logo kinoloski savez

IRSKI ŠPANIJEL ZA VODU

Naziv rase: IRSKI ŠPANIJEL ZA VODU
Originalni naziv rase:IRISH WATER SPANIEL
Br. Standarda: 124
Klasifikacija FCI: GRUPA VIII - RETRIVERI, CUNJAVCI I PSI ZA VODU

Upotreba: Irski španijel za vodu može se lako obučiti za većinu načina lova. On hoće da lovi,
često markira i drage volje aportira iz gustog šipražja. Građa i priroda rase opredelili su ga za lov leteće divljači. Kod kuće on je dobar porodičan pas, voli decu i njihovu igru, sa smislom za humor. Kritičan je prema nepoznatima.
Istorijat: Tačno poreklo leži u tami. Uopšteno se veruje da su se španijeli za vodu razvili od pasa koji potiču iz Persije i u Irsku su dospeli preko Španije. Prva irska saznanja o „vodenim psima koji love ptice vodarice“, datiraju od 1600. Tako znamo da su psi sa dlakom otpornom na vodu, upotre- bljavani za lov pre upotrebe puške sačmarice.
Ne postoje nikakvi dokazi o poreklu irskog španijela za vodu, osim njegove visoko specifične osobine – pacovskog repa. Ova odlika ne postoji ni kod jednog sličnog psa, i čini vrlo verovatno pretpostavku da moderna rasa ima domaće irske pretke.
Izgled repa bio je osnova za opisivanje rase kao „bičev rep“ i „pacovski rep“. U svakom slučaju, poreklo ovih pasa je priznato i oni su postizali velike uspehe na izložbama u drugoj polovini 19. veka. Oko 1890, osnovan je klub, da podupre značaj irskog španijela za vodu.
Opšti izgled: Elegantan, uspravan, snažno građen, ali ne visokog, kompaktan i kratak. Držanje/temperament: Ponosan, velike inteligencije i izdržljivosti, sjedinjene kroz hrabrost i odvažnost i revnosnost. Neizmerne izdržljivosti i lojalnosti.
Glava: Lobanja i njuška treba da su iste veličine.
Lobanja: Visoko zaobljen krov lobanje, dobre dužine i primerne širine obezbeđuje dovoljno mesta za mozak. Ćuba treba da je napravljena od dugih, slobodno visećih uvojaka koji se završavaju u dobro oblikovan između očiju ležeći špic. Ne treba da ima oblik perike, odnosno da je ravan i produžava od jedne na drugu stranu.
Stop: Postepen (penjajući)
Lični deo: Potpuno ravan (kratke dlake)
Nos: Veliki i dobro razvijen, tamno jetreno braon.
Njuška: Duga, snažna i blago kvadratična. Zubi: Snažni i pravilni, makazasto zubalo. Oči: Srazmerno male, veoma bistrog izraza.
Uši: Veoma duge koža režnjastog oblika. Nisko usađene, prilično prisno priležu uz obraze. Pokrivene dugačkom, uvijenom i kovrdžavom dlakom.
Vrat: Primerno dug, snažan i zavijen (glava nošena dobro iznad linije leđa) i pun snage prelazi u
predeo pleća.
Telo: Treba da je dobre veličine. U celosti treba da je tako proporcionalno da odaje utisak bačvas- tog oblika koji je naglašen savijenošću rebara.
Plećke: Veoma snažne i kose.
Leđa: Kratka, široka i ravna, sa snažnim prelazom u zadnje noge.
Slabine: Duboke i široke.
Grudni koš: Dubok, uprkos velikom obimu nije preširok ili okrugao između prednjih nogu, sa rebrima koja su iza plećki, dobro zaobljena i dobro unazad pružajuća.
Rep: Kratak i ravan. Snažan u korenu (gde je u dužini od 7,5-10 cm prekriven kratkim uvojcima), postepeno se stanjuje i završava finim vrhom. Ne treba da dopire do skočnog zgloba i treba da je nošen ravno, približno u visini leđne linije.
Prednje noge: Dobre, ravnih kostiju, sa dobro na dole položenom nadlakticom. Podlaktica stoji u ravnoj liniji, povučenoj preko šaplja i lakta, ka najvišoj tačci plećke.
Zadnje noge: Veoma snažne, sa dugom butinom i dobro savijenim kolenim zglobom, nisko postavljenim skočnim zglobom.
Šape: Velike, blago okrugle i stisnute, dobro pokrivene dlakom, kako iznad tako i između prstiju, ali slobodne od svake preterane odlakanosti.
Kretanje: Poseduje karakterističnu osobinu za ovu rasu. To je „kotrljajuće“ kretanje, prouzroko- vano bačvastim grudnim košem, što se posebno primećuje pri koraku.
Dlaka: Gusti, uski, grguravi prstenasti uvojci, potpuno slobodni od vunastog karaktera, ali sa prirodnom zamašćenošću. Potiljak i strane vrata treba da su kao i telo, prekriveni uvojcima. Guša treba da je ravna, a ravna dlaka čini fleku „V“ oblika, koja se pruža od zadnjeg dela donje vilice do grudne kosti. Prednje noge treba da su odlakane sa svih strana, a ipak kraće na prednjoj strani,
čineći utisak tršavosti. Niže od skočnog zgloba zadnje noge moraju s prednje strane biti ravne, a sa zadnje, do šapa odlakane nešto dužom dlakom.
Boja: Veoma zasićena braon crvena jetrena boja.
Veličina: Mužjaci 53-59 cm, a ženke 51-56 cm.
N.B. Mužjaci treba da imaju dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.
Bodovna skala
Pozitivni bodovi
Glava, vilice, oči i ćuba 20
Uši 10
Vrat 05
Telo 10
Prednje noge ………………………………………… 7,5
Zadnje noge …………………………………………. 7,5
Šape 05
Rep sa držanjem 10
Dlaka 15
Opšti izgled 10
Negativni bodovi
Belina na grudima 05
Stršeća dlaka 10
Svetle oči 10
Vunasta dlaka 20
Odlakanost repa je diskvalifikacija Duža dlaka na licu-diskvalifikacija
Duža dlaka na prednjoj strani zadnje noge
od nazad ka napred 10
Nedostajuća odlakanost na prednjoj strani rednjih nogu 05
Ravne šape 05
UKUPNO 70