logo kinoloski savez

JEMTLANDSKI PAS

Naziv rase: JEMTLANDSKI PAS
Originalni naziv rase:JAMTHUND
Br. Standarda: 42
Klasifikacija FCI: GRUPA V - ŠPIC TIP I PRIMITIVNI TIP PASA

Zemlja porekla: Švedska.

Kratak istorijat: Jemtlandski pas je zvanično dobio ime tek 1946, mada je ova rasa vrlo drevna i bila je poznata još od vremena kada je sever Švedske bio naseljen. Razlog je bio to što se verova- lo da su jemtlandski pas i nešto manji norveški elkhaund ustvari ista rasa. Na kraju se ispostavilo da je to nemoguće. Jemtlandski pas se uglavnom koristi za lov na losove, ali je takođe korišćen i za medvede i riseve, posebno u ranijim vremenima. S toga mora da bude izuzetno jak i izdržljiv. Opšti izgled: Veliki, uredan, četvrtast, snažan, masivan, ali okretan pas dobrog stava. Telo psa ne sme odavati utisak izduženosti, kao ni preterane težine. Jemtlandski pas treba da je veliki špic, uspravnih špicastih ušiju i iznad leđa nošenog, dobro ali ne oštro zavijenog repa. Pas treba da odaje utisak odvažnosti, energičnosti, a uprkos tome da je smiren.
Glava: Treba da je duguljasta, suva i proporcionalno široka između ušiju. Krov lobanje treba da je blago zaobljen. Stop je jasan, ali ipak ne oštro obeležen. Obrazi su ravni. Njuška je nešto kraća od lobanje i treba da je deblja u korenu i ravnomerno se ali ne naglašeno sužava ka vrhu. Posmatrano sa strane ili odozgo ne sme delovati špicasto. Nosnik je ravan, širok i snažan i sa širokim nosnim ogledalom. Usne treba napeto da obuhvataju vilice. Sekutići gornje vilice treba tesno da naležu preko sekutića donje vilice – makazast zagriz i kompletno zubalo.
Uši: Postavljene visoko, potpuno stojeće, šiljaste i osetljive na zvuk, nešto duže od širine u osnovi. Unutrašnjošt ušiju je dobro pokrivena dlakom. Dužina ušiju treba da iznosi nešto više od širine korena uva.
Oči: Treba da su braon. Ne smeju biti izbuljene. Pogled je živahan ali deluje umirujuće. Očni otvor je blago ovalan.
Vrat: Dugačak, pravilne odlakanosti, snažan i dobro može da se izvije.
Telo: Suvo i snažno. Dužina tela nešto je veća od visine grebena. Leđa treba da su ravna i padajuća od grebena ka sapima. Slabine su dobro razvijene i široke. Sapi su široke i samo su neznatno padajuće. Grudi su duboke sa dobro zaobljenim grudnim košem. Trbuh je blago prikupljen.
Noge: Treba da su suve, ravne i snažne. Plećke su duge i koso postavljene. Laktovi naležu dobro na grudni koš. Posmatrano od pozadi zadnje noge su ravne i paralelne. Gledano sa strane jasno uglovane u kolenom i skočnom zglobu. šape treba da su snažne, ravno postavljene i blago dugul- jaste sa prisno zatvorenim prstima.
Rep: Usađen visoko, srednje dužine i svuda podjednake debljine. Nosi ga povijeno na leđima, ali ne zarolano. Gusta dlaka, nije metlast.
l Dlaka
Pokrovna dlaka polegla, ali ne u potpunosti. Podlaka je kratka, meka, svetla, poželjno krem boje. Dlaka je glatka na glavi i prednjim nogama, duža na vratu, grudima, repu i zadnjem delu nogu i butina. Najcenjenija je dlaka boje čađi.
l Boja:
Od tamnije ili svetlije sive. Svetio sivi ili čađavi delovi na njušci, obrazima i guši daju jemtland- skom psu karakterističan izgled. Iste oznake treba da su na stomaku, nogama i donjoj strani repa. Visina:
Visina u grebenu: Mužjaci 57-65cm. Idealno 61cm.
Ženke 52-60cm. Idealno 61 cm.
Mane: Sva odstupanja od navedenih tačaka treba smatrati manama, a ozbiljnost sa kojom se te mane uzimaju u obzir treba da bude proporcionalna njihovom stepenu i njihovom uticaju na zdravlje i dobrobit psa.
– Žute oči
– Zarolan rep
– Krem oznake pomešane sa crnim
– Previše kratka dlaka
– Tanke kosti
– Kratak rep
– Prav rep
l Teške mane:
– Zaobljen čeoni deo i izbačeni obrazi
– Kljunasta njuška
– Nema zube, P1 se ne uzimaju u obzir
– Kvadratast oblik tela
– Mršave građe
– Teška, mlitava građa
– Ravne šape
– Neprekidna, jasno vidljiva bela pruga na grlu koja ide sve do sternuma, takozvana kravata
– Nepravilnih zadnjih uglova
– Tanak, bičast rep
l Diskvalifikujuće mane:
– Agresivan ili preterano plašljiv pas
– Visina u grebenu koja se ne poklapa onoj u standardu
– Predgrizajući ili podgrizajući zagriz
– Viseće uši
– Nedostatak karakterističnih krem oznaka na dlaci
Svi psi koji jasno pokazuju fizičke nedostatke ili one u ponašanju diskvalifikuju se.
N.B: Kod mužjaka mora da postoje dva naizgled pravilno razvijena testisa u potpunosti spuštena u skrotum.