logo kinoloski savez

IRSKI TERIJER

Naziv rase: IRSKI TERIJER
Originalni naziv rase:IRISH TERRIER
Br. Standarda: 139
Klasifikacija FCI: GRUPA III - TERIJERI

Upotreba: Svestran farmerski pas, kućni ljubimac, pas čuvar sa izraženim prezirom prema opas- nosti ili bolu, lovački pas.
Kratak istorijat rase: Irska je dala četiri rase terijera koje se sve izrazito razlikuju od terijera na kontinentalnom delu Engleske. Ovaj pas koji se sada zvanično naziva irski terijer je možda najs- tarija rasa irskih terijera ali podaci su tako oskudni da je ovo teško dokazati. Pre 1880-tih godina, boja irskog terijera nije bila definisana. Osim crvene, javljala crna i riđa a ponekad pegavo siva. Pred kraj 19. veka uloženi su napori da se eliminišu crna i riđa kao i pegavo siva tako da su kra- jem 20. veka irski terijeri dobili crveno krzno. Irski terijeri sa crvenim krznom su se uskoro pojav- ili na izložbama u Engleskoj i SAD gde su prihvaćeni sa oduševljenjem. Reputacija irskih terijera je dodatno porasla tokom Prvog svetskog rata kada su korišćeni kao psi za prenošenje poruka pri strašnoj buci i konfuziji paljbe iz vatrenog oružja u rovovima a time su dokazali svoju inteligen- ciju i neustrašivost. Prvi klub ljubitelja ovih pasa je osnovan u Dablinu 31. marta 1879. a irski ter- ijer je bio prvi pas iz grupe terijera koji je priznat od strane Engleskog kinološkog saveza pred kraj
19. veka kao izvorna irska rasa.
Opšti izgled: Ovaj pas mora da bude aktivan, živahan, okretan i mišićav. On je masivan ali ne tra- pav, obzirom da su brzina i izdržljivost podjednako važni kao i snaga. Irski terijer nikada je sme da bude „nespretan ili zdepast“ već treba da ima aerodinamičan oblik elegantnih, vitkih obrisa. Ponašanje/temperament: Irski terijer je uz hrabrost i sposobnost da izađe na kraj sa drugim psima, izuzetno odan, dobre naravi i prijateljski nastrojen prema ljudima ali ukoliko je napadnut, on ima hrabrost lava i boriće se do kraja. Reputacija ovog psa kao rase koja se koristi u borbama pasa, nije zaslužena. Iako ovaj terijer može da bude žestok kada okolnosti to zahtevaju, irski teri- jer se lako dresira i postaje nežan kućni ljubimac i odgovara svom ranijem opisu „pratioca siro- mašnih, prijatelja farmera i najomiljenijeg psa gospode“.
Glava: Duga, bez nabora.
Lobanjski deo:
Lobanja: Ravna i prilično uska između ušiju dok se ka očima neznatno sužava.
Stop: Jedva vidljiv osim iz profila.
Lični deo:
Nos: Mora biti crn.
Usne: Treba dobro da prianjaju a spolja treba da budu skoro crne boje.
Čeljusti: Moraju biti jake i mišićave, dobre dužine.
Zubi: Treba da budu jaki, bez promena na njima, a gornji sekutići treba blago da prelaze preko donjih.
Obrazi: Ne suviše puni. Ispod oka treba da budu blago rašireni kako pas ne bi imao izgled hrta.
Oči: Treba da budu tamne boje, male, neistaknute, pune života, vatrene i inteligentne. Žute ili svetle oči su veoma nepoželjne.
Uši: Male i u obliku slova V, umereno debele, postavljene visoko na glavi i padaju blizu obraza. Gornja linija presavijenog uha treba da bude dosta iznad glave. Uho koje visi sa stane glave, kao uho hrta, nije karakteristično za terijera dok je uho koje je polu-podignuto još neprihvatljivije. Dlaka na uhu treba da bude kratka i tamnije boje nego dlaka na telu.
Vrat: Treba da bude prilično dug i da se postepeno širi prema ramenima, dobro nošen i bez pod- valjka. Generalno postoji blag nabor vidljiv sa obe strane vrata, koji ide skoro do ušiju.
