logo kinoloski savez

FINSKI ŠPIC

Naziv rase: FINSKI ŠPIC
Originalni naziv rase:SUOMENPYSTYKORVA
Br. Standarda: 49
Klasifikacija FCI: GRUPA V - ŠPIC TIP I PRIMITIVNI TIP PASA

Zemlja porekla: Finska.

Kratak istorijat: Poreklo finskog špica je nepoznato. Međutim, poznato je da su u toj čitavoj zemlji još pre nekoliko stotina godina psi slični ovoj rasi korišćeni za lov na svakojaku divljač. Svrha je bila stvoriti psa koji ume da lajanjem ukaže na divljač na drvetu, a koji je u isto vreme i lep. Kada je devedesetih godina devetnaestog veka započelo uvođenje rase u registar, najveći broj slučajeva gde je slična rasa psa korišćena u slične svrhe nađen je u istočnim i severnim oblastima zemlje. Prvi standard je osnovan 1892. Prva pokazna vežba održana je iste godina, dok je prvi test lova na ptice održan 1892. Danas se ova rasa vrlo često sreće i u Finskoj i u Švedskoj. Dobijena je potpuno prirodnim putem i nerazdvojni je deo finske kulture. Status finskog nacionalnog psa finski špic je dobio 1979. godine.
Opšti izgled: Više manji nego pas umerene veličine, gotovo četvrtaste građe. Ovaj pas je gibak, čvrste građe i pravilnog držanja.
Važne proporcije: Dužina tela se podudara visini u grebenu. Dubina grudi je nešto manja od polovine visine u grebenu. Odnos dužine njuške i lobanje je 3:4. Lobanja je malo šira nego duža; njena širina se podudara sa dubinom.
Temperament: Živahan, energičan, hrabar i odlučan pas. Pokazuje blagu nezainteresovanost prema nepozatim ljudima, ali nije nikad agresivan.
• Glava Lobanjski deo:
Lobanja: Gledana odozgo, ovalna je i postepeno se širi prema ušima gde je najšira. Gledano spre- da i iz profila, lobanja je blago konveksna. Linije glave su paralelne. Brazda čeonog dela nije toliko izražena. Nadočni lukovi i potiljne kvrge su blago primetne.
Stop: Nije toliko izražen, ugao između nosnika i lobanje je jasno izražen.
• Lični deo:
Nosna pečurka: Prilično mala, mastilo-crna.
Njuška: Uska, čista, postepeno se sužava gledano odozgo i iz profila. Nosnik je prav. Donja vili- ca je jasno uočljiva.
Usne: Zategnute, prilično tanke i uske. Dobre pigmentacije.
Zubalo: Vilice su snažne. Zubi su pravilno razvijeni i simetrični su; potpuno zubalo. Uski makaza- sti zagriz.
Obrazi: Zigomatični lukovi su blago izraženi.
Oči: Srednje velike, bademaste, blago iskošene i preporučuje se tamne. Njihov izraz je živahan i uvek na oprezu.
Uši: Usađene prilično visoko, uvek su stojeće. Prilično su male, zašiljene, veoma pokretne i prekrivene finom dlakom.
Vrat: Mišićav; deluje nešto kraće kod mužjaka zbog guste kragne, umerene je dužine kod ženki. Na donjoj liniji vrata nema fanona.
• Telo:
Greben: Jasno definisan, naročito kod mužjaka.
Leđa: Prilično kratka, prava i mišićava.
Slabine: Kratke i mišićave.
Sapi: Umerene dužine, pravilno razvijene i blago ukošene.
Grudi: Duboke, gotovo da dostižu laktove, nisu toliko široke. Rebra su blago zaobljena; prednji deo grudi jasno vidljiv i nije mnogo širok.
Donja linija: Stomak je blago pribran.
Rep:
Rep se dobro povija od korena nagore i idući uz telo spušta tako da je unatraške priljubljen uz butinu, a vrh repa dostiže sredinu butine. Kada se ispravi, vrh repa dostiže do skočnih zglobova Noge
• Prednje noge:
