logo kinoloski savez

ESTRELSKI PASTIRSKI PAS

Naziv rase: ESTRELSKI PASTIRSKI PAS
Originalni naziv rase:CAO DA SERRA DA ESTRELA
Br. Standarda: 173
Klasifikacija FCI: GRUPA II - PINČERI I ŠNAUCERI, MOLOSI I ŠVAJCARSKI PASTIRSKI PSI PINSCHER AND SCHNAUZER, MOLOSSIANS AND SWISS MOUNTAIN AND CATTLEDOGS

Od veoma davnih vremena ovaj pas nastanjuje Sera da Estrela (planinu u Portugaliji čiji najviši vrh prelazi 2.000 m). Pravo poreklo ove rase izgubljeno je u tami vremena. Pa ipak, ovo bi treba- lo da je jedna od najstarijih rasa na Pirinejskom poluostrvu. Susrećemo je počev od prvih ograna- ka velike planine do najviših nadmorskih visina, naročito leti, kada sneg isčezne, a trava na pašnjacima počne da niče, na visoravnima na koje se penju stada, jer su niže oblasti planine pot- puno isušene od preterane toplote. Psi se pridružuju stadima, kao požrtvovani čuvari, i brane ih od vukova koji pustoše okolinu. Takođe ih nalazimo rasute u mnogim krajevima zemlje, naročito u Centralnoj Portugaliji, gde su dovedeni sa planine još kao štenad, ili su poreklom od izvornih priplodnjaka iz planinskih oblasti.
Opšti izgled i prirodne sklonosti: pas je konveksan, molosiodan, tipa velikog psa čuvara; nerazd- vojni drugar ovčara, odan je čuvar stada koja brani, na žestok način, od vukova i kradljivaca stoke. Izvrstan čuvar farmi i domaćinstava, on je takođe, koristan za ličnu odbranu i isto tako se, pogod- no, koristi za vuču.
Otporan pas, vrlo snažnih leđa (vrlo zdepast, plećat), vrlo žustar, impozantnog držanja. Njegov pogled je živ, hladnokrvan i izražajan. Veoma žestok prema strancima najposlušniji je prema ukućanima, a izvanredno pokoran prema ovčarima.
Vrlo proporcionalan, morfološki savršen; naglašeno skladna figura otkriva etničku čistoću uko- renjenu tokom vremena.
Glava: snažna, obimna, dobro spojena, vilice veoma razvijene. Koža je glatka na lobanji i obraz- ima. Glava je izdužena i blago ispupčena, stop blago naglašen, i skoro podjednako udaljen od vrha nosa i od kraja lobanje.
Glava je proporcionalna telu, kao i lobanja ličnom delu glave; u celini je naglašeno skladna.
Lobanjsko-čeona regija: vrlo razvijena, zaobljena, konveksnog profila.
Potiljna kvrga: skromna.
Uši: male u odnosu na celinu (11 cm duge, 10 cm široke); male, trouglaste, zaobljenih vrhova; srednje usađene, povijene ka nazad; viseće, postrano priljubljene uz glavu koja se primećuje u osnovi, sa unutrašnje strane. Sečene uši se prihvataju, ali je poželjno da su celokupne.
Oči: horizontalne,očne duplje izražene, ovalne; pravilne veličine,jednake i vrlo otvorene; izraz je hladnokrvan i inteligentan; boje tamnog ćilibara, najčešće.Očni kapci crnih ivica dobro se zat- varaju. Obrve su slabo naglašene.
Lični deo glave: izdužen, sužava se ka vrhu, ali nije zašiljen; duž svoje najduže linije teži ka pravoj liniji; veoma blago ispupčen pri kraju.
Nozdrve: prave, široke i vrlo otvorene. Uvek tamnije boje od boje dlačnog pokrivača, poželjno je da su crne.
Usta: jasnih kontura; usne velike, nešto punije, nisu opuštene i vrlo su nalegle. Sluzokoža usta i nepca pigmentovana crno, kao i ivice usana. Zubi jaki, beli, dobro usađeni, dobro se uklapaju.
Trup
Vrat: prav, kratak i debeo; veoma ispružen, dobro povezan; podgušnjak slabo razvijen.
