logo kinoloski savez

ČIZOPIK RETRIVER

Naziv rase: ČIZOPIK RETRIVER
Originalni naziv rase:CHESAPEAKE BAY RETRIEVER
Br. Standarda: 263
Klasifikacija FCI: GRUPA VIII - RETRIVERI, CUNJAVCI I PSI ZA VODU

Opšti izgled: Podjednako dobro radi na zemlji i u vodi. Čizopik retriver se razvio duž zaliva
Čizopik, loveći vodene ptice pod najnepovoljnijim vremenskim i vodenim uslovima, dok je led
često pucao pod učestalim udarcima snažnih retrivera. Često se čizopiku mora umotati lice, dok po velikoj hladnoći pliva, obavljajući posao. Karakteristika rase je specifičan dlačni pokrivač, koji omogućava čizopiku da obavlja svoju dužnost sa lakoćom, spretnošću i izdržljivošću. Na glavi
čizopika lobanja je široka i okruglasta sa srednje izraženim stopom. Vilice trebaju biti dovoljno dugačke i snažne da mirno i nežno uhvate veliku pticu. Dupla dlaka sastavljena od kratke, oštre, talasaste spoljne dlake i guste, fine, vunaste podlake, koja sadrži u sebi obilje prirodnih ulja, što je idealno „odelo“ za surove ledene vremenske uslove, u kojima čizopik često radi. Telo čizopika je jako, dobro izbalansirano, snažne konstrukcije, umerene veličine i srednje dužine tela i nogu, dubokog i širokog grudnog koša, plećke sa punom slobodom pokreta, bez pokazivanja slabosti u bilo kojim crtama, naročito u zadnjem delu. Snažan, mada ne na račun okretnosti i izdržljivosti. Veličina i supstanca ne trebaju biti preterani, jer je to radni retriver, aktivne prirode. Rasna odlika su i veoma jasne oči, žućkaste ili boje ćilibara. Zadnji deo je višlji ili neznatno višlji od plećki. Dupla dlaka koja ima tendenciju talasastosti samo na plećkama, vratu, leđima i butinama.
Čizopikova vrednost je u sjajnoj veseloj naravi, inteligenciji, potpuno dobre naravi, po prirodi veran zaštitnik. Naginjanje ekstremnoj plašljivosti ili ekstremnoj agresivnosti je nepoželjno kod svake lovačke rase ili rase za pratnju.
Diskvalifikacija: Primerak koji nema karakteristike rase treba biti diskvalifikovan.
Veličina/proporcija/masa
Visina:
Mužjaci trebaju biti visoki od 58,42-66,04 cm. Ženke trebaju biti visoke od 53,34-60,96 cm. Previsoki ili preniski primerci strogo se kažnjavaju.
Proporcija: Visina od vrha lopatice do zemlje, treba biti malo manja od dužine tela od grudne kosti do sedne kvrge. Dubina grudi trebala bi dopirati do lakta. rastojanje od vrha lopatice do lakta jednaka je rastojanju od lakta do zemlje.
Težina: Mužjaci trebaju težiti od 29,5-36,3 kg, a ženke od 25-32 kg.
Glava: Čizopik retriver treba imati inteligentan izraz.
Oči: Srednje veličine, veoma jasne, žućkaste ili boje ćilibara, široko postavljene.
Uši: Trebaju biti male, dobro postavljene na glavu, slobodno viseće, srednje odlakane.
Lobanja: Široka i okruglasta sa srednje izraženim stopom.
Nos: Srednje kratak.
Njuška: Približno iste dužine kao i lobanja, sužava se ali vrh nije oštar.
Usne: Tanke su, nisu viseće.
Zubalo: Preferira se makazasto, ali se prihvata i klještasto.
Diskvalifikacija: Svaki predgriz i podgriz je za diskvalifikaciju.
Vrat/gornja linija/telo
Vrat: Treba biti srednje dužine, sa snažnom muskulaturom, dobro uklopljen u plećke.
Gornja linija: Treba izgledati da je zadnji deo višlji ili blago višlji od lopatica.
Leđa: Trebaju biti kratka, dobro povezana i puna snage.
Grudni koš: Treba biti jak, dubok i širok. Rebarni kavez bačvast, okrugao i dubok.
Telo: Srednje je dužine, nikada zdepasto, ni šaranasto, ali donji deo je pre ulegnut, dok bi bokovi trebali biti dobro naborani.
Rep: Srednje dužine, težak u osnovi. Rep treba biti ravan ili blago zavijen i ne treba biti zavijen iznad leđa ili sa strane umotan.
Prednji deo: Ne treba postojati znak slabosti u prednjem delu.
Plećke:
Trebaju biti kose sa punom slobodom u akciji. Pun snage bez ikakvih ograničenja u kretanju. Noge: Trebaju biti srednje duge i ravne, sa dobrim kostima i mišićima. Došaplje blago savijena, srednje dužine. Prednje noge su ravne, gledano od napred i od pozadi. Zaperci na prednjim noga- ma mogu se ukloniti. Dobro spojene kožicom za plivanje, zečije šape, trebaju biti dobre veličine, sa dobro zaobljenim i zatvorenim prstima.
Zadnji deo: Dobar zadnji deo je neophodan. Trebaju izgledati punije i snažnije od prednjih nogu. Bez ikakvog znaka slabosti u zadnjem delu. Zadnji deo treba biti naročito snažan i gibak da potis- nu snagu za plivanje. Noge su srednje dužine i ravne, sa dobrim kostima, kao i mišićima. Kolena trebaju biti dobro uglovana. Srednje dugo rastojanje od skočnog zgloba do zemlje. Zadnje noge su ravne ako se posmatraju od napred i od pozadi. Zaperci, ako ih ima svakako moraju biti uklonjeni. Diskvalifikacija: Zaperci na zadnjim nogama povlače diskvalifikaciju.
Dlaka: Dlaka treba biti debela i kratka, nigde preko 3,81 cm duga, sa gustom, finom, vunastom podlakom. Dlaka na ličnom delu i nogama treba biti vrlo kratka i ravna, samo na plećkama, vratu, leđima i butinama pokazuje znake talasastosti. Umerena odlakanost zadnjice i repa je dozvoljena. Građa dlake čizopika je veoma važna jer je on navinut da lovi po svim vrstama nepovoljnih vre- menskih prilika, često radeći po ledu i snegu. Ulje, oštra spoljna dlaka i vunasta podlaka su od pre- sudne važnosti zaštite, da hladna voda ne dođe do čizopikove kože, i pomogne mu da se brzo osuši. Čizopikova dlaka treba biti otporna na vodu, po prilici kao i perje ptice. Kada čizopik strese vodu, ona se ne zadržava u dlaci, koja ostaje samo vlažna.
Diskvalifikacije: Kovrdžava dlaka ili tendencija ka kovrdžavosti, bilo gde na telu je za diskvalifikaciju. Dužina dlake na repu ili na nogama preko 4,5 cm vodi diskvalifikaciji.
Boja: Boja čizopik retrivera mora biti koliko je to moguće više prilagođena okolini u kojoj radi. Svaka braon boja, od tamno smeđe do boje sena je prihvatljiva. Preferira se čista boja čizopika. Nijedna boja nema prednost nad drugom. Bela mrlja na grudima, stomaku, prstima ili zadnjoj strani šapa (odmah iznad velikog jastučića) je dopuštena, ali je bolja što manja mrlja, jer se preferi- ra čista boja. Boja dlake i njena građa, moraju biti razmatrane pri ocenjivanju na sudijskom stolu ili u ringu. Ožiljci iz lova se ne kažnjavaju.
Diskvalifikacija: Crna boja, bela na bilo kom delu tela izuzev na grudima, stomaku, prstima i zad- njoj strani šapa, povlači isključenje.
Kretanje: Korak mora biti ravan, kretanje slobodno bez napora, odajući utisak velike snage i čvrs- tine. Gledano sa strane treba biti dobro pružajuće bez ograničenja kretanja, od napred i od pozadi

