logo kinoloski savez

KAVKASKI OVČAR

Naziv rase: KAVKASKI OVČAR
Originalni naziv rase:KAVKAZSKAIA OVTCHARKA
Br. Standarda: 328
Klasifikacija FCI: GRUPA II - PINČERI I ŠNAUCERI, MOLOSI I ŠVAJCARSKI PASTIRSKI PSI PINSCHER AND SCHNAUZER, MOLOSSIANS AND SWISS MOUNTAIN AND CATTLEDOGS

Zemlja porekla: Rusija

Kratak istorijat: Kavkaski ovčar – rasa, koja vodi svoje poreklo od starih pasa Kavkaza. Areal rasprostranjenosti – teritorije Kavkaskog planinskog masiva i stepski predeli juga Rusije. Rasa se formirala ne samo kao rezultat prirodne selekcije, već i pod uticajem nacionalnih tradicija naroda Kavkaza. Kroz istoriju Kavkaski ovčari su se koristili za čuvanje stada i imovine od predatora. Prvo pominjanje da su se krupni molosoidni psi koristili u vojsci jermenskog cara Tirgana II dati- ra iz I veka pre n.e. Selektivan rad sa rasom je počeo u Sovjetskom Savezu krajem 20-tih godina XX veka. U procesu selekcije kao obavezne osobine uvek su se favorizovale fizička snaga, samopouzdanje i neustrašivost, razvijeno čulo sluha i vida, gust i vodootporan dlačni pokrivač. Svi ovi kvaliteti, kao i izdržljivost, dozvoljavaju ljudima da koriste Kavkaskog ovčara u svim kli- matskim uslovima, uključujući i najteže.
Opšti izgled: Kavkaski ovčar je harmonično građen, veliki, snažan pas sa masivnim kosturom i obimnom muskulaturom, blago pravougaonog formata tela. Polni dimorfizazm dobro izražen. Mužjaci su muževni, sa izraženim grebenom i krupnijom glavom u odnosu na ženke. Takodje, oni su masivniji, veći i kraćeg su formata tela od ženki. Kod dugodlakih pasa mužjaci poseduju jasno oblikovanu i izraženu grivu.
l Važne proporcije:
dužina tela je veća od visine u grebenu za 3 – 8%
dužina prednje noge do lakta iznosi 50 – 52% od visine psa u grebenu odnos dužine lobanje prema dužini njuške je približno 3 : 2.
l Temperament:
Ponašanje stabilno, aktivno, sigurno u sebe, neustrašivo i nezavisno. Kavkaski ovčar je odan svom gospodaru, odličan je pas čuvar.
• Glava Lobanjski deo
Glava velika, masivna, široka; gledano odozgo ima formu klina sa širokom bazom.
Lobanja: masivna i široka; čelo skoro pljosnato, sa izraženom ali ne dubokom čeonom brazdom. Nadočni lukovi su razvijeni ali nisu istureni (ispupčeni). Potiljna kvrga nije naglašena.
Stop: primetan, ali nije naglašen.
• Lični deo
Nosna pečurka: crna, velika, sa dobro razvijenim nozdrvama, ne prelazi liniju njuške. Za pse šarene obojenosti crna nosna pečurka je poželjna, ali nije obavezna (nosna pečurka „plave“ ili „braon-jetrene“ boje nije dozvoljena).
Njuška: široka i duboka, postepeno se sužava ka vrhu; sa jakim čeljustima i bradom, dobre dubine i dobro popunjena ispod očiju. Nosnik je širok. Profilne linije njuške i lobanje su paralelne.
Usne: debele, suve, dobro pigmentisane.
Zubalo: zubi moraju biti zdravi, beli, jaki; sekutići su poređani jedan do drugog bez razmaka i poređani su u liniju. Kompletno makazasto ili kljestašto zubalo po zubnoj formuli (42 zuba). Oštećeni, slomljeni ili izbijeni sekutići ili očnjaci, koji ne smetaju prilikom određivanju zagriza, ne utiču na ocenu psa, kao ni odsudstvo PM1
Obrazi: dobro razvijeni, žvakaci mišići su dobro naglašeni.
