logo kinoloski savez

LAGOTO ROMANJOLO ***

Naziv rase: LAGOTO ROMANJOLO ***
Originalni naziv rase:LAGOTTO ROMAGNOLO
Br. Standarda: 298
Klasifikacija FCI: GRUPA VIII - RETRIVERI, CUNJAVCI I PSI ZA VODU

Upotreba: Pas za traženje tartufa
Kratak istorijat rase: Veoma drevna rasa ritrivera, pasa za vodu u nizijama Comacchio i močvarn- im oblastima Ravenne. Tokom vekova su velike močvarne oblasti isušene i pretvorene u obradivo zemljite. Kasnije je Lagoto pretvoren u psa za vodu i izvanrednog psa za traženje tartufa u ravnica- ma kao i u brdima Romagne.
Opšti izgled: Mali do srednji pas, veoma srazmeran, snažne građe, rustičnog izgleda sa gustim, kovrdžavim krznom vunaste strukture.
Važne proporcije: Dužina glave je 4/10 visine grebena. Dužina ovog psa je skoro podjednaka kao visina na nivou grebena. Pas je skoro podjednako dug i visok (četvrtast). Dužina lobanje treba da bude neto veća od 50% dužine glave.
Dužina njuške je 2/10 manja od dužine lobanje (44% prema 56%). Dubina grudnog koša je manja od 50% (oko 44%) visine grebena
Ponašanje/temperament: Prirodno nadaren za potragu a njegov veoma dobar nos je ovu rasu učinio vrlo efikasnom za traženje tartufa. Raniji instinkt za lov je eliminisan, tako da njegov rad ne ometa miris divljači. Lagoto je poslušan, nije zahtevan, odan je, veoma privržen svom vlasniku i lako ga je trenirati. Takođe je i veoma dobar pas za pratnju i odličan čuvar.
Glava: Gledajući odozgo glava je trapezastog oblika i umereno široka; gornje longitudinalne ose lobanje i njuške lagano se razdvajaju.
Lobanjski deo:
Lobanja: široka je u nivou zigomatičnog luka,i duga koliko i široka.Gledano sa strane od potiljka do stopa,lobanja bi trebalo da bude duža od njuške. Lagano je ispupčena i postaje poljosnatija na zad- njem delu. Frontalni sinusi dobro razvijeni, središnja čeona brazda istaknuta, potiljačna kvrga krat- ka i nije dobro razvijena, supraorbitalne fose blago izražene .
Stop: Nije previše izražen.
Lični deo:
Nos: Veliki sa širom otvorenim pokretnim nozdrvama. .Nosna linija jako istaknuta.Gledajući iz pro- fila nos se nastavlja na istom nivou kao i njuška i veoma malo štrči preko prednje ivice usana. Boja varira od svetlo do tamno smeđe, zavisno od boje krzna.
Njuška: Prilično široka, nešto kraća od lobanje (odnos: lobanja 56%, njuška 44%), njena dubina je nešto manja od dužine. Ona je blago klinastog oblika, sa umereno ravnim prednjom stranom .Nosnik je ravan iz profila.
Usne: Usne nisu previše debele, prilično su čvrste,tako da je donji deo njuške iz profila određen don- jom vilicom. Prekrivene su sa dugim i čekinjastim brkovima.Gledajući sa prednje strane,usne formi- raju širok polukrug. Boja ivica se kreće od svetlo do tamna smeđe.
Vilice/Zubi:Vilice su snažne, skoro ravne sa relativno velikom mandibulom. Zagriz je kompletno makazast ili klještast sa belim i dobro razvijenim zubima. Blag podgriz je prihvatljiv.
Obrazi: Ravni.
Oči: Prilično velike,okrugle, ispunjavaju očnu duplju, postavljene su prilično razdvojeno. Boja irisa varira od oker do boje lešnika i tamno smeđe zavisno od boje dlake. Očni kapci se tesno zatvaraju; boja očnih kapaka se kreće od svetlo do tamno smeđe.Trepavice veoma dobro razvijene. Pas je na oprezu, izgled mu je oštrouman i živahan.
Uši: Srednje veličine srazmerne sa glavom, trouglaste sa zaobljenim vrhovima; široke u korenu, postavljene neposrednom iznad zigomatičnih lukova. Kad pas miruje uši su opuštene a kad je pas na oprezu blago su podignute. Ako se povuku ka nosu. One treba da pokriju 1/4 njuške. Na ušima, dlaka je manje uvijena ali je i dalje veoma talasasta. Na ušima nema kratke dlake. Unutrašnja strana ušne školjke je takođe prekrivena dlakom.
Vrat: Jak, mišićav, vitak, ovalan na poprečnom preseku, dobro odvojen od potiljka i potpuno bez podgušnjaka. Gornja linija blago lučno savijena. .Kod mužjaka obim vrata može biti dvostruko veći od njegove dužine. Dužina vrata je nešto manja od ukupne dužine glave.
Telo:
Kompaktno i snažno,dugo koliko i visina grebena.
Gornja linija: Ravna od grebena do sapi.
Greben: Uzdiže se iznad nivoa sapi; najviše tačke lopatica nisu previše blizu već su prilično visoko postavljene i dobro zabačene.
Leđa: Ravna,veoma mišićava. Slabine: Kompaktne, veoma snažne, iz profila lagano lučno savijene. .širina je jednaka ili prelazi nji- hovu dužinu.
Sapi: Duge, široke,mišićave,lagano nagnute (Koksalni nagib se kreće od 25 do 30 ).
Grudi: Dobro razvijene, dopiru do laktova. Iako prilično uska sa prednje strane, od šestog rebra grudi se šire unazad.
Donja linija i stomak: Dug deo grudne kosti u vidu ravne linije: uvučeni deo koji sledi je samo blago izražen.
Rep: Postavljen ni previsoko ni previše nisko, sužava se prema vrhu. Kada je opušten, treba jedva da dopire do skočnih zglobova. Kad je pas opušten rep je nošen u vidu zakrivljena sablja a kad je pas uzbuđen nošen je izrazito podignut. Kad pas radi ili je uzbuđen,rep može biti nošen preko leđa, ali nikad savijen.
Prednje noge:
Generalno: vertikalne, gledano sa prednje strane i iz profila. Lopatice duge (30% visine grebena),dobro zabačene unazad (52-55 ) mišićave, snažne i priljubljena uz grudni koš ali se slo- bodno kreću. Skapulo-humeralni ugao se kreće od 110 do 115 .
Nadlaktica: Mišićave, tankih kostiju, podjednako duge kao lopatice; nagnute u odnosu na horizon-

