logo kinoloski savez

ITALIJANSKI KRATKODLAKI PTIČAR

Naziv rase: ITALIJANSKI KRATKODLAKI PTIČAR
Originalni naziv rase:BRACCO ITALIANO
Br. Standarda: 202
Klasifikacija FCI: GRUPA VII - PTIČARI

Kratak istorijski pregled: Pas starog italijanskog porekla korišćen je za lov na ptice i oblikovan je i razvijan tokom vekova; nekadašnji lov mrežom prilagođen je današnjem lovu odstrelom. Freske iz XIV veka svedoče o neospornoj, vekovnoj dugotrajnosti italijanskog ptičara, kada se radi o njegovoj morfologiji ili njegovim sklonostima ka lovu.
Opšti izgled: Snažne i skladne građe, energičnog izgleda. Poželjniji su primerci sa tanjim noga- ma, istaknutim mišićima, dobro definisanim linijama, jasno isklesanom glavom i brazdom ispod očiju, što sve zajedno doprinosi prepoznatljivosti ove rase.
Važne proporcije: Dužina tela jednaka je visini grebena ili je nešto veća od nje. Dužina glave jed- naka je 4/10 visine grebena, a njena širina, merena u nivou jagodičnih lukova, manja je od polovine njene dužine. Lobanja i njuška su iste dužine.
Ponašanje i karakter: Otporan i prilagodljiv svakoj vrsti lova, ozbiljan je, obdaren izvanrednim sklonostima, umiljat i lak za obučavanje.
Glava: Uglasta i ravna u nivou jagodišnih lukova, njena dužina jednaka je 4/10 visine grebena; linija koja objedinjuje unutrašnje uglove očiju nalazi se u sredini dužine glave. Gornje uzdužne ose lobanje i ličnog dela su divergentne, što znači da gornja linija ličnog dela, ukoliko je produžimo, treba da se pojavi ispred potiljne kvrge, idealno je na polovini dužine lobanje.
Lobanjska regija: Gledana sa strane, lobanja formira vrlo otvoren luk. Gledana odozgo formira razvučenu elipsu, u uzdužnom smislu.
Širina lobanje, merena u nivou jagodičnih lukova, ne prelazi 1/2 dužine glave. Obrazi su suvi.
Čeono ispupčenje i nadočne arkade dobro vidljive, dok je stop slabo naglašen. Čeona brazda vidljiva, završava se na polovini dužine lobanje. Međutemena kvrga kratka i blago ispupčena. Potiljna kvrga naglašena.
Predeo lica
Nosna pečurka: Obimna, sa velikim i dobro otvorenim nozdrvama, blago prelazi prednju ravan usana sa kojima obrazuje ugao.
Boja: kestenjasta ili ružičasta, manje ili više svetlija od boje dlake.
Njuška: Lični deo ili pravolinijski ili blago ispupčen. Dužina njuške jednaka je 1/2 dužine glave, a njena dubina doseže 4/5 njene dužine. Gledano od napred, bočne strane njuške blago konvergiraju ka napred, pokazujući njenu znatnu širinu. Brada je blago vidljiva.
Usne: Gledano od napred, gornja usna dobro razvijena, tanka i opuštena, ali ne i mlitava, prekri- va vilicu; blago je prelazi, gledano sa strane. Gledana od napred, formira prevrnuto slovo „V“ ispod nosne pečurke; ugao usana treba da je naznačen, ali ne i opušten.
Zubi: Zubni lukovi dobro prilagođeni, zubi pod pravim uglom u odnosu na vilicu, makazast zagriz sekutića. Podjednako je dozvoljen i klještast zagriz.
Oči: Usađene polubočno, blagog i poslušnog izraza, nisu ni upale ni izbočene. Izdašan otvor očnog kapka je ovalnog oblika. Očni kapci savršeno prilagođeni očnoj jabučici (nema ni entropi- je ni ektropije); iris, svetlo ili tamnooker ili kestenjast, u skladu sa bojom dlake.
Uši: Pravilno razvijene, duge toliko da dosežu vrh nosne pečurke bez istezanja. Širina je jednaka bar 1/2 dužine; slabo se podižu; usađene su radije ka nazad, u nivou jagodične linije; relativno zbi- jene; cenjenije je tvrdo uvo sa dobro označenom prednje-unutrašnjom ivicom u obliku poruba, savršeno priležućom uz obraz; kraj uva je blago zaobljen.
Vrat: Snažan, oblika zarubljene kupe, dužine koja nije manja od 2/3 dužine glave, dobro odvojen od potiljka. Sa donje strane vrata prisutan je blagi dupli fanon.
