logo kinoloski savez

ISTOČNO SIBIRSKA LAJKA

Naziv rase: ISTOČNO SIBIRSKA LAJKA
Originalni naziv rase:LAIKA WASTATCHNO-SIBIRSKAIA
Br. Standarda: 305
Klasifikacija FCI: GRUPA V - ŠPIC TIP I PRIMITIVNI TIP PASA

Zemlja porekla: Rusija

Kratki istorijat: Ova domaća ruska lovačka rasa jedan je od najznačajnijh lovačkih pasa oblasti tajge kao i planinskih predela u srednjem i istočnom Sibiru. Razvila se od potomaka tunguskih, jakutskih, pre-bajkalskih i pre-amurskih lajki. Prvi opis pre-amurskih lajki, koji je kasnije postao osnova standarda ove rase, potiče sa početka 20. veka. Godine 1947, istočnosibirska lajka dobila je status rase. Dve godine kasnije objavjen je privremeni standard, konačna verzija standarda odobrena je 1981. godine.
U današnje vreme je istočnosibirska lajka široko rasprostranjena na teritoriji sa koje potiče. Osnova za novu rasu sačinjena od pasa čija je rasna i radna sposobnost dobro ustanovljena u Irkutsk regiji Ruske federacije.
Postoji ogromna populacija ove rase pasa u evropskim delovima Rusije, naročito u oblastima Lenjingrada, Smolenska i Tvera i u delu oblasti oko Moskve. Istočnosibirska lajka se takođe ceni na Skandinavskom poluostrvu.
Opšti izgled: pas srednje veličine, snažne i kompaktne građe. Dužina tela od predgrudi do leđne kosti, malo je veća od visine u grebenu. Glava je prilično velika i veoma jaka.
Mišići su dobro razvijeni. Snažna struktura kostiju; kosti su jače kod mužjaka nego kod ženki. Polni dimorfizam je jasno izražen.
l Važne proporcije:
Mužjaci su skoro potpuno kvadratične građe, a ženke su blago izdužene. Indeks formata (visina/dužina): Mužjaci: 100/104-109.
Ženke: 100/106-111
Visina u grebenu veća je od visine u sapima za 1-2 cm kod mužjaka i jednaka je ili veća od visine u sapima za 1 cm kod ženki. Dužina njuške malo je manja od polovine dužine glave.
Visina od tla do lakta jednaka je polovini visine u grebenu.
l Temperament:
Miran, uravnotežen temperament. Živahan pas sa veoma dobro razvijenim čulom mirisa, lako nan- juši divljač. Ima izraženu strast prema lovu, naročito kada je u pitanju krupnija divljač. Veoma je nezavistan kada lovi. Prijateljski nastrojen, dobroćudan i pun poverenja prema ljudima.
Glava: Jaka, prilično velika u odnosu na telo. Klinastog oblika. Gledano odozgo, obrazuje jednakostranični trougao. Lobanjski deo je relativno širok, naročito kod mužjaka.
• Lobanjski deo:
Lobanja: Ima malo veću dužinu nego širinu. Nadočni lukovi su samo malo razvijeni. Sagitalni greben i potiljna kvrga su dosta izraženi.
Stop: Postepeno i srednje je izražen.
• Lični deo:
Nosna pečurka:
Crna i srednje veličine. Kod pasa bele i svetlosmeđe boje toleriše se braonkasti nos.
Njuška: Dužina njuške malo je manja od dužine lobanje. Gledano iz profila, njuška je klinastog oblika i srednje zatupljena.
Usne: Umereno pripijene, ali nisu opuštene
Zubalo: Zubi su beli, krupni, jaki, pravilno razvijeni i pravilno raspoređeni. Potpuni makazasti zagriz (42 zuba) prema zubnoj formuli.
Obrazi: Jagodične kosti su izražene ali ne preterano.
Oči: Srednje veličine, ovalnog oblika, kose, ni duboko usađene niti buljave. Imaju iskren i pri- jateljski izraz. Oči su tamnobraon, ili bilo koje druge braon nijanse u skladu sa bojom dlake.
