logo kinoloski savez

KANARSKI PAS****

Naziv rase: KANARSKI PAS****
Originalni naziv rase:DOGO CANARIO
Br. Standarda: 346
Klasifikacija FCI: GRUPA II - PINČERI I ŠNAUCERI, MOLOSI I ŠVAJCARSKI PASTIRSKI PSI PINSCHER AND SCHNAUZER, MOLOSSIANS AND SWISS MOUNTAIN AND CATTLEDOGS

Upotreba: Pas čuvar koji se koristi kao čuvar stoke
Kratak istorijat rase: Molos koji potiče sa Tenerifa i Kanarskih ostrva. Izgled ovog psa je rezul- tat parenja prehispanskog psa „majorero“ koji potiče sa ovih ostrva i drugih molosa koji su dove- deni na Kanarska ostrva.
Ovo parenje je dovelo do jedne grupe pasa tipa mastifa koji su srednje veličine, sivog ili crveno-
žućkastog krzna sa belim oznakama i specifičnom molosoidnom morfologijom a ipak tempera- mentni, snažni, jakog karaktera, robusni i živahni, lojalni po prirodi.
Tokom XVI i XVII veka se broj ovih pasa značajno povećao i u istorijskim tekstovima pre konkviskadora se oni pominju na više mesta, posebno u „Cedularios del Cabildo“ (opštinski reg- istar), u kome se objašnjavaju njihove dužnosti kao pasa čuvara i pastirskih pasa.
Opšti izgled: Molos srednje veličine sa pravolinijskim profilom i crnom maskom, robustan i srazmeran. Telo je duže od visine u predelu grebena; ova karakteristika je izraženija kod ženki. Ponašanje/temperament: Smiren izgled i usredsređen izraz. Posebno pogodan za zaštitu a tradi- cionalno se koristi za teranje stada. Uravnotežen temperament i veoma samopouzdan. Pokoran i poslušan, veoma odan svom gospodaru ali sumnjičav prema strancima. Odaje poverenje, plemenit je i pomalo rezervisan. Kada je na oprezu, držanje je čvrsto a izgled budan.
Glava: Masivna, brahicefalična i kompaktnog izgleda pokrivena nežnom, opuštenom kožom. Oblik je blago izdužen kvadratast.
Odnos lobanjskog i ličnog dela je 40-60%. širina lobanje iznosi 3/5 ukupne dužine glave.
Lobanjski deo:
Lobanja: Blago konveksna u anteroposteriornom i transverzalnom pravcu. čeona kost je uglavnom ravna. širina je skoro identična kao dužina. Jagodični luk je izražen sa dobro razvijen- im jagodičnim i viličnim mišićima ali ne i izraženim. Potiljačna kvrga je samo blago naznačena. Stop: Stop je izražen ali ne strm. Brazda između frontalnih lobusa je dobro definisana i zahvata otprilike dve trećine lobanje. Kranijalno-facijalne linije su paralelne ili blago konvergentne.
Lični deo:
Nos: Snažan, izraženo crno pigmentovan, U istoj liniji sa njuškom. Gornji deo je postavljen blago iza žvala. Nozdrve su široke kako bi se olakšalo disanje.
Njuška: Kraća od lobanje, obično 40% dužine glave. Njena širina iznosi 2/3 širine glave. Veoma
široka u korenu i postepeno se sužava ka nosu. Nosnik je pljosnat i ravan bez grebena.
Usne: Gornja usna visi, iako ne preterano. Gledano sa prednje strane, gornja i donja usna se spa- jaju u obliku obrnutog slova V. Žvale su blago divergentne. Unutrašnja strana usana je tamne boje. Zubalo: Makazast zagriz. Klještast zagriz je dozvoljen ali nije poželjan zato što dovodi do oštećenja zuba. Zubni luk je širok kod očnjaka. Zubi su široki i solidno usađeni. Molari su veliki, sekutići su mali a očnjaci dobro razvijeni.
Oči: Blago ovalnog oblika, srednje do velike. Postavljene prilično razmaknuto ali nikada nisu upale ili buljave. Očni kapci su crni i tesno naležu nikada ne vise. Boja varira od tamno do sred- nje smeđe, u zavisnosti od boje krzna. Nikada ne smeju biti svetle.
Uši: Srednje veličine, razmaknute, sa kratkom finom dlakom, padaju sa obe strane glave. Ukoliko su presavijene one su presavijene u obliku ruže. Postavljene su nešto iznad nivoa očiju. Suviše visoko postavljene uši i suviše blizu na glavi smatraju se neuobičajenim U zemljama u kojima je dozvoljeno kupiranje one moraju stajati uspravno.
Vrat: Kraći od dužine glave. Koža sa donje strane vrata je opuštena i formira blagi fanon. Čvrst i ravan on je uglavnom cilindričnog oblika i mišićav.
Telo: Dugo, široko i duboko. Ono je 18-20% duže od visine grebena; ovaj aspekt je izraženiji kod
ženki. Slabine su samo neznatno izražene.
Gornja linija tela: Ravna, bez deformiteta i pridržavaju je dobro razvijeni ali jedva vidljivi mišići. Blago se izdiže od grebena ka sapima. Sedlasta ili leđa bez dlake nisu prihvatljiva. Ženka je obično
šira.
