logo kinoloski savez

FLANDRIJSKI GOVEDAR

Naziv rase: FLANDRIJSKI GOVEDAR
Originalni naziv rase:BOUVIER DES FLANDRES
Br. Standarda: 191
Klasifikacija FCI: GRUPA I - PASTIRSKI PSI I PSI TERAČI STOKE(SEM ŠVAJC. PASTIRSKIH PASA)

Poreklo: Kako mu ime kazuje flandrijski buvije dolazi iz belgijskog i francuskog dela Flandrije, koja je razdvojena malom prirodnom granicom.
Prilog: Prvobitno su flandrijski psi govedari bili pomoćnici goničima goveđih stada, ali su korišćeni i kao psi za vuču i pri pokretanju buradi za buter na seoskim imanjima. Modernizovanjem poljoprivrednih mašina ova upotreba pasa se izgubila, tako da je flandrijski buvije danas prvenstveno čuvar seoskih dvorišta i poljoprivrednih poseda, a upotrebljava se i kao policijski pas za rad.
Građa tela i njegov karakter, fino čulo mirisa, taktičnost i inteligencija osposobljavaju ga i za rad na tragu, psa za javljanje i pratioca pastira.
Karakteristike: Kompaktan, kratak i snažno građen pas. Noge imaju dobre kosti i snažno su mišićave. Ukupno odaje utisak velike snage, ali bez zdepatosti u ukupnom ponašanju. Pogled flan- drijskog buvijea pokazuje inteligenciju, energiju i neustrašivost. On ima miran i razložan karakter osećajnog ali neustrašivog psa.
Glava: Ukupno masivna, što je naglašeno bradom i brkovima. Svojom proporcijom odgovara ukupnom obliku. Kod prepipavanja to je korektno oblikovana glava.
Gornji deo glave: Dobro razvijen, ravan, nešto širi nego što je dug. Profilne linije lobanje i njuške su paralelne. Odnos dužine gornjeg dela glave i njuške je 3:2.
Čeona brazda: Slabo izražena.
Stop: Mali, prividno pojačan napred isturenim obrvama.
Njuška: Široka, snažna, snažnih kostiju. Nosnik je ravan, ka nosu blago padajući, bez da se špicas- to završava. Obim njuške meren neposredno ispod očiju približno odgovara ukupnoj dužini glave. Nos:
U produžetku nosnika pravi u blago ispupčenoj liniji prelaz ka nozdrvama. Boja „čvrsto“ crna.
Obrazi: Suvi i ravni.
Uši: Kupirane u trouglastom obliku, nošene dobro uspravljene, usađene visoko na lobanji i pokretljive spolja. Preporučljivo je da se uši kupiraju odgovarajuće prema veličini glave.
Prirodne uši: mesto – Visoko usađene, višlje od linije očiju. Ušna školjka pada vertikalno, linija preloma u korenu ne sme prevazilaziti gornju liniju lobanje.
Oblik, način nošenja: Srednje duge u obliku jednakokrakog trougla na vrhu blago zaobljene, padajuće i osim malog odstojanja u korenu, ravno priležu uz obraze, niti naborane, niti uvijene. U dobrom su odnosu prema veličini glave. Pokrivene kratkom dlakom.
Oči: Slobodan, samopouzdan pogled, nisu ni buljave, niti upale. Imaju oblik dugog ovala,pravo postavljene. Boja je tamna koliko je moguće, odgovarajuća prema boji dlake. Presvetle oči ili bori- lački pogled treba oštro kažnjavati.
Kapci: Crni bez znakova gubitka pigmenta. Beonjače ne smeju biti vidljive.
Zubalo: Snažne vilice iste dužine. Jaki beli i zdravi zubi. Makazast ili klještast zagriz.
Vrat i plećke: Slobodno i uspravno nošen vrat. Snažno mišićav, Postaje snažniji ka harmoničnom prelazu u predeo pleća. Dužina je nešto manja od dužine glave. Potiljak je mišićav, blago zaobljen. Bez podgušnjaka.
Greben: Može biti blago isturen.
Telo: Snažno, sa širokim leđima i kratko. Dužina od vrha grudne kosti do sedne kvrge treba da pri- bližno odgovara visini grebena. Grudni koš mora da se prostire do laktova i ne sme biti bačvast, mada rebra moraju biti zaobljena. Dužina grudnog koša, odnosno udaljenost od vrha grudne kosti do poslednjeg rebra, mora biti veoma velika, približno 7/10 visine grebena.
Rebra: Prva rebra su samo blago, a ostala dobro zaobljena i koso unazad usmerena, što daje
željenu dubinu grudnog koša. Pse sa ravnim rebrima treba oštro kažnjavati.
Bokovi: Slabine između poslednjeg rebra i regije kuka moraju biti kratke, posebno kod mužjaka. Donja linija je samo blago prikupljena.
Leđa: Kratka, široka, mišićava i bez slabosti, moraju ipak ostati pokretna.
Slabine: Kratke, dobro mišićave, moraju ostati fleksibilne bez znakova slabosti.