Grudni koš: vrlo zaobljen, ali ne i cilindričan; širok, dubok i veoma povijen. Gornja linija: gornji deo tela (leđa) skoro horizontalan, poželjno je da je kratak; krsta široka, krat- ka, vrlo mišićava i veoma sjedinjena sa sapima, koje su blago zaobljene.
Donja linija: mali trbuh obiman, srazmeran veličini psa, neprimetno povezan sa susednim regija- ma; donja linija treba da se uzdiže postepeno i blago, od grudne kosti do slabina.
Rep: nije kupiran, dug, doseže do vrha skočnog zgloba, kada se pas odmara; oblika je sablje krivošije; srednje usađen; vrlo odlakan; kod varijeteta sa dugom dlakom prekriven resama, sa kukicom na vrhu. Nošen ispod horizontalne linije, prirodno visi između butina kada se pas odmara. u akciji, rep se podiže iznad horizontale, povijajući se na gore.
Prednje i zadnje noge: vrlo uravnotežene kada je pas u dobrom stavu. Nadlaktice i podlaktice skoro cilindrične.
Skelet je veoma ustanovljen, vrlo mišićave, jakih kostiju.
Zglobovi jaki; uglovi pravilno otvoreni, dozvoljavaju veliku lakoću pokreta. Skočni zglob nešto spušten, pravilno otvoren i dobrog pravca koji sledi uspravnu potkolenicu.
Šape: proporcionalne veličini psa. Dobre konstitucije; ni suviše okrugle ni preterano izdužene; na prelazu od mačije ka zečijoj šapi (nešto između mačije i zečije šape), čime je izbegnuta pljosnatost. Prsti veliki, veoma sjedinjeni, prekriveni bogatom dlakom između sebe i jastučića. Jastučići su veliki i tvrdi. Nokti tamni ili bolje crni, vrlo izbačeni. Pas može da ima jednostruke ili duple zaperke.
Dlačni pokrivač
Dlaka: jaka, nešto grublja, međutim, nije preterano oštra, malo podseća na koziju dlaku; ravna ili blago talasasta, veoma bogata kako kod varijeteta sa dugom dlakom tako i kod varijeteta sa kratkom dlakom.
Normalno, dlaka je nejednako raspoređena po telu: na nogama, ispod laktova i skočnih zglobova, kao i na glavi gde je kraća i gušća; na ušima, dlaka je kraća, od osnove ka vrhu, i postaje tanja i mekša; duža je na repu, koji je dobro odlakan, velika, sa resama kod varijeteta sa dugom dlakom; takođe je duža na vratu, gde može da formira mali fanon, i na zadnjici, kao i na zadnjim delovima podlaktica, naročito kod varijeteta sa dugom dlakom.
Podlaka se sastoji od tanke, kratke, bogate, u osnovi grublje dlake; obično je svetlija od pokrovne dlake i susreće se, posebno, kod varijeteta sa dugom dlakom.
Boje: prihvataju se samo riđa, vučija ili žuta, jednobojne ili sa flekama.
Visina: mužjaci od 65 do 72 cm, ženke od 62 do 68 cm.
Masa: mužjaci od 40 do 50 kg, ženke od 30 do 40 kg.
Kretanje: prirodno i lako.
Mane
Kažnjavanje i diskvalifikacija
Glava: suviše uska, duga i zašiljena. vilice: prognatizam. Oči: različitih boja ili nejednake veličine. Uši: loše usađene, suviše velike, mesnate ili okrugle. Rep: sečen, zakržljao ili sa manom od rođenja. Dlačni pokrivač: albinizam, svetle ili sitne fleke, dlaka koja je daleko od prirodne. Visina: preterana (divovska) ili nedovoljna (patuljasta), mada se usvaja tolerancija od ±4 cm
Skala bodova MužjaciŽenkeGlava: lobanja, uši, oči, lični deo, usta stop 2020Vrat, greben, lopatice, prednje noge 1513Grudni koš, krsta, gornja i donja linija tela 1515Sapi, karlica, zadnje noge 1315Šape, prsti, nokti 55Rep: nošenje, oblik, usađenost 55Dlaka: tekstura, boja, gustina 77Opšti izgled: proporcionalnost, kretanje, veličina,polne karakteristike 2020100100