logo kinoloski savez

JAZAVIČAR

Naziv rase: JAZAVIČAR
Originalni naziv rase:DACHSHUND
Br. Standarda: 148
Klasifikacija FCI: GRUPA IV - JAZAVIČARI

Upotreba: Lovački pas za lov iznad i ispod zemlje.
Istorijat: Jazavičar, nazvan i „tackel“ i „dackel“, poznat je iz vremena srednjeg veka. Od goniča uzgojeni su psi koji su trčali bez prestanka i bili su posebno podesni za rad pod zemljom. Od ovih niskonogih pasa, iskristalisali su se jazavičari koji su poznati kao svestrano upotrebljivi lovački psi. On takođe pokazuje izvanredna ostvarenja iznad zemlje, kao i u sledoglasnom lovu, u cun- janju i na krvnom tragu. Najstarije uzgojno udruženje za jazavičare je Deutsche Teckelklub e. v. osnovano 1888. Jazavičar je tokom decenija uzgojen u tri veličine (jazavičar, patuljasti jazavičar, jazavičar kunićar) i tri varijeteta dlake (kratkodlaki, oštrodlaki i dugodlaki).
Opšti izgled: Nizak, kratkonog, pravougaonog tela, ali kompaktne građe, veoma mišićav, sa odvažnim izazivačkim držanjem glave i pozornim izrazom. Uprkos u odnosu na dugo telo, kratke noge nisu ni „sakate“, zdepaste, niti ograničavaju sposobnost kretanja, niti da deluju vižljasto, kao lasica. Ukupan izgled je tipičan u odnosu na pol.
Proporcije: Pri odstojanju od zemlje od oko 1/3 visine grebena, dužina tela treba da je u har- moničnom odnosu prema visini grebena, oko 1:1,8.
Karakter: U naravi prijateljski, nije plašljiv, ni agresivan, sa uravnoteženim temperamentom. Pasionirani, izdržljiv, hitar lovački pas, finog nosa.
Glava: Duguljasta, gledano odozgo i sa strane, ravnomerno se sužava do nosne pečurke, ipak ne
špicasta. Jasno oblikovani nadočni lukovi. Nosna hrskavica i pečurka duge i uske.
Lobanja: Pre je ravna, produžava se ravnomerno u blago zaobljeni nosnik.
Stop: Samo naznačen.
Nosna pečurka: Dobro razvijena.
Njuška: Prostrano otvorena, račva se do visine očiju.
Vilice/zubi: Jako razvijena gornja i donja vilica. Poptuno zubalo po zubnoj formuli (42 zuba), sa snažnim međusobno dodirujućim očnjacima. Makazasto zubalo je pretpostavljeno klještastom. Usne: Napeto naležuće, dobro prekrivaju donju vilicu.
Oči: Srednje velike, ovalne, dobro razdvojene sa jasnim, energičnim, a ipak prijateljskim izrazom, nisu isturene. Boja je svetlucajuća crveno braon do crno braon, kod svih boja dlake. Staklaste, riblje ili perlaste oči kod tigrastih (flekavih) pasa nisu poželjne ali se tolerišu.
Uši: Visoko, ne daleko u napred usađene, izraženo ali ne preterano duge, zaobljene, nisu uske,
špicaste ili naborane. Pokretne sa prednjom ivicom naležućom na obraze.
Vrat: Dovoljno dug, mičićav, napeto naležuća koža na guši sa blago zaobljenim potiljkom. Slobodno i visoko nošen.
Gornja linija: Od potiljka harmonično se produžava do blago padajućih sapi.
Greben: Izražen.
Leđa: Posle visokog grebena u produžetku dubljih grudnih pršljenova prostiru se ravno u nazad ili blago u nazad.
Slabine: Snažno mišićave, dovoljno duge.
Sapi: Blago padajuće.
Grudi: Dobro izražena grudna kost i tako jako isturena da sa obe strane pokazuje blage jame. Grudni koš je gledano od napred ovalan, gledano odozgo i sa strane prostran, dozvoljava pun razvoj srca i pluća, daleko u nazad pružajuća rebra. Pri ispravnoj dužini i uglovanosti plećke i nadlaktice, prednja noga prekriva, gledano sa strane najnižu tačku grudne linije.
Stomačna linija: Blago prikupljena.
Rep: Nije visoko usađen, nošen u produžetku leđne linije. U zadnjoj trećini repa dozvoljena je neznata savijenost.
Prednje noge: Snažno mišićave, dobro uglovane. Gledano od napred suve, ravno postavljene, dobre snage kostiju, sa ravno u napred upravljenim šapama.
Plećke: Plastično mišićave. Duge, koso ležeće lopatice, prisno naležuće na grudni koš. Nadlaktice: Iste dužine kao i plećke sa kojima su u približno pravom uglu, snažnih kostiju i dobro mišićave, naležuće na rebra ali slobodno pokretne.
Laktovi: Ni izvrnuti, ni uvrnuti.
Podlaktice: Kratke, ipak tako duge da je odstojanje psa od zemlje oko 1/3 visine grebena. Po mogućstvu ravne.
Šaplja: Međusobno stoje nešto zbliženija nego rameni zglobovi.
Došaplja: Gledano sa strane treba da su niti strma niti pak upadljivo usmerena ka napred.
Šape: Pet usko međusobno naležući prstiju, dobro zaobljene snažnih jastučića i kratki jaki nokti.
Četiri prsta su oslonjena o podlogu, unutrašnji prst je kraći.
Zadnje noge: Snažno mišićave, u dobroj proporciji ka prednjim nogama. Koleni i skočni zglobovi snažno uglovani. Zadnje noge su paralelne, ni usko niti daleko međusobno postavljene.
Butine: Treba da su dobre dužine i snažno mišićave.
Koleni zglob: Širok i snažan sa izraženom uglovanošću.
Pokolenice: Kratke, stoje približno u pravom uglu ka butinama. Dobro mišićave.
Skočni zglobovi: Snažni i dobro uglovani.
Došaplja: Relativno duga, prema potkolenici pokretna, savijena blago ka napred.
Šape: Četiri usko mađusobno naležuća prsta, dobro zaobljena oslonjena potpuno na snažne jastučiće.
Kretanje: Treba da osvaja prostor, kretanje je tečno, puno zamaha, sa dalekim, niskim iskorakom, snažnim potiskom i lakim elastičnim prenosom na leđnu liniju. Pri tome rep treba da je u har- moničnom produžetku leđne linije, blago padajuće nošen. U akciji prednje i zadnje noge su para- lelne. Napred ni kose ni šljampave, šape ni uvrnute ni izvrnute. Pozadi ni uske ni preširoke, ni kravlji stav niti bačvaste.
Koža: Napeto priležuća.
Dlaka
Kratkodlaki
Kratka, gusta, sjajna, ravno priležuća, sa podlakom, nigde se ne pojavljuju mesta bez dlake. Rep odlakan potpuno, finom ali ne prebogatom dlakom. Nešto duže pokrovne dlake na donjoj strani nisu mana.
Boja:
a Jednobojni – crven, crveno žut, žut, sve sa ili bez crne prošaranosti. Međutim, čista boja je u prednosti i crvena je vrednija od crveno žute i žute. Takođe, jako crno prošaran pas pripada ovoj grupi, a ne pod ostale boje. Bela nije poželjna ali u nekoliko pojedinačnih malih fleka nije isključujuća. Nos i nokti su crni, crvena je takođe dozvoljena, ali nije poželjna.
b Dvobojni – duboko crna ili braon, svaka sa rižasto braon ili žutim oznakama (palež) iznad očiju, sa strana njuške i gornjim usnama, na unutrašnjoj strani učiju, na predgrudima, na unutrašnjim i zadnjim stranama nogu, na šapama, oko anusa i odatle do 1/3-1/2 donje strane repa. Nos i nokti su kod crnih pasa crni, kod braon pasa su braon ili crni. Bela nije poželjna, ali u nekoliko manjih flekanije isključujuća. Nepoželjan je jako raširen palež.
a Flekavi (prugasti, tigrasti) – osnovna boja uvek je tamna (crna, crvena ili siva). Poželjne su nepravilne bele fleke (nisu poželjne velike ploče). Ne treba da preovlađuju ni tamna niti svetla boja. Boja tigrastih jazavičara je crvena ili žuta sa tamnijom prošaranošću. Nos i nokti su kao kod jednobojnih i dvobojnih.
b Ostale boje – sve napred nenavedene boje.
Greške: Isuviše fina, tanja dlaka, meka, bez dlake na ušima (kožne uši), druga mesta bez dlake, kao i suviše bogata dlaka, četkast rep, delimično ili celom dužinom gotovo neodlakan rep. Crna boja bez paleža.
Oštrodlaki
Sa izuzetkom njuške, obrva i ušiju, na celom telu sa prodirujućom podlakom. Potpuno ravnomer- no priležuća, gusta, oštra pokrovna dlaka. Na njušci pokazuje jasno izraženu bradu. Obrve su
žbunaste. Na ušimadlaka je kraća nego na telu, gotovo ravna. Rep ravnomerno i dobro odlakan, prisno naležućom dlakom.
Boja: Preovlađuje boja divlje svinje. Kod preostalih važi isto kao kod drugih boja.
Greške: Mekša dlaka, bilo kratka ili duga. Duža, u svim pravcima odstojeća od tela. Zavijena ili talasasta, pre svega mekša dlaka na glavi, zastavica na repu, nedostajuća brada, manjkava podla- ka i kratkodlakavost.
Dugodlaki
Podlakom snabdevena, ravna, sjajna dlaka, priležuća po telu, produžava se ispod vrata i na don- jim stranam tela, prevazilazi dužinu ušiju, na zadnjim stranama nogu pravi jasno dužu odlakanost (rese). Najveću dužinu dostiže na donjoj strani repa, tu gradi potpunu zastavu.
Boja: Važi isto kao kod kratkodlakog jazavičara.
Greške: Manjkavost je na celom telu podjednako duga dlaka, previše talasasta ili kuždrava dlaka. Nedostatak repne zastavice ili preterano duga dlaka na ušima, jako razvijena dlaka na leđima, pre- duga dlaka između prstiju.
Veličina:
a jazavičar – obim grudi iznad 35 cm.
b patuljasti jazavičar – obim grudi iznad 30 cm do 35 cm, u starosti od najmanje 15 meseci.
c jazavičar kunićar – obim grudi do 30 cm, u starosti od najmanje 15 meseci.
Masa: Jazavičar – do 9 kg.
Greške: Svako odstupanje od navedenih mana smatra se greškom, čije ocenjivanje mora stajati u tačnoj srazmeri sa stepenom izraženosti.
Teške greške: Slabunjav, visokonog ili po zemlji vukući. Na plećkama visoko telo. Nezgrapno, nespretno, gegajuće kretanje. Na unutra ili previše ka napolje izvrnute šape, rašireni prsti. Sedlasta,
šaranasta leđa. Nadgrađenost, odnosno kada su sapi višlje od grebena. Preslab grudni koš, slabe slabine, hrtasto usukane slabine (bokovi). Uske, mišićima siromašne zadnje noge, loše uglovane prednje ili zadnje noge. Kravlji ili bačvast stav. Staklaste oči osim kod pasa sa flekama. Loša odlakanost.
Isključujuće greške: Plašljivost ili agresivnost. Predgriz, podgriz ili ukršteno zubalo.Nepravilan
položaj očnjaka u donjoj vilici. Klecavost šaplja, veoma slobodne plećke. Sve greške repa, iza lažnih rebara stomak naglo podignut. Urođeni problemi sa vidom i sluhom, kao i epileptični napa- di.
N.B. Mužjaci moraju imati dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.