logo kinoloski savez

ITALIJANSKI SPINON

Naziv rase: ITALIJANSKI SPINON
Originalni naziv rase:SPINONE ITALIANO
Br. Standarda: 165
Klasifikacija FCI: GRUPA VII - PTIČARI

Kratak istorijski pregled: U bibliografskim opisima pominje se oštrodlaki pas italijanskog porekla koji se smatra pretkom današnjeg spinona (italijanskog oštrodlakog psa). Prema tome, rasa je striktno italijanskog porekla. U svojoj knjizi „Savršeni lovac“ Selikur, 1683, govori o „čupavom ptičaru“ koji potiče iz Italije i Pijemonta. U srednjem i u XV veku ovog psa su često predstvljali slavni slikari; najpoznatija je freska Andre Mantenja u vojvodskoj palati u Mantuu.
Opšti izgled: Snažno građen, otporan i odvažan pas, jakog skeleta, dobro razvijene muskulature i oštre dlake.
Važne proporcije: Njegova figura teži kvadratičnom obliku. Dužina tela jednaka je visini grebe- na, sa tolerancijom od +1 do +2 cm. Dužina glave jednaka je 4/10 visine grebena, a njena širina, merena u nivou jagodičnih lukova, manja je od polovine njene dužine.
Ponašanje i karakter: Druželjubiv, umiljat i strpljiv, italijanski oštrodlaki ptičar je sposoban za lov na svim terenima; veoma otporan na umor, lako se upušta u šikare i baca u hladnu vodu. Ima neverovatne sposobnosti za dug i brz kas; po prirodi je odličan dostavljač.
Glava: Gornje, uzdužne ose lobanje i ličnog dela su divergentne.
Lobanjska regija: Lobanja ovalnog profila; gledana od napred, ima oblik šešira strmih nagiba sa vrlo razvijenom potiljnom kvrgom i naznačenom međutemenom kvrgom. Čeono ispupčenje nije suviše razvijeno ni ka napred ni u visinu. Nadočne arkade nisu suviše istaknute; stop je slabo naznačen, dok je čeona brazda jako izražena.
Predeo lica
Nosna pečurka: Nadovezuje se na lični deo, obimna je, poput kraja potkovice, sa veoma masivnom i snažno zaobljenom gornjom ivicom; svetlo ružičaste je boje kod belih pasa, a nešto tamnija kod belih i oranž i kestenjastih, kod čilastih pasa je kestenjasta. Gledano sa strane, prelazi prednju ravan usana. Nozdrve velike i istaknute.
Njuška: Dužine jednake dužini lobanje; njena dubina, merena na polovini dužine, doseže 1/3 njene dužine. Profil ličnog dela je bez pregiba ili je blago ispupčen. Bočne strane njuške su para- lelne, tako da, gledana od napred, ima kvadratičan oblik. Gornja usna, radije tanka, obrazuje, ispod nosne pečurke, otvoren ugao; u svom prednjem delu je zaobljena zatim prekriva donju, doseže do uglova ili formira dobro uočljiv nabor. Profil donje definisan je profilom gornje usne; njen najniži

