logo kinoloski savez

FOKSTERIJER OŠTRODLAKI

Naziv rase: FOKSTERIJER OŠTRODLAKI
Originalni naziv rase:FOX TERRIER-WIRE
Br. Standarda: 169
Klasifikacija FCI: GRUPA III - TERIJERI

Opšti izgled: Aktivan i preduzimljvi, snažnog kostura i građe, iako malih dimenzija, nikad težak i glomazan. Telesni sklop je u savršenoj ravnoteži, ovo se naročito odnosi na proporcije između lobanje i njuške, a visina grebena i dužina tela od ramenog zgloba do sednih kvrga, približno je ista. U stavu liči na lovačkog konja kratkih leđa. Pokriva veliki prostor.
Temperament: Oprezan, brz u akciji, oštrog izraza, na vrhovima prstiju očekuje, blago provoka- tivan. Prijateljski nastrojen, druželjubiv i neustrašiv.
Lobanja: Gornja linija lobanje skoro ravna, blago pada, postepeno smanjujući širinu ka očima.
Stop: Blag.
Nos: Crn.
Njuška: Mala razlika u dužini između lobanje i ličnog dela. Ako je njuška primetno kraća, glava izgleda slabo i nedovoljno razvijeno. Lični deo se postepeno spušta od očiju prema njušci. Blagi prelom (stop) na mestu gde počinje čelo, ali nije udubljen niti grubo prelomljen ispod očiju. Tu njuška treba da bude puna. Pune i okruglaste konture su nepoželjne.
Vilice/zubi: Jake vilice, sa perfektnim, potpunim i pravilnim makazastim zagrizom, pri čemu gornji sekutići prisno naležu na donje, vertikalno su usađeni u vilicu. Prejako razvijene kosti i mišići vilica nisu estetski i treba ih izbegavati.
Oči: Tamne, vatrene i inteligentne, umereno male, nisu ispupčene. Oblik treba da im je što okrugli- ji. Nisu razmaknute, niti suviše visoko postavljene ka lobanji i nisu suviše blizu ušiju. Svetle oči su krajnje nepoželjne.
Uši: Male, u obliku slova „V“, umerene debljine, prednji deo je izrazito previjen i pada ka napred prema obrazima. Gornja linija ušnog prevoja je iznad nivoa lobanje. Uspravne uši, uši u obliku lale ili ružine uši su krajnje nepoželjne.
Vrat: Prav, mišićav, dobre dužine. Širi se prema ramenima, bez podgušnjaka, lepo izvajan gledano iz profila.
Leđa: Kratka, ravna i čvrsta, bez labavosti.
Slabine: Mišićave, blago zaobljene. Kratke, povezane.
Grudi: Duboke, prednja rebra umereno zaobljena, zadnja rebra duboka, dobro zakrivljena.
Rep: Kupira se. Visoko usađen, uspravno nošen, nikada savijen ka leđima ili zarolan. Snažan je i dobre dužine.
Prednji deo: Gledano spreda, lopatice su skoro vertikalne i spuštaju se od spoja u predelu vrata do vrha ramena, koja treba da su lepo oblikovana. Gledano iz profila, lopatice su dugačke, kose i nagnute unazad. Greben uvek jasno izražen. Grudi duboke, nisu široke. Gledano iz bilo kog ugla, prednje noge su prave, sa snažnim kostima do šapa. Laktovi dobro priležu uz telo, slobodno se kreću, stoje pravo u kretanju.
Zadnji deo: Jak, mišićav, bez padanja ili čučanja. Kombinacija kratkih potkolenica i ravnog kole- na je krajnje nepoželjna.
Butine: Dugačke i snažne.
Koleno: Dobro savijeno, nikada okrenuto unutra ili napolje.
Skočni zglob: Dobro spušten.
Došaplja: Vertikalna i paralelna gledano od pozadi.
Šape: Okrugle, kompaktne, sa malim, debelim i otpornim jastučićima, prsti umereno zaobljeni. Nikada okrenute unutra ili napolje.
Kretanje: Prednje i zadnje noge kreću se pravo napred i paralelne su. Laktovi se kreću slobodno i paralelno sa telom. Kolena nikada nisu okrenuta napolje ili unutra. Dobar potisak dolazi od elastičnih zadnjih nogu.
Dlaka: Gusta, vrlo oštra. Od 2 cm na ramenima do 4 cm na grebenu, leđima stranama grudi, pred- njem i zadnjem delu, sa kratkom i mekom podlakom. Dlaka na leđima i nogama je grublja nego sa strane. Dlaka na vilicama je oštra i dovoljno duga da daje utisak snage ličnom delu. Dlaka na nogama je gusta i oštra.
Boja: Dominira bela, sa crnim, crnim i plamenim ili plamenim oznakama. Tigrasta, crvena, boje jetre i plavičaste oznake su nepoželjne.
Veličina: Visina u grebenu ne treba preći 39 cm za mužjake, a ženke su nešto niže. Idealna težina mužjaka u izložbenoj kondiciji je 8,25 kg a ženke su nešto lakše.
Greške: Svako odstupanje od navedenih tačaka smatra se greškom, čije ocenjivanje mora stajati u tačnoj srazmeri sa stopom izraženosti.
N. B. Mužjaci moraju imati dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.