talnu liniju za 58-60 .
Laktovi: Dobro spojeni sa zidom grudnog koša, ali ne suviše tesno, pokriveni tankom kožom, para- lelni sa srednjom sagitalnoj ravni tela kao i nadlaktice. Vrh lakta nalazi se na vertikalnoj liniji koja se spušta od zadnjeg dela lopatice do tla.
Podlaktica: Savršeno vertikalna,duga (36% visine grebena),sa kompaktnim,snažnim kostima i oval- na na preseku.
Šaplje: Gledano sa prednje strane u vertikalnoj su liniji sa podlakticom, fine, robusne i pokretne, lakatna kost veoma istaknuta.
Došaplje: Sa tanjim i finijim kostima u odnosu na podlaktice, pokretne. Gledano iz profila, formira- ju ugao od 75 do 80 sa tlom.
Šape: Blago zaobljene, kompaktne, sa savijenim i priljubljenim prstima. Nokti jaki i zakrivljeni. Jastučići dobro pigmentirani. Membrane između prstiju veoma dobro razvijene.
Zadnje noge:
Generalno: Vertikalne i paralelne,moćne,dobrih proporcija u odnosu na veličinu psa.
Natkolenica: Duga (35% visine grebena) sa jasno odvojenim i vidljivim mišićima. Osa bedrene kosti je izraženo iskošena pod uglom od 80 u odnosu na horizontalnu liniju. Kokso-femoralni ugao se kreće od 105 do 110 . Bedra su paralelna sa središnjom linijom tela.
Koleno: Ugao kolenog zgloba se kreće od 130 do 150 stupnjeva.
Potkolenica: Malo duža od natkolenice (36% visine grebena) sa dobrim kostima i mišićima i izrađenom mišićnom brazdom. Njen nagib u odnosu na horizontalu se kreće od 50 do 55 .
Skočni zglob: širok, čvrst, vitak, sa jasnim konturama kostiju, paralelan sa srednjom ravni tela. Tibio-metatarzalni ugao je približno 140 .
Došaplje: Tanke, cilindrične, vertikalne u odnosu na tlo.
Zadnje šape: Nešto ovalnije od prednjih šapa a prsti su nešto manje savijeni.
Hod/kretanje: Hod normalan, kas energičan i oštar, galop kratkotrajan.
Koža: Dobro prileže na celom telu, bez nabora, tanka sa oskudnim potkožnim tkivom. Pigmentacija sluzokoža i jastučića varira od svetlo do tamno i veoma tamno smeđe.
Dlaka: Vunaste strukture, pomalo gruba na površini, formira čvrste, prstenaste kovrdže dok se pod- laka presijava ispod njih. Kovrdže moraju biti podjednako raspoređene po celom telu, osim na glavi, gdje su kovrđe manje čvrste i formiraju guste obrve, zulufe i bradu. Čak su i obrazi pokriveni gus- tom dlakom. I dlaka a posebno podlaka su vodootporni. Ako se ne šiša dlaka postaje ućebana, stoga je kompletno šišanje neophodno bar jednom godišnje. Ućebanu dlaku i podlaku treba periodično uklanjati.
Boja: Jednobojna, beličasta, bela sa smeđim ili narandžastim mrljama, prskano smeđa, jednobojna smeđa (u različitim nijansama) ili jednobojna narandžasta. Smeđa do tamno smeđa maska je prih- vatljiva.
Veličina i težina:
Visina na grebenu:
Mužjaci : od 43 do 48 cm (idealna visina; 46 cm)
Ženke : od 41 do 46 cm (idealna visina: 43 cm) Dozvoljeno je odstupanje od ± 1 cm
Težina:
Mužjaci : od 13 do 16 kg
Ženke : od 11 do 14 kg
Greške: Svako odstupanje od gore navedenih stavki treba smatrati greškom, a ocenjena ozbiljnost greške treba da bude direktno srazmerna njenom stepenu.
Ose lobanje i njuške su konvergentne.
Parcijalno depigmentovan nos.
Konkavno lice.
Izražen podgriz.
Kupiran rep.
Peti prsti.
Krzno nije kovrdžavo ili kratko podšišano.
Crno krzno ili crne mrlje.
Prekomerna ili nedovoljna veličina.
Diskvalifikacione greške:
Agresivan ili prekomerno stidljiv.
Potpuno depigmentiran nos.
Predgriz.
Zrikavost.
Krzno visi u pramenovima.
Svaki pas koji jasno ispoljava fizičke abnormalnosti ili abnormalnosti u ponašanju će biti diskvali- fikovan.
N.B. Mužjaci treba da imaju dva naizgled normalna testisa koji su potpuno spušteni u skrotum.