Telo
Gornja linija: Gledana sa strane, podeljena je na dva dela: pravi, kos, takoreći pravolinijski, ide od grebena do 11. kičmenog pršljena, i drugi, blago ispupčen, spaja se sa sapima.
Greben: Dobro istaknut, vrhovi lopatica dobro razmaknuti.
Leđa: Slabinski deo širok, mišićav, kratak i blago ispupčen.
Sapi: Dugo (oko 1/3 visine grebena), široke i vrlo mišićave; idealan ugao koji zaklapa kuk ispod horizontale je 30°. Karlica široka.
Grudni koš: Širok, dubok i dobro spušten do nivoa laktova, nije kao brodska kobilica, sa dobro zaobljenim rebrima, naročito u svom gornjem delu, kos.
Donja linija: Gledano sa strane, skoro ravna u predelu grudnog koša, blago se uzdiže u predelu stomaka.
Rep: Snažan u korenu, prav, sa blagom tendencijom stanjivanja, prekriven kratkom dlakom. Kada je pas u pažnji, a naročito kada lovi, horizontalno je, ili skoro horizontalno, nošen. Skraćuje se tako
što se ostavlja patrljak dug od 15 do 25 cm.
Prednje noge: Plećka jaka, vrlo mišićava, duga i iskošena, slobodna u kretanju; nadlaktica kosa, dobro prileže uz grudni koš; podlaktica jaka, uspravna, sa čvrstim i dobro odvojenim tetivama; vrh lakta treba da se nalazi u vertikalnoj liniji koja ide od zadnjeg ugla lopatice ka tlu; došaplje sklad- no, suvo, dugo i blago iskošeno; šape zatvorene, ovalne, sa dobro povijenim i zbijenim prstima i jakim noktima dobro povijenim ka tlu. Njihova boja je bela, oker ili braon, svetlija ili tamnija u odnosu na boju dlake; jastučići elastični i otporni.
Zadnje noge: Butine duge, odozgo nadole se ne odvajaju jedna od druge, mišićave, sa skoro pravolinijskom zadnjom ivicom; potkolenica jaka, skočni zglob širok, došaplja relativno kratka i suva. Šape, kao i kod prednjih nogu, imaju zaperke čije odsustvo nije mana. Tolerišu se dupli zaperci.
Kretanje: Izdužen i brz kas sa jakim potiskom; glava uzdignuta sa nosem visoko, tako lovi, nosna pečurka prelazi leđnu liniju.
Koža: Otporna, ali elastična, tanja je na glavi, sa donje strane vrata, pazuhu i donjem delu tela. Spoljnje sluzokože treba da su boje koja odgovara boji dlake, ali nikada sa crnim pegama. Unutrašnja sluzokoža usta je ružičasta; kod čilastih ili belo-kestenjastih pasa, ponekad je braon ili bledokestenjasto ispegana.
Dlačni pokrivač
Struktura dlake: Kratka, gusta i sjajna, tanja i kraća na glavi, ušima, prednjim delovima nogu i
šapama.
Boja: Bela, bela sa svetlije ili tamnije oranž ili ćilibar flekama razlilčite veličine; bela sa manjim ili većim flekama kestenjaste boje; bela opegana bledooranž, bela prošarana kestenjastom (čilas- to-kestenjasta); u ovoj, poslednjoj kombinaciji, poželjan je metalni odsjaj i više se ceni toplija nijansa kestenjaste, tzv. „tamnooranž boja kaluđerske mantije“. Poželjna je simetrična maska na licu, ali se toleriše i njeno odsustvo.
Visina i masa:
Visina grebena između 55 i 67 cm Najbolja visina za mužjake 58 do 67 cm

Najbolja visina za ženke: 55 do 62 cm.
Masa između 25 i 40 kg u skladu sa visinom.
Mane: Svako odstupanje od gore navedenih tačaka smatra se greškom, čije ocenjivanje stoji u tačnoj srazmeri sa stepenom izraženosti.
Eliminacione mane: Naglašen prognatizam. Visina koja za ±2 cm prelazi granice navedene stan- dardom.
Mane koje su uzrok diskvalifikacije: Prorezan nos; konvergentne lobanjsko-facijalne ose;
šarene oči; predgriz; odsustvo pigmentacije (albinizam); dlaka: crna, bela i crna, trobojna, riđa, boje lešnika, jednobojna, sa oznakama boje plamena; koža, sluzokoža i spojevi sa crnim prugama.
N.B. Mužjaci treba da imaju dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.