Telo: Treba da bude simetrično, ni suviše dugo ni suviše kratko.
Leđa: Treba da budu jaka i ravna, ne smeju biti mlitava iza ramena.
Krsta: Mišićava i veoma blago lučno savijena. Kod ženki mogu biti izduženije na spoju nego kod mužjaka.
Grudni koš: Dubok i mišićav ali nije ni pun ni širok. Rebra su prilično raširena, pre duboka neko zaobljena i izražena na leđima.
Rep: Treba da bude postavljen prilično visoko, nošen veselo ali ne preko leđa ili savijen. Treba da bude dosta jak i mišićav i prilično dug. Rep se obično kupira tako da ostaju dve trećine njegove prvobitne dužine. Rep treba da bude dobro pokriven oštrom dlakom i ne sme imati rese ili per- janicu. U zemljama u kojima je zakonom zabranjeno kupiranje, dozvoljen ne samo prirodan rep. Udovi: I prednje i zadnje noge treba da se kreću ravno unapred.
Prednje noge:
Lopatica: Mora biti fina, izdužena i kosa.
Laktovi: Slobodno se kreću sa strane.
Nadlaktice: Umereno duge, savršeno ravne sa jakim kostima i mišićima.
Došaplje: Kratke i ravne, jedva primetne. Zadnje noge: Treba da budu jake i mišićave. Bedra: Moćna.
Kolena: Umereno savijena.
Skočni zglob: Blizu tla.
Šape: Treba da budu jake, prihvatljivo zaobljene i umereno male, prsti lučno savijeni i nikada izvr- nute na spoljašnju ili unutrašnju stranu. Crni nokti su poželjni. Jastučići su čvrsti i bez pukotina ili orožnalog izgleda.
Hod/kretanje: Prednje noge se kreću ravno napred i paralelno, laktovi se kreću paralelno u odno- su na osu tela, bočno se slobodno kreću, kolena nisu okrenuta ni na spoljašnju ni na unutrašnju stranu.
Dlaka: Treba da bude gusta i oštra po strukturi, da ima izlomljen izgled ali ipak da leži ravno, dlaka je tako zbijena da se koža ne može videti kada se ona razmakne prstima, nije meka niti svilenkasta i nije toliko duga da prikriva konturu tela, posebno na zadnjim nogama gde nema uvo- jaka ili pramenova. Dlaka na licu izgleda isto kao i na telu ali je kratka (duga otprilike ¾ san- timetra), skoro glatka i ravna, neznatno naglašene brada je jedino mesto gde je dozvoljena duža dlaka (i ona je duga samo u odnosu na ostalu dlaku) gde je ona karakteristična. Jareća bradica ukazuje na prisustvo svilenkaste i loše dlake koje je generalno prisutna.
Noge: Bez zastavica i kao i glava pokrivene krznom podjednako oštre strukture kao i na telu ali ne tako dugim.
Boja: Treba da bude jednobojna, crvena, crveno- boje pšenice ili žuto -crvena. Bela boja se ponekad javlja na grudima. Malo bele dlake se često viđa kod jednobojnih rasa.
Veličina i težina: Visina na grebenu: Približno 45.5 cm
Težina: Mužjaci: 12.25 kg
Ženke: 11.4 kg
Greške: Svako odstupanje od gore navedenih stavki treba smatrati greškom, a ocenjena ozbiljnost greške treba da bude direktno srazmerna njenom stepenu.
Eliminišuće greške:
– Agresivan ili prekomerno stidljiv.
– Nos: Svaka druga boja osim crne.
– Čeljusti: Izrazit podgriz ili predgriz.
– Boja: Svaka druga osim crvene, crveno žute ili crveno-boje žita. Male bele fleke na grudima su dozvoljene kao i kod drugih jednobojnih rasa.
– Šape: Orožnali delovi ili pukotine na jastučićima.
Svaki pas koji jasno ispoljava fizičke abnormalnosti ili abnormalnosti u ponašanju će biti diskval- ifikovan.
N.B. Mužjaci treba da imaju dva naizgled normalna testisa koji su potpuno spušteni u skrotum.