljine jednake debljini u korenu i na vrhu; preterano dugačak rep, rep koji dodiruje tle, kupiran, ili rep kome nedostaje nekih 2 cm da dostigne skočni zglob; rep snab- deven obilnim resama za varijetet kratke dlake, ili oskudne rese na repu za varijetet duge dlake. Skala poena
– Opšti utisak i karakter 21 poen
– Prezentacija (čistoća i održavanje) 4 poena
– Dlaka (dužina i otpornost) 4 poena
– Boja (boja i sjaj) (7+2) 9 poena
– Temperament 4 poena
– Glava 21 poen
– Lobanja i stop 4 poena
– Njuška, nos i usne 5 poena
– Zubalo i nepce (2+1) 3 poena
– Oči 5 poena
– Boja 2 poena
– Oblik, veličina i rastojanje 2 poena
– Očni kapci 1 poen
– Uši (oblik, debljina, učvršćenost i veličina) 4 poena
– Vrat 4 poena
– Trup 21 poen
– Greben 1 poen
– Grudi, grudni koš, rebra i veličina 10 poena
– Lopatice i leđa 5 poena
– Trbuh 2 poena
– Sapi 3 poena
– Rep (oblik, dužina i odlakanost) 2 poena
– Noge 19 poena
– Ravnoteža prednjih 6 poena
– Ravnoteža zadnjih 8 poena
– Šape prednje i zadnje, prsti, nokti i otpornost jastučića 5 poena
– Hodovi 12 poena
– Nošenje ušiju 3 poena
– Nošenje repa 3 poena

– Kas 2 poena
– Galop 4 poena
Proporcionalne mere (idealne za mužjaka)
– Težina 41 kg
– Visina grebena 71 cm
– Visina sapi 71 cm
– Dubina grudi 39 cm
– Dužina 71 cm
– Glava:
* dužina njuške 13 cm
* dužina lobanje 13 cm
* dužina glave 26 cm
– Dužina vrata 26 cm
– Dužina uva 13 cm
– Dužina leđa 52 cm
– Visina skočnog zgloba 23 cm
– Dužina dlake na leđima
* varijetet kratke dlake 2 cm
* varijetet duge dlake 7 cm (između sezona)
– Širina glave 15 cm
– Obim grudnog koša 81/83 cm
– Širina grudi 26 cm
– Obim vrata 49 cm
Napomena: Mužjaci treba da imaju dva testisa naizgled normalna, potpuno spuštena u skrotum.