logo kinoloski savez

HOVAVART

Naziv rase: HOVAVART
Originalni naziv rase:HOVAWART
Br. Standarda: 190
Klasifikacija FCI: GRUPA II - PINČERI I ŠNAUCERI, MOLOSI I ŠVAJCARSKI PASTIRSKI PSI PINSCHER AND SCHNAUZER, MOLOSSIANS AND SWISS MOUNTAIN AND CATTLEDOGS

Istorijat: Hovavart je veoma stara nemačka radna rasa. Ime potiče od srednje nemačkog
„Hochdeutsch“. Hova-dvorište, a wart – čuvar. Tokom 1922. rasa je sačuvana od izumiranja korišćenjem pasa sličnog tipa, koji su se još nalazili u seoskim dvorištima. Osim toga, prvih god- ina uzgoja bilo je ukrštanja sa nemačkim ovčarem, njufaundlenderom, leonbergerom i drugim rasama.
Jakim selekcionim merama ponovo je dostignut izvorni radni tip psa.
Opšti izgled: Hovavart je pun snage, srednje veličine, pravougaoni, dugodlaki radni pas. Polni dimorfizam jasno je prepoznatljiv, pre svega po obliku glave i građi tela. Mužjaci moraju imati potpuno razvijene testise.
Proporcije: Dužina tela je najmanje 110% visine grebena.
Karakter: On je priznati radni pas za višestruku upotrebu. Obdaren je uravnoteženošću i dobroćudnošću. Poseduje nagon za zaštitu, borbu, oštrinu. Temperament je srednje izražen, a ima veoma dobru sposobnost tragača. Za radnog psa ima harmonične telesne odnose i veoma je privržen porodici u kojoj se nalazi, izvrstan je pas za pratnju, čuvanje, zaštitu i rad na tragu.
Glava
Oblik: Snažna glava, ima široko zaobljeno čelo. Koža glave je napeta. Nosnik je ravan i parale- lan sa linijom lobanje. Nosnik i lobanja su približno iste dužine. Stop je blag ali vidljiv. Snažna njuška blago se sužava, bez obzira da li se gleda sa strane ili odozgo, ali nije klinasta. Usne dobro priležu i tamno su pigmentisane. (Opširnije pod: boja).
Nos: Jako pigmentisan sa dobro oblikovanim nozdrvama.
Oči: Okrugle do ovalne, niti buljave niti upale. Boja im je tamna do srednje braon.
Uši: Trouglaste viseće uši priležu opušteno i prekrivaju ušni otvor. Usađene su daleko jedno od drugog i optički proširuju lobanju. Svojom dužinom dopiru do donje vilice. Prednja ivica leži pri- bližno na sredini između očiju i potiljne kvrge.
Zubalo: Potpuno, snažno makazasto zubalo (42 zuba), dozvoljeno je i klještasto zubalo.
Vrat: Snažan vrat je srednje dug.
Telo
Grudi: Široke, duboke i snažne, harmonično odgovaraju ukupnoj slici.
Leđa: Ravna i čvrsta sa blago padajućim, ne predugim sapima.
Rep: Dopire do ispod skočnog zgloba, ali ne do zemlje. Kada je pas raspoložen, iznad leđa visoko zavijen ili opušteno nošen.
Noge
Prednje: Ravne i snažne sa veoma dobro mišićavom regijom plećke. Plećka je duga i dobro unazad postavljena. Nadlaktica je duga i priležuća uz telo, tako da su laktovi postavljeni dobro pod telo. Šaplje je srednje koso.
Zadnje: Dobro uglovane, a butina i potkolenica veoma mišićave. Kuk je slobodan od displazije. Skočni zglob je veoma snažan i nisko postavljen. Šape su zatvorene i dobro zaobljene. Zaperci se odstranjuju.
Kretanje: Izdašan kas.
Koža: Napeto priležuća i dobro pigmentisana (plavo melirana). Pigmentacija na kapcima, nosnoj pečurci, usnama i jastučićima odgovaraju boji.