Oči: srednje veličine, ovalnog oblika, ne previše duboko usađene, široko i koso postavljene. Boja je različitih nijansi – od tamno braon do boje lešnika. Kapci su crni, suvi, dobro priležu. Izraz očiju je ozbiljan, pažljiv, procenjujući
Uši: srednje veličine, debele, trouglaste, prirodno viseće, visoko i široko usađene. Unutrašnji deo uva dobro naleže na lobanju. Uši se tradicionalno kupiraju u zemlji porekla. Dozvoljene su nekupi- rane uši.
l Vrat:
Srednje dužine, snažan, nisko usađen; u preseku – okrugao. Greben dobro izražen, posebno kod mužjaka.
l Trup:
Dobro razvijen u svim dimenzijama; širok, mišićav, dobro izbalansiran.
Greben: dobro izražen, srednje dužine. Visina u grebenu neznatno prelazi visinu u sapima.
Leđa: ravna, široka, čvrsta.
Slabine : kratke, široke, blago zaobljene.
Sapi: srednje dužine, široke, blago zaobljene, blago oborene prema korenu repa.
Grudni koš: dug, širok, dobro razvijen, dubok generalno i u prednjem delu; u preseku ima formu širokog ovala. Rebra dobro zaobljena, lažna (vita) rebra su duga. Front (predgrudi) izražen.
Donja linija i stomak: stomak blago prikupljen u zadnjem delu.
l Rep:
Visoko usađen, u obliku srpa ili prstena. U mirovanju visi dole i doseže do skočnog zgloba; u stan- ju afekta se podiže iznad leđne linije.
• Noge Prednje noge
Opsti izgled: mišićave. Gledano od napred su prave, paralelne, široko postavljene.
Plećka: snažna, mišićava. Srednje dužine, široka, koso postavljena, formira sa nadlakticom ugao od 100 stepeni. Lopatica čvrsto naleže na grudni koš.
Nadlaktica: snažna, mišićava, priležuća.
Lakat: postavljen strogo unazad paralelno zamišljenoj osi. Laktovi nisu okrenuti ni prema unutra ni prema napolje.
Podlaktica: prava, masivna, srednje dužine, mišićava, u preseku obla. Došaplja: kratka, masivna, skoro prava gledano sa strane i od napred. Šape: velike, okrugle, dobro zaobljene, dobro povezane.
• Zadnje noge
Opšti izgled: gledano otpozadi su prave, paralelne i umereno široko postavljene. Gledano sa strane koleni i skočni zglob umereno uglovani. Položaj zadnjih nogu ne sme biti postavljen pre- više unazad (gledano sa strane).
Butine: široke, mišićave, srednje dužine.
Koleni zglob: dovoljno dobro izraženi.
Potkolenica: široka, mišićava, umereno duga.
Skočni zglobovi: široki i suvi, dosta dobro uglovani, snažni, nisu okrenuti ni prema spolja ni prema unutra.
Došaplja: ne predugačka, masivna, prava gledano od napred i sa strane.
Šape: krupne, okrugle forme, zaobljene, dobro povezane (prsti dobro priležu).
Kretanje: Slobodno, elastično, ne uzurbano, sa dobrim potiskom zadnjih nogu. Dobra povezanost rada svih zglobova i dobra koordinacija. Karakteristično kretanje je kas. Greben i sapi u kretanju se nalaze na jednom nivou, gornja linija u kretanju je relativno stabilna.
Koža: Debela, dovoljno elastična, bez nabora i bora.