Grudni koš: Dubok sa dobro definisanim pektoralnim mišićma. Vidi se kako sa prednje tako i sa bočne strane i treba da bude prilično spušten najmanje do nivoa laktova.
Donja linija tela: Blago uvučena, nikada opuštenog stomaka.
Rep: Debeo u korenu i sužava se prema vrhu, dopire do skočnog zgloba ali nikada nije duži. Srednje debeo. Pri kretanju se podiže kao sablja ali bez uvijanja ili naginjanja ka leđima. Pri mirovanju ravno visi sa blago uvijenim vrhom.
Prednje noge: Snažne i paralelne.
Lopatice :Koso položene.
Nadlaktice: Dobro položene, ovalne, dobro usklađene sa podlakticama, ravne. Snažnih kostiju i veoma mišićave.
Laktovi: Ne smeju biti ni suviše stisnuti niti previše izbačeni. Rastojanje od lakta do zemlje treba da iznosi 50% visine grebena kod mužjaka a nešto manje kod ženki.
Došaplja (Metakarpus): Veoma čvrsta i blago iskošena.
Šape: Mačje šape sa zaobljenim prstima koji nisu previše blizu. Dobro razvijeni i crni jastučići. Nokti su tamni a bele nokte treba izbegavati iako mogu da se jave u zavisnosti od boje krzna.
Zadnje noge: Snažne i paralelne, bez devijacija.
Natkolenica: Izdužene i mišićave butine.
Zadnje došaplje (matatarzus): Skočni zglobovi treba da budu dobro spušteni.
Zadnje šape: Nešto duže od prednjih ali inače identične.
Hod/kretanje: U pokretu, Kanarski pas je agilan i gibak i može da pokrije priličnu teritoriju. Korak mu je dug. Rep nosi nisko a glavu tek neznatni iznad nivoa leđa.
Kada je na oprezu, glavu i rep nosi visoko.
Koža: Debela i elastična. Opuštena oko vrata. Kada je na oprezu, koža glave formira simetrične nabore koji padaju između čeonih jama.
Dlaka: Kratka, oštra, ravna bez podlake (može da se pojavi na vratu i iza butina). Prilično gruba na dodir. Veoma kratka i fina na ušima, nešto duža na grebenu i na zadnjoj strani butina.
Boja: Sve nijanse sivo-mrke, od smeđe do svetlo sive ili žute. Sve nijanse žućkasto -smeđe do boje peska. Bele oznake su prihvatljive na grudima, sa donje strane vrata, na prednjim šapama i prstima zadnjih šapa, ali njih treba svesti na minimum.
Maska je uvek crna i ne treba da se prostire iznad očiju.
Veličina i težina:
Visina na grebenu: Mužjaci: 60 do 65 cm
Ženke: 51 do 61 cm
Dozvoljena je tolerancija od 1 cm preko ili ispod ovih granica. Težina:
Minimalna: Mužjaci: 50 kg
Ženke: 40 kg
Greške: Svako odstupanje od gore navedenih stavki treba smatrati greškom, a ocenjena ozbiljnost greške treba da bude direktno srazmerna njenom stepenu.
– Previše nabora na licu koje ipak ne utiču na izraz.
– Klještasto zubalo.
Teške greške:
– Neodgovarajuća proporcija glave-lica.
– Izuzetno konvergentne facijlano-kranijalne linije (previše izražen stop).
– Izuzetno divergentne facijlano-kranijalne linije.
– Prekomerna maska (iznad nivoa očnih kapaka).
– Stopala i prsti okrenuti na unutra ili na spolja.
– Previše viseće, male ili izražene žvale.
– Krsta i greben iste visine.
– Previše velik podgušnjak.
– Viseći kapci.
– Pljosnat nosnik.
– Viseća donja linija tela.
– Grudni koš nije dovoljno dubok.
– Nepravilan položaj udova.
– Tanak rep. Postavljen suviše visoko.
– Nedovoljna koštana masa.
Veoma teške greške:
– Četvrtast profil.
– Trouglasta, uska glava (nije kockastog oblika).
– Slabašan izgled.
– Uvijen rep, veoma tanak, podjednake debljine celom dužinom ili deformisan.
– Veličina izvan granica standarda.
– Sedlasta ili leđa bez dlake.
– Uzan grudni koš.
– Slabašan izgled gledano sa prednje strane.
– Nedovoljno razvijen grudni koš.
– Odsustvo nabora u facijalno-kranijalnoj oblasti (koža kruta, neelastična).
– Svetle oči (žute), veoma približene ili kose, upale ili buljave.
– Veoma izražen podgriz.
– Nedostajući zubi (osim P1).
– Uši postavljene veoma visoko.
– Zaobljena ili kupolasta lobanja.
– Glatka i tanka dlaka.
– Nedovoljna maska.
– Dug vrat, nedovoljno debeo.
Diskvalifikacione greške:
– Agresivan ili prekomerno stidljiv.
– Neuravnotežen temperament.
– Depigmentiran nos ili sluzokoža usta.
– Potpuno odsustvo maske.
– Neprihvatljive bele oznake.
– Predgriz.
– Krsta niža od grebena. Gornja linija se koso spušta.
– Plave oči ili oči nejednake boje.
– Kupiran rep.
– Jedinke sa jednim testisom ili bez testisa.
– Slab kapacitet grudnog koša.
Svaki pas koji jasno ispoljava fizičke abnormalnosti ili abnormalnosti u ponašanju će biti diskval- ifikovan.
N.B. Mužjaci treba da imaju dva naizgled normalna testisa koji su potpuno spušteni u skrotum.