Uši: špicaste, pokretne, u obliku slova „V“ i sa zašiljenim ili blago zaobljenim vrhovima. Između ušiju je široko rastojanje, u liniji su sa očima. Ušne resice su malo razvijene. Unutrašnji deo uha je dobro odlakan.
Vrat: Mišićav, suv, okrugao ili blao ovalan u poprečnom preseku. Iste dužine kao glava ili malo kraći. Vrat je postavljen pod uglom od oko 40 – 50° u odnosu na horizontalu.
• Telo:
Leđna linija: Čvrsta i prava, blago padajuća od grebena prema korenu repa
Greben: Pravilno razvijen, izražen, naročito kod mužjaka. Viši od leđne linije za 1-2 cm. Srednje razvijen kod ženki.
Leđa: Prava, jaka, mišićava, srednje široka
Slabine: Kratke, srednje široke, mišićave i malo izražene
Sapi: široke, blago ukošene, relativno duge
Grudi: široke, duboke (grudi dosežu do laktova ili 1-2 cm ispod, naročito kod mužjaka), duge, ovalnog oblika u poprečnom preseku
Donja linija i stomak: Pribran. Donja linija od grudi blago se uzdiže.
Rep: Povijen ili srpastog oblika. Nošen iznad leđa. Prihvatljivo je da srpasti rep nosi tako da ne dodiruje leđa ili poluspušten. Kada se sasvim ispravi doseže do skočnog zgloba ili može biti 1-2 cm kraći.
• Noge
Prednje noge:
Opšti izgled: Noge su suve, umereno uglovane, gledano spreda su prave, na srednjem rastojanju i paralelne. Visina prednjih nogu od lakata do tla jednaka je polovini visine u grebenu.
Lopatice: Duge, mišićave i umereno položene unazad
Nadlaktica: Duga, srednje uglovana, mišićava. Ugao između lopatice i nadlaktice je dosta izražen.
Lakat: uz telo. Vrhovi laktova su pravilno razvijeni u postavljeni unazad paralelno sa osom tela. Podlaktica: Prava, suva, mišićava, okrugla u poprečnom preseku. Gledano spreda, umereno su široke i paralelne.
Zadnje došaplje: Nije dugo, blago koso gledano sa strane
Prednje šape: Okruglaste ili blago ovalne. Prsti su dobro međusobno pripijeni i izbočeni.
• Zadnje noge:
Opšti izgled: Mišićave, pravilno uglovani svi zglobovi. Gledano otpozadi, zadnje noge su prave i paralelne.
Butina: Srednje dužine, blagu ukošena
Koleno: Pravilno se savija
Potkolenica: Duga i ukošena. Nije kraća od natkolenice.
Zadnje došaplje: Skoro vertikalno prema tlu. Gledano sa strane, vertikalna linija, od sedne kvrge do tla treba da pada blzu zadnje ivice zadnjeg došaplja ili malo dalje od njega.
Zadnje šape: Okruglaste ili pomalo ovalne. Prsti su dobro međusobno pripijeni i izbočeni. Zadnje šape malo su manje od prednjih.
Kretanje: Slobodno se kreće. Tipičan hod je kas sa velikim iskorakom, koji se smenjuje sa galopom.
Koža: Dovoljno debela i elastična. Bez nabora i potkožnog tkiva
Dlaka: Pokrovna dlaka je oštra i prava. Podlaka je dobro razvijena, meka, bogata ili vunasta. Dlaka na glavi i ušima je gusta, kratka i sjajna.
Dlaka na grebenu i vratu je duža nego na ostatku tela i formira kragnu. Na jagodičnim kostima obrazuje male brkove sa strane. Dlaka na grebenu je duža kod mužjaka.
Noge su prekrivene kratkom, grubom i gustom dlakom, koja je samo malo duža na zadnjoj strani prednjih nogu. Dlaka na zadnjem delu zadnjih nogu formira pantalone bez pramenova.