sa dobrom elastičnošću kolenih i skočnih zglobova. U dolaženju ne sme odavati znake labavih lak- tova. Kada se čizopik u kretanju udaljava, ne treba da pokazuje znake kravljih skočnih zglobova od pozadi. Kako brzina raste šape imaju tendenciju da se približavaju srednjoj liniji.
Temperament: Čizopik retriver treba izgledati živahno, vesele naravi, sa inteligentnim izrazom. Hrabar i raspoložen za rad, oprezan, dobrog njuha, inteligentan, voli vodu, sveukupno pun kvalite- ta, više od drugih, a narav svakako mora imati primarno mesto u razmatranju selekcije i uzgoja
čizopik retrivera.
Diskvalifikacija:
1. Odstupanje od rasnih karakteristika
2. Predgriz ili podgriz
3. Zaperci na zadnjim nogama
4. Kovrdžava dlaka ili znak kovrdžavosti
5. Odlakanost na repu više od 4,5 cm.
6. Crna boja
7. Belina bilo gde na telu izuzev na grudima, stomaku, prstima ili zadnjem delu šapa.
Pitanje dlake i opšteg tipa treba podjednako uzimati i pored svake bodovne tabele treba je odmer- avati jednako. Čizopik treba biti dobro proporcionalan, a primerci sa dobrom dlakom i dobro izbalansirani po ostalim tačkama se preferiraju. Nadmoćni su od drugih slabijih primeraka.
Bodovna skala
Glava, uključujući usne, uši i oči ……………….
16
Vrat ………………………………………………………….
04
Plećke i telo ………………………………………………
12
Zadnji deo i kolena ……………………………………
12
Laktovi, noge i šape …………………………………..
12
Boja ………………………………………………………….
04
Zadnjica i rep …………………………………………
10
Dlaka i građa dlake ………………………………….
18
Opšti utisak …………………………………………….
12
UKUPNO
100 bodova
Približne mere
Dužina glave od nosa do potiljka ………………24,13-25,40 cm Obim glave kod ušiju ……………………………….50,80-53,34 cm
Obim njuške ispod očiju …………………………..25,40-26,67 cm Dužina ušiju ……………………………………………11,43-12,70 cm
Širina između očiju ………………………………….06,35-06,98 cm
Obim vrata kod plećki ………………………………50,80-55,88 cm
Obim kod slabina ……………………………………..60,96-63,50 cm
Dužina od potiljka do korena repa ……………..86,36-88,90 cm Obim nadlaktice kod plećke ………………………25,40-26,67 cm Obim iznad butine ……………………………………48,45-50,80 cm
Između korena ušiju preko lobanje …………….12,70-15,24 cm Od potiljka do vrha lopatice ………………………22,86-24,13 cm
Od lakta do lakta preko plećki ……………………63,50-66,4 cm

N.B. Mužjaci trebaju imati dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.