Opšti izgled: Gledano spreda, prave su i paralelne. Kosti su umereno jake. Nadlaktica je nešto kraća od lopatica i podlaktice.
Lopatice: Čvrste, veoma pokretne i relativno prave.
Nadlaktica: Nešto kraća od lopatica. Blago ukošena i snažna.
Laktovi: Postavljeni ispred vertikalne linije koja ide iz najviše tačke lopatica; usmereni su unazad.
Podlaktica: Prilično snažna, vertikalna.
Došaplje: Umerene dužine, blago ukošeno.
Prednje šape: Okruglaste mačije šape. Prsti međusobno priljubljeni i dobro povijeni. Jastučići su elastični, uvek crni, sa strane pokriveni gustom dlakom.
• Zadnje noge:
Opšti izgled: Snažne, gledano otpozadi prave su i paralelne, umerenih uglova. Kosti su umereno jake. Butina je nešto duža od potkolenice.
Butina: Umerene dužine, prilično široka sa pravilno razvijenim mišićima.
Koleno: Blago unapred okrenuto, umerenih uglova.
Potkolenica: Mišićava.
Skočni zglob: Postavljen nešto niže, umerenih uglova.
Zadnje došaplje: Prilično kratko, snažno i vertikalno.
Zadnje šape: Nešto duže od prednjih šapa, ako nisu duže istih su dužina. Zaperak se otklanja. Kretanje: Lagan hod, kreće se s lakoćom. Lako prelazi iz kasa u galop, što predstavlja najprirodniji način kretanja. Noge se kreću paralelno. Kada juri divljač, eksplozivni potisak zad- njih nogu mu omogućava da pređe u brzi galop.
Koža: Zategnuta na čitavom telu bez nabora.
l Dlaka
Nešto duža na telu, polu-nakostrešena ili nakostrešena, oštra na vratu i leđima. Na glavi i nogama, osim na zadnjem delu zadnjih nogu, kratka je i polegla. Oštra dlaka na lopaticama, naročito kod mužjaka, je primetno duža i oštrija. Na zadnjoj strani butina (pantalone) i na repu dlaka je duga i gusta. Podlaka je kratka, meka i svetle boje.
Boja: Na leđima, dlaka je riđa ili žuto-braon, preferira se svetlija. Svetlije nijanse unutar ušiju, na obrazima, grlu, grudima, stomaku, preponama, zadnjem delu butina i na repu. Bela pruga na grudi- ma i male bele oznake na šapama su dozvoljene.
l Veličina i težina:
Visina u grebenu: Idealna visina za mužjake: 47 cm,
Idealna visina za ženke: 42 cm. Toleriše se +/- 3 cm.
Težina: Mužjaci 12 – 13 kg,
Ženke 7 – 10 kg.
Mane: Sva odstupanja od navedenih tačaka treba smatrati manama, a ozbiljnost sa kojom se te mane treba uzimati u obzir treba da bude proporcionaln njihovom stepenu i njihovom uticaju na zdravlje i dobrobit psa.
– Teška glava
– Gruba njuška
– Slaba donja vilica
– Uši okrenute unapred pod oštrim uglom, naginju se u stranu ili su na vrhovima blizu jedno dru- gom, krive se unazad ili uši koje su iznutra pokrivene dugim dlakama
– Opušten, ili previše usko uz telo povijen rep
– Došaplje je previše meko
– Dugačka, meka, previše kratka ili polegla dlaka
– Primetna razlika u prelazu boje dlake
l Diskvalifikujuće mane:
– Agresivan ili preterano plašljiv pas
– Nosna pečurka boje mesa
– Predgrizajući ili podgrizajući zagriz
– Svetlo žute ili čakaraste oči
– Uši čiji vrhovi su preklopljeni
– Zarolan rep
– Talasasta ili kovrdžava dlaka
– Nijanse koje se vrlo primetno razlikuju od osnovne boje
– Velike bele oznake na grudima i/ili bele čarape
Svi psi koji jasno pokazuju fizičke nedostatke ili one u ponašanju diskvalifikuju se.
N.B: Kod mužjaka mora da postoje dva naizgled pravilno razvijena testisa u potpunosti spuštena u skrotum.