Postoji zaštitni izrastak čekinjaste dlake između prstiju. Rep je bogato odlakan pravom i grubom dlakom koja je samo malo duža na unutrašnjoj strani, ali je bez pramenova.
Boja: Najtipičnije boje su crna i svetlosmeđa, crna, crna i bela, bela i bela sa paležom – šaren pas. Pomalo tačkica u tonovima osnovne boje dozvoljene su na nogama.
l Veličina i težina:
Visina u grebenu:
Mužjaci: 57 – 64 cm
Ženke: 53 – 60 cm
Mane: Sva odstupanja od navedenih tačaka treba smatrati manama, a ozbiljnost sa kojom se te mane uzimaju u obzir treba da bude proporcionalna njihovom stepenu i njihovom uticaju na zdravlje i dobrobit psa.
– Odstupanje od polnih karakteristika
– Izražen čeoni deo i špicasta njuška
– Delimično nedostatak pigmentacije na nosnoj pečurci, usnama ili očnim kapcima
– Svetlo pigmentisana nosna pečurka
– Nedostatak ne više od 4 premolara PM1- PM2
– Klještasti zagriz pre 6. godine
– Sitni i razmaknuti zubi
– Svetle oči ili oči boje ćilibara kod potpuno crnih pasa
– Velike, nisko postavljene, meko nošene uši. Unutrašnjost uha nije dovoljno odlakana.
– Vrat previše ovalan u poprečnom preseku
– Meka ili šaranasta leđa
– Duge, prave i zasvođene slabine
– Horizontalne ili strme sapi
– Pljosnata rebra, uzak i plitak grudni koš bez predgrudi
– Prave lopatice, savijene podlaktice, laktovi su okrenuti ka spolja ili ka unutra
– Uspravna ili meka došaplja
– šape u polje ili ka unutra; prsti razmaknuti (kao kod noge goluba)
– Zadnje noge nedovoljno dobro uglovane. ‘X’ položaj nogu
– Razdvojeni prsti ili meke šape; nedovoljno razvijena dlaka između prstiju
– Zaperci na zadnjim nogama
– Otežano kretanje
– Tačkice u nijansi osnovne boje po telu ili po glavi
l Teške mane:
– Jasno odstupanje od polnih karakteristika
– Blaga netrpeljivost prema ljudima
– Debeli ili mršavi psi
– Velika glava
– Kratka njuška; špicasta nosna pečurka
– Dubok ili jedva uočljiv stop
– Nedostaje više od 4 premolara, uključujući PM1 i PM2
– Okrugle i buljave oči
– Uši sa zaobljenim vrhovima, previše razvijene resice
– Previše krupni psi
– Lake kosti
– Zadnje noge previše uglovane ili prave
– Uske zadnje noge, kolena ili skočni zglobovi okrenuti ka spolja
– Teško, nepredvidljivo kretanje ili rahvan
– Naborana, opuštena koža
– Duga dlaka na zadnjoj strani prednjih nogu i izraženi pramenovi na zadnjem delu butina i repa
– Valovita, kovrdžava, meka ili previše duga dlaka; dlaka sa razdeljkom na sredini na leđima i na grebenu u periodu linjanja
– Tačkice koje nisu iste nijanse kao dominantna boja dlake
– Odstupanje od propisane veličine za više od 2 cm (bilo više ili manje)
l Diskvalifikujuće mane:
– Agresivni ili previše plašljivi psi
– Svi psi koji jasno pokazuju fizičke nedostatke ili one u ponašanju diskvalifikuju se.
– Greške u zagrizu
– Kriva usta
– 4 ili više zuba nedostaje (nije bitno kojih), uključujući i PM1-PM2 ili M3, osim sekutića
– Staklaste ili tačkaste oči
– Viseće ili poluviseće uši
– Zakržljao rep
– Previše kratka ili previše duga dlaka; bez podlake
– Boja dlake je genski nasleđena braon; genski nasleđena plava, tigrasta šara ili albino
N.B: Kod mužjaka mora da postoje dva naizgled pravilno razvijena testisa u potpunosti spuštena u skrotum.