Dlaka: Padajuća, lepa duga dlaka je blago talasasta i zatvorena. Naročito je izražena na grudima, odlakanost na nogama i na donjem delu butine. Rep je žbunasto odlakan.
Boja: Postoje tri varijeteta: crni sa oznakama, crn i plav
Crni sa oznakama: dlaka je crna i sjajna. Boja oznaka je srednje plava. Na glavi oznaka počinje ispod nosnika i ugla usana do guše. Tačke iznad očiju su jasno vidljive. Oznaka na grudima sastoji se od dve, jedna pored druge ležeće fleke, koje mogu biti spojene. Na prednjim nogama posmatra- no sa strane, proteže se oznaka od prstiju približno do šaplja i produžava se unazad do visine grudi. Na zadnjim nogama oznake se protežu do trbušnog zida. Posmatrano sa strane oznaka iznad skočnog zgloba je samo kao uska pruga. Takođe je i ispod korena repa predviđena oznaka. Oznake su na svim mestima jasno ograničene. Dozvoljena je mala belina na grudima, koja ne sme preći 6 cm, kao i nekoliko belih dlaka na prstima i vrhu repa. Pigmentacija na kapcima nosnoj pečurci, usnama i jastučićima je crna.
Plava: Srednje plavi pokrivač pruža se od nosnika do vrha repa i na nogama i stomaku je svetliji. Dozvoljena je mala belina na grudima koja ne sme preći 6 cm, i nekoliko belih dlaka na prstima i vrhu repa. Pigmentacija kapaka, nosne pečurke, usana i jastučića je tamna do crna.
Crna: Dlaka je crna i sjajna. Dozvoljena je belina (isto kao prethodno). Pigmentacija kapaka, nosne pečurke, usana i jastučića je crna.
Veličina: Visina grebena mužjaka 63-70 cm, a ženki 58-65 cm. Masa: Odgovara veličini psa i da se održava radna sposobnost. Greške: Svako odstupanje od standarda propisanog je manjkavost.
Diskvalifikacione greške: Sledeće greške povlače ocenu koja isključuje psa iz uzgoja.
– fenotip ne odgovara rasnoj slici, ženke koje jako liče na mužjake, mužjaci koji jako podsećaju na
ženke.
– kvadratično telo,
– agresivnost, plašljivost na pucanj, strašljivost, letargičnost.
– psi sa nedostajućim stopom.
– psi sa urođenim slepilom.
– psi sa stojećim, preklopljenim i ružnim uhom.
– predgriz, podgriz, ukršteno zubalo.
– nedostatak zuba sa izuzetkom P1 ili M3.
– nedostajuće (loše) uklapanje očnjaka (premolara i molara)
– izražena guša ili jako labava koža na guši.
– preteške ili bačvaste grudi.
– jako sedlasta ili jako šaranasta leđa.
– anomalije na repu. Jako skraćen ili izražena uvrnutost repa.
– previsoke zadnje noge ili displazija.
– psi sa bez izuzetka zavijenom dlakom (zatvorene lokne).
– svi psi sa bojom koja nije opisana u standardu, npr. plavo siva, divlje boje, braon bela, šaren, kao i preovlađujuća višezonalna dlaka.
– bele oznake osim na grudima.
– sive ili braon fleke osim oznaka, kao i preovlađujuća, druga boja osim crne podlake,
– preovlađujuće sive ili beličaste oznake.
– prolazna crveno plava boja bez prosvetljenosti.
– beličasti plavi psi sa isto takvim ušima.
– plavi psi sa jasnim belim oznakama.
– psi sa tamnim do crnim oznakama, crnom maskom ili crnim flekama.
– psi sa sivim ili braon flekama ili preovlađujućom drugom bojom nego crna podlaka.
– psi ispod propisane visine.
– psi iznad visine više od 3 cm.
N.B. Mužjaci treba da imaju dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.