Sapi: Moraju koliko je moguće slediti gornju liniju leđa i blago lučno prelaziti u mišićnu masu. Široke ali ne preterano kod mužjaka, snažnije razvijene kod ženki. Uzdignute ili padajuće sapi su teška mana.
Rep: Tokom prve nedelje po štenjenju kupira se rep do dva ili tri pršljena. Mora biti usađen u produžetku kičmenog stuba i za vreme kretanja visoko nošen. Psi oštenjeni bez repa nemaju zbog toga smanjenu vrednost.
Prednji deo: Noge treba da su snažnih kostiju, dobro mišićave i potpuno ravne.
Plećke i nadlaktice: Plećke su dobro mišićave ali nisu preteške. Plećka je prilično duga, srednje kosa, približno iste dužine kao nadlaktica.
Laktovi: Dobro priležući uz telo, paralelni. Izvrnuti laktovi su greška. Moraju se pokretati para- lelno po dužnoj osi tela.
Podlaktice: Posmatrano od napred i sa strane moraju biti potpuno ravne, međusobno paralelne, vertikalne na podlogu. Dobro mišićave sa snažnim kostima.
Šaplje: Produžava se u liniji podlaktice, samo graškasta kost sme biti isturena. I ovde su kosti snažne.
Došaplje: Snažne kosti, kratki pravougaonik, samo blago napred istureno.
Šape: Kratke, okrugle, snažne. Prsti moraju biti zatvoreni i zaobljeni. Snažni crni nokti. Dobro elastični, čvrsti jastučići.
Zadnji deo: Pun snage sa izraženom mišićavošću. Mora se pokretati u istoj ravni kao prednji deo. Butine: Široke, dobro mišićave. Moraju se pokretati paralelno sa podužnom osom tela. Ne smeju biti niti strme, niti isuviše kose. Duboko pružajuća, čvrsta muskulatura sapi. Koleno leži na zamišljenoj liniji od vrha crevne kosti ka zemlji.
Potkolenice: Srednje duge, mišićave, niti uspravno niti previše koso postavljene.
Došaplje: Snažno, suvo, prilično okruglo. Vertikalno postavljeno, kada je pas u izložbenoj pozi.
Bez zaperaka.
Skočni zglobovi: Pravolinijski blizu zemlje, široki, mišićavi. Posmatrano od pozadi ravni i u izložbenoj pozi potpuno paralelni. U kretanju ne smeju se približavati jedan drugom niti se udal- javati, već moraju ostati paralelni.
Šape: Okrugle, kompaktne, zatvorene i zaobljene. Snažni, crni nokti. Dobro jedri, čvrsti jastučići. Dlaka: Bogata. Pokrovna dlaka zajedno sa gustom podlakom čini zaštitni sloj koji potpuno odgo- vara brzim promenama vremena u matičnoj zemlji.
Boja: Uopšteno to je riđa ili siva boja, često tigrasta ili čađava. Takođe je dozvoljena i crna dlaka, ali ne treba da je u prednosti. Svetla boja dlake, nazvana „isprana“ je nepoželjna.
Pokrovna dlaka: Treba da je krta, suva i nakostrešena, niti preduga niti prekratka (oko 6 cm) blago ukovrdžana, ali ne vunasta ili uvijena. Dlaka na glavi je kraća, na spoljnim stranama ušiju gotovo kratka, ali unutrašnjost uva zaštićena je srednje dugom dlakom. Pokrovna dlaka je poseb- no gusta i oštra na gornjem delu leđa. Kraća, ali uvek oštra i suva na unutrašnjim regijama nogu. Ravno priležuća pokrovna dlaka bez podlake je nepoželjna.
Podlaka: Ispod pokrovne dlake raste „čupav“, gusti dlačni sloj koji sa pokrovnom dlakom čini vodootpornu zaštitu.
Brkovi i brada:
Bogati, dlaka je krta. Kraća i tvrđa na gornjem delu njuške. Gornje usne moraju imati brkove, a donja vilica je ukrašena punom, tvrdom bradom. Oba daju rasi karakterističan strog izraz.
Obrve: Sastoje se od ravno stojeće dlake, koja naglašava nadočne lukove, bez da prekrivaju oči.
Koža:
Čvrsto priležuća, bez preterane mlitavosti. Vidljive sluzokože su veoma tamno pigmentisane.
Spoljašnji polni organ: Dobro razvijeni
Veličina: 62-68 za mužjaka, 59-65 za ženke. Idealna visina za oba pola je srednja, dakle 65 za mužjake i 62 za ženke.
Masa: Približno 35-40 kg za mužjake i 27-35 kg za ženke.
Kretanje: Mora biti harmonično građen, pri čemu može da pokaže slobodno, lako i ponosno kre- tanje. Korak i kas su uobičajeno kretanje. Pojavljuje se takođe i ravanisanje.
Teške greške
Oblik: Pravougaoni primerci.
Oči: Svetle
Uši: Nisko usađene
Zubalo: Predgriz i podgriz
Rebra: Ravna, preduga ili bačvasta, prekratka.
Sapi: Padajuće.
Dlaka: Meka, vunasta, svilasta, preduga, prekratka. Isprana boja, čokoladno-braon, previše bele.
Oči: Tačkast iris, propadajući pogled
Nos: Tačkast.
Kriptorhizam: Jednostrani ili obostrani.
N.B. Mužjaci treba da imaju dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.