deo je ugao usana.
Vilice: Snažne i normalno razvijene, u svom središnjem delu vilične grane su blago povijene. Obrazi su suvi.
Zubi: Zubni lukovi dobro prilagođeni, sekutići se makazasto ili klještasto uklapaju.
Oči: Velike, dobro otvorene i razmaknute. Otvor očnog kapka je skoro okrugao; očni kapci savršeno prilagođeni očnoj jabučici koja nije ni ispupčena ni upala; oba oka su u istoj, skoro
čeonoj, ravni. Iris je oker boje, svetlije ili tamnije nijanse, u skladu sa dlakom.
Uši: Praktično trouglaste; po dužini, prelaze donju liniju ždrela za 5 cm; po širini, idu od tačke spa- janja glave sa vratom do sredine jagodičnog luka. Prednja ivica prileže uz obraz, nije spiralno uvi- jena, ali je okrenuta ka unutra; kraj uva je blago zaobljen. Skoro stalno su viseće i vrlo slabo se podižu. Hrskavica je tanka. Koža je prekrivena gustom dlakom sa mešavinom duže, proređene dlake koja postaje bogatija na ivicama.
Vrat: Snažan i mišićav, jasno se odvaja od potiljka i skladno se umeće među plećke. Njegova dužina ne treba da je manja od 2/3 dužine glave; njegov obim dostiže 1/3 visine grebena. Donja ivica formira slabo razvijen dupli fanon.
Telo: Skoro kvadratično.
Leđa: Greben nije suviše istaknut. Vrhovi lopatica dobro razmaknuti. Gornja linija tela podeljena na dva dela: prvi, kos, skoro bez pregiba (tako reći pravolinijski), ide od grebena do 11. kičmenog pršljena, i drugi, blago ispupčen, spaja se sa čvrstom i dobro zaobljenom slabinskom regijom. Sapi
široke, duge, vrlo mišićave i kose, obrazuju, ispod horizontale, ugao od 30-35 meren kod nagiba kuka. Grudni koš, koji doseže bar do nivoa laktova, je širok, dubok i po sredini dobro ispupčen. Poprečni prečnik dostiže svoj maksimum na polovini visine i osetno se smanjuje u pravcu grudne kosti, što grudnom košu nikako ne daje izgled brodske kobilice. Rebra su dobro zaobljena i kosa sa širokim međurebarnim prostorom. Vita rebra su duga, kosa i vrlo široka. Krsta, blago ispupčena sa, u širinu, dobro razvijenim mišićima. Duga su nešto manje od 1/5 visine grebena, a njihova
širina je skoro jednaka dužini. Gornja linija je skoro horizontalna u predelu grudne kosti, zatim se blago uzdiže ka stomaku. Rep je debeo, naročito u korenu, horizontalno ili viseće nošen, nema rese. Skraćuje se na patrljak dug od 15 do 25 cm.
Prednje noge: Gledano od napred, savršeno paralelne i uspravne u odnosu na tle. Gledano sa strane, podlaktica je uspravna, a došaplje blago iskošeno.
Plećka: Snažna i duga (1/4 visine grebena), iskošena ispod horizontale za oko 50°; u odnosu na središnju ravan tela vrhovi lopatica su blago približeni jedan drugom. Savršeno slobodna u kre- tanju, plećka obiluje dobro razvijenim mišićima; ugao lopatice i nadlaktice iznosi oko 105°.
Nadlaktica: Kosa ispod horizontale za oko 60°, smeštena je u skoro paralelnu ravan sa ravni središnje ose tela. Vrlo je mišićava.
Podlaktica: Dužine koja malo prelazi 1/3 visine grebena, uspravna je od napred kao i sa strane. Kost jaka. Tetiva na zadnjem delu jaka, tako da se brazda lakta i šaplja jasno odvaja. Laktovi su paralelni središnjoj ravni tela. Vrh lakta treba da se nalazi blago ispred vertikale koja ide od zad- njeg ugla lopatice do tla. Rastojanje od lakta do tla jednako je 1/2 visine grebena.
Šaplje: Prati vertikalnu liniju podlaktice.
Došaplje: Ravno, gledano od napred sledi vertikalnu liniju podlaktice; gledano sa strane, blago je iskošeno. Njegova dužina iznosi oko 1/6 visine noge do lakta.
Šape: Zbijene, okrugle; prsti dobro pripijeni i zalučeni, prekriveni kratkom dlakom i između prsti-
ju. Jastučići, neosetljivi i tvrdi, manje ili više su pigmentovani u odnosu na dlačni pokrivač. Nokti otporni, povijeni ka zemlji i dobro pigmentovani, ali nikada crni.
Zadnje noge: Gledano sa strane, zadnja ivica butine je blago konveksna; segmenti dobro uglo- vani; došaplje treba da je uspravno na tle; gledano od nazad, paralelne su i uspravne u odnosu na tle.
Butine: Ne treba da su kraće od 1/3 visine grebena. Njihova širina doseže 3/4 njihove dužine. Izrazito su mišićave, blago iskošene odozgo nadole i od nazad ka napred. Zadnja ivica butine blago ispupčena.
Potkolenica: Blago duža od butine; iskošena je za oko 55-60 ispod horizontale; njen zadnji deo obiluje suvim mišićima; potkolenična brazda je naznačena i dobro vidljiva.
Skočni zglob: Vrlo širok. Rastojanje od vrha skočnog zgloba do trla iznosi oko 1/3 visine grebena. ugao potkolenice i došaplja je oko 150
Došaplje: Jako i suvo, dužine jednake rastojanju od skočnog zgloba do tla. Sa bilo koje strane gledano, uspravno je. Sa unutrašnje strane moguće prisustvo jednostrukog i člankovitog zaperka. Šape: Kao i kod prednjih nogu, samo su uz sve to nešto ovalnije.
Kretanje: Neusiljen korak; u lovu je kas izduženiji i brži, prekidan intervalima galopa.
Koža: Dobro prianja uz telo, treba da je debela i neosetljiva. Tanja na glavi, sa donje strane vrata, preponama, ispod pazuha i donjim delovima tela; meka je na dodir na naborima na laktovima. Formira dva paralelna nabora koji počinju od viličnih grana i nestaju u prvoj polovini vrata (fanon).
Kada je glava sasvim nisko nošena, zapaža se potpuno pravilan nabor koji od slepoočnog ugla oka silazi ka obrazu; u svojoj zadnjoj ivici ovaj nabor je prekriven pramenom dlake. Pigmentacija kože varira u odnosu na boju fleka na dlačnom pokrivaču. Boja eksterne sluzokože treba da odgovara boji dlake.
Struktura dlake: Duga je od 4 do 6 cm na telu, kraća je na ličnom delu, glavi, ušima, sa prednjih strana nogu i na šapama. Na zadnjim delovima dlaka je kao četka, uvek sa resama. Duga i oštra dlaka prekriva nadočne arkade i usne formirajući obrve, brkove i bogatu bradu. Dlaka je kruta, oštra, gusta i radije polegla; nema podlake.
Boja: Čisto bela, bela sa oranž flekama, bela opegana oranž, bela sa kestenjastim flekama, čilas- ta ili čilasto-kestenjasta. Poželjnija nijansa kestenjaste je „tamnooranž boja kaluđerske mantije“. Boje koje nisu dozvoljene su: trobojna, oznake boje plamena, crna u svim nijansama i kombi- nacijama.
Visina i masa: Visina grebena: mužjaci od 60 do 70 cm, ženke od 58 do 65 cm.
Masa: Mužjaci od 32 do 37 kg, Ženke od 28 do 30 kg.
Mane: Svako odstupanje od gore navedenih tačaka smatra se greškom, čije ocenjivanje stoji u tačnoj srazmeri sa stepenom izraženosti.
Eliminacione mane
Glava: Konvergentna gornja lobanjsko-facijalna linija, konkavan lični deo.
Mane koje su uzrok diskvalifikacije: Potpuna depigmentacija nosne pečurke. Šareno oko. Koža: crno pigmentovana koža ili sluzokoža. Trobojan dlačni pokrivač, oznake boje plamena, svaka nijansa ili kombinacija crne boje. Predgriz, naglašen podgriz.
N.B. Mužjaci treba da imaju dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.