Dlaka: ravna, gruba, nepriležuća, sa dobro razvijenom podlakom. Dužina dlake i podlake – ne manje od 5 cm. Na glavi i prednjoj strani nogu dlaka je kraća i priležuća. Rep potpuno pokriven gustom dlakom, debeo i dobro odlakan. Višak osnovne dlake formira „četkice“ na usima, grivu oko vrata, „zastavice“ sa zadnje strane zadnjih i prednjih nogu.
Boja: jednobojan, jednobojan sa belim oznakama ili flekav (fleke na beloj osnovi). Nije dozvol- jena potpuno crna boja, „razblažena“ crna ili crna u bilo kojoj kombinaciji ili genetski „plava“ i „jetreno-braon“ boja.
l Veličina i težina:
Visina u grebenu: Mužjaci: poželjna visina 72-75 cm; Minimum 68 cm; Ženke: poželjna visina 67-70 cm; Minimum 64 cm.
Veća visina je dozvoljena pri proporcionalnoj građi. Težna: Muzjaci: Minimum: 50 kg;
Ženke: Minimum: 45 kg.
Mane: Svako odstupanje od navedenih tačaka treba smatrati manama, a ozbiljnost s kojom se te mane tretiraju trebala bi biti srazmerna sa stepenom izraženosti te mane i njenim uticajem na zdravlje i dobrobit psa.
l Ozbiljne mane:
– Previše fina ili previše gruba građa
– Nedostatak samopouzdanja
– Odstupanja u polnom dimorfizmu
– Glava mala u odnosu na telo, lagana, uska, duga, limfatična, teška ili okrugla glava
– Naglašen stop
– Njuska: opuštena, podignuta ili špicasta
– Zubi: premali, široko razmaknuti, sekutići nisu postavljeni u liniju, sva odstupanja od zubne for- mule (osim odsutstva PM1)
– Nedovoljno označene ivice jagodičnih kostiju
– Oči velike, buljave, vrlo svetle, nesiguran pogled, nepriležuci kapci
– Uši velike, tanke ili nisko usađene
– Leđna linija – šaranasta ili ulegnuta leđa; dug, ulegnut ili zaobljen slabinski deo, sapi više od grebena
– Kvadratičan format, prenizak, predugačak, uzak u prednjem i zadnjem delu; preduge noge, kratak grudni koš, pljosnat ili plitak; sapi kratke ili strme.
– Urođeno odsudstvo repa (urođeno kratak rep)
– Lagan kostur, slabo razvijeni mišići i ligamenti zglobova
– Nedovoljno korektni uglovi
– Iskrivljene podlaktice
– Nepovezano kretanje
– Nedovoljan potisak zadnjih nogu
– Meka dlaka, kovrdžava dlaka, prekratka pokrovna dlaka, odsudstvo podlake.
l Diskvalifikujuće mane:
– Agresivni ili preterano plašljivi psi
– Svaki pas koji jasno ispoljava fizičke ili anomalije u ponašanju treba biti diskvalifikovan
– Svako odstupanje od standardno propisanog zagriza
– Nepotpuna zubna formula (odsutstvo bilo kakvog zuba, osim trećeg kutnjaka (M3) ili prvih pre- molara (PM1)
– Entropija
– Neravnomerna boja očiju, plave, zelene ili oči različitih boja
– Kupiran rep
– Konstantno podsticanje u hodu ili nemogućnost ocenjivanja kretanja
– Crna boja u bilo kojoj varijaciji – potpuno crna, razređena crna, crna kod šarenih, pegavih ili plaš- tastih (sem maske) pasa.
– Plava boja u bilo kojoj nijansi
– Plavkasto-siva pigmentacija nosa, usana i očnih kapaka
– Braon boja u bilo kojoj nijansi
– Braon pigmentacija nosa, usana i očnih kapaka
– Crni sa paležom, plavi ili braon psi
– Visina ispod minimalne
– Teška mane u pogledu polnog demorfizma kod mužjaka.
N.B: Mužjaci moraju imati dva naizgled normalna testisa potpuno spuštena u skrotum.