logo kinoloski savez

EURASIER

Naziv rase: EURASIER
Originalni naziv rase:EURASIER
Br. Standarda: 291
Klasifikacija FCI: GRUPA V - ŠPIC TIP I PRIMITIVNI TIP PASA

Istorijat: Ukrštanjem čau čaua i vučjeg špica nastala je 1960. rasa koja je nazvana „Wolf-Chow“ i posle ukrštanja sa samojedom 1973. preinačena u eurazir i priznata od FCI.
Opšti izgled: Harmonično građen, srednje veličine, špicoidan pas sa uspravnim ušima, različitih boja. Dlaka dužine koja još uvek konture tela čilni vidljivim. Srednje teških kostiju.
Proporcije: Dužina tela nešto je veća od visine grebena. Odnos između dužine njuške i dužine lobanje približno je isti.
Karakter: Samostalan, miran, uravnotežen, sa visokim pragom razdražljivosti, čuvar, oprezan, ne raduje se glasom. Jako izražena povezanost sa porodicom. Uzdržan prema strancima, bez agresivnos- ti. Bez lovačkog nagona. Za potpunu izgradnju ovih osobina eurazier traži stalan kontakt sa porodi- com u kući i vaspitanje puno razumevanja ali ipak konsekventno.
Glava: Harmonična, ne preširoka lobanja, gledano odozgo i sa strane glava je klinasta. Nosnik i lobanja su paralelni.
Lobanja: Ravna regija čela sa dobro vidljivom čeonom brazdom, izražena potiljna kvrga.
Stop: Malo izražen.
Nos: Srednje veliki, nosna pečurka crno pigmentisana.
Njuška: Niti preduga, niti previše špicasta. Sužava se do nosne pečurke. Ravan nosnik i ivica donje vilice.
Usne: Ivica usana napeta i crno pigmentisana.
Vilice: Snažne, širok luk donjih vilica.
Zubi: Snažno, potpuno zubalo (42 zuba prema zubnoj formuli). Zagriz makazast ili klještast. Premolari i molari u jednoj liniji, bez razmaka. Svi zubi postavljeni vertikalno u vilicu.
Oči: Tamne, srednje velike, ni upale niti buljave. Blago koso postavljeni kapci. Ivica kapaka crno pigmentisana i napeto priležuća.
Uši: Usađene sa međusobnim razmakom od oko jedne širine baze uva. Srednje velike i trouglaste. Vrhovi blago zaobljeni, uspravne. Vrhovi ušiju i sredina stopa čine približno jednakostranični trougao.
Vrat: Srednje dužine u harmoniji sa opštim izgledom. Dobro mišićav. Napeto priležuća koža na guši. Tačan prelaz ka telu.
Telo: Snažno, nije prekratko.
Greben: Naglašen.
Leđa: Čvrsta i ravna, veoma dobro mišićava.
Slabine: Dobre dužine i širine, veoma dobro mišićave.
Sapi: Ravne, široke i snažne.
Rep: Ravnog korena, okrugao i čvrst, dobre debljine, sužava se ka vrhu, žbunasto odlakan. Nošen je ka napred iznad leđa ili blago postrano zavijen ili zarolan. Opušten dopire do skočnog zgloba. Grudi: Pružaju se do laktova. Rebra ovalno zakrivljena. Dobro razvijene predgrudi, ipak bez pre- naglašavanja. Duga, daleko unazad pružena grudna kost.
Stomačna linija: Blago prikupljena.
Prednje noge: Gledano od napred ravno i paralelno postavljene. Sa strane posmatrano srednje uglovane. Nadlaktica i podlaktica gotovo iste dužine.
Plećke: Dobro mišićave, lopatice blago kose. Nadlaktica: Srednje duga i dobro mišićava. Laktovi: Priležući uz grudi.
Podlaktica: Srednje duga, dobro mišićava.
Šaplje: Snažno.
Došaplje: Srednje dugo, gledano od napred potpuno ravno, a sa strane usmereno blago ka napred. Šape: Ovalne, zatvorene, srednje zaobljene. Snažni, tamno pigmentisani nokti. Čvrsti dobro ispunjeni, crno pigmentisani jastučići. Gusta dlaka između jastučića.
Zadnje noge: Gledano od pozadi postavljene ravno i paralelno. Posmatrano sa strane srednje uglovane. Butina i potkolenica gotovo iste dužine.
Karlica: Postavljena blago koso.
Butina: Srednje duga i jako mišićava. Koleni zglob: Stabilan, nije prejako otvoren. Potkolenica: Srednje duga, dobro mišićava.
Skočni zglob: Nije postavljen nisko, stabilan, ni uvrnut ni izvrnut.
Došaplje: Dobre dužine i širine, gledano sa strane postavljeno vertikalno.
Šape: Ovalne, zatvorene, srednje zaobljene. Snažni, tamno pigmentisani nokti. Čvrsti, dobro ispunjeni, crno pigmentisani jastučići. Gusta dlaka između jastučića.
Kretanje: Osvaja prostor, sa puno potiska i dobrim iskorakom.
Koža: Napeta, pigmentisana.
Dlaka: Na celom telu gusta podlaka i srednje duga priležuća pokrovna dlaka. Njuška, uši, lice i prednje strane nogu su kratkodlaki. Rep, zadnja strana prednjih nogu (zastavice) i zadnjih nogu (pantalone), prekriven dužom dlakom. Odlakanost na vratu, samo nešto duža nego na telu, bez okovratnika.
Boja: Dozvoljene su sve boje i sve kombinacije boja, izuzev čisto ble, belo prskanog i boje jetre.
Veličina: Mužjaci 52-60 cm, a ženke 48-56 cm.
Masa: Mužjaci 23-32 kg, a ženke 18-26 kg.
Idealno je mužjaci 56 cm i 26 kg, a ženke 52 cm i 22 kg.
Greške: Svako odstupanje od navedenih tačaka smatra se greškom, čije ocenjivanje mora stajati u tačnoj srazmeri sa stepenom izraženosti.
Isključujuće greške: Plašljivost, bojažljivost, preterana nepoverljivost. Agresivnost. Preklopljene uši, opuštene uši, obrve postavljene u dva reda. Ektropijum, entropijum, preduboko postavljene oči, premale oči. Nedostatak jednog sekutića ili očnjaka, takođe nedostatak jednog ili više P3 ili P4, kao i jednog ili više M1 ili M2. Anomalije u zagrizu. Prelomljen rep. Jak nedostatak pigmen- ta. Manjak polnih osobina.
N.B. Mužjaci treba da imaju dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.