logo kinoloski savez

ITALIJANSKI VOLPINO *

Naziv rase: ITALIJANSKI VOLPINO *
Originalni naziv rase:VOLPINO ITALIANO
Br. Standarda: 195
Klasifikacija FCI: GRUPA V - ŠPIC TIP I PRIMITIVNI TIP PASA

Istorijat: Vodi poreklo od evropskih špiceva koji su naseljavali Evropu još u bronzanom dobu i
čiji su fosilni ostaci ugledali svetlost dana pored pobožnih seoskih vlastelina. Prema tome volpino se uzdigao do svojih predaka, nemačkih špiceva, čiji nije potomak već srodnik. U Italiji je bio cen- jen već u prastaro doba, imonovao je vlastelinima u njihovim palatama, a takođe i u čatrljama u narodnim kvartovima, gde je bio naročito prihvaćen zahvaljujući svom čuvarskom instiktu i požrtvovanosti. Bio je pas anđela Mihajla i u XVIII veku neumorni saputnik kočijašima Toskane i Lacije, uvek spreman da bučno najavi svakog stranca koga sretne na putu.
Opšti izgled: Mali špic, vrlo kompaktan, skladan, prekriven dugom i odstojećom dlakom.
Proporcije: Kvadratične građe, dužina glave dostiže skoro 4/10 dužine trupa.
Karakter: Vrlo je vezan za svoje okruženje i svoju porodicu, naglašenog temperamenta, živahan, vedar i razdragan.
Glava: Piramidalnog oblika, dužina je 4/10 visine grebena.
Lobanja: Dužina lobanje veća je od dužine njuške (6,5:5), a njena širina između jagodičnih kosti- ju, veća je od polovine dužine glave, (7,3:11,5), blago jajastog oblika, uzdužno kao i poprečno, čeona brazda je vrlo malo izražena, potiljačna kvrga blago naglašena. Gornje granične linije loban- je i ličnog dela glave su blago konvergentne. Koštana ispupčenost čela (stop) je dobro razvijena i isklesana.
Stop: Naglašen.
Nosna pečurka: Vlažna, sveža sa dosta otvorenim nozdrvama. Iz profila je u istoj liniji sa ličnim delom i ne prelazi prednju liniju usta. Njena boja je uvek crna, kako kod crnih, tako i kod crvenih pasa.
Njuška: Manje je dužine od lobanje sa konvergentnim bočnim stranama, zašiljena je. Lični deo je u pravoj liniji. Iz profila, donja ivica njuške je određena donjom vilicom.
Usne: Gledano odnapred, gornja usna svojom donjom ivicom ocrtava pravu liniju. Sluzokoža otvora nije vidljiva, dakle usta su kratka. Ivica usana je crna.
Vilice: Naizgled malo oštre, normalno su razvijene i svojim ivicama se izvanredno uklapaju. Zubi: Beli, pravilno raspoređeni, standardnog broja, izvanredno razvijeni. Zubalo makazasto, toleriše se i klještasto.
Oči: Dobro otvorene i normalne veličine izražavaju pažljivost i živahnost. Sa svojim zaobljenim otvorom kapaka, smeštene su u ravni obrazujući vrlo otvoren ugao ka zadnjem delu. Očnji kapci odlično odgovaraju obliku jabučica. Iris je tamno žut, a ivice očnih kapaka crne.
Uši: Kratke, trouglaste, uspravne, sačinjene od tvrde hrskavice, njihova unutrašnja strana je okrenuta napred. Visoko su usađene i dosta približene jedno drugom. Dužina dostiže polovinu dužine glave.
Vrat: Dužina je skoro jednaka dužini glave. Uvek je visoko nošen. Koža je priležuća.
Trup: Kvadratičan, dužina merena od ramenog zgloba do sednih kvrga je jednaka visini grebena.
Gornja linija: Leđa su u pravoj liniji, u nivou krsta blago konveksna.
Greben: Blago prelazi liniju leđa.
Grudni koš: Spušten do nivoa laktova, rebra zaobljena. Deo oko grudne kosti izražen. (predgru- di).
Sapi: Produžavaju liniju slabina, nagnute su prema horizontali pod uglom od 10 stepeni.
Donja linija: Od grudne kosti do stomaka je blago uzlazna. Slabinska duplja je naglašena.
Rep: Usađen tako da produžava telo, stalno nošen uvijen na leđima. Dužina repa je nešto manja od visine grebena.
Prednje noge: Međusobno su paralelne, kao i u odnosu na središnju ravan. Savršeno su ver- tikalne.
Lopatica: Dužina je jednaka 1/4 visine grebena i njihova iskošenost prema horizontali je 60 ste- peni.
Nadlaktica: Mnogo duža od lopatice, položena pod uglom od 60 stepeni.Približno je paralelna sa središnjom ravni tela.
Podlaktica: Produžava vertikalnu liniju, nešto nežnijeg skeleta, dužina je malo veća od polovine visine grebena.
Laktovi: Paralelni sa središnjom ravni tela.
Šaplje i došaplje: Gledano spreda produžavaju vertikalnu liniju podlaktice, sa strane gledano blago su iskošeni.
Šape: Ovalnog oblika sa dobro zatvorenim prstima. Jastučići i nokti su crne boje.
Zadnje noge: Gledano od pozadi od sedne kvrge do zemlje slede pravu liniju i međusobno su paralelne.
Butine: Dužina je jednaka 1/3 visine grebena, paralelne su sa središnjom ravni trupa. Potkolenice: Nešto kraće od butina, lakšeg kostura i položene pod uglom od 55-60 stepeni. Skočni zglob: Rastojanje od pete do zemlje blago prelazi 1/4 visine grebena.
Došaplje: Vertikalno, gledano od pozadi i sa strane.
Šape: Ovalne sa svim karakteristikama kao i prednje.
Kretanje: Ne treba da je skakutav, ni kas ni galop. Svako kretanje je široko, kao korak trkača.
Koža: Priležuća i napeta, bez opuštanja.
Dlaka: Gusta, vrlo duga i odstojeća. Oštra je kruta i nikad polegla. Treba i da je odstojeća kada je nema mnogo (kada nije gusta).
Trup deluje kao dlakavi valjak, a na vratu dlaka pravi bogatu kragnu. Glava je prekrivena srednje dugom dlakom koja zaklanja osnovu ušiju, na njušci je kratka, a na ušima veoma fina i kratka. Rep je obložen dugom dlakom. Na zadnjim ivicama nogu zastavice.
Boja: Jednobojna bela, jednobojna crvena, a šampanj boja je dozvoljena ali je nepoželjna. Toleriše se bledo oranž nijansa na ušima ali se ipak treba sankcionisati.
Veličina: Visina grebena za mužjake je od 27-30 cm, a za ženke od 25-28 cm.
Mane: Svako odstupanje od gore navedenog predstavlja manu, koja prilikom ocenjivanja treba da bude kažnjena prema svojoj ozbiljnosti i obimnosti.
Eliminacione mane: Bilo koja boja nosne pečurke osim crne, čakaraste oči, ispupčen nosnik, rep podvijen između zadnjih nogu, visina veća ili manja preko 3 cm od dozvoljene.
Diskvalifikacione mane: Podgriz, divergentne linije glave, potpuna depigmentacija nosne pečurke ili ivica očnih kapaka, sasvim oborene uši, bezrepost ili krnjast rep urođen ili stečen, sve druge boje osim belo crvene ili boje šampanjca, ili crvene pege na beloj osnovi, bele pege na